Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Hasiera / Bukaera:
Año 1, n. 1 (en.-abr. 1969)-
Editorea:
Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura
ISSN:
0046-435X
Maiztasuna:
Lauhilabetekaria
Gaiak:
Euskal literatura, Euskara
Oharrak:
Edit. Aranzadi.
  Dauden aurkibideak
  2012
 • (+) gehiago ikusi
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (5 - Hego-Esteribarko laginak: Ilurdotz I)

   Koldo Artola
   5 - 59 orr.
  • Bi testu llabur Aezkoa eta Zuberoako: Garralda (1828) & Larraine (1817)

   Iñaki Camino
   61 - 72 orr.
  • Tonuak Gazteen Testu Irakurrietan

   Aintzane Etxebarria, Iñaki Gaminde, Urtza Garay, Asier Romero
   73 - 91 orr.
  • Sobre el origen de Martín Portal, autor de la poesía premiada en Pamplona en 1610

   Gontzal Aldai
   93 - 117 orr.
  • Etimologoak ate-joka: din-don... (jo era josi; eman eta iramo(n); jin eta jainko)

   Borja Ariztimuño
   119 - 128 orr.
  • Mendebaldeko toponimia, euskararen mugaren adierazle

   Mikel Gorrotxategi
   129 - 134 orr.
  • Observaciones para una delimitación de la lengua vasca en Álava

   Elena Martínez de Madina Salazar, Roberto González de Viñaspre
   135 - 143 orr.
  • Euskararen ekialdeko mugak, Hegoaldean

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   145 - 155 orr.
  • Publicaciones

   157 - ? orr.
   • El elemento vasco en la obra Toponimia Hispánica. Origen y evolución de nuestros topónimos más importantes

    Patxi Salaberri
    159 - 167 orr.
 • 2011
 • (+) gehiago ikusi
  • Erro monosilabikoaren teoria eta aintzineuskararen berreraiketa: zenbait alderdi eta ondorio

   Joseba Andoni Lakarra
   5 - 114 orr.
  • Genero eta adina Bermeoko berbaldiaren fonemen eta hotsen frekuentzian

   Iñaki Gaminde, Asier Romero
   115 - 138 orr.
  • Sobre el sufijo occidental -ika y otras cuestiones de toponimia vasca

   Patxi Salaberri Zaraitegi
   139 - 176 orr.
  • Urumeako zilegimendietako toponimia: zenbait ohar

   Luis Mari Zaldua
   177 - 190 orr.
  • Gares, historia de un topónimo

   Koldo Colomo, Fernando Pérez de Laborda
   191 - 202 orr.
  • Aizkibelen Euzkeratik erderara biurtzeko itztegia: eskuizkributik argitalpenera

   Ekaitz Santazilia
   203 - 238 orr.
  • Honetaz eta hartaz

   Ricardo Urrizola
   239 - 259 orr.
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (4- Ipar-Artzibarko laginak: Arrieta)

   Koldo Artola
   261 - 325 orr.
  • Publicaciones

   327 - 337 orr.
 • 2010 Vol. 42
 • (+) gehiago ikusi
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (3-Ipar Artzibarko lagunak: Hiriberri)

   Koldo Artola
   5 - 50 orr.
  • Etxalarko Galbarioa

   Ales Bengoetxea Telletxea
   51 - 72 orr.
  • Ze ba? eta ze bada? Baztan-Bidasoa inguruko gazteen hizkeran. Aldakuntza linguistikoa abian

   Orreaga Ibarra Murillo
   73 - 86 orr.
  • Iragankortasunaren dinamikaz zubereran: kasu adierazpen bakoitzekiko baliobiko aditzan Maisterren Jesü Kristen imitazioetan

   Jean-Baptiste Battittu Coyos
   87 - 104 orr.
  • Leibniz y la lengua vasca

   Josu M. Zulaika Hernandez
   105 - 158 orr.
 • 2009 Vol. 41
 • (+) gehiago ikusi
  • Mugako eta aldaerak ipar mendebaldeko Zuberoan

   Iñaki Camino
   153 - 218 orr.
  • Luzaideko hizkuntz bariazioa

   Ekaitz Santazilia Salvador
   219 - 248 orr.
  • The category if Numbers in basque: II. Prehistorical and typologycal aspects

   Mikel Martínez Areta
   249 - 280 orr.
   • Kalendrera, edo ortodozia erreformistarekiko talka

    Patxi Salaberria Muñoa
    281 - 321 orr.
 • 2009 Vol. 41
 • (+) gehiago ikusi
  • XVIII: eta XIX: mendeetako Azpeitiako euskal testu batzuk

   Juan Madariaga Orbea, Jose Antonio Azpiazu, Jerardo Elortza
   5 - 46 orr.
  • Los vocabularios bilingues manuscritos de Nicholao Lunduchio (1562)

   Luis Pablo Nuñéz
   47 - 62 orr.
  • The category of Number in Basque: I. Synchronic and historical aspects

   Mikel Martínez Areta
   63 - 98 orr.
  • Grafias de sibilantes y representaciones de ese sigmático en documentos de Bermeo

   Asier Romero Andonegi
   99 - 116 orr.
  • Mehe: un apellido vasco escrito en aljamía hebraico navarra

   Eunate Mirones Lozano
   117 - 124 orr.
  • Presencia de vasquismos en hablas riojanas

   Jose Maria Pastor Blanco
   125 - 142 orr.
 • 2008 Vol. 40
 • (+) gehiago ikusi
  • Últimos restos del Aoristo Perifrástico en el euskera de Bilbao

   Gontzal Aldai
   405 - 417 orr.
  • "Brujas" euskaldunes alaveses en el proceso inquisitorial de Logroño (1609-1614)

   Kike Fernández de Pinedo, Xabi Otsoa de Alda
   419 - 441 orr.
  • Goizeta: arrukabordak auzitan (1795-1799)

   Patziku Perurena
   443 - 479 orr.
  • El substrat prenomà en la toponímia relacionada amb inestabilitats de vessant en l´àmbit geogràfic nord-oriental de la Península Ibèrica i zones properes

   Xavier Planas Batlle, Àurea Ponsa Vidales, Ánchel Belmonte Ribas
   481 - 509 orr.
  • Alderaketa adierazkorrak. Bezain-en erabilera euskaraz

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaraitegi
   511 - 538 orr.
  • Publicaciones

   541 - ? orr.
   • Zumaia, izena eta izana

    Imanol Azkue Ibarbia

    Zumaiako Udala

    Zumaia, 2008

    Patxi Galé
    541 - 542 orr.
   • Erronkari eta Ansoko toponimiaz

    Juan Karlos Lopez-Mugartza

    Mendaur bilduma V, Nafarroako Gobernua-Euskaltzaindia, Iruñea-Bilbo, 2008

    Patxi Salaberri
    543 - 545 orr.
 • 2008 Vol. 40
 • (+) gehiago ikusi
  • Dialektologiaren alderdi kronologikoaz

   Iñaki Camino
   209 - 247 orr.
  • Otxandioko hizkera: adinaren araberako bariazioa

   Jose Luis Ormaetxea
   249 - 262 orr.
  • Hiriberri Arakilgo predikuak I. Transkipzioa eta azterketa

   Patxi Salaberri Zaraitegi, Ricardo Urrizola Hualde
   263 - 290 orr.
  • Una tabla del siglo XVI para aprender a contar en vascuence

   Fernando Chavarría Múgica
   291 - 300 orr.
  • Sobre el significado arcaico de las formas con prefijo l-: su uso en Lazarraga

   Gontzal Aldai
   301 - 327 orr.
  • El proceso de formación del alocutivo vasco

   José Fernando Domene Verdú
   329 - 364 orr.
  • Frantzisko Palacios euskal idazlearen sermoi bat

   Joxemiel Bidador
   365 - 378 orr.
  • Goizueta 1427ko apeoan

   Patziku Perurena
   379 - 392 orr.
 • 2008 Vol. 40
 • (+) gehiago ikusi
  • Maileguak Larramendiren hiztegian

   Blanca Urgell
   5 - 44 orr.
  • Eskuzko zuzenketak Gero libururaren lehen edizioan

   Patxi Salaberri Muñoa
   45 - 61 orr.
  • Nafarroako ipar-mendebaldeko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu

   Amaia Apalauza Ollo
   63 - 104 orr.
  • Orreagako elizan aurkitutako On Javier Ibarraren prediku bat Artzibarko hizkeran idatzirikoa

   Orreaga Ibarra Murillo
   105 - 118 orr.
  • Sobre el nombre medieval Annaia

   David Peterson
   119 - 149 orr.
  • El verbo auxiliar trivalente de los dialectos navarro y central

   José Fernando Domene Verdú
   151 - 189 orr.
  • Publicaciones

   191 - ? orr.
   • Erroibarko eta Esteribarko Hiztegia

    Orreaga Ibarra

    Iruñea: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia, 2007, 280 or.

    Koldo Zuazo
    193 - 195 orr.
 • 2007 Vol. 39
 • (+) gehiago ikusi
  • Manezaundiren kazetaritza: bere berbaldiaren azterketa

   Asier Barandiaran Amarika
   371 - 400 orr.
  • Iragankortasunaren dinamikaz zubereran, bigarren etapa: barneko ekonomia, hizkuntza ukipena eta edo egileari buruzko ikusmolde berria?

   Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
   401 - 418 orr.
  • Los modos impersonales del verbo vasco

   José Fernando Domene Verdú
   419 - 454 orr.
  • Tonuak eta etenak Bilboko gaztelaniaz eta euskaraz

   Iñaki Gaminde
   455 - 474 orr.
  • Ohar batzuk Urgull, Urkullu, Urkulu, Urkillo, Urkilla leku izenen inguruan

   Patxi Salaberria Zaratiegi
   475 - 482 orr.
  • Berastegi 1823: "Berso berriac"

   Patziku Perurena
   483 - 504 orr.
  • Publicaciones

   505 - ? orr.
 • 2007 Vol. 39
 • (+) gehiago ikusi
  • Los afijos temporales vascos

   José Fernando Domene Verdú
   189 - 218 orr.
  • Erronkari eta Ansoko toponimiaz zenbait ohar

   Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte
   219 - 270 orr.
  • El clero navarro ante el euskera en los años de entreguerras

   Javier Dronda Martínez
   271 - 298 orr.
  • El euskera en Pueyo

   Ricardo Urrizola Hualde
   299 - 302 orr.
  • Axularren Gero liburuaren ale kasi birjinaleko "M" pleguaz

   Patxi Salaberri Muñoa
   303 - 324 orr.
  • La expresión oral en euskera del alumnado de bachillerato del modelo D en Navarra

   Garbiñe / Sotés Urreizti
   325 - 350 orr.
  • Publicaciones

   351 - ? orr.
 • 2007 Vol. 39
 • (+) gehiago ikusi
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (2-inkestaren azken galdera sortak)5

   Koldo Artola
   5 - 32 orr.
  • El origen del afijo de plural -it-

   José Fernando Domene Verdú
   33 - 58 orr.
  • La copla de Etxaleku

   Ricardo Urrizola Hualde
   59 - 66 orr.
  • Etxalarko etxeak

   Pello Apezetxea Zubiri
   67 - 140 orr.
  • Camino "bide" en la toponimia vasca

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   141 - 160 orr.
  • Toponimia ikerketak

   Patxi Galé
   161 - 172 orr.
  • Publicaciones

   173 - ? orr.
 • 2006 Vol. 38
 • (+) gehiago ikusi
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (1-sarrera eta lehen galdera-sortak)

   Koldo Artola
   393 - 428 orr.
  • Etxalarko usategiei buruzko gutunak

   Pello Apezetxea Zubiri
   429 - 450 orr.
  • Aitzin-euskararen kontsonantismoa

   Mikel Martínez Areta
   451 - 472 orr.
  • Eusebio López: impresor y vascófilo lodosano

   Joxemiel Bidador
   473 - 486 orr.
  • Leitzako hizkera adierazkorra: biraoak

   Bittorio Lizarraga
   487 - 552 orr.
  • Trebiñu aldeko homonimia-kasu batzuk aztergai

   Roberto González de Viñaspre
   553 - ? orr.
 • 2006 Vol. 38
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (eta 10-Ibiztako apurrak/gehigarriak)

   Koldo Artola
   185 - 232 orr.
  • Arabako ekialdea eta Sakanako continuumaren azterketa diakronikoa

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   233 - 254 orr.
  • Tres cartas en euskara escritas por un ferrón de Bera

   Ricardo Urriola Hualde
   255 - 270 orr.
  • Araitz-Beteluko hizkera adierazkorra: biraoak

   Amaia Apalauza Ollo
   271 - 298 orr.
  • El euskara y la literatura en lengua vasca en la obra de Arturo Campión

   Joxemiel Bidador
   299 - 320 orr.
  • Errepublika garaiko izenak eta 1939ko dekretua

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   321 - 352 orr.
  • Criterios metodológicos adoptados para la transcripción de toponomástica tardomedieval en el proyecto de indexación del AHEB-BEHA

   Asier Romero Andonegi
   353 - 368 orr.
  • Publicaciones

   369 - ? orr.
 • 2006 Vol. 38
 • (+) gehiago ikusi
  • Aramaioko hizkera

   Jose Luis Ormaetxea Lasaga
   5 - 42 orr.
  • Sakaneren gainean egindako azterketak argitze aldera

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   43 - 53 orr.
  • Irañetako eta Arakilgo mintzoaren gurpilean

   Iñaki Camino
   55 - 68 orr.
  • Antzinako baztanera : XVIII. mendeko predilu argitaragabe bat

   Gorka Lekaroz Mazizior
   69 - 94 orr.
  • Luzaideko eta Ondarrolako hiru gutun

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi
   95 - 108 orr.
  • Sancho de Elso y su Doctrina Cristina "en castellano y vascuence"

   Ricardo Urrizola Hualde
   109 - 145 orr.
  • Estudio lexicológico de las onamatopeyas vascas : El Euskal Onomatopeien Hiztegia : Euskara-Ingelesera-Gaztelania

   Iraide Ibarretxe Antuñano
   147 - 162 orr.
  • Jende izena pluralean erabiltzeaz

   Estibalitz Montoya
   163 - 172 orr.
 • 2005 Vol. 37
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzako ekarpen berriak (9-Espartza: ahozko testuak)

   Koldo Artola
   213 - 264 orr.
  • Arakilgo euskera : kokagunearen auzia eta datuen fidagarritasuna

   Iñaki Camino
   265 - 286 orr.
  • Bortzerritako euskara, herriz herri (ez)berdintasunetan barrena (II)

   Edu Zelaieta
   287 - 306 orr.
  • Zenbait euskal testu Nafarroan XVII. mendean

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   307 - 333 orr.
  • Getxoko etxe izenen sorreraz

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   335 - 363 orr.
  • Toponimia histórica de Sáseta (Condado de Treviño) (II)

   Roberto González de Viñaspre, Pedro Uribarrena
   365 - 410 orr.
  • Goizuetako hizkera adierazkorra: biraoak

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
   411 - 451 orr.
  • Correspondencia Y. Zytsar - L. Michelena (y III)

   Yuri Zytsar
   453 - 462 orr.
  • Publicaciones

   463 - ? orr.
 • 2005 Vol. 37
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (8-Espartza: taulak/esaldiak)

   Koldo Artola
   5 - 57 orr.
  • Sakanerak

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   59 - 77 orr.
  • Eskuinetiko erlatiboak euskaraz, izen ardatzaren ondoretik (ere) hedatzen direnal (eta V). Ikuspegi orokorra

   Victor Hidalgo Eizagirre
   79 - 105 orr.
  • Gramatikalizazio-prozesu bat: baina enklitikoa

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   107 - 116 orr.
  • El euskara en la administración navarra a finlaes del XVIII. Tensa relación entre el Hospital y el Ayuntamiento de Pamplona

   Ricardo Urrizola Hualde
   117 - 144 orr.
  • Toponimia histórica de Sáseta (Condado de Treviño) (I)

   Roberto González de Viñaspre, Pedro Uribarrena
   145 - 191 orr.
  • Las consonantes laterales en las lenguas paleohispánicas

   Santiago Pérez Orozco
   193 - 202 orr.
 • 2005 Vol. 37
 • (+) gehiago ikusi
  • Bakaikuko euskal hitzak, esaerak etab

   Frantzisko Ondarra
   481 - 523 orr.
  • Euskal Dialektologia FLV aldizkarian

   Iñaki Camino
   525 - 557 orr.
  • Hizkuntzaren jabekuntzaz Fontes-en

   Juan Jose Zubiri Lujanbio
   559 - 565 orr.
  • Historia social e institucional de las lenguas (especialmente del euskera) en Fontes Linguae Vasconum (1969-2005)

   Roldán Jimeno Arangure
   567 - 606 orr.
  • Los trabajos de onomástica en Fontes Linguae Vasconum

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   607 - 632 orr.
  • Iraganakortasunaren dinamikaz zuberean : kasu adierazpen bikoitzekiko baliobiko aditzen ikerketaren lehen etapa

   Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
   633 - 660 orr.
  • Sobre el origen latino-románico de riojano-navarro yasa y vasco jasa

   Emilio Nieto Ballester
   661 - 667 orr.
  • Publicaciones

   669 - ? orr.
 • 2004 Vol. 36
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (7 - Orontze)

   Koldo Artola
   401 - 444 orr.
  • Nafarroa Behereko euskara

   Iñaki Camino
   445 - 486 orr.
  • Irañetako euskara

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   487 - 517 orr.
  • Tonuak eta etenak Gatikako intonazioan

   Iñaki Gaminde
   519 - 536 orr.
  • Artatzako euskal testua. Transkripzioa eta hizkuntza azterketa

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   537 - 554 orr.
  • El catecismo de Artaza. Nueva evidencia del euskera en Améscoa

   Balbino García de Albizu
   555 - 579 orr.
  • Joan Perez Lazarragakoren izkribuaren inguruan

   Xabier Kintana
   581 - 595 orr.
  • Primeras referencias a Guipúzcoa

   David Peterson
   597 - 608 orr.
 • 2004 Vol. 36
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (6-Ezkaroze)

   Koldo Artola
   189 - 222 orr.
  • Bortzerrietako euskara, herriz herri (ez) berdintasunetan barrena (I)

   Edu Zelaieta
   223 - 248 orr.
  • Urdazubi eta Zugarramurdiko euskararen norabidea

   Estibalitz Montoya
   249 - 269 orr.
  • Lapurdiko hego-ekialdeko euskararen kokapenerantz

   Irantzu Epelde
   271 - 303 orr.
  • Zuhaitz eta Enbor hitzen adiera EHHA-n bildutako datuen argitan

   Izaskun Etxebeste, Koldo Segurola
   305 - 315 orr.
  • Luzaideko hizkera adierazkorra. 1. Sakreak

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
   317 - 332 orr.
  • Valdizarbe y el euskara en el siglo XVII

   Ricardo Urrizola Hualde
   333 - 339 orr.
  • El caso Ergativo. Concepto general y tipología, con atención especial a las lenguas kartvélicas y al euskara

   Roberto Serrano
   341 - 362 orr.
  • Homenaje del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa a Jose Mari Satrustegui. Pamplona/Iruñea, 30 de mayo de 2003

   363 - 392 orr.
 • 2004 Vol. 36
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (5- Otsagi: ahozko testuak)

   Koldo Artola
   5 - 52 orr.
  • Lizarragabengoko hizkera

   Jose Luis Erdozia Mauleon, Patxi Flores Lazkoz
   53 - 88 orr.
  • Nafarroa Behereko hiru eskutitz

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi
   89 - 113 orr.
  • -(e)ta enklitikoa sailkapen eskalarrean

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   115 - 139 orr.
  • Sobre el componente vasco del fonosistema español (1)

   Ivan V. Zytsar
   141 - 158 orr.
  • Sobre la sintaxis del ibérico

   Santiago Pérez Orozco
   159 - 163 orr.
  • Correspondencia Y. Zytsar-L. Michelena

   Yuri Vl. Zystar
   165 - 180 orr.
 • 2003 Vol. 35
 • (+) gehiago ikusi
  • Hitzaren artelana

   Jose Mari Satrustegi
   371 - 380 orr.
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (4-Otsagi: esaldiak)

   Koldo Artola
   381 - 425 orr.
  • Hego-nafarreraren egituraz

   Iñaki Camino
   427 - 468 orr.
  • Navarro y riojana yasa, vasco jasa: ¿paleoeuropeo *isa / *aisa?

   Fabián González Bachiller
   469 - 482 orr.
  • Evolución del Euskara

   Pedro de Yrizar
   483 - 487 orr.
  • Toponimia en lengua vasca de Marauri (Condado de Treviño)

   Pedor Uribarrena, Roberto González de Viñaspre
   489 - 535 orr.
  • We do not whether Jews in Sefarad 1 spoke or wrote Basque

   David L. Gold
   537 - 542 orr.
 • 2003 Vol. 35
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (3- Eaurta: bukaera)

   Koldo Artola
   211 - 245 orr.
  • Jeruntzeko Ãœskara. Ekialdeko euskara

   Philippe Etxegorri
   247 - 286 orr.
  • Intonazio ereduak Zeanurin

   Iñaki Gaminde
   287 - 307 orr.
  • Sobre el origen de ciertos términos somáticos del euskara (cara y otros)

   Yuri Zystar
   309 - 328 orr.
  • On hypocoristic formation in Basque

   Patxi Salaberri
   329 - 336 orr.
  • Antroponimia medieval euskérica en la Ribera tudelana

   Jabier Sainz Pezonaga
   337 - 342 orr.
  • Vocablos de tipología vasca en el italo-romance. Otra hipótesis de contacto de lenguas

   Mary C. Iribarren
   343 - 358 orr.
  • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des dernièrs numéros de FLV = Indexes of the last issues of FLV

   359 - 360 orr.
 • 2003 Vol. 35
 • (+) gehiago ikusi
  • La formación del infinitivo en el euskera (reconstrucción interna)

   Vahan Sarkisian
   5 - 17 orr.
  • Zein... (eta Bait-) erlatiboak. Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (III)

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   19 - 56 orr.
  • La forma pasiva de Ditza + (U) + N> Ditzan

   Iker Joseba Laka Guenaga
   57 - 76 orr.
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (2-Eaurta: jarraipena)

   Koldo Artola
   77 - 113 orr.
  • Pagoaren izenaz eta izanaz, palinologiaren argitan

   Mikel Olano Irurtia
   115 - 128 orr.
  • Erroibar eta Esteribarko oikonimoak (II)

   Orreaga Ibarra
   129 - 163 orr.
  • Toponimia vasca en el comarca de Belorado (Burgos)

   Rufino Gómez Villar
   165 - 182 orr.
  • La evolución demográfica de la población vascoparlante en Navarra entre 1553 y 1936

   Fernando Mikelarena Peña
   183 - 197 orr.
  • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des dernièrs numerós de FLV = Indexes of the last issues FLV

   199 - 200 orr.
 • 2002 Vol. 34
 • (+) gehiago ikusi
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. 1- Eaurta (hasiera)

   Koldo Artola
   389 - 435 orr.
  • La etimología del vasco Ezker "izquierdo" (reconstrucción interna)

   Vahan Sarkisian
   437 - 442 orr.
  • -(t)ar atzizkidun hitzen jokabide sintaktikoaren inguruan

   Xabier Artiagoitia
   443 - 462 orr.
  • The conceptual structure of Basque buru "head"

   Iraide Ibarretxe-Antuñano
   463 - 491 orr.
  • Erroibarko eta Esteribarko oikonimoak

   Orreaga Ibarra
   493 - 515 orr.
  • Bakaikuko leku-izenak

   José Luis Erdozia Mauleon
   517 - 541 orr.
  • La forma pasiva de Zitzan + U > Zituen

   Iker Joseba Laka Guenaga
   543 - 562 orr.
  • Miscelánea

   563 - ? orr.
   • Una novela singular: Peru Abarka

    Henrike Knörr
    565 - 568 orr.
  • Índex 2002

   569 - 570 orr.
 • 2002 Vol. 34
 • (+) gehiago ikusi
  • La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista de la epigrafía íbera

   Jesús Rodríguez Ramos
   197 - 217 orr.
  • Para una tipología y etimología de los numerales 8 y 9 como derivados desde 10

   Yuri Vl. Zytsar, Alexey Zytsar
   219 - 232 orr.
  • Leioako azentuaz

   Iñaki Gaminde
   233 - 247 orr.
  • Eibar eta Oleta herrietako hikako tratamenduak

   Inaxio López de Arana Arrieta
   249 - 268 orr.
  • Bakaikuko hizkera

   José Luis Erdozia Mauleon
   269 - 306 orr.
  • Etxeberri Sarakoaren "Escual-herrico gazteriari" eta kultura klasikoaren transmisioaz

   Patxi Salaberri Muñoa
   307 - 321 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1967-1976)

   José María Satrústegui
   323 - 352 orr.
  • Un texto de 1846 en euskera de Bermeo: La fundación de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio

   Josu Gómez Pérez, Asier Romero Andonegi
   353 - 379 orr.
  • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des dernièrs numéros de FLV = Indexes of the las t issues of FLV

   381 - 382 orr.
 • 2002 Vol. 34
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre el origen del Analitismo en la lengua vasca

   Yuri Vl. Zytsar, Roberto Serrano
   5 - 26 orr.
  • Erlatibo hautsiak. Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (I)

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   27 - 80 orr.
  • Algunas consideraciones sobre la presencia del pluralizador verbal -it- en el dialecto vizcaíno, y en el nor-nork alocutivo de los dialectos orientales

   Patxi Arizabalo
   81 - 95 orr.
  • La forma pasiva de *ditza + u > ditu

   Iker Joseba Laka Guenaga
   97 - 111 orr.
  • Intento de distribución geográfica del sufijo -doi, -dui, -di en la toponimia de Álava

   Elena Martínez de Madina Salazar
   113 - 128 orr.
  • Sur le toponyme Gasteiz: origine et signification

   Hector Iglesias
   129 - 138 orr.
  • Una anotación en euskera en las cuentas del reino de Navarra a finales del siglo XIII

   David Alegría Suescun
   139 - 148 orr.
  • Ukar Itzarbeibarko doktrina (1865)

   José María Satrustegi
   149 - 167 orr.
  • Gipuzkerazko sermoi bat Leitzan

   Mikel Olano Irurtia
   169 - 180 orr.
  • Miscelánea

   181 - ? orr.
   • El pobre de Nippur y Mattin Mottela

    Félix Zubiaga
    183 - 188 orr.
 • 2001 Vol. 33
 • (+) gehiago ikusi
  • El ergativismo del euskera: intento de una reconstrucción interna

   Vahan Sarkisian
   361 - 371 orr.
  • Notas sobre un nombre presuntamente galaico y "vasco-ibérico" seguidas de unas observaciones en torno a una famosa inscripción ibérica

   Héctor Iglesias
   373 - 376 orr.
  • Sobre el origen del numeral "uno" en las lenguas de Eurasia partiendo del vasco

   Vl. Zytsar, Yu. Vl. Zytsar
   377 - 382 orr.
  • Antroponimia vasca en la documentación de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) de los siglos XII y XIII

   Fabián González Bachiller
   383 - 401 orr.
  • Astronomy and Basque Language

   Henrike Knörr
   403 - 415 orr.
  • Del topónimo euskara de Pamplona

   Carlos Jordán Cólera
   417 - 429 orr.
  • En la órbita del topónimo Auguallut

   José Antonio Saura Rami
   431 - 440 orr.
  • Etxarri-Aranazko leku-izenak

   José Luis Erdozia Mauleón
   441 - 484 orr.
  • Olaizko euskal eskuizkribuak

   Koldo Artola
   485 - 519 orr.
  • Ultzamako beste euskal testu bat (1796)

   Joxemiel Bidador
   521 - 527 orr.
  • Publicaciones

   530 - ? orr.
   • I. Gaminde. Zamudio berbarik berba. Bilbo, Labayru Ikastegia, 2000

    Gotzon Aurrekoetxea
    531 - 533 orr.
 • 2001 Vol. 33
 • (+) gehiago ikusi
  • Implementing Basque Grammar on the Computer

   Arthur Holmer, Bengt Sigurd
   173 - 192 orr.
  • Aditz trinkoen orainaldiko formak Luzaideko euskaran

   Patxi Salaberri Zaratiegi, Peio Kamino Kaminondo
   193 - 202 orr.
  • Jatabeko morfologiaren azentuaz

   Iñaki Gaminde
   203 - 224 orr.
  • Tratamenduen bilakaera, to eta no

   Pello Etxaniz
   225 - 233 orr.
  • Los pronombres en Euskera

   Iker Joseba Laka Guenaga
   235 - 256 orr.
  • Gai-harilkatzea eta testu-kidetasunak Geron

   Patxi Salaberri Muñoa
   257 - 306 orr.
  • El macrotopónimo vascónico Grist-Eriste: intento de explicación etimológica y conciliación fonética

   José Antonio Saura Rami
   307 - 316 orr.
  • Aztarna germanikoa Euskal Herriko toponimia historikoan

   Hector Iglesias
   317 - 335 orr.
  • Testimonio euskérico de 1712 en Barakaldo

   Goio Bañales García, Mikel Gorrotxategi Nieto
   337 - 341 orr.
  • Publicaciones

   344 - ? orr.
   • Txomin Peillen. Les emprunts de la langue basque à loccitan de Gascogne. Madrid, UNED, 1998

    Michel Morvan
    345 - 347 orr.
   • Emilio Nieto Ballester. Breve diccionario de topónimos españoles. Alianza Editorial, 1997

    Mikel Belasko
    347 - 351 orr.
 • 2001 Vol. 33
 • (+) gehiago ikusi
  • Verbos kartvélicos y vascos

   Jan Braun
   5 - 12 orr.
  • Edward Spencer Dodgson y la problemática vasco-armenia

   Vahan Sarkisian
   13 - 32 orr.
  • Meñakako berba konposatuen azentuaz

   Iñaki Gaminde
   33 - 47 orr.
  • El origen pasivo de la conjugación euskérica

   Iker Joseba Laka Guenaga
   49 - 66 orr.
  • Hitz eratorriak Luzaideko hizkeran

   Patxi Salaberri Zaratiegi, Peio Kamino Kaminondo
   67 - 86 orr.
  • Etxarri-Aranazko dotrina. Sakana ekialdearekiko alderaketa

   José Luis Erdozia Mauleón
   87 - 110 orr.
  • Correspondencia Zytsar / Michelena

   Yuri Vl. Zytsar
   111 - 122 orr.
  • Presencia del euskera en Munarritz (Valle de Goñi)

   Ricardo Eguíllor
   123 - 146 orr.
  • F. Arrate zenaren sermoietariko hiru, Eibarko euskaraz (1861-1869)

   Juan San Martín
   147 - 155 orr.
  • Publicaciones

   158 - ? orr.
   • José María Jimeno Jurío. Patxi Salaberri Zaratiegi. Artajona. Toponimia vasca / Artaxoa. Euskal toponimia. Colección Altafaylla kultur taldea, nº22, 226 pp. Año 1998

    Andrés Iñigo
    159 - 162 orr.
 • 2000 Vol. 32
 • (+) gehiago ikusi
  • Contribución a los estudios aquitano-vascos

   Vahan Sarkisian
   341 - 365 orr.
  • Izen sintagmaren egitura determinazioaren arabera

   Juan José Zubiri Lujambio
   367 - 403 orr.
  • Relación del vasco "ola" (choza) y "alaba" (hija) con las lenguas caucásicas y del antiguo oriente

   Yu. Vl. Zytsar
   405 - 415 orr.
  • Sakana erdialdeko azentuaren deskribapena

   José Luis Erdozia Mauleón
   417 - 439 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1964-1966)

   José María Satrústegui
   441 - 466 orr.
  • Sustitución y alteración de topónimos en las Encartaciones de Bizkaia

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   467 - 485 orr.
  • Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra (eta II)

   Koldo Artola
   487 - 512 orr.
 • 2000 Vol. 32
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre los elementos vigesimales en las lenguas de Europa occidental

   M.V. Zélikov
   183 - 191 orr.
  • Axularren testu-zorrak

   Patxi Salaberri Muñoa
   193 - 209 orr.
  • Notas etimológicas: vasco ezker, español izquierdo

   Yu. Vl. Zytsar
   211 - 237 orr.
  • La fórmula en el bertsolarismo de los Enbeita

   Asier Barandiaran Amarika
   239 - 264 orr.
  • Lorenzo Hervás y la lengua vasca

   Ángel Alonso-Cortés
   265 - 271 orr.
  • Informe sobre el topónimo Erramelluri-Erremelluri-Remelluri

   Ricardo Cierbide
   273 - 275 orr.
  • Olaibarko euskal bertso papera

   Josemari Satrustegi
   277 - 287 orr.
  • Toponimia de origen euskérico en Ribagorza: el Valle Medio del Ésera (Huesca)

   Moisés Selfa Sastre
   289 - 300 orr.
  • Vocabulario estellés

   Pello Etxaniz
   301 - 308 orr.
  • Victoriano Huici González de Villazón (1860-1938)

   M.Á. Sagaseta, J. Goñi Gaztambide, Q. Aldea
   309 - 325 orr.
  • Publicaciones

   329 - ? orr.
 • 2000 Vol. 32
 • (+) gehiago ikusi
  • L´inscription ibérique de San Miguel de Liria et le basco-ibérisme en général

   Hector Iglesias
   7 - 27 orr.
  • Análisis crítico de los desarrollos etimológicos de Uhlenbeck y Michelena para el vasco ilargi "luna"

   Yuri Zytsar
   29 - 36 orr.
  • Eibarko euskararen intonazioaz

   Iñaki Gaminde
   37 - 52 orr.
  • "Erizkizundi irukoitza" Sakana erdialdean

   José Luis Erdozia
   53 - 72 orr.
  • Elciego y la Rioja alavesa. Intento de explicación lingüística

   Ricardo Cierbide
   73 - 79 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1962-1963)

   José María Satrústigui
   81 - 109 orr.
  • Onomástica

   112 - ? orr.
   • Acerca del sufijo toponímico -ain

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    113 - 137 orr.
   • Nombre de oficios en la oiconimia navarra

    Andrés Iñigo Ariztegi
    139 - 149 orr.
   • Evolución del nombre de pila en el País Vasco peninsular

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    151 - 168 orr.
  • Publicaciones

   171 - ? orr.
 • 1999 Vol. 31
 • (+) gehiago ikusi
  • Elementos vascos en la obra de Hrachia Adjarian

   Vahan Sarkisian
   367 - 382 orr.
  • Notas sobre la última edición de los "Refranes y Sentencias" de 1596

   Gontzal Aldai
   383 - 392 orr.
  • Elementu anaforikoak eskolako testuetan

   Ines M. Garcia Azkoaga
   393 - 417 orr.
  • El vasco (h)odei "nube" y algunos problemas genéticos del panteón europeo-occidental

   Alexey Zytsar
   419 - 429 orr.
  • Hitzen ordena eta esaldiaren egitura informatiboa. Gogoeta historiko zenbaiten berri labur. Antzinatea

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   431 - 457 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1959-1961)

   José María Satrústegui
   459 - 482 orr.
  • Dikazteluko sermoia

   Pello Etxaniz Iturbe
   483 - 499 orr.
  • Vocabulario documental de Mendavia (II)

   María Inés Sainz Alberto
   501 - 522 orr.
  • Bitoriano Huiziren "Manual de Gramática Bascongada" (1899)

   José Luis Erdozia Mauleón
   523 - 533 orr.
  • Rudolf Trebitsch... (1913) lanari eranskin txiki bat

   Jose Mari Etxebarria
   535 - 535 orr.
 • 1999 Vol. 31
 • (+) gehiago ikusi
  • An active analysis of Basque ergativity

   Arthur Holmer
   189 - 225 orr.
  • Seseo, "ese" sigmática y edición de textos vascos

   Carmen Isasi Martínez
   227 - 240 orr.
  • Elosu, Nafarrete eta Urrunagako euskaraz

   Iñaki Gaminde
   241 - 262 orr.
  • Hegoaldeko Goinafarrera zaharra: aditz laguntzaileekiko ezaugarri zenbait

   Gontzal Aldai
   263 - 274 orr.
  • La ideología heterodoxa de Joseph Karst (páginas ocultas en la vascología)

   Vahan Sarkisian
   275 - 300 orr.
  • Reflexiones filológicas en torno a una arcaica toponimia de Zumaia

   Juan B. Olaechea Labayen
   301 - 308 orr.
  • Vocabulario documental de Mendavia (I)

   María Inés Sainz Albero
   309 - 335 orr.
  • Correspondencia inédita de José M.ª Lacoizqueta

   Ángel Goicoetxea Marcaida
   337 - 342 orr.
  • Arakil aldeko euskara

   Jose Mari Satrustegi
   343 - 358 orr.
 • 1999 Vol. 31
 • (+) gehiago ikusi
  • Concepto de "día-y-noche" en Europa. Reconstrucción tipológica II

   Alexey Zytsar
   7 - 32 orr.
  • Testu-menpekotasuna Axularren obran

   Patxi Salaberri Muñoa
   33 - 57 orr.
  • Alternancia de código: uso y restricciones tipológicas

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   59 - 72 orr.
  • Bakioko azentuaz

   Iñaki Gaminde
   73 - 94 orr.
  • Notes sur la coordination verbale et la coréférence intraphrastique en basque souletin

   Jean-Baptiste Coyos
   95 - 108 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1957-1958)

   José María Satrústegui
   109 - 134 orr.
  • Nombres de persona en el País Vasco: cuestiones históricas y de normalización

   Henrike Knör
   135 - 154 orr.
  • Zuberoa Garaiko mintzaeraren eredu bat

   Rudolf P.G. de Rijk
   155 - 163 orr.
  • Arabako euskararen kokagunea

   Koldo Zuazo
   165 - 184 orr.
 • 1998 Vol. 30
 • (+) gehiago ikusi
  • Criterios para la normalización de la toponimia mayor de Navarra

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   363 - 376 orr.
  • A propósito del aoristo vasco

   Gontzal Aldai
   377 - 386 orr.
  • Un nuevo rasgo de la lengua de los Refranes y Sentencias de 1596

   Gontzal Aldai
   387 - 395 orr.
  • Arrani, Arrain, Arrai

   John P. Linstroth
   397 - 406 orr.
  • Estudios toponímicos vascos (reconstrucción interna)

   Vahan Sarkisian
   407 - 415 orr.
  • Primario y secundario en los nombres vascos de los metales

   S.F. Pushkariova
   417 - 428 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1955-1956)

   José María Satrústegui
   429 - 468 orr.
  • Arantzazuko batzarra (1956)

   Luis Michelena Elissalt
   469 - 474 orr.
  • Onomástica vasca en La Rioja

   Martín Mtz. Sáenz de Jubera, José María González Perujo
   475 - 496 orr.
  • El Euskera en la Navarra medieval en su contexto románico

   Ricardo Cierbide
   497 - 513 orr.
  • Arruazuko gabon-kanta zaharra

   Jose Mari Satrustegi
   515 - 519 orr.
  • Miscelánea

   522 - ? orr.
   • Cómo se gestó el "Diccionario español-euskara roncalés"

    Bernardo Estornés Lasa
    523 - 534 orr.
 • 1998 Vol. 30
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskalkiak, gaur

   Koldo Zuazo
   191 - 233 orr.
  • "Zein (...) bait-/-n" erlatiboa: Literatura-Tradizioa

   Xabier Alberdi, Julio García García de los Salmones
   235 - 266 orr.
  • De la raíz *IZ- "agua" en vasco

   Carlos Jordán Cólera
   267 - 279 orr.
  • Le toponyme Biarritz

   Hector Iglesias
   281 - 288 orr.
  • Què vol dir "Llagostera"?

   Jordi Bilbeny
   289 - 295 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1953-1954)

   José María Satrústigui
   297 - 327 orr.
  • Diversos contenidos histórico-lingüísticos de la toponimia de Álava

   Ricardo Cierbide
   329 - 339 orr.
  • Cine

   342 - ? orr.
   • Irati Filmak. Un proyecto singular en el cine de Euskal Herria

    Carlos Roldán Larreta
    343 - 358 orr.
 • 1998 Vol. 29 [i.e. 3
 • (+) gehiago ikusi
  • Comparación y reconstrucción lingüística

   Luis Michelena
   7 - 23 orr.
  • Basque ethnogenesis, acculturation, and the role of language contacts

   Harald Haarmann
   25 - 42 orr.
  • Análisis del léxico dialectal vasco bajo la óptica de la lingüística kartvélica

   Greta Chantladze
   43 - 49 orr.
  • Sobre la etimología del vasco "zanga" y del español "zanja"

   Fernando Fernández Palacios
   51 - 54 orr.
  • Bizkaiko ume-olgeten lexikoaz

   Iñaki Gaminde
   55 - 76 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1952)

   José María Satrústegi
   77 - 96 orr.
  • Rudolf Trebitsch: Euskal hizkuntzaren eta musikaren grabazioak (1913)

   Marcelo Miguel López de Arana Arrieta, Inaxio López de Arana Arrieta
   97 - 117 orr.
  • El euskera en el valle de Cigoitia (Álava)

   José Garmendia Arruebarrena
   119 - 124 orr.
  • Bonaparte printzearen nafar laguntzaile berriak: Jose Erasun

   Xabier Erize Etxegarai
   125 - 132 orr.
  • Estella / Lizarra. Toponimia

   José María Jimeno Jurío
   133 - 162 orr.
  • Miscelánea

   164 - ? orr.
   • Noticiario vascológico de Armenia

    Vahan Sarkisian
    165 - 178 orr.
 • 1997 Vol. 29
 • (+) gehiago ikusi
  • Algunas consideraciones sobre las lenguas de África occidental

   Hans Mukarovsky
   329 - 334 orr.
  • Los vocablos en -rr- de la lengua sorda. Conexiones con la Península Ibérica

   Mary Carmen Iribarren Argaiz
   335 - 354 orr.
  • Lacubegi eta Lacubeli

   José Vicente Huarte Lerga
   361 - 367 orr.
  • Concepto de "día-y-noche" en Europa. Reconstrucciones tipológicas. I

   Alexey Zytsar
   369 - 395 orr.
  • Oiartzungo hizkeraren kokagunea

   Koldo Zuazo
   397 - 425 orr.
  • Elantxobeko ahozko narrazioak

   Iñaki Gaminde
   427 - 458 orr.
  • Dos topónimos de La Vizcaya (Navarra): Guetadar y Sabaiza

   Masu Nitta
   459 - 472 orr.
  • Léxico vasco residual de Artajona

   Juan Ramón Elorz Domezain
   473 - 495 orr.
  • Fiteroko hainbat toki izen. Hausnarketa

   Erlantz Urtasun Antzano
   497 - 503 orr.
  • Miscelánea

   506 - ? orr.
   • Alfonso Irigoyen y la toponimia vasca y circumpirenaica

    Ricardo Cierbide Martinena
    507 - 512 orr.
 • 1997 Vol. 29
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre el origen de los numerales vascos "ehun" y "(h)ogei". Observaciones vascológicas de un germanista

   Aleksey Zytsar
   151 - 166 orr.
  • "Peremustae" teonimoaren inguruan

   Jose Vicente Huarte Lerga
   167 - 172 orr.
  • Haur elebidunak eta gramatika-sistemen bereizketa

   Andoni Barreña
   173 - 217 orr.
  • Cirauqui (Navarra), pueblo monolingüe vasco (1650)

   José María Jimeno Jurío
   219 - 231 orr.
  • Pour une évaluation des critères internes de fragilisation d´une langue: le cas du basque souletin

   Jean-Baptiste Coyos
   233 - 240 orr.
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1951)

   José María Satrústegui
   241 - 264 orr.
  • Erroko testu argitaragabe bat eta beste batzuen iruzkina

   Orreaga Ibarra Murillo
   265 - 282 orr.
  • Mendigachak Azkueri igorri eskutitzak: Aditza

   Xabier Larrañaga Muñoz
   283 - 313 orr.
  • Miscelánea

   316 - ? orr.
   • In Memoriam: Joan Coromines

    Mikel Belasko
    317 - 320 orr.
 • 1997 Vol. 29
 • (+) gehiago ikusi
  • Euskal toponimiaz mintzo (Nafarroakoaz bereziki)

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   7 - 39 orr.
  • Hacia la Teoría e Historia de los sistemas de numeración (decimal y otros) III

   Vladimir Zytsar
   41 - 58 orr.
  • Los numerales y algunas ideas numéricas en el vascuence (Etimología interna sistematizada)

   Vahan Sarkisian
   59 - 66 orr.
  • En reponse à un article de J. D. Bengtson

   Michel Morvan
   67 - 71 orr.
  • Kaixo

   Hans Schwertck
   73 - 75 orr.
  • El significado oculto de la palabra "Euzkadi"

   Javier Zabaltza Pérez-Nievas
   77 - 83 orr.
  • La aportación de Joan Coromines a la Filología Vasca

   Álvarez Enparantza J. L. "Txillardegi"
   85 - 91 orr.
  • Don José Eransun (1821-1894)

   Tomás Otxandorena Telletxea
   93 - 98 orr.
  • Lesaka eta Luzaideko euskal testu parekatuak

   Jose Maria Satrustegi
   99 - 126 orr.
  • Cine

   128 - ? orr.
   • Antton Ezeiza en el debate Cine / Euskera

    Carlos Roldán Larreta
    129 - 144 orr.
 • 1996 Vol. 28
 • (+) gehiago ikusi
  • La estela ibérica de Sinarcas: una interpretación esencialmente éuskara y su base

   Eduard Selleslagh
   341 - 359 orr.
  • Azentu Bariazioa Gipuzkoan

   Iñaki Gaminde
   361 - 385 orr.
  • Hacia la teoría e historia de los sitemas de numeración (decimal y otros). II

   Vladimir Zytsar
   387 - 397 orr.
  • -(T)AR Jendeari dagokion Berrekailua Zenbait Autoretan

   Alfonso Irigoien
   399 - 422 orr.
  • Perpaus Kausalak "Manezaundi" ren Idazkietan

   Mariam Antoñana Abalos
   423 - 453 orr.
  • Pedro de Agramont, vascófilo tudelano del siglo XVII

   José María Satrústegui
   455 - 464 orr.
  • Ollon 1777 urtean emandako testuak

   Frantzisko Ondarra
   465 - 483 orr.
  • 1778ko eskuizkribu bat Albeniz-Arabako euskaran?

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   483 - 491 orr.
  • Juan Bautista Agirre, euskal idazlearen liburutegia, 1742-1823

   Pello Joxe Aranburu
   493 - 505 orr.
  • Miscelánea

   508 - ? orr.
   • La Diputación de Navarra, el Euskera y Euskaltzaindia (1949-1952)

    José María Jimeno Jurío
    509 - 515 orr.
 • 1996 Vol. 28
 • (+) gehiago ikusi
  • Semejanzas tipológicas de la categoría "adresada" del verbo vasco y la categoría de versiones del verbo georgiano

   Tamara Majaroblidze
   181 - 189 orr.
  • Le mot basque amaik: questionas sans fin

   Hans Schwerteck
   191 - 194 orr.
  • Ahal izaitea eta ezin izaitea nola adierazi izan diren euskaraz mendebaldean

   Alfonso Irigoien
   195 - 208 orr.
  • Hacia la teoría e historia de los sistemas de numeración (decimal y otros). I

   Vladimir Zytsar
   209 - 221 orr.
  • Toponimia eta dialektologiaren arteko harremanen iguruan: Artaxonako jabego genitiboaz eta bestez

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   223 - 234 orr.
  • Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrolua (1754-1783)

   Frantzisko Ondarra
   235 - 267 orr.
  • La crisis del euskera en el Valle de Egües (Siglo XIX)

   José María Jimeno Jurío
   269 - 285 orr.
  • Consideraciones históricas en torno al Euskera en Álava. Nuevos testimonios

   Ricardo Cierbide
   287 - 295 orr.
  • Goizuetako udal ordenantzak

   José M. Satrustegi
   297 - 313 orr.
  • Miscelánea

   316 - ? orr.
   • Libano Zumalacárregui, Ángeles. Toponimia Medieval en el País Vasco. A. Col. Onomasticon Vasconiae 14. Bilbao, 1995. 639 páginas.

    Ricardo Cierbide Martinena
    317 - 320 orr.
   • La voz "Euskera" ¿Invento moderno?

    José María Jimeno Jurío
    321 - 332 orr.
 • 1996 Vol. 28
 • (+) gehiago ikusi
  • Arte

   6 - ? orr.
   • Correspondences of Basque and Caucasic Final Stem Vowels: -i/-e, -u/-o

    John D. Bengtson
    7 - 15 orr.
   • A propos de comparaisons de noms dinsectes en kartvele et en basque

    Michel Morvan
    17 - 20 orr.
   • Hurbiltze bat euskal hitz-ordenaren tradizioari

    Víctor Hidalgo Eizagirre
    21 - 43 orr.
   • Lesakako azentu eta intonazioaz

    Iñaki Gaminde
    45 - 70 orr.
   • Bonapartearen sailkapena eztabaidatuz

    Orreaga Ibarra Murillo
    71 - 86 orr.
   • Amenduxen olerkiaz. Oharrak

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    87 - 97 orr.
   • Juan de Amendux, poeta euskaldun de Pamplona (x. 1540-1580)

    José María Jimeno Jurío
    99 - 117 orr.
   • Leyre: onomástica del Becerro Antiguo. Consideraciones

    Ricardo Cierbide
    119 - 133 orr.
   • Abaurrepeko Bikario Jaun noblearen bertsoak

    Juantxo Urdiroz Pérez
    135 - 140 orr.
   • Mirande eta Mitxelenaren arteko posta harremanak

    J.M. Satrustegi
    141 - 159 orr.
  • Cine

   162 - ? orr.
   • Euskera y cine: una relación conflictiva

    Carlos Roldán Larreta
    163 - 176 orr.
 • 1995 Vol. 27
 • (+) gehiago ikusi
  • Le mot basque gizon "homme"

   Hans Schwerteck
   395 - 399 orr.
  • Ohar estatistiko garrantzitsuak euskararen hitz ordenaren inguru. Euskara, S.V.O.?

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   401 - 420 orr.
  • Two more Uhlenbeck memories (and more Basque parallels)

   W. Wilfried Schuhmacher
   421 - 430 orr.
  • Bizkaiko ahozko euskararen esaldi ereduez (I)

   Iñaki Gaminde
   431 - 465 orr.
  • De la identidad vasco-americana a la tesis vasco-caucásica. El enfoque de Arturo Campión sobre el origen mítico de la lengua vasca

   José Javier López Antón
   467 - 486 orr.
  • Pamplona. El vascuence en San Cernin (siglo XVII)

   José María Jimeno Jurío
   487 - 514 orr.
  • Quelques notes et remarques rapides sur les théâtres populaires bretons et basques

   Gwenaël Le Duc
   515 - 523 orr.
  • Ultzamako euskal testu argitaragabeak

   José María Satrústegui
   525 - 540 orr.
  • Miscelánea

   542 - ? orr.
   • Euskara hitza noiz agertu zen lehenik?

    Txomin Pellen
    543 - ? orr.
   • El eurkera en el B.O. Eclesiástico de Pamplona

    545 - 548 orr.
 • 1995 Vol. 27
 • (+) gehiago ikusi
  • Problemas generales de la reconstrucción y la posición del grupo de lenguas indoeuropeas del Asia Menor

   Luis (1915-1987) Michelena Elissalt
   205 - 242 orr.
  • -Ki aditz- atzizkiaren gainean

   Patxi Iñigo, Patxi Salaberri, Juan José Zubiri
   243 - 295 orr.
  • Gipuzkeraren azentuaren azterketa akustikoa

   Iñaki Gaminde
   297 - 321 orr.
  • Observaciones sobre el léxico de la documentación vizcaína (siglos XV-XVI)

   Carmen Isasi
   323 - 336 orr.
  • Enrike Zubiri "Manezaundi". Zenbait artikulu

   Mariam Antoñana Ábalos
   337 - 361 orr.
  • Galbarioac uscaraz ofrecimentua (Etsain herrian aurkitua)

   Jesús Goldáraz Lizaso
   363 - 381 orr.
  • Publicaciones

   384 - ? orr.
   • José María Jimeno Jurío. Patxi Salaberri Zaratiegi. Toponimia de la Cuenca de pamplona. Pamplona /Iruña, Bilbao 1994, 527 pp.

    Alfonso Irigoyen
    385 - 389 orr.
 • 1995 Vol. 27
 • (+) gehiago ikusi
  • Sancho de Elso y su Catecismo bilingüe: nuevos datos

   José Goñi Gaztamide
   7 - 21 orr.
  • Larraungo Alli herriko azentu ereduaz

   Iñaki Gaminde
   23 - 35 orr.
  • Texto bilingüe de una canción amorosa guipuzcoana del siglo XVIII

   José María Satrústegui
   37 - 49 orr.
  • Las lenguas escritas y habladas en Pamplona

   José María Jimeno Jurío
   51 - 68 orr.
  • Haur euskaldunen hasierako hizkuntzaren zenbait berezitasun

   Andoni Barreña
   69 - 95 orr.
  • Toponimia alavesa: Apeo de Vitoria y su jurisdicción de 1481-1486

   Ricardo Cierbide Martinena
   97 - 129 orr.
  • Examen crítico de la "Panfitonimia" en las "Etimologías de apellidos vascos" de I. López de Mendizabal

   Luis María Múgica Urdangarin
   131 - 172 orr.
  • Goñerrin aurkitutako testuak (VII)

   Frantzisko Ondarra
   173 - 190 orr.
  • Miscelánea

   191 - ? orr.
   • In memoriam

    Nils M. Holmer
    193 - 199 orr.
 • 1994 Vol. 26
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre la categoría del acontecimiento en los idiomas, incluido el vasco (I)

   Yu. Vl. Zytsar
   387 - 394 orr.
  • ¿Cuál es la base lógica de las estructuras españolas de tipo "el poste se desplomó" y vascas "ikusi da"?\

   Andrey Pinkevich
   395 - 399 orr.
  • Euskararen tratamenduak: bilakaera

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   401 - 433 orr.
  • The Bantu Kikuyu language and Pyrenean Basque

   W. Wilfried Schuhmacher, F. Seto
   435 - 437 orr.
  • Propuesta para un análisis morfológico y léxico de la toponimia vasca

   Mikel Melero, Matías Múgica
   439 - 449 orr.
  • Nafarroako zenbait ibar, herri eta auzoren euskarazko izenaz (II)

   Patxi Salaberri
   451 - 466 orr.
  • Causas del retroceso del euskera en el Valle de Allín (Navarra)

   José María Jimeno Jurío
   467 - 486 orr.
  • Aresti eta Mitxelenaren arteko posta harremanak

   Jose M. Satrustegi
   487 - 520 orr.
  • Goñerrin aurkitutako testuak (VI)

   Frantzisko Ondarra
   521 - 554 orr.
  • Efemérides

   555 - ? orr.
   • 75 aniversario de Euskaltzaindia

    557 - 559 orr.
  • Index 1994

   561 - ? orr.
 • 1994 Vol. 26
 • (+) gehiago ikusi
  • Reflexión sobre la teoría vasco-caucásica

   Y. V. Zytsar
   209 - 226 orr.
  • Nafarroako menperagailuez

   Iñaki Gaminde
   227 - 250 orr.
  • Escala de gramaticalización del verbo "Egin"

   Iñaki Ugarteburu
   251 - 261 orr.
  • Ultzamako barietatearen aditzaren berezitasunak: isoglosa nagusienak

   Orreaga Ibarra Murillo
   263 - 285 orr.
  • Otxandio aldeko hiketaren berezitasunez

   Xabier Burguete Ajuria
   287 - 299 orr.
  • Étymologies basques, termes expressifs et substratiques

   Michel Morvan
   301 - 306 orr.
  • Une étymologie du mot basque bildots

   Hans Schwerteck
   307 - 310 orr.
  • De nuevo sobre el topónimo "Botorrita"

   Carlos Jordán Colera
   311 - 325 orr.
  • El vascuence a las puertas de Pamplona (1790)

   José María Jimeno Jurío
   327 - 335 orr.
  • Fermin Irigarai "Larreko": Euskararen maitale

   Mariam Antoñana
   337 - 347 orr.
  • Javier Ramón de Lakoizketa Bertiz-en euskal testuak

   Frantzisko Ondarra
   349 - 369 orr.
  • Publicaciones

   372 - ? orr.
   • Rosa Miren Pagola: Euskal fonetika Nafarroan. (Euskal Herriko Hizkuntz Atlaserako ekarria)I. Nafarroako Gobernuko Kultur eta Hezkuntza Departamentuak argitaratua. 2 liburuki, 294 eta 258 orrialde.

    373 - 374 orr.
   • Michel Grosclaude: Dictionaire toponymique des Communes de Béarn, Escola Gaston Febus Pau 1991

    Txomin Peyllen
    375 - 380 orr.
 • 1994 Vol. 26
 • (+) gehiago ikusi
  • Elizalderen Apezendaco dotrina christiana uscaras

   Patxi Salaberri
   7 - 65 orr.
  • El Padre Francisco Martínez de Elizalde Notas para una biografía

   Isidoro Ursúa Irigoyen
   67 - 75 orr.
  • Two Uhlenbeck Memories

   W. Wilfried Schuhmacher
   77 - 80 orr.
  • Munitibar eta inguruko azentu ereduaz

   Iñaki Gaminde
   81 - 119 orr.
  • Arqueta "Los Arcos" (Fuero de Estella)

   José María Jimeno Jurío
   121 - 138 orr.
  • La sufijación "-dana" y "-dirana" en la toponimia de Amescoa

   Balbino García de Albizu
   139 - 159 orr.
  • Javier Ramón de Lakoizketa Bertiz-ek izan zituen testuak

   Frantzisko Ondarra
   161 - 183 orr.
  • Miscelánea

   185 - ? orr.
   • Los estudios vascos

    Luis Michelena
    187 - 201 orr.
 • 1993 Vol. 25
 • (+) gehiago ikusi
  • Caucasin and Papuan

   W. Wilfried Schuhmacher, F. Seto
   345 - 376 orr.
  • Une formation lexicale insolite en gascon de Chalosse: [´sekt] "sécheresse"

   Jacques Allières
   377 - 383 orr.
  • La influencia del sustrato euskera en hispano-romance

   Mary C. Iribarren-Argaiz
   385 - 413 orr.
  • A propósito de la compresión vasca y la elipsis española

   M. Zélikov
   415 - 423 orr.
  • Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   425 - 442 orr.
  • Relectura de los textos vascos de espionaje del siglo XVI

   José María Satrústegui
   443 - 475 orr.
  • Iruñeko toponimiaz

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   477 - 506 orr.
  • Arga et Runa flumen

   José María Jimeno Jurío
   507 - 519 orr.
  • El oso en la toponimia navarra

   Isaac Santesteban
   521 - 529 orr.
  • Hemezortzigarren mendeko bertsoak

   Frantzisko Ondarra
   531 - 553 orr.
  • Publicaciones

   554 - ? orr.
   • Yrízar, Pedro de: Morfología del verbo auxiliar alto navarro septentrional (2 tomos). Morfología del verbo auxiliar alto navarro meridional. Morfología del verbo auxiliar roncalés. Edición de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca. Pamplona, 1992

    Angel Pérez Miguel
    557 - 558 orr.
   • Toponimia y Cartografía de Navarra. Nafarroako Toponimia eta Mapagintza. Nafarroako toponimia ofiziala. Toponimia oficial de Navarra.

    559 - 561 orr.
  • Index 1993

   563 - 564 orr.
 • 1993 Vol. 25
 • (+) gehiago ikusi
  • Conflictos fronterizos, espionaje y vascuence a finales del siglo XVI: 20 documentos inéditos

   José Manuel Floristán Imízcoz
   177 - 219 orr.
  • Observaciones sobre los sufijos ibéricos

   Santiago Pérez Orozco
   221 - 229 orr.
  • Mélanges de Linguistique

   Txomin Peillen
   231 - 252 orr.
  • Arazo Linguistikoa (?). Laudion XVIII. mendearen bukaeran

   Jon Iñaki Urkijo
   253 - 257 orr.
  • Hagiónimos en la toponimia amescoana

   Balbino García de Albizu
   259 - 272 orr.
  • Izabako lekuizenak

   Juan Karlos López-Mugartza
   273 - 324 orr.
  • Miscelánea

   325 - ? orr.
   • Informe de la Cámara de Comptos de Navarra al Virrey, denegando a A. de Oihenart la consulta de sus archivos el 12 de julio de 1648

    Ricardo Cierbide
    327 - 331 orr.
   • Eusko y Euskal

    Luis Michelena
    333 - 337 orr.
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes os least issuex of FLV

    339 - 340 orr.
 • 1993 Vol. 25
 • (+) gehiago ikusi
  • Austronesian and Dene-Basque (Dene-Caucasian)

   W. Wilfried Schuhmacher, F. Seto
   7 - 42 orr.
  • Scripta medieval occitana en Euskal Herria

   Ricardo Ciérbide
   43 - 59 orr.
  • Notas sobre onomástica ibérica

   Santiago Pérez Orozco
   61 - 67 orr.
  • Remarques au sujet d´un article paru dans Fontes

   Michel Morvan
   69 - 74 orr.
  • Nafarroako nominalizazioez

   Iñaki Gaminde
   75 - 94 orr.
  • Lizarragako euskararen azterketa

   Gregoria Solís Senar
   95 - 123 orr.
  • Toponimia menor: onomástica comercial

   Ángeles Líbano Zumalacárregui
   125 - 136 orr.
  • Goñerrin aurkitutako testuak (V)

   Frantzisko Ondarra
   137 - 153 orr.
  • Miscelánea

   154 - ? orr.
   • El P. Moret confesor en vascuence

    José María Jimeno Jurío
    157 - 162 orr.
   • La duda racional en la labor crítica de Luis Mitxelena Elissalt

    José María Satrustegi
    163 - 167 orr.
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes os least issuex of FLV

    169 - 170 orr.
 • 1992 Vol. 24
 • (+) gehiago ikusi
  • Fenómenos de convergencia en la historia de los dialectos vascos

   Luis Michelena
   355 - 366 orr.
  • Austronesian Phonological Change

   Arthur J. Holmer
   367 - 394 orr.
  • I. El numeral vasco hamaika "11"

   I. B. Bochorishvili
   395 - 403 orr.
  • Bizkaieraren esaldi denborazkoez

   Iñaki Gaminde
   405 - 430 orr.
  • Koloreak "Orixe" ren begian

   Patziku Perurena
   431 - 455 orr.
  • El vascuence en Aoiz (siglos XVIII-XIX)

   José María Jimeno Jurio
   457 - 480 orr.
  • Hidronimia navarra

   Isaac Santesteban
   481 - 545 orr.
  • Reseña

   546 - ? orr.
   • Catálogo del archivo Diocesano de Pamplona

    José Luis Sales Tirapu, Isidoro Ursua Irigoyen
    547 - 549 orr.
  • Index 1992

   550 - ? orr.
 • 1992 Vol. 24
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre los numerales 5,10. La fonocorrelación st/rc-vd/t en el vasco y las lenguas Kartvélicas

   Yu. Vl. Zytsar
   175 - 186 orr.
  • Hegoaldeko goi-nafarreraren azentua dela-ta (hulbiltze-saiakera)

   Koldo Artola
   187 - 227 orr.
  • Nikolas Ormaetxea, Orixe: Hiru Belarriko Gizona

   Patziku Perurena
   229 - 262 orr.
  • Textos antiguos vascos. Acotaciones

   Josu Oregui Aramburu
   263 - 270 orr.
  • El vascuence en Gallipienzo y la Val de Aibar (1571)

   Jose Mª Jimeno Jurio
   271 - 275 orr.
  • Noticias y restos del euskera de Val de Ollo

   Joxemiel Bidador
   277 - 295 orr.
  • Goñerrin aurkitutako testuak (IV)

   Frantzisko Ondarra
   297 - 333 orr.
  • Miscelánea

   334 - ? orr.
   • El monumento a los Fueros en Pamplona. Su inscripción en escritura ibérica

    J. A. Bizkarrondo
    337 - 348 orr.
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes of least issuex of FLV

    349 - 350 orr.
 • 1992 Vol. 24
 • (+) gehiago ikusi
  • A propos d´un certain comparatisme

   Michel Morvan
   5 - 14 orr.
  • Algunos aspectos mitológicos de la teoría Vasco-Armenia

   Vahan Sarkisian
   15 - 43 orr.
  • Baten, batetan / batean, izen-syntagma mugagabeak

   Alfonso Irigoien
   45 - 54 orr.
  • Cuatro promesas matrimoniales inéditas, en euskera del s. XVI

   José M. Satrústegui
   55 - 69 orr.
  • El vascuence en Aoiz (siglo XVII)

   José María Jimeno Jurío
   71 - 96 orr.
  • Aintzinako zubereraren aztarna batzu

   Txomin Peillen
   97 - 117 orr.
  • Tratado de métrica vasca (1872)

   Patxi Altuna
   119 - 164 orr.
  • Efemerides

   165 - ? orr.
   • Inauguración de la sede de Euskaltzaindia

    167 - 169 orr.
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes of least issuex of FLV

    171 - 172 orr.
 • 1991 Vol. 23
 • (+) gehiago ikusi
  • De dialectología vasca

   Luis Michelena
   179 - 203 orr.
  • Notas lingüísticas

   W. W. Schuhmacher
   205 - 206 orr.
  • P. F. Irigaray "Larreko"-ren obraren azterketa estilistikoa

   Mariam Antoñana Abalos
   207 - 226 orr.
  • El vascuence en Urraul Alto (1785)

   José María Jimeno Jurio
   227 - 245 orr.
  • Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra

   Koldo Artola
   247 - 281 orr.
  • Miscelánea de textos antiguos vascos

   José María Satrustegui
   283 - 299 orr.
  • Mezkirizko Toponimiaz

   Orreaga Ibarra Murillo
   301 - 357 orr.
  • Index 1991

   359 - ? orr.
 • 1991 Vol. 23
 • (+) gehiago ikusi
  • Anotaciones para un curso de lingüística general

   Luis Michelena
   5 - 27 orr.
  • Deux notes lexicographiques

   Michel Morvan
   29 - 32 orr.
  • Do.i Atzizkiaren ondorengoak Nafarroan

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   33 - 53 orr.
  • Pamplona y sus nombres

   José María Jimeno Jurio
   55 - 76 orr.
  • De Toponimia del Valle del Ebro navarro

   Javier Velaza
   77 - 87 orr.
  • Andoze ibarreko leku izen nagusiak eta xeheak

   Txomin Peillen
   89 - 105 orr.
  • El Avemaría y la Salve en un documento vasco del s. XVI

   J. M. Satrustegui
   107 - 129 orr.
  • Goñerrin aurkitutako beste sei testu

   Frantzisko Ondarra
   131 - 168 orr.
  • Bibliografía

   168 - 169 orr.
   • Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Iza.

    José María Jimeno Jurio
    169 - 171 orr.
   • Índice / Index / Aurkibidea

    173 - 177 orr.
 • 1990 Vol. 22
 • (+) gehiago ikusi
  • De re lingüística (I)

   Luis Michelena
   133 - 138 orr.
  • Etimología del nombre vasco del vascuence y las vocales nasales vascas descritas por Garibay

   Alfonso Irigoyen
   139 - 147 orr.
  • Plurilingüismo histórico en Euskal Herria

   Ricardo Cierbide
   149 - 164 orr.
  • Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez

   Iñaki Gaminde
   165 - 204 orr.
  • El Credo en versión vasca del s. XVI

   Jose Maria Satrustegui
   205 - 228 orr.
  • The current situation of Basque: from language loss to language spread

   M.ª Angeles Argüeso
   229 - 245 orr.
  • Euskararen muga 1980. urtean

   Koldo Artola, Josu Tellabide
   247 - 260 orr.
  • Toponimia de Iturmendi

   Nicolas Arbizu Gabirondo
   261 - 275 orr.
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín Lizarraga (año 1782) VII

   Juan Apecechea Perurena
   277 - 301 orr.
  • Index 1990

   303 - ? orr.
 • 1990 Vol. 22
 • (+) gehiago ikusi
  • The semantics of numerals

   Nils M. Holmer
   5 - 22 orr.
  • Towards "Dene-Basque"

   W. W. Schuhmacher
   23 - 25 orr.
  • Notes Linguistiques

   Michel Morvan
   27 - 31 orr.
  • El autor de un catecismo baztanés

   Fernando Pérez Ollo
   33 - 36 orr.
  • Texto vasco del Padrenuestro en versión del s. XVI

   José M. Satrustegui
   37 - 47 orr.
  • Arestiar hiztegi tipia

   Gabriel Aresti
   49 - 53 orr.
  • ¿El nombre vasco de Los Arcos según el Fuero de Estalla?

   José María Jimeno Jurio
   55 - 63 orr.
  • Izen geografikoen inguruan

   Patxi Salaberri
   65 - 71 orr.
  • Goñerrin aurkitutako lau euskal testu (XVIII. m.)

   Francisco Ondarra
   73 - 121 orr.
  • Bibliografía

   122 - ? orr.
   • Luis Michelena: Palabras y textos

    Endrike Knörr
    123 - 130 orr.
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos numeros de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes of least issues of FLV

    131 - 132 orr.
 • 1989 Vol. 21
 • (+) gehiago ikusi
  • A propósito del catecismo vasco de Ubillos

   Luis Michelena
   149 - 160 orr.
  • L´opposition entre les génitifs réfléchis et non-réfléchis du basque, et la variation dialectale

   Georges Rebuschi
   161 - 181 orr.
  • La declinación indefinida vasca. Caso particular

   José Basterrechea
   183 - 185 orr.
  • El cielo en mertalidad vasca de cazador y de agricultor

   Jorge Oteiza
   187 - 191 orr.
  • Toponimia menor de Los Arcos

   Víctor Pastor Abaigar
   193 - 241 orr.
  • Materiales para la colección epistolar de Luis Mitxelena

   J. M. Satrustegui
   243 - 275 orr.
 • 1989 Vol. 21
 • (+) gehiago ikusi
  • El movimiento de las frases-QU y el foco en vasco

   Pello Salaburu
   7 - 26 orr.
  • Confusión grafemático-fonológica en las sibilantes, según documentación inédita de la Baja-Navarra (siglos XIV-XV)

   Ricardo Cierbide
   27 - 35 orr.
  • Pour quelques comparaisons kharthvélo-basques du domaine du lexique d´élevage

   Yu. Vl. Zytsar, Ts. G. Tchakhnachvili
   37 - 44 orr.
  • A propos du basque (H)il

   Michel Morvan
   45 - 48 orr.
  • Linguistic Notes

   W. W. Schuhmacher
   49 - 54 orr.
  • Nafarroan erabiltzen diren zenbait toki-izenez

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   55 - 59 orr.
  • A propósito del préstamo lexical "kokoa"

   Jose M. Satrustegui
   61 - 74 orr.
  • Arrizabalaga (Campanas) y Artederreta (Carrascal)

   Jose Maria Jimeno Jurio
   75 - 85 orr.
  • La enseñanza municipal de Fuenterrabía en el siglo XVIII

   Rafael Michelena
   87 - 96 orr.
  • Goñerrin aurkitutako sei euskal testu

   Frantzisko Ondarra
   97 - 144 orr.
 • 1988 Vol. 20
 • (+) gehiago ikusi
  • Agua, fuego y el ojo

   Nils M. Holmer
   161 - 165 orr.
  • Lexicografía vasca

   Michel Morvan
   167 - 169 orr.
  • Nuevas aproximaciones acerca del infinitivo vasco

   M. V. Zelikov
   171 - 179 orr.
  • Bizkaiko aditz trinkoen alokutibiak (orain aldia)

   Iñaki Gaminde
   181 - 240 orr.
  • Juan de Beriáin, escritor vasco de Navarra (Uterga, C. 1566-1633)

   José María Jimeno Jurio
   241 - 265 orr.
  • Textos dialectales en documentos religiosos vascos

   José María Satrustegui
   267 - 289 orr.
 • 1988 Vol. 20
 • (+) gehiago ikusi
  • Las Glosas Emilianenses y la lengua vasca

   Alfonso Irigoyen
   5 - 15 orr.
  • Note sur l´origine du nom des Kirghizes

   Michel Morvan
   17 - 18 orr.
  • Sobre la formación de algunos antiguos sistemas de semana

   Medea Glonti
   19 - 32 orr.
  • Sobre lexicografía vasca del tiempo

   José M. Satrustegui
   33 - 52 orr.
  • En torno a las denominaciones de la ciudad de Estella

   Ricardo Ciervide
   53 - 57 orr.
  • Informe sobre las denominaciones Lizarra-Estella y Atarrabia-Villava

   José María Jimeno Jurio
   59 - 76 orr.
  • Goizuetako toponimia, Artikutzakoa ezik

   Luis Fernando Etxeberria Salaberria
   77 - 118 orr.
  • Artikutza

   Mikel Erriondo
   119 - 142 orr.
  • Ibero. Vía Crucis en bascuence de comienzos del siglo XIX

   Jesus Arraiza Frauca
   143 - 154 orr.
 • 1987 Vol. 19
 • (+) gehiago ikusi
  • Cotribución al estudio de la obra de Azkue

   José Basterrechea
   143 - 147 orr.
  • Hitanoaren proposamena bizkaieraz

   Eneko Barrutia
   149 - 184 orr.
  • Ama zenaren gutunak

   Patxi Perurena
   185 - 194 orr.
  • Historia de la Lengua en Navarra: Artajona

   Ricardo Ciervide
   195 - 205 orr.
  • Bilboko euskara aztertzeko materialak

   Iñaki Gaminde
   207 - 250 orr.
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín Lizarraga (año 1782)

   Juan Apecechea Perurena
   251 - 279 orr.
  • Dos pláticas en vascuence del siglo XVIII

   Francisco Ondarra
   281 - 316 orr.
  • Textos dialectales en documentos religiosos vascos

   José María Satrustegui
   317 - 331 orr.
 • 1987 Vol. 19
 • (+) gehiago ikusi
  • Vascos, vascones, euskera

   Antonio Tovar
   5 - 9 orr.
  • Le nom de la hache en basque (suite)

   Michel Morvan
   11 - 14 orr.
  • Escalera de compuestos de tipo mujer-criatura en el vasco

   Yuri Vl. Zytsar
   15 - 28 orr.
  • Proto-Basque Yod

   José Ignacio Hualde
   29 - 40 orr.
  • Primer testimonio escrito del vascuence navarro: El manuscrito Emilianense 60

   Hortensia Viñes
   41 - 52 orr.
  • Juan Miguel Gastesiren bi "Mayatzeko illabetia: Mariaren Illabetia" (Marie Santisimeren Devocioa) 1850-1854

   Eugenio Ulayar
   53 - 63 orr.
  • Duvoisinen eskuizkribu argitaragabea

   Patxi Altuna
   65 - 95 orr.
  • Textos dialectales de documentos religiosos vascos

   José M. Satrústegui
   97 - 115 orr.
  • Textos en vascuence en el pueblo de Goñi

   Francisco Ondarra
   117 - 140 orr.
 • 1986 Vol. 18
 • (+) gehiago ikusi
  • Esteribarreko aditzak

   Iñaki Gaminde
   183 - 203 orr.
  • Aspects of Basque lexical phonology

   Jon Ortiz de Urbina
   205 - 223 orr.
  • "Ain"-ez bukatzen diren euskal toponimoak

   Eugenio Arraiza
   225 - 249 orr.
  • Topónimos navarros con sufijo -ain

   José María Jimeno
   251 - 281 orr.
  • Algunas notas acerca del nombre de Santurce

   José Félix Tobar Arbulu
   283 - 287 orr.
  • Textos dialectales de documentos religiosos vascos

   José M. Satrustegui
   289 - 314 orr.
 • 1986 Vol. 18
 • (+) gehiago ikusi
  • Petit atlas linguistique basque français "Bourciez" (II). Cartes 21 à 50

   Jacques Allières
   5 - 45 orr.
  • Juntagailua kopulatiboak

   Patxi Altuna
   47 - 97 orr.
  • El castellano y lo español en la provincia de Sola o Zuberoa

   Txomin Peillen
   99 - 114 orr.
  • Sobre los nombres vascos de la leche (reconstrucciones)

   Yuri Vl. Zytsar
   115 - 123 orr.
  • Correspondencia oficial vasca del siglo XVIII

   José M.ª Satrustegui
   125 - 149 orr.
  • Dos pláticas inéditas del P. Sebastián de Mendiburu

   Francisco Ondarra
   151 - 165 orr.
  • Tres testimonios sobre uso del vascuence en el siglo XVIII

   José Andrés Gallego
   167 - 170 orr.
  • Nombres vascongados y romanceados de pueblos navarros

   José María Jimeno Jurio
   171 - 182 orr.
 • 1985 Vol. 17
 • (+) gehiago ikusi
  • Le pronom de troisième personne en proto-basque, fiction ou réalité?

   209 - 214 orr.
  • NOR-en ahalezko oraina eta JOAN, IBILI eta EGON aditzen alokutiboa, (Nafarroan)

   Iñaki Gaminde
   215 - 264 orr.
  • Berriz ere euskal aditzaz

   Josu Oregi
   265 - 281 orr.
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín Lizarraga (año 1782)

   Juan Apecechea Perurena
   283 - 304 orr.
  • Bonapartek eta aita Aranak elkarri egin kartak

   Patxi Altuna
   305 - 341 orr.
  • Escritos en vascuence del P. Esteban de Adoáin (1808-1880)

   Francisco Ondarra
   343 - 405 orr.
  • Indice de autores y materias de los números 45 y 46

   407 - 409 orr.
 • 1985 Vol. 17
 • (+) gehiago ikusi
  • Hizkuntza eta linguistika

   Pello Salaburu
   5 - 23 orr.
  • El período del precálculo y la investigación etimológica de los numerales (Comentario al vasco amar "10")

   Vladimir Zytsar
   25 - 29 orr.
  • Zoilo´ren Uzta = La cosecha de Zoilo

   José Estornes Lasa
   31 - 93 orr.
  • Elantxobeko euskara

   Iñaki Gaminde
   95 - 167 orr.
  • Le nom de la hache en basque: Aitzkora

   Michel Morvan
   169 - 173 orr.
  • Onomasticon Vasconiae: Consideraciones metodológicas

   R. Cierbide
   175 - 182 orr.
  • Etxalarko etxe eta baserrien Izenak (1625-1983)

   Pello Apezetxea
   183 - 203 orr.
 • 1984 Vol. 16
 • (+) gehiago ikusi
  • Romanización y lengua vasca

   Luis Michelena
   189 - 198 orr.
  • Jainkoarekikoaz Estetika yarduna

   Gaizka Barandiaran
   199 - 225 orr.
  • Bosquejo de Gramática liminar de la lengua vasca

   Angel López García
   227 - 330 orr.
  • Han colaborado en este número

   331 - 334 orr.
  • Indice de autores y materias de los números 43 y 44

   335 - 337 orr.
 • 1984 Vol. 16
 • (+) gehiago ikusi
  • El consonantismo en préstamos románicos al euskara

   Luis María Mugica
   5 - 54 orr.
  • Mendigatxa´k Azkue´ri kartak 1902-1916

   José Estornes Lasa
   55 - 127 orr.
  • Recherches sur la morphologie du verbe basque

   José María de Lachaga
   129 - 153 orr.
  • Divergencias lingüísticas y literarias entre Arturo Campión y Sabino Arana

   J. Javier Granja Pascual
   155 - 179 orr.
  • Han colaborado en este número

   181 - 184 orr.
 • 1983 Vol. 15
 • (+) gehiago ikusi
  • Posicionamiento de Arturo Campión ante el tema lingüístico y la pérdida de los Fueros en el País Vasco en 1876

   Ricardo Ciervide
   5 - 15 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XVII)

   Javier Irigaray Imaz
   17 - 36 orr.
  • Orozkoko Aditzak

   Iñaki Gaminde
   37 - 96 orr.
  • El vocalismo en préstamos latinos al euskara

   Luis María Mugica
   97 - 125 orr.
  • Bela-ko zaldunaren Zuberotar hiztegia, XVIII. mendean

   127 - 146 orr.
  • Han colaborado en este número

   147 - 151 orr.
  • Indice de los números 41 y 42 del tomo XV año 1983

   153 - 155 orr.
 • 1982 Vol. 14
 • (+) gehiago ikusi
  • Las oraciones causales en Axular (y IV)

   Fr. Luis Villasante
   359 - 386 orr.
  • Textos en vascuence navarro de Baztán, Nuin y Urdazubi

   Francisco Ondarra
   387 - 401 orr.
  • Butroiko euskara

   Iñaki Gaminde
   403 - 460 orr.
  • Erronkari´ko uskaraz elestak = Fraseología roncalesa

   José Estornes Lasa
   461 - 484 orr.
  • Observaciones acerca del nombre de Pamplona en vascuence

   Jesús María Zubillaga
   485 - 492 orr.
  • El euskera en la comarca de Gallipienzo (s. XVII)

   Angel Irigaray
   493 - 500 orr.
  • Reminiscencias de una canción occitana en el cancionero vasco

   Francisco J. Oroz
   501 - 510 orr.
  • Una canción hermana de Agur, nere arreba, en menor

   Francisco J. Oroz
   511 - 521 orr.
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782)

   Juan Apecechea Perurena
   523 - 538 orr.
  • Estudio lingüístico y sociológico del euskera en Navarra

   Hortensia Viñes Rueda
   539 - 544 orr.
  • Han colaborado en este número

   544 - 552 orr.
  • Indice de los números 39 y 40 del tomo XIV año 1982

   553 - ? orr.
 • 1982 Vol. 14
 • (+) gehiago ikusi
  • Las oraciones causales en Axular (III)

   Fr. Luis Villasante
   9 - 20 orr.
  • Un catecismo salacenco

   Luis Michelena
   21 - 42 orr.
  • Jesu-Kristo gore Jeinaren Ebanjelio Saintiua

   Pedro Prudenzio Hualde Mayo
   43 - 103 orr.
  • El fondo primitivo de la lengua vasca

   Juan Gorostiaga
   105 - 132 orr.
  • Materiales para un estudio comparativo del vascuence de Elcano, Puente la Reina, Olza y Goñi

   Francisco Ondarra
   133 - 228 orr.
  • Poema filosófico manuscrito del siglo XIX

   Txomin Peillen
   229 - 232 orr.
  • Morfología de la composición lexical euskérica

   Luis María Múgica
   233 - 271 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XVI)

   Javier Irigaray Imaz
   273 - 296 orr.
  • Juan Antonio Ubillos, euskal idazle

   Joan Otaegi
   297 - 327 orr.
  • Nuevos datos sobre el reformador de ermitaños y poeta vasco Juan de Undiano

   Antonio Unzueta Echebarria
   329 - 337 orr.
  • Uhaitzibar osoa euskaldun

   Txomin Peillen
   339 - 345 orr.
  • Han colaborado en este número

   347 - 354 orr.
 • 1981 Vol. 13
 • (+) gehiago ikusi
  • Las oraciones causales en Axular (II)

   Fr. Luis Villasante
   9 - 21 orr.
  • Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskaldian (Markina aldea)

   Rodrigo Garzia Azurmendi, Kontxi Arregi Urizar
   23 - 73 orr.
  • Forma y contenido de algunas estructuras del navarro en su relación con la situación de las mismas en el español general

   Alfonso Reta Janariz
   75 - 145 orr.
  • Primer sermón en vascuenca navarro (1729)

   Francisco Ondarra
   147 - 173 orr.
  • Cendea de Olza toponimia. I. Asiain, Lizasoain, Olza

   José María Jimeno Jurio
   175 - 220 orr.
  • Acto para la Nochebuena de Pedro Ignacio Barrutia (1682-1759)

   Jon Kortazar
   221 - 251 orr.
  • An aspect of the function of prefix vowels in basque

   Nils. M. Holmer
   253 - 256 orr.
  • Navarino y Navarra

   Justo Garate
   257 - 260 orr.
  • Beaumonteses-Agramonteses y el Vascuence

   Angel Irigaray
   261 - 265 orr.
  • Han colaborado en este número

   266 - 273 orr.
  • Indice de los números 37 y 38 del tomo XIII año 1981

   274 - 276 orr.
 • 1981 Vol. 13
 • (+) gehiago ikusi
  • Presentación

   6 - 8 orr.
   • Las oraciones causales en axular (I)

    Fr. Luis Villasante
    9 - 18 orr.
   • La Navarra Cantábrica

    José María Sánchez Carrion
    19 - 97 orr.
   • Contribución al estudio lingüístico de Cintruénigo (Navarra)

    Rosario de Fátima Bas Cassa
    99 - 170 orr.
   • Forma y contenido de algunas estructuras del navarro en su relación con la situación de las mismas en el español general

    Alfonso Reta Janariz
    171 - 213 orr.
   • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782)

    Juan Apecechea Perurena
    215 - 231 orr.
   • On the so-called passive in basque

    Andolin Eguzkitza
    233 - 253 orr.
   • Methodologies de la notation des textes basques

    Txomin Peillen
    255 - 260 orr.
   • What is the nasal infix in basque genuen, zenuen, etc.?

    Nils M. Holmer
    261 - 263 orr.
   • Bibliografía vasca de Amado Alonso

    Justo Garate
    265 - 268 orr.
   • El famoso fraude de Aldabizkar y la biografía de su autor por Camille Pitollet

    Justo Garate
    269 - 273 orr.
   • Unas ordenanzas de Vera en vascuence

    Carlos Idoate Ezquieta, J. Joaquín Villanueva Equiza
    275 - 281 orr.
  • Han colaborado en este número

   282 - 290 orr.
 • 1980 Vol. 12
 • (+) gehiago ikusi
  • Catecismo del siglo XVIII en vascuence de Uterga (Valdizarbe)

   Francisco Ondarra
   173 - 221 orr.
  • Acerca de las ideas lingüísticas de Amado Alonso (Prólogo al curso de lingüística general de Ferdinand de saussure)

   Hortensia Viñes Rueda
   223 - 251 orr.
  • ¿Fábulas inéditas de Juan Antonio Moguel? (1745-1804)

   Jon Kortazar
   253 - 277 orr.
  • Forma y contenido de algunas estructuras del navarro en su relación con la situación de las mismas en el español general (I) (Los indefinidos: "Algo", "Alguno")

   Alfonso Reta Janáriz
   279 - 318 orr.
  • Tres estudios sobre diccionarios navarros

   Ricardo Ollaquindia
   319 - 351 orr.
  • Itsas espezierik garrantzitsuenen Bermeoko terminología

   Andoni Anasagasti
   353 - 369 orr.
  • Las vascongadas de Barbarin y Corres, Navarra y Alava

   Francisco Ondarra
   371 - 382 orr.
  • El coadjutor de Arizcun que no sabía vasco-baztanés

   Claudio Zudaire Huarte
   383 - 394 orr.
  • En torno a la problemática lingüística en la Navarra medieval (El romance navarro)

   Ricardo Ciérvide
   395 - 402 orr.
  • Notas sobre Pedro de Axular, autor del Guero

   Juan Aguirre Gaztambide
   403 - 425 orr.
  • Nombre vasco de Pamplona: Iruñea, Iruña, Iruñe?

   Policarpo de Iráizoz
   427 - 434 orr.
  • Ejercicios de filología euskariana

   Justo Gárate
   435 - 442 orr.
  • El euskera y la lingüística

   Hugo Schuchardt
   443 - 454 orr.
  • Petiri "Agurgarria" Cluñy-koa napar-euskaldun sineste baten jakile

   Txomin Peillen Uzei-koa
   455 - 459 orr.
  • Cuestionario al doctor lingüista López García, Angel (III-1980)

   Joxe Martin Apalategi Begiristain
   461 - 466 orr.
  • Romania cantat-Vasconia cantat

   L. Arraiza
   467 - 469 orr.
  • Una versión euskérica de Cervantes

   Angel Irigaray Imaz
   471 - 473 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XV) (Petilla de Aragón)

   Javier Irigaray Imaz
   475 - 490 orr.
  • Indice de los números 34 y 35-36 (tomo XII)

   491 - 494 orr.
 • 1980 Vol. 12
 • (+) gehiago ikusi
  • Yaniz = Salinas de Oro

   Policarpo de Iráizoz
   5 - 10 orr.
  • Herder, acerca de los Vascos y el canto de Aldabizkar

   Justo Gárate
   11 - 14 orr.
  • Anotaciones a la prefijación y sufijación euskéricas

   Luis María Múgica
   15 - 28 orr.
  • Zubererazko transkribaketa bat

   José Luis Alvarez Enparantza
   29 - 36 orr.
  • Gonzalo Berceo eta zuberoko euskara

   Txomin Peillen
   37 - 48 orr.
  • Erronkariko "uskara"ren azken hatsak oraino´re!

   Koldo Artola
   49 - 85 orr.
  • Toponimia navarra: historia y lengua

   Ricardo Ciérvide
   87 - 106 orr.
  • Joaquín Lizarraga en el Diccionario de Azkue

   Francisco Ondarra
   107 - 141 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XIX)

   Javier Irigaray Imaz
   143 - 167 orr.
 • 1979 Vol. 11
 • (+) gehiago ikusi
  • Miscelánea filológica vasca (IV)

   Luis Michelena
   377 - 406 orr.
  • Quelques aspects denotatifs et connotatifs de l´interogation en basque souletin

   Txomin Peillen
   407 - 421 orr.
  • Dos inscripciones metrológicas ibéricas con posibles elementos "vascos"

   Francisco Javier Oroz Arizcuren
   423 - 444 orr.
  • Arabieratik euskarara aportazio batzu

   Anton Erkoreka
   445 - 449 orr.
  • Euzkal Aditza

   Gaizka Barandiarán
   451 - 461 orr.
  • El orden de constituyentes en el castellano de vascos bilingües

   Maarten Steenmeijer
   463 - 514 orr.
  • Léxico vasco en la Navarra romance

   Ricardo Ciérvide
   515 - 528 orr.
  • Documentos vascos del año 1664 en un proceso matrimonial de Oyarzun

   José María Strústegui
   529 - 548 orr.
  • Observaciones al artículo "Tres cartas vascas de 1622"

   A. Irigaray
   549 - 550 orr.
  • Notas sobre la novela de José Manuel Etxeita (1842-1915)

   Jon Kortazar
   551 - 556 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XIII)

   Javier Irigaray Imaz
   557 - 579 orr.
  • Indice de los números 31, 32 y 33 (tomo XI)

   581 - 582 orr.
 • 1979 Vol. 11
 • (+) gehiago ikusi
  • Miscelánea filológica vasca (III)

   Luis Michelena
   213 - 236 orr.
  • Expression de la connotation ironique au niveau phonologique dans le basque de la Haute Soule

   Domingo Peillen
   237 - 241 orr.
  • Crítica sobre prefijación y sufijación en lengua vasca

   Alfonso Irigoyen
   243 - 258 orr.
  • Numeral eta aditzen arteko konkordantziaz

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   259 - 267 orr.
  • Oihenarten metrika

   Patxi (S.J.) Altuna
   269 - 284 orr.
  • Los "mairuac" y la tradición céltica

   José Luis Los Arcos
   285 - 286 orr.
  • Plática vasca del año 1778 en un proceso de Fuenterrabía

   José María Satrústegui
   287 - 302 orr.
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (IV)

   P. Policarpo de Iráioz
   303 - 332 orr.
  • Trinidad Urtasun, Bertsolaria (1894-1978)

   Perpetua Saragüeta
   333 - 338 orr.
  • Estado acctual de la onomástica botánica popular en Navarra (XII)

   Javier Irigaray Imaz
   339 - 360 orr.
  • Acuerdo de la Excma. Diputación Foral de Navarra de 11 den Enero de 1986

   361 - 370 orr.
 • 1979 Vol. 11
 • (+) gehiago ikusi
  • The Ergative, Absolutive, and Dative in Basque

   Terence H. Wilbur
   5 - 17 orr.
  • Noticias sobre la Lengua y Literatura Vascas en 1808

   J.F. von Rehfues
   19 - 35 orr.
  • Comentarios a las "Noticias" sobre Literatura y Gramática Vascas de von Rehfues en 1808

   Justo Gárate
   37 - 40 orr.
  • Más sobre Fila Ruuia

   Francisco González Ollé
   41 - 49 orr.
  • Gorputz izenak

   Antón Erkoreka
   51 - 58 orr.
  • Tres cartas vascas del año 1622

   José María Satrústegui
   59 - 70 orr.
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782) (II)

   Juan Apecechea Perurena
   71 - 90 orr.
  • Manuscrito de pláticas en euskera guipuzcoano en los Capuchinos de San Sebastián (II)

   Francisco Ondarra
   91 - 119 orr.
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (III)

   P. Policarpo de Iráizoz
   121 - 162 orr.
  • Rescoldos del euskera en Iroz (Valle de Esteribar, Navarra)

   Javier Irigaray Imaz
   163 - 169 orr.
  • Nere oroimenak

   Perpetua Saragüeta
   171 - 175 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XI)

   Javier Irigaray Imaz
   177 - 207 orr.
 • 1978 Vol. 10
 • (+) gehiago ikusi
  • Miscelánea filológica vasca (II)

   Luis Michelena
   389 - 413 orr.
  • The oldest strata in language

   Nils M. Holmer
   415 - 445 orr.
  • Vasc. ezcutu Iodia unidad monetaria y medida de peso

   José María Satrústegui
   447 - 451 orr.
  • Canción antigua de amor vizcaína

   Alfonso Irigoyen
   453 - 459 orr.
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (II)

   P. Policarpo de Iráizoz
   461 - 486 orr.
  • Un documento inédito sobre Axular

   Angel Irigaray, Juan de Aguirre
   487 - 491 orr.
  • Les hexamètres de B. Borda (1854)

   Pierre Lafitte
   493 - 523 orr.
  • Manuscrito de pláticas en euskera guipuzcoano en los Capuchinos de San Sebastián (I)

   Francisco Ondarra
   525 - 546 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (X)

   Javier Irigaray Imaz
   547 - 565 orr.
  • Indice del Volumen año 1978

   567 - 568 orr.
 • 1978 Vol. 10
 • (+) gehiago ikusi
  • Miscelánea filológica vasca (I)

   Luis Michelena
   205 - 228 orr.
  • Sobre el sistema ergativo del vasco (Ensayo de una comparación tipológica)

   Iu. Vl. Zytsar
   229 - 243 orr.
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (I)

   P. Policarpo de Iráioz
   245 - 297 orr.
  • Andoain-go Esteban agurgarriaren esku-iskribu bat

   José María Satrústegui
   299 - 306 orr.
  • "Nicas" en el poema vizcaíno del siglo XVII

   J.M.S.
   307 - 309 orr.
  • Post scriptum sobre ok(h)ela

   E. Knörr
   311 - ? orr.
  • Apellidos modernos derivados de Enneco y Onneca (En castellano, gallego y vascuence)

   Gabriel María (S.J.) Verd
   313 - 338 orr.
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782) (I)

   Juan Apecechea Perurena
   339 - 359 orr.
  • El idioma vasco en Compostela

   Claudio González Pérez
   361 - 365 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (IX)

   Javier Irigaray Imaz
   367 - 565 orr.
  • Indice del Volumen año 1978

   567 - 568 orr.
 • 1978 Vol. 10
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre el "pasivo" del verbo vasco

   Yu. Vl. Zytzar
   5 - 22 orr.
  • Some arguments against equi as a test for subject-of in basque

   Thomas R. Hester
   23 - 34 orr.
  • Epistemolojia, Eliztia (Gramatika) ta Matematika

   Gaizka Barandiarán
   35 - 46 orr.
  • Ein Versuch zur Beschreibung des Baskichen nach dem Universalienkonzept von Joseph H. Greenberg

   Andolin Eguzkitza
   47 - 61 orr.
  • Poesía sentimental en dialecto vizcaíno (s. XVII)

   José María Satrústegui
   63 - 65 orr.
  • Vasc. okela en unas Ordenanzas de pastores de Lagran (Alava) en 1726

   Endrike Knörr
   67 - 70 orr.
  • Indice completo de antopónimos citados en el Becerro Antiguo de Leyre (II)

   Ricardo Ciérvide
   71 - 126 orr.
  • La Escuela de Gramática de Joaquín Lizarraga, en Elcano

   Francisco Ondarra
   127 - 138 orr.
  • Los nombres vascos y el nombre vascón de Eneko (II)

   Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares
   139 - 168 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (VII)

   Javier Irigaray Imaz
   169 - 199 orr.
 • 1977 Vol. 9
 • (+) gehiago ikusi
  • Petit atlas linguistique basque français "Bourciez" (I)

   Jacques Allières
   353 - 386 orr.
  • Relaciones de sustrato y de adstrato entre el léxico vasco y el del romance navarro-aragonés

   Juan A. Frago Gracia
   387 - 402 orr.
  • Los estudios sobre el dialecto navarro desde 1970 y su aportación al conocimiento del mismo

   Carmen Saralegui
   403 - 417 orr.
  • Ahaidetasunaren arlo semantikoa euskaraz

   Andolin Eguzkitza
   419 - 429 orr.
  • Indice completo de antropónimos citados en de Becerro Antiguo de Leyre (I)

   Ricardo Ciérvide
   431 - 472 orr.
  • Los nombres vascos y el nombre vascón de Eneko (I)

   Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares
   473 - 494 orr.
  • Documentos de Joaquín Lizarraga sobre bailes, publicados por José María Satrústegui en FLV

   P. Policarpo de Iráizoz
   495 - 498 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (VII)

   Javier Irigaray Imaz
   499 - 525 orr.
  • Indice de los números 25, 26 y 27 (tomo IX)

   527 - 530 orr.
 • 1977 Vol. 9
 • (+) gehiago ikusi
  • Linguistic relationship on three levels

   Nils M. Holmer
   185 - 206 orr.
  • Designaciones del rostro humano en vasco y en georgiano

   Greta Chantladze
   207 - 213 orr.
  • Birdeklinaketa

   J. Oregi Aranburu
   215 - 234 orr.
  • En torno al topónimo Fila Ruuia de 1215 y 1216

   Alfonso Irigoyen
   235 - 238 orr.
  • Notas cronólogicas del léxico español en la onomástica personal navarroaragonesa de los siglos XI-XIII

   Juan A. Frago Gracia
   239 - 258 orr.
  • Anotaciones al proceso matrimonial vasco de Esparza de Galar (1557)

   José M.ª Satrústegui
   259 - 269 orr.
  • Vocabulario euskaro adicional del Padre Esteban de Adoain

   Juan San Martín
   271 - 280 orr.
  • Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire (III)

   Ricardo Ciérvide
   281 - 310 orr.
  • Proscripción de la enseñanza escolar del vascuence en Eraul en 1722

   Ricardo Ros Galbete
   311 - 313 orr.
  • ¿Tafalla era vascófona a fines del siglo XVII?

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   315 - 328 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (VI)

   Javier Irigaray Imaz
   329 - 348 orr.
 • 1977 Vol. 9
 • (+) gehiago ikusi
  • El nombre de Pamplona

   Antonio Tovar
   5 - 8 orr.
  • Sobre el etrusco v afna y el vasco aska

   Francisco J. Oroz
   9 - 27 orr.
  • L´emploi de l´indéfini en souletin

   José Luis Alvarez Enparantza
   29 - 55 orr.
  • Axularren titulua

   Itziar Mitxelena Mz. de Ilarduya
   57 - 68 orr.
  • La pronunciación del castellano en el corredor de la Barranca

   Bordonaba , Munárriz , Roselló , Sáez , Zubeldía
   69 - 74 orr.
  • Erronkariko uskararen azken hatsak eino´re!!

   Koldo Artola
   75 - 107 orr.
  • Promesa matrimonial del año 1547 en euskera de Uterga

   José María Satrústegui
   109 - 114 orr.
  • "Tafalla era vascófona"

   Angel Irigaray
   115 - 116 orr.
  • Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire (II)

   Ricardo Ciérvide
   117 - 152 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (V)

   Javier Irigaray Imaz
   153 - 178 orr.
  • Corrigenda

   179 - ? orr.
 • 1976 Vol. 8
 • (+) gehiago ikusi
  • Toponimia de raíz Bur- en el occidente del Aragón Medio: un punto de contacto léxico vasco-ibérico

   Juan A. Frago Gracia
   323 - 331 orr.
  • El topónimo Fila Ruuia y la ultracorrección de f- en documentos navarros de 1215 y 1216

   F. González Ollé
   333 - 337 orr.
  • A propósito de un libro basado en la teoría de la identidad del vasco y el ibérico

   Francisco Javier Oroz
   339 - 343 orr.
  • Un acróstico singular en la epigrafía pre-latina

   Juan Faus Cardona
   345 - 346 orr.
  • Carta autógrafa y testamento de Joaquín de Lizarraga , el Vicario de Elcano (año 1805)

   Juan Apecechea Perurena
   347 - 362 orr.
  • Tafalla era vascófona a fines del siglo XVII

   Fr. Crispñin de (O.F.M. Cap.) Riezu
   363 - 365 orr.
  • El Anillo Escolar en la Proscripción del Euskera

   Justo Gárate
   367 - 387 orr.
  • Mallabiako herri-jakintzaren zenbait azterren

   Angel Zelaieta
   389 - 403 orr.
  • La aportación navarra a la literatura vasca

   Fr. Luis Villasante
   405 - 417 orr.
  • Uterga, en su catastro de 1854

   P. Anselmo de Legarda
   419 - 438 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (IV)

   Javier Irigaray Imaz
   439 - 473 orr.
  • Indice de los números 22, 23 y 24 (tomo VIII)

   475 - 478 orr.
 • 1976 Vol. 8
 • (+) gehiago ikusi
  • Acentuación alto-navarra

   Luis Michelena
   147 - 162 orr.
  • Distribución de las variantes palatalizadas y no patalizadas de "1" y de "n" debidas al contexto fónico en los dialectos vascos. (Con datos recogidos del "Erizkizundi Irukoitza" o "Triple Cuestionario")

   Ana María Echaide Itarte
   163 - 169 orr.
  • Júpiter, oste, eta osterantzekoak

   J. Oregi Aramburu
   171 - 178 orr.
  • Sobre los nombres de los miembros pares del cuerpo en el Burushaski

   G. A. Klimov, D. M. Edelman
   179 - 182 orr.
  • El ibérico, lengua en contacto

   Francisco Javier Oroz
   183 - 193 orr.
  • Les dés de Tuscania. Étude comparative sur un problème classique

   Lennart Andersson
   195 - 202 orr.
  • ¿Vascos en la Isla de Pascua?

   W.W. Schuhmacher
   203 - 204 orr.
  • Nuevo documento no catalogado de Joaquín Lizarraga sobre los bailes

   José María Satrústegui
   205 - 236 orr.
  • Toponimia del Becerro antiguo de Leyre (siglos XII-XIII)

   Ricardo Ciérvide
   237 - 284 orr.
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (III)

   Javier Irigaray Imaz
   285 - 317 orr.
 • 1976 Vol. 8
 • (+) gehiago ikusi
  • Hizkera-soinua dala ta

   J. Basterrechea
   5 - 7 orr.
  • Étude Phonologique sur les Dialectes Basques (III)

   Nicole Moutard
   9 - 54 orr.
  • El vasco jaun "señor", etc. (Ensayo de una reconstrucción interna)

   Yu. V. Zystar
   55 - 64 orr.
  • Versos euskéricos del siglo XVIII

   P. Policarpo de Iráizoz
   65 - 75 orr.
  • Inventario de los bienes de la casa nativa de Joaquín de Lizarraga (a. 1805)

   Juan Apecechea Perurena
   77 - 93 orr.
  • Once more Chamorro (A correction)

   W. W. Schuhmacher
   95 - 97 orr.
  • Estado actual de onomástica botánica popular en Navarra (II)

   Javier Irigaray Imaz
   99 - 142 orr.
 • 1975 Vol. 7
 • (+) gehiago ikusi
  • Ist baskisch ARETZE "kalb" ein germaniches lehnwort?

   W.W. Schuhmacher
   285 - 287 orr.
  • Estudios sobre entonación vasca según el habla de Guernica (II)

   José Basterrechea
   289 - 338 orr.
  • El cantar de "El Judío Errante"

   José María Satrústegui
   339 - 361 orr.
  • Sobre unas objeciones al aspecto sueco de mi clave

   Justo Gárate
   363 - 374 orr.
  • Estado actual de la onomásticas botánica popular en Navarra (I)

   Javier Irigaray Imaz
   375 - 388 orr.
  • Dos cartas de Enrique Zubiri, "Manezaundi", al P. Donostia

   P. Jorge de Riezu
   389 - 391 orr.
  • Toponimia amescoana

   Luciano Lapuente Martínez
   393 - 410 orr.
 • 1975 Vol. 7
 • (+) gehiago ikusi
  • Étude Phonologique sur les Dialectes Basques (II)

   Nicole Moutard
   141 - 189 orr.
  • Euskaldunon ethni izenaren etymologiaz

   Xabier Kintana
   191 - 207 orr.
  • Urcius y Concius Aequos: nombre de vasija y medida de capacidad, no nombres propios

   Francisco Javier Oroz
   209 - 226 orr.
  • Lizardi en la Literatura y en la poesía vasca

   Fr. Luis Villasante
   227 - 236 orr.
  • El cebo para la caza del zorro en un documento vasco del siglo XVIII

   José María Satrústegui
   237 - 246 orr.
  • Una inscripción ibérica del mediodía

   Juan Faus Cardona
   247 - 248 orr.
  • Escritos en vascuence del Venerable Padre Esteban de Adoain

   Pedro María Zabalza
   249 - 269 orr.
  • Leyendas vascas de W. Webster

   Angel Irigaray, Charles Videgain
   271 - 278 orr.
 • 1975 Vol. 7
 • (+) gehiago ikusi
  • Étude Phonologique sur les Dialectes Basques (I)

   Nicole Moutard
   5 - 42 orr.
  • "El Cantar de Bretaña". (Un poema inédito de fines del siglo XV en la lengua vasca)

   Alfonso Otazu
   43 - 70 orr.
  • S. It´s Chamorro. -R. (Oh? Oh.) (To the memory of Hans Barge, a German who sailet with Magellan)

   W.W. Schuhmacher
   71 - 73 orr.
  • La elegía vasta de Juan de Amendux (1564)

   José María Satrústegui
   75 - 85 orr.
  • Comentarios al artículo "Una clave para la Hidronimia Pirenaica"

   Lennart Andersson
   87 - 88 orr.
  • Programa de vida cristiana en una aldea de la zona de Pamplona en el siglo XVIII. (Tres sermones inéditos de Joaquín de Lizarraga en euskara)

   Juan Apecechea Perurena
   89 - 127 orr.
  • Más del manuscrito de W. Webster

   Ch. Videgain, A. Irigaray
   129 - 135 orr.
 • 1974 Vol. 6
 • (+) gehiago ikusi
  • Réflexions sur l´hydronymie basque

   H. Polge
   307 - 323 orr.
  • Euskara idatziaren joskera

   Fr. Luis (OFM) Villasante
   325 - 342 orr.
  • La aportación vasca al Atlas Lingüístico de Europa

   Trepetx
   343 - 351 orr.
  • Estudios sobre entonación vasca según el habla de Guernica

   S. Basterrechea
   353 - 393 orr.
  • Interpretación de un texto euskérico de Artajona (Navarra)

   Javier Irigaray Imaz
   395 - 396 orr.
  • Una poesía vasca compuesta con ocasión del nacimiento del príncipe Felipe Próspero (1657) y publicada por la Universidad de Salamanca en 1658

   Lucien Clare
   397 - 449 orr.
  • Noticias bio-bibliográficas del vascólogo y etnólogo Wentworth Webster

   A. Irigaray
   451 - 452 orr.
  • Quelques contes basques tirés du manuscrit Webster

   Charles Videgain
   453 - 464 orr.
  • Bibliografía

   Nils M. Holmer
   465 - 466 orr.
 • 1974 Vol. 6
 • (+) gehiago ikusi
  • Origen del vocablo "Chaho"

   Henri Gavel-Justo Gárate
   159 - 163 orr.
  • Documento de Irache (1283) referente a Cirauqui

   José María Lacarra
   165 - 182 orr.
  • El elemento lation-románico en la lengua vasca

   Luis Michelena
   183 - 209 orr.
  • Una clave para la Hidronimia Pirenáica

   Justo Gárate
   211 - 240 orr.
  • Notes sur le poésie chez Bernard Gasteluçar

   Pierre Lafitte
   241 - 259 orr.
  • ESAN/ERRAN en el área lingüística alto-navarra

   J.M. "Txepetx" Sánchez Carrión
   261 - 264 orr.
  • Euskal-aditzaz zenbait gogoeta

   J. Oregi Aranburu
   265 - 283 orr.
  • W. WEBSTER idazle zenaren euskal ipuiñak

   A. Irigaray-Ch. Videgain
   285 - 296 orr.
  • Corrigenda

   297 - 299 orr.
 • 1974 Vol. 6
 • (+) gehiago ikusi
  • Homenaje a Axular

   -20 - ? orr.
  • Relevo y saludo

   Vicente Galbete Guerendiáin
   5 - 7 orr.
  • Recuerdo a un navarro ilustre: Pedro de Axular

   Vicente Galbete Guerendiáin
   11 - 19 orr.
  • En el "Homenaje a Axular"

   José Intxausti
   21 - 22 orr.
  • Axularren Itzala

   José M.ª Satrústegui
   23 - 28 orr.
  • Características de la obra "GERO". de Pedro de Axular, y puesto que a una tal obra corresponde en la Literatura Euskaldun actual

   Fr. Luis Villasante
   29 - 38 orr.
  • Glosas en dialecto navarro al "GUERO" de Axular

   José Luis Los Arcos Elío
   39 - 83 orr.
  • Sobre la estancia de Axular en la Universidad de Salamanca

   Iciar Michelena Mtz. de Ilarduya
   85 - 88 orr.
  • Axularren argia eta itzala

   Joxemiel Barandiaran´go
   89 - 102 orr.
  • De Lexicografía Vasca. (A propósito del "Axular-en Hiztegia" del P. Luís Villasante)

   Luis Michelena
   103 - 121 orr.
  • AXULARRen berri gutti ezagunak

   Angel Irigaray
   123 - 128 orr.
  • Pedro de Axular en Baztán

   P. Jorge de Riezu
   129 - 130 orr.
  • AXULAR edo lurraren kantua

   Iratzeder
   131 - 134 orr.
  • Bibliografía Axulariana

   Fr. Luis Villasante
   135 - 152 orr.
  • Corrigenda

   153 - ? orr.
 • 1973 Vol. 5
 • (+) gehiago ikusi
  • Die Sprache des Souletiners TARTAS

   Karl Bouda
   277 - 300 orr.
  • Die Sprache des Poeten VILINCH

   Karl Bouda
   301 - 318 orr.
  • XIII Contribución al Diccionario Vasco

   Justo Gárate
   319 - 338 orr.
  • Observaciones a la parte lingüística de von Lüdemann

   Justo Gárate
   339 - 344 orr.
  • El relato vasco de von Lüdemann (Parte lingüística)

   Justo Gárate, Martín Zubiría
   345 - 353 orr.
  • Basque et latin vulgaire

   Jacques Allieres
   355 - 367 orr.
  • Textos Vascos del siglo XVIII, en Tierra de Estella

   Manuel de Lecuona
   369 - 390 orr.
 • 1973 Vol. 5
 • (+) gehiago ikusi
  • Bemerkungen zum Südhochnavarrischen

   K. Bouda
   133 - 161 orr.
  • Bemerkungen zum Labourdinischen des Abbé GOYHETCHE

   K. Bouda
   163 - 184 orr.
  • Gogo en Axular

   Angel (S.J.) Goenaga
   185 - 244 orr.
  • Gogo en Oihenart

   Angel (S.J.) Goenaga
   245 - 259 orr.
  • Dos pastorelas de Teobaldo I, Rey de Navarra (II)

   Hortensia Viñes
   261 - 271 orr.
 • 1973 Vol. 5
 • (+) gehiago ikusi
  • Dos notas epigráficas

   Joan Corominas
   5 - 19 orr.
  • Berichtigungen zu einer Abhanelung über baskische Syntax

   K. Bouda
   21 - 37 orr.
  • La notion de googol et le problème de l´origine des basques

   H. Polge
   39 - 48 orr.
  • Dos pastorelas de Teobaldo I, rey de Navarra

   Hortensia Viñes Rueda
   49 - 60 orr.
  • Léxico empleado por Leizarraga de Briscous

   Gabriel Aresti
   61 - 128 orr.
 • 1972 Vol. 4
 • (+) gehiago ikusi
  • Autour de gizon bat rt gizon bi

   Pierre Lafitte
   293 - 297 orr.
  • De toponimia vasca y vasco-románica en los Bajos-Pirineos

   Joan Corominas
   299 - 319 orr.
  • En torno al topónimo "Morea"

   José María Iraburu Mathieu
   321 - 343 orr.
  • Cinco cartas eusquéricas del Ayuntamiento de S. J. de Luz al de Vera (de 1778)

   A. Irigaray
   345 - 351 orr.
  • Otxoa-Arinen "Doctrina" - (1713)

   J. Oregi
   353 - 369 orr.
  • Excomunión por el Abad de Urdax

   P. Jorge de Riezu-E. Zudaire
   371 - 375 orr.
  • Códices manuscritos en vascuence en la Biblioteca Nacional de París

   Martín Larrayoz
   377 - 403 orr.
 • 1972 Vol. 4
 • (+) gehiago ikusi
  • Dos raíces geminadas en el vocablo "Guipúzcoa"

   Justo Gárate
   133 - 148 orr.
  • Erho, eho (matar)

   P. (O.F.M. Cap.) Policarpo de Iráizoz
   149 - 151 orr.
  • Sobre una forma inédita de la primera persona del singular transitivo, en Urrizola-Galain (Ulzama)

   Txepetx
   153 - 156 orr.
  • Flexiones verbales empleadas por Leizarraga de Briscous, en sus traducciones vascas de 1571

   Gabriel Aresti
   157 - 194 orr.
  • Die Syntax einiger baskischer Kasus

   K. Bouda
   195 - 205 orr.
  • Formas de nombres de localidades vizcainas

   Alfonso Irigoyen
   207 - 218 orr.
  • Basq.kado = Èchelier (Cast.espárrago)

   H. Polge
   219 - 227 orr.
  • Gogo en Leiçarraga

   Angel (S.J.) Goenaga
   229 - 260 orr.
  • Bemerkungen zu den baskischen Texten in FLV III, 9, 1971, 292, ff

   K. Bouda
   261 - 264 orr.
  • Producción literaria de Joaquín Lizarraga (1748-1835)

   P. Ondarra
   265 - 281 orr.
  • Más sobre los manuscritos euskéricos de la Bibliothéque Nationale

   283 - 286 orr.
  • Bibliografía

   287 - 288 orr.
 • 1972 Vol. 4
 • (+) gehiago ikusi
  • Nota marginal sobre la huella latina en la lengua vasca

   Luis Michelena
   5 - 25 orr.
  • Bermerkungen zu DUVOISINs labourdinischer Ãœbersetzung des Alten Testaments

   K. Bouda
   27 - 58 orr.
  • Gregorio Arruebarrenak argitara gabe utzi zuen eskuskribu batez zembait ohar

   Xabier Kintanak
   59 - 72 orr.
  • Romance vasco de la doncella guerrera

   José M.ª Satrústegui
   73 - 85 orr.
  • Los códices en vascuence de la Biblioteca Nacional de París

   Martín Larráyoz
   87 - 124 orr.
  • Bibliografía

   K. Bouda
   125 - 128 orr.
 • 1971 Vol. 3
 • (+) gehiago ikusi
  • Por qué la P- es un sonido lábil

   Holger Pedersen, Justo (itzul.) Gárate
   227 - 230 orr.
  • Le grincement des chars

   H. Polge
   231 - 238 orr.
  • Eine baskisch-südkaukasische Wortgleichung: bask. *uzu, südkauk. *vsw "gebären, geboren werden"

   K. Bouda
   239 - ? orr.
  • Toponimia, léxico y gramática

   Luis Michelena
   241 - 267 orr.
  • Sur un point de morphologie nominale du basque

   Karmele Rotaeche Amusategi, J. Léonce Doneux
   269 - 290 orr.
  • Correspondencia familiar vasca del siglo XIX

   J.M. Satrústegui
   291 - 306 orr.
  • Aditzeko askargille batzuei buruz

   Josu Oregi Aranburu
   307 - 310 orr.
  • Toponimia menor de la cuenca

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   311 - 323 orr.
  • Acerca de la etimología de Arnotegui

   Francisco Arrarás
   325 - 331 orr.
  • Toponimia de Oroz-Betelu

   Benito Urtasun Villanueva
   333 - 347 orr.
  • Bibliografía

   Justo Gárate
   349 - 357 orr.
 • 1971 Vol. 3
 • (+) gehiago ikusi
  • Iliberri y la cuestión Vasco-Ibérica

   Lennart Andersson
   107 - 118 orr.
  • Ainu und Kaschinawa, sprachliche Beziehungen eine paläoeurasischen Sprache auf sachalin zu einer Panosprache in Nordperu

   K. Bouda
   119 - 125 orr.
  • Reflexions sur la poysemie et la polyonymie en basque

   H. Polge
   127 - 148 orr.
  • Descubrimiento y redescubrimiento en textos vascos

   Luis Michelena
   149 - 169 orr.
  • Pregón festivo de San Juan

   José M.ª Satrústegui
   171 - 179 orr.
  • Gogo en Tartas

   Angel (S.J.) Goenaga
   181 - 191 orr.
  • Ukan eta Eduki aditzen esangura berezia Atsularren usarioan

   Xabier Kintanak
   193 - 195 orr.
  • Flexiones verbales empleadas por Pedro de Axular en su obra "Gero"

   Gabriel Aresti
   197 - 221 orr.
 • 1971 Vol. 3
 • (+) gehiago ikusi
  • Miscelánea vasca

   Antonio Tovar
   5 - 10 orr.
  • Les appellations basques et Gasconnes du Marron d´Inde

   L. Michelena, H. Polge
   11 - 14 orr.
  • Gogo en Dechepare

   Angel (S.J.) Goenaga
   15 - 23 orr.
  • Gogo en refranes antiguos

   Angel (S.J.) Goenaga
   25 - 34 orr.
  • Canto ritual del agua en Año Nuevo

   José M.ª Satrústegui
   35 - 73 orr.
  • Posesiboak Idazle Zaharretan

   Xabier Kintana
   75 - 80 orr.
  • Breves Notas (sobre la declinación indefinida en el Dr. Jean Etchepare)

   Miguel Loinaz
   81 - 86 orr.
  • UNAIA (Testimonios de su uso y su significado)

   Juan San Martín
   87 - 94 orr.
  • Bibliografía

   Fr. Luis Villasante
   95 - 101 orr.
 • 1970 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Racine et radical dams le verbe basque

   Goulven Pennaod
   249 - 267 orr.
  • El romance navarro antiguo

   Ricardo Ciérvide
   269 - 370 orr.
 • 1970 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • Les appellations gasconnes et basques du coq et du chat

   H. Polge
   141 - 147 orr.
  • Vowel interactión in Bizcayan Basque

   Rudolf P. G. de Rijk
   149 - 167 orr.
  • Hurgando en los nombres de parentesco

   Joan Coromines
   169 - 182 orr.
  • Personajes populares relacionados con la brujería en Navarra

   José María Satrústegui
   183 - 229 orr.
  • Un cancionero vasco del s. XVI en Obanos

   Bernardo Estornés Lasa, Mariano Estornés Lasa
   231 - 233 orr.
  • Etxahunen bertsoak guipuzkeraz

   P. Lafitte
   235 - 244 orr.
 • 1970 Vol. 2
 • (+) gehiago ikusi
  • A historic-comparative análysis of the structure of the basque language

   Mils M. Holmer
   5 - 40 orr.
  • The principal linguistic types

   Mils M. Holmer
   41 - 47 orr.
  • The system of the causative verbs in basque

   G. Silnitski
   49 - 56 orr.
  • Ergative and pseudo-ergative in basque

   Terence H. Wilbur
   57 - 66 orr.
  • Nombre y verbo en la etimología vasca

   Luis Michelena
   67 - 93 orr.
  • Notas al libro de cuentas de Valcarlos

   José María Satrústegui
   95 - 133 orr.
  • La carta euskérica de 1415

   Angel Irigaray
   135 - 136 orr.
 • 1969 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Die Rektion bei dem faktitivem bask, -erazi, -arazi "lasen"

   K. Bouda
   299 - 302 orr.
  • Les apellations gasconnes et basques des céréales les plus usuelles

   H. Polge
   303 - 317 orr.
  • Is Basque an S.O.V. language?

   Rudolf P.G. de Rijk
   319 - 351 orr.
  • Romance del amante relegado, en la literatura popular vasca

   José M.ª Satrústegui
   353 - 361 orr.
  • Toponimia vasca en Corella

   Diego Pascual de Eraso
   363 - 369 orr.
  • El euskera en la toponimia de Artajona

   José M.ª Jimeno Jurio
   371 - 385 orr.
  • Reseñas

   386 - ? orr.
   • Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun

    Pierre Lafitte
    387 - 395 orr.
   • Johannes Hubschmid, die asko-usko- suffixe und das problem des ligurischen

    Luis Michelena
    397 - 401 orr.
 • 1969 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Sobre algunos nombres vascos de parentesco

   Luis Michelena
   113 - 132 orr.
  • Libro de cuentas de un herrero de Valcarlos (S. XIX)

   José María Satrústegui
   133 - 286 orr.
  • Una carta del siglo XV en vascuence

   Florencio Idoate
   287 - 290 orr.
  • El tratado de oir misa euskérico, de Beriayn, abad de Vterga

   Angel Irigaray
   291 - 294 orr.
 • 1969 Vol. 1
 • (+) gehiago ikusi
  • Notas lingüísticas a "Colección diplomática de Irache"

   Luis Michelena
   1 - 32 orr.
  • Apéndice

   Luis Michelena
   33 - 54 orr.
  • Indice

   55 - 59 orr.
  • Observaciones sobre el vascuence y el Fuero General de Navarra

   Julio Caro Baroja
   61 - 95 orr.
  • Los vascos en el ejército romano

   A. García Bellido
   97 - 107 orr.