Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Hasiera / Bukaera:
1(1919)-
Editorea:
Bilbo: Euskaltzaindia
ISSN:
0210-1564
Maiztasuna:
Seihilabetekaria
Gaiak:
Euskal literatura, Euskara
Url:
http://www.euskaltzaindia.net/euskera
  Dauden aurkibideak
  2011 Vol. 56:3
 • (+) gehiago ikusi
  • XVI. Jagon jardunaldiak:

   Arabatik Arabara euskaraz

   517 - ? orr.
   • Sarrera

    Andres Iñigo
    519 - 522 orr.
   • Izena, izana

    Manu Ruiz Urrestarazu
    523 - 538 orr.
   • Azken 25 urteotako euskararen bilakaera Araban

    Jon Aizpurua
    539 - 556 orr.
   • Euskararen kale erabilera Gasteizen

    Olatz Altuna
    557 - 576 orr.
   • Arabako euskara eta herrigintza joan deneko 25 urtean

    Miel A. Elustondo
    577 - 588 orr.
   • Euskararen inguruko diskurtso berria Arabarako: gogoeta eta proposamena

    Iñaki Martínez de Luna
    589 - 652 orr.
   • Azken hitzak

    Sagrario Aleman
    653 - 656 orr.
  • Agosti Chaho eta erromantizismoa Euskal Herrian

   657 - ? orr.
   • Sarrera

    Xabier Kintana
    659 - 662 orr.
   • Grammaire euskarianne delakoaz

    Beñat Oihartzabal
    663 - 686 orr.
   • Agosti Chahoren hiztegiko aitzin solasean hitzen iturriak

    Txomin Peillen
    687 - 696 orr.
   • Tubalengandik Aitorrengana

    Ana Toledo
    697 - 718 orr.
   • Euskal Herria Chahoren begietan

    Jean Haritschelhar
    719 - 736 orr.
   • Agosti Chahoren obraz eta bere eginaz

    Patri Urkizu
    737 - 788 orr.
  • Beste ikerketak

   789 - ? orr.
   • Koldo Mitxelenak bere diskurtsoan estrategikoki integratzen ditu enuntziatu parentetikoak

    Agurtzane Azpeitia Eizagirre
    791 - 832 orr.
   • Amorosen disputa

    Jean Haritschelhar
    833 - 846 orr.
   • Antonio Arrue, el carlista que colaboró en el relanzamiento de Euskaltzaindia

    Manuel Martorell
    847 - 872 orr.
   • Los nombres vascos de los meses en una obra de 1621: Fabrica universal y admirable de la composición del Mundo

    Josu M. Zulaika Hernández
    873 - 904 orr.
  • Aurkibidea / Índice /Index, 2011

   905 - 908 orr.
  • Euskara agerkariaren idazkera arauak

   911 - 914 orr.
  • Normas de redacción de la revista Euskara

   915 - 918 orr.
  • Normes de rédaction de la revue Euskera

   919 - 922 orr.
  • Writing guidelines for the journal Euskera

   923 - 926 orr.
 • 2011 Vol. 56:1-2
 • (+) gehiago ikusi
  • Ekitaldiak

   9 - ? orr.
   • Jean-Baptiste Coyos-en sarrera-ekitaldia

    11 - ? orr.
   • Ongietorria

    Mixel Etchebest
    13 - 14 orr.
   • Agurra

    Andres Urrutia
    15 - 16 orr.
   • Eüskararen bi dikotomia

    Jean-Baptise Coyos
    17 - 36 orr.
   • Mintzo haren ohoreagatik

    Txomin Peillen
    37 - 46 orr.
   • Euskaltzaindiaren ageriko ekitaldia Tafallan. Nafarroa Oinez 2011

    47 - ? orr.
   • Ongietorria

    Rexu Urrutia
    49 - 52 orr.
   • <Tafallako Garcés de los Fayos Ikastolaren historia>

    Angel "Zaki" Iriso
    53 - 72 orr.
   • El euskera en Tafalla

    Jose Mari Esparza Zabalegi
    73 - 82 orr.
   • Euskaltzaindia eta Nafarroa

    Andres Iñigo
    83 - 84 orr.
   • Euskaltzaindia y Navarra

    Andres Iñigo
    85 - 88 orr.
   • Azken hitzak

    Andres Urrutia
    89 - 90 orr.
  • Agiriak

   92 - ? orr.
  • Euskaltzaindia. Batzar Agiriak

   Euskaltzaindiaren arauak

   94 - 174 orr.
  • Euskaltzaindiak 2011. urtean onartutako arauak

   Onosmastika

   Irizpideak eta txostenak

   177 - 182 orr.
   • A) Galipentzuberri, Berazkuren, Irabia, Orbaizetako ola / Fábrica de Orbaizeta, Zia, Eltzaurdia, Ontsoño, Kanpanzar, Otobarren, Matauku, Lizoainibar-Arriasgoiti, Arkauti, Leatxe, Erriberri, Gamarra, Mendixur, Arrizala

    187 - 274 orr.
   • B) Odieta: Anotzibar, Erripa, Gaskue, Gelbentzu, Ziaurritz

    277 - 296 orr.
   • C) Oltza Zendea: Aratzuri, Artazkotz, Asiain, Ibero, Izkue, Izu, Lizasoain, Oltza, Ororbia

    299 - 330 orr.
   • D) Atetz: Amalain, Aroztegi, Beratsain, Beuntza, Beuntzalarrea, Egillor, Eguarats, Eritzegoiti, Hiriberri, Labaso, Ziganda

    331 - 376 orr.
  • Txostenak

   377 - ? orr.
   • Sobre los topónimos Gamarra y Gamarragutxia

    Elena Martínez de Madina Salazar
    379 - 384 orr.
   • Markixa / Marquijana

    Felix Mugurutza Montalbán
    385 - 394 orr.
   • Luzero edo Lucero izenaz

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    395 - 398 orr.
  • Hitzarmenak

   399 - ? orr.
   • Euskaltzaindiak 2011. urtean zehar hainbat lankidetza-hitzarmen izenpetu ditu

    401 - 410 orr.
  • Berriak

   411 - ? orr.
   • 2011ko albisteen kronika

    413 - 416 orr.
  • Omenaldiak

   417 - ? orr.
   • 2011n omenduak izan diren Euskaltzaindiko kideak

    419 - 424 orr.
  • Hil berriak

   425 - ? orr.
   • Jose Antonio Arana (1931-2011) eta euskaltzaindia

    Jose Luis Lizundia Askondo
    427 - 424 orr.
   • Jose Antonio Arana (1931-2011) bibliografia

    Joan Mari Torrealdai
    435 - 444 orr.
   • Jose Antonio Arana (1931-2011) omenez...

    Begoña Arana
    445 - 450 orr.
   • Vahan Saskisian (1954-2011) armeniar hizkuntzalariaren oroitzapenez

    Xabier Kintana
    451 - 462 orr.
   • Xabier Gereño (1924-2011) eta Euskaltzaindia

    Jose Luis Lizundia Askondo
    463 - 466 orr.
   • Xabier Gereño (1924-2011): euskaltzalea, ekintzailea, adiskidea

    In memoriam

    Xabier Kintana
    467 - 474 orr.
   • Fernando Mendizabal Mujika (1934-2011)

    Joseba Intxausti
    475 - 484 orr.
  • Euskera argikariaren idazketa arauak

   487 - 490 orr.
  • Normas de redacción de la revista Euskera

   491 - 494 orr.
  • Normes de rédaction de la revue Euskera

   495 - 498 orr.
  • Writing guidelines for the journal Euskera

   499 - 502 orr.
 • 2010 Vol. 55:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Miren Lourdes Oñederra Olaizola Euskaltzaindian sartzea

   14 - 122 orr.
  • Ekitaldiak

   14 - 122 orr.
   • Ongietorria

    Odón Elorza Gonzalez
    15 - 18 orr.
   • Agurra

    Andrés Urrutia Badiola
    19 - 20 orr.
   • Drift

    Miren Lourdes Oñederra Olaizola
    21 - 44 orr.
   • Ur lasterraren dama

    Miren Azkarate Villar
    45 - 54 orr.
  • Patxi Uribarren Leturiaga Euskaltzaindian sartzea

   56 - 122 orr.
   • Ondoetorria

    Asier Agirre
    57 - 58 orr.
   • Agurra

    Andrés Urrutia Badiola
    59 - 60 orr.
   • Izan zirelako gara, eta garelako izango dira

    Patxi Iribarren Leturiaga
    61 - 88 orr.
   • Ganbarruetatik Araba euskendunera

    Jose Luis Lizundia Askondo
    89 - 116 orr.
  • Euskarazko terminologia juridiko-administratiboa Jardunaldia

   122 - 258 orr.
  • Jardunaldiak

   122 - 258 orr.
   • Nafarroako lege-testuak: lexiko juridiko elebidunaren hustuketa

    Andrés Urrutia, Esther Urrutia
    123 - 176 orr.
   • Itzulpen atala: Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta bertze plaza batzuetan

    Mikel Taberna Irazoki
    177 - 196 orr.
   • Nafarroako Parlamentuko itzultzaile interpreteak: zer nolako harremana dugu terminologiarekin?

    Ander Irizar Apaolaza
    197 - 208 orr.
   • Euskarazko terminologia lanaren plangintza

    Araceli Diaz de Lezana
    209 - 232 orr.
   • Terminologia juridiko administratiboa, Iruñeko Udaleko Itzulpen Zerbitzuan: arazo nagusiak

    Inma Errea
    233 - 256 orr.
  • Agiriak

   258 - 488 orr.
   • Euskaltzaindia. Batzar agiriak

    259 - 310 orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   312 - 488 orr.
   • Hiztegia Batuaz Ziurtagiria

    Andoni Sagarna
    313 - 314 orr.
  • Onomastika

   318 - 488 orr.
   • Hauek onomastika batzordeak paratuak: Kinta/Quinta, Ariníz, Oleta, Azilu, Anuntzeta, Moreda, Araba, Urroz, Oiz.

    319 - 340 orr.
   • Hauek Patxi Salaberri Zaraitegi Onomastika batzordekideak paratuak: Allin, Azpurgi, Ziritza, Galientzu, Nabaskoze, Untzue, Olabe, Lizoainibar-Arriasgoiti, Makirriain, Aitzoain, Añezkar, Artika, Elkarte, Larrageta, Lotza, Oteiza, Ballariain, Beriobeiti, Eli Erromanfzatu eta Abarzuza

    343 - 442 orr.
   • Ibai izenen erabilera zuzenaz: Bidasoa

    Iñigo Andres
    445 - 446 orr.
   • Informe sobre las denominaciones Sierra de Toloño y Sierra de Cantabria

    Roberto González de Viñaspre
    447 - 486 orr.
   • Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Euskarabidearen eta Eusaltzaindiaren arteko lankidetza Hitzarmena lutzatzea 2010 urterako

    489 - 498 orr.
  • Hitzarmenak

   489 - 520 orr.
   • Lankidetza hitzarmena DEIA egunkariarekin

    499 - 504 orr.
   • Zierbenako udala

    505 - 508 orr.
  • Berriak

   512 - 520 orr.
   • Euskaltzian omenduak, 2010

    513 - 516 orr.
  • Euskararen herri hizkeren ATLASA: I. eta II. liburuekin aurkezpena

   520 - 540 orr.
  • Aurkezpenak

   520 - 560 orr.
   • Agurra eta EHHA egitasmoaren nondik norakoak

    Andrés Urrutia Badiola
    521 - 526 orr.
   • Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA): I. eta II. liburuekin aurkezpena

    Adolfo Arejita Oñarte Etxebarria
    527 - 532 orr.
   • EHHAren lehen liburukia

    Beñat Oihartzabal
    533 - 536 orr.
   • Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoa

    Txomin Garcia
    537 - 538 orr.
  • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: Literatura ataria aurkezpena

   541 - 541 orr.
   • BBK-Euskaltzaindia literatura ataria

    541 - 542 orr.
   • Euskera agerkariaren idazketa arauak

    545 - 548 orr.
   • Normas de redacción de la revista Euskera

    549 - 552 orr.
   • Normes de rédaction de la revue Euskera

    553 - 558 orr.
   • Writing guidelines for the journal Euskera

    557 - 560 orr.
 • 2010 Vol. 55.3
 • (+) gehiago ikusi
  • Ekitaldiak

   1087 - ? orr.
  • Xarles Videgain Castetem sarrera-ekitaldia

   1087 - 1128 orr.
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    1091 - 1092 orr.
   • Euskaltzaindian sartze-mintzaldia: Baionan

    Xarles Videgain Castet
    1093 - 1119 orr.
   • Koloreen abezedarioari jarraikiz

    Beñat Oihartzabal Bidegorri
    1121 - 1128 orr.
  • Jardunaldiak

   1129 - ? orr.
  • Jean Martin Hiribarrenen omenezko Jardunaldia

   1131 - 1224 orr.
   • J.M Hiribarren bere mendean

    Jean Haritschelhar Duhalde
    1133 - 1146 orr.
   • Xuriak eta gorriak. Azkainen eta Bardozen

    Xipri Arbelbide Mendiburu
    1147 - 1164 orr.
   • Arbasoak Hiribarrenen Euskaldunak idazlanean

    Ana M. Toledo Lezeta
    1165 - 1190 orr.
   • Juan Martin Hiribarrenen Eskaraz eguia (1858), erranak eta aforismoak

    Xabier Altzibar Aretxabaleta
    1191 - 1224 orr.
  • Fernando Artola "Bordari" ... mendeaurren-omenaldia

   1225 - 1326 orr.
  • Fernando Artola "Bordari"-ri omenaldia

   1227 - 1227 orr.
   • Fernando Artola "Bordari"-ri omenaldia

    Jean Haritschelhar Duhalde
    1229 - 1230 orr.
   • Bordari eta Hondarribiko euskal ondarea

    Txomin Sagarzazu
    1231 - 1240 orr.
   • Bordari: gizon osoa

    Pello Esnal
    1241 - 1245 orr.
   • Fernando Artola Bordari: gizon osoa

    Joxemari Iriondo
    1247 - 1252 orr.
   • Itsasoko tragediak euskal kanta zaharretan

    Patri Urkizu
    1253 - 1326 orr.
  • Zarautzko Frantziskotarren 400.urteurrena

   1327 - ? orr.
   • Frai Baertel sermoilari famatua

    Jose Luis Lizundia Askondo
    1329 - 1334 orr.
   • Agirre Asteasukoaren Eracusaldiac: Sermoia ikuspegi sozio-diskurtsiboaren argitan

    Miren Arantzazu Ozaeta Elortza
    1335 - 1341 orr.
  • Agiriak

   1343 - ? orr.
  • Euskaltzaindia. Batzar Agiriak

   1345 - 1389 orr.
  • Ikerketak

   1390 - 1436 orr.
  • Onomastika

   1393 - 1420 orr.
  • Plentziako Badia/Bahía de Plentzia

   1395 - 1398 orr.
  • Biñaspre/Binasperi

   1399 - 1402 orr.
  • Caicedo de Yuso

   1403 - 1404 orr.
  • Berroztegieta

   1405 - 1415 orr.
  • Orbai(t)zeta

   1416 - 1420 orr.
  • Jagon

   1421 - ? orr.
   • Ikastolak, berrikuntzaren eredu

    J. Iñaki Etxezarreta Alberdi
    1423 - 1436 orr.
  • "Nafarroa oinez, 2010" eta Euskaltzaindia:

   1437 - ? orr.
   • Euskaltzaindia

    Iñaki Erroz Aizkorbe
    1439 - 1440 orr.
   • Iruñerriko euskararen ezaugarriak

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    1441 - 1447 orr.
   • Azken hitzak

    Andres Urrutia Badiola
    1449 - 1450 orr.
  • Hitzarmenak:

   1451 - ? orr.
  • Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, eta Euskaltzaindiak lau urterako programa-kontratua sinatu dute.

   1453 - 1454 orr.
  • Mondragon Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

   1455 - 1457 orr.
  • Mintzola Fundazioak eta Euskaltzaindiak lankidetza-hitzarmena sinatu dute

   1458 - 1459 orr.
  • Bilboko Udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena berretsi dute

   1460 - 1460 orr.
  • El Diario Vsco egunkariaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

   1461 - 1462 orr.
  • Aurkezpenak-berriak:

   1463 - ? orr.
  • Durangoko 45. Euskal Azokarekiko kontu-errendapena

   1465 - 1467 orr.
  • Euskaltzaindia XIV. Euralex Nazioarteko Kongresuan

   1468 - 1468 orr.
  • Joshua Fishmanek ohorezko euskaltzainaren diploma jaso du

   1469 - 1469 orr.
  • Euskaltzaindia Bartzelonako Liber Azokan izan da

   1470 - 1470 orr.
  • "Erandioko leku-izenak" webgunea aurkeztu da

   1471 - 1471 orr.
  • Joxe Azurmendiri eman diote Saiakeraren Euskadi Saria

   1472 - 1472 orr.
  • Anjel Lertxundik irabazi du Espainiako Saiakera Saria

   1473 - 1473 orr.
  • Hiztegi Batuaren paperezko edizio berria

   1474 - 1474 orr.
  • Gasteizko Ubarrundia toponimia lanaren aurkezpena Euskaltzaindiaren Osoko Batzarrari

   1475 - 1475 orr.
  • Juan Jose Arginzonizek 1783ko Diccionario de la Lengua Castellana-ren dohaintza egin dio Euskaltzaindiari

   1476 - 1476 orr.
  • Jagonet 2010

   1477 - 1477 orr.
  • Omenaldiak:

   1479 - ? orr.
  • Junes Casenaveri omenaldia

   1481 - 1481 orr.
  • Pedro Yrizar zenari omenaldia

   1482 - 1482 orr.
   • Pedro Iriza, aitta

    Iñigo Yrizar
    1483 - 1486 orr.
  • Xabier Kintana "Gabriel Aresti begi-gogoetan"

   1487 - 1487 orr.
   • Gabriel Aresti begi-gogoetan

    Xabier Kintana Urtiaga
    1488 - 1490 orr.
  • 2010eko "Xalbador" Eguna

   1491 - 1492 orr.
  • Joan Mari Torrealdaik jaso du "Lauxeta" Saria

   1493 - 1493 orr.
  • Jose Luis Lizundia, euskaltzain osoa saritu dute Abadiñon

   1494 - 1494 orr.
  • Hilberri-Txostenak:

   1495 - ? orr.
   • Jorge Cortes Izal (1930-2010)

    Patxi Zabaleta
    1497 - 1506 orr.
   • Xabier Lete oroitzen

    Jose Angel Irigaray
    1507 - 1512 orr.
  • Aurkibidea/índice/Index, 2010

   1513 - 1518 orr.
  • Euskera agerkariaren idazketa arauak

   1521 - 1524 orr.
  • Normas de redacción de la revista Euskera

   1525 - 1528 orr.
  • Normes de rédaction de la revue Euskara

   1529 - 1532 orr.
  • Writing guidelines for the journal Euskera

   1533 - 1536 orr.
 • 2009 Vol. 54.3
 • (+) gehiago ikusi
  • Sarrera

   Itziar Idiazabal, Andoni Barreña
   455 - 462 orr.
  • Ikerketak

   462 - 503 orr.
   • Euskal eredu elebidunak, murgilketa eta hizkuntzen irakaskuntza bateratua: kontzeptuen berrikusketa.

    Itziar Idiazabal, Ibon Manterola
    463 - 504 orr.
   • Testua, testu generoa eta hizkuntzaren ikas irakaskuntza

    Luis Maria Larringan
    505 - 539 orr.
   • Gelako interakzioa: irakasleen esku hartzea eta ikasleen ahozko ekoizpena. Holas arauen azalpena Lehen Hezkuntzako ikasleen eskutik

    Matilde Sainz, Eneritz Garro, Arantza Perez
    541 - 677 orr.
   • Zergatik eskolaratzen dituzte gurasoek seme alaak euskarazko hizkuntza ereduetan?

    Estibalitz Amorrortu, Ane Ortega
    579 - 602 orr.
   • Lehenengo hitzak eta morfologia markak haur euskaldunengan: elebakarrengan eta elebidunengan

    Andoni Barreña, Iñaki Garcia
    603 - 638 orr.
   • Euskara H2 goiztiarraren ezagugarrien bila: adizkiak eta gramatika kasuak haurren ipuin kontaketan

    Maria Jose Ezeizabarrena, Ibon Manterola, Leire Beloki
    639 - 681 orr.
   • Euskararen irakaskuntza H1 eta H2 gisa 5 eta 8 urte bitartean

    Margareta Almgren, Itziar Idiazabal, Ibon Manterola
    683 - 721 orr.
   • Ahozko narratibotasuna interakzionismoaren argitara: kohesio mekanismoek esaten digutena

    Ines Garcia-Azkonaga, Leire Diaz de Gereñu Lasaga
    723 - 770 orr.
   • Errepikapen lexikoak ahozko modalitatearen koherentzia sintaktikoaren ikuspegitik aztergai

    Alaitz Alegría
    771 - 809 orr.
   • Kostesiaren azterketa euskarazko bi debateetan

    Josune Zabala
    811 - 842 orr.
   • "Omen"en zalantzak argitu nahian

    Larraitz Zubeldia
    843 - 883 orr.
  • Liburu aipamenak

   884 - 920 orr.
   • Genee, I. eta Hinrichs, J.P (ed)

    C.C. Uhlenbeck (1866-1951) a lunguist revisited

    Pruden Gartzia
    885 - 888 orr.
   • Soskice, J. The sisters of Sinai: how two lady adventurers discovered the Lost Gospels

    Pruden Gartzia
    889 - 894 orr.
   • Fishman J. Do not Leave Your Language Alone

    Andres Urrutia
    895 - 901 orr.
 • 2009 Vol. 54.2
 • (+) gehiago ikusi
  • Sarrera

   Ana M. Toledo Lezeta
   931 - 934 orr.
  • Ikerketak

   932 - 1148 orr.
   • Gerra Zibila eta euskal kontagintza

    Jon Kortazar Uriarte
    935 - 951 orr.
   • Isiltasunaren gerraostetik gerrari buruzko autobiografia

    Ana M. Toledo Lezeta
    953 - 990 orr.
   • Gerla Zibila: Iparraldeko ikuspegia

    Jean Haitschelhar Duhalde
    991 - 1026 orr.
   • La recuperación de la memoria histórica en la novela contemporánea vasca

    Mari Jose Olaziregi Alustiza
    1027 - 1047 orr.
   • Euskal teatroa gerra Zibilean (1936-1937)

    Patri Urkizu Sarasua
    1049 - 1078 orr.
   • Gernikako bonbardaketa euskal literaturan: errepresentazio eta begirada politikoak

    Iratxe Retolaza Gutiérrez
    1079 - 1108 orr.
   • Gerra zibila saizarbitoriaren bihotz bi-n: literaltasuna, alegoria eta beste zenbait hipotei

    Ur Apalategi Idirin
    1109 - 1126 orr.
   • Gerra bizila Ramon Saizarbitoriaren narrazioetan

    Iñaki Aldekoa Beitia
    1127 - 1147 orr.
  • Liburu aipamenak

   1148 - 1186 orr.
   • Delisle, Jean: La terminologie au Canada. Histoire d´une profession

    Andres Urrutia Badiola
    1149 - 1161 orr.
   • Duchêne, Alexandre: Ideologies across Nations. The construction of linguistix minorities at the United Nations

    Andres Urrutia Badiola
    1163 - 1167 orr.
   • Euskera agerkariaren idazketa arauak

    1171 - 1174 orr.
   • Normas de redaccion de la revista Euskera

    1175 - 1178 orr.
   • Normes de rédaction de la revue euskera

    1179 - 1182 orr.
   • Writing guidelines for the journal Euskera

    1183 - 1186 orr.
 • 2009 Vol. 54.1
 • (+) gehiago ikusi
  • Joseba Lakarra euskaltzaindian sartzea

   12 - 118 orr.
  • Ekitaldiak

   12 - 214 orr.
   • Ongietorria

    Josu Jon Olano
    13 - 14 orr.
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    15 - 16 orr.
   • Aitzineuskara eraikiz: zergatik ezkerra!

    Joseba Andoni Lakarra
    17 - 98 orr.
   • Gabon kantak era arkaismoen bestelako mintegiak. Joseba Andoni Lakarraren sarrera hitzaldiari erantzuna

    Jose Antonio Arana Martixa
    99 - 111 orr.
   • Arratzu

    Dorleta Alberdi Aretxerreta
    113 - 115 orr.
  • Euskaltzaindiaren 90. urteaurrena: Araba

   118 - 164 orr.
   • Ongietorria

    Juan Antonio Zarate
    119 - 121 orr.
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    123 - 124 orr.
   • Celebración del 90 aniversario de Euskaltzaindia

    Xabier Agirre
    125 - 126 orr.
   • Arabako idazleak

    Patxi Uribarren
    127 - 140 orr.
   • Arabaren arabera

    Manuel Mª Ruiz Urrestarazu
    141 - 148 orr.
   • Gasteizko toponimia egitasmoaren lehen liburuki biak

    Jose Luis Lizundia
    149 - 153 orr.
   • Toponimia de Vitoria

    Elena Martinez de Madina
    155 - 161 orr.
  • Euskaltzaindiaren 90. urteurrena: Iparraldea

   164 - 214 orr.
   • Ongietorria

    Patxi Arotzarena
    165 - 166 orr.
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    167 - 167 orr.
   • Euskaltzaindiaren 90. urteburukari

    Pierre Charritton
    169 - 174 orr.
   • Jean Hiriart Urruty (1927-1990)

    Emile Larre
    175 - 181 orr.
   • Hazparneko euskara XVIII. mendeko testu argitaragabe baten arabera

    Manuel Padilla
    183 - 192 orr.
   • Hazparneko euskararen berezitasunez bi hitz

    Maia Duguine
    193 - 210 orr.
  • Uztapide bertsolariari omenaldia 1000.urteurrenean

   214 - 214 orr.
  • Jardunaldiak

   214 - 298 orr.
   • Uztapideren omenez

    Joxe Ramon Zubimendi
    215 - 215 orr.
   • Uztapide bat batean

    Nicolas Aldai
    217 - 220 orr.
   • Uztapide bertsolaritzaren historian: ardatz, gailur eta maisu

    Pello Esnal
    221 - 240 orr.
   • Utzapide, eskua bertsotan

    Antton Aranburu
    241 - 243 orr.
   • Gai jartzaile baten larriak

    Joxe Mari Iriondo
    245 - 252 orr.
   • Uztapidek 100 urte

    Xabier Euzkitze
    255 - 256 orr.
  • Toponimia ikastaroa

   258 - 298 orr.
   • Toponimia gizarteratzeko lanen garrantzia

    Felix Mugurutza
    259 - 263 orr.
   • Kale izendegiak: izenak hautatzeko erabiltzeko araiak

    Mikel Gorrotxategi
    265 - 277 orr.
   • Getxo

    Javi Aranguena
    279 - 279 orr.
   • Zumaiaren izana izenen bidez gizarteratzea

    Xabier Azkue Ibarbia, Imanol Azkue Ibarbia
    281 - 282 orr.
   • Erandio

    Ane Hernandez, Amaia Arriaga
    283 - 286 orr.
   • Bermeo

    Maite Alvarez de Zarate
    287 - 291 orr.
   • Errenteria

    Jose Mari Jauregi
    293 - 296 orr.
  • Ikerketak

   298 - 246 orr.
   • Le basque langue euroasienne (suite)

    Michel Morvan
    299 - 305 orr.
   • Marquina 1923: student rollo and his wife among the Basques: South Africa 1926: Professor rollo and his wife among the south africans

    Mary Eggermont Molenaar, Pruden Rollo. Jr, Jabier Kaltzakorta
    307 - 342 orr.
  • Agiriak

   345 - 406 orr.
   • Euskaltzaindia: batzar agiriak

    346 - 402 orr.
  • Hitzarmenak

   406 - 446 orr.
   • Euskaltzaindia eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa: Hitzarmena (2009-01-21)

    407 - 414 orr.
   • EiTb eta Euslaltzaindia: Hitzarmena (2009-04-21)

    415 - 422 orr.
   • UNESCO Etxea eta Euskaltzaindia: Htzarmena (2009-06-23)

    423 - 427 orr.
   • Euskera agerkariaren idazketa arauak

    431 - 434 orr.
   • Normas de redacción de la revista Euskera

    435 - 438 orr.
   • Normes de rédaction de la revue Euskera

    439 - 442 orr.
   • Writing guidelines for the journal Euskera

    443 - 446 orr.
 • 2007 Vol. 52:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Jose Irazu "Bernardo Atxaga" Euskaltzaindian sartzea

   8 - ? orr.
   • Bernardo Atxaga, Euskaltzaindian sartzea

    Iñaki Amenabar
    9 - 12 orr.
   • Bernardo Atxaga, Euskaltzaindian sartzea

    Andres Urrutia Badiola
    13 - 14 orr.
   • Antzarak, zenbakiak eta letrak

    Jose "Bernado Atxaga" Irazu
    15 - 28 orr.
   • Ekintzailearen laudorioa

    Xabier Kintana Urtiaga
    29 - 49 orr.
  • Mikel Zalbide euskaltzaindian sartzea

   50 - ? orr.
   • Mikel Zalbide, Euskaltzaindian sartzea

    Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Miranda
    51 - 58 orr.
   • Mikel Zalbide, Euskaltzaindian sartzean

    Andres Urrutia
    59 - 60 orr.
   • Pedagogoa batzar nagusietan. Hizkuntzen azterbideak, Iturriagaren argitan. Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia

    Mikel Zalbide
    61 - 158 orr.
   • Zerbitzari eta eragile zabala

    Henrike Knörr
    159 - 165 orr.
  • Euskaltzaindiaren XV. Barne jardunaldiak

   166 - ? orr.
   • XV. Barne Jardunaldien egitaraua

    167 - 168 orr.
   • Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

    Andres Urrutia
    169 - 176 orr.
   • Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

    Ibon Sarasola
    177 - 188 orr.
   • EGO proiektua zertan den

    Pello Salaburu
    189 - 196 orr.
   • Euskal corpus onomastikoa. Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

    Patxi Galé García, Andres Iñigo Ariztegi
    197 - 222 orr.
   • Pirinioak: hizkuntzak eta literaturak

    Henrike Knörr
    223 - 226 orr.
   • XVI. Biltzarraren antolakizunaz

    Jose Luis Lizundia
    227 - 228 orr.
   • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta Euskaltzaindiaren edukiak

    Andoni Sagarna
    229 - 238 orr.
   • Joanes Etxeberri egitasmos (2007-2008)

    Joseba Intxausti Rekondo
    239 - 268 orr.
   • Ahozko ondarea biltzeko egitasmoa. Euskaltzaindia: Dialektologia Batzordea

    Adolfo Arejita
    269 - 274 orr.
   • Zientzia, teknologia eta kultura hitzak Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuaren bigarren itzulian

    Xabier Kintana
    275 - 279 orr.
  • Teodoro Arburua eta Eusebio de Etxalar

   280 - ? orr.
   • Teodoro Arburua eta Eusebio de Etxalar

    Andres Urrutia
    281 - 282 orr.
   • Bi etxalartar Euskaltzaindiaren sorreran: Teodoro Arburua - Eusebio de Etxalar

    Pello Apezetxea Zubiri
    283 - 290 orr.
   • Bortzirietako hizkeraren zenbait berezitasun gaurko gazteen mintzairan

    Patxi Iñigo
    291 - 316 orr.
  • Iker Saila

   316 - ? orr.
  • Dialektologia

   317 - ? orr.
  • Uharte (Iruñea): Euskalkiak eta Komunikabidea

   318 - ? orr.
   • Euskalkien trataera ikus-entzunezko hedabideetan

    Esti Arzuaga
    319 - 322 orr.
   • Euskalkien eta herri komunikabideak

    Iñaki Mundiñano Larraza
    323 - 334 orr.
   • Euskalkiak eta Komunikabideak

    Iñaki Zabaleta Urkiola
    335 - 350 orr.
   • Karrape Irratian euskalkien erabilera

    Arantxa Iparragirre
    351 - 352 orr.
   • Nafarroako euskal komunikabideak

    Patxi Iñigo
    353 - 358 orr.
   • Euskara Batua eta euskalkiak

    Pello Apezetxea
    359 - 364 orr.
   • Euskalkiak eta komunikabideak

    Joseba Igarabide Huarte
    365 - 366 orr.
   • Euskalkiak eta komunikabideak

    Jean Haritschelhar
    367 - 371 orr.
  • Onomastika

   372 - ? orr.
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    373 - 382 orr.
   • Tolosako leku-izenak liburuaren aurkezpena

    Mikel Gorrotxategi
    383 - 386 orr.
   • Hondarribia/Fuenterrabía. Toponimo(ar)en gainean

    Patxi Salaberri
    387 - 390 orr.
   • Nafarroako herri izenen bukaerako txistukaria eta toponimoen arautzea

    Patxi Salaberri
    391 - 394 orr.
   • En torno a la forma vasca del topónimo mayor larraona (Ameskoa)

    Patxi Salaberri
    395 - 400 orr.
  • Jagon Saila

   401 - ? orr.
  • Sustapen Batzordea

   402 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren eragina euskararen erakunde publikoaren hizkuntza politika proiektuan

    Erramun Baxok
    403 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Agiriak

   413 - ? orr.
  • Batzar-Agiriak

   414 - ? orr.
   • Donostian, 2007ko otsailaren 2an

    415 - 417 orr.
   • Bilbon, 2007ko otsailaren 23an

    418 - 420 orr.
   • Ageriko bilkura

    421 - 423 orr.
   • Ageriko bilkura (Asteasu, 2007-III-17)

    424 - 426 orr.
   • Donostian, 2007ko martxoaren 30ean

    427 - 428 orr.
   • Etxalarren, 2007ko apirilaren 19an eta 20an

    429 - 433 orr.
   • Etxalarren, 2007ko apirilaren 20an eta 21ean

    434 - 436 orr.
   • Ageriko bilkura

    437 - 447 orr.
   • Bilbon, 2007ko maiatzaren 31n eta ekainaren 1ean

    448 - 450 orr.
   • Ageriko bilkura (Donostia, 2007-VI-2an)

    451 - 454 orr.
   • Donostia, 2007ko ekainaren 29an

    455 - 457 orr.
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   458 - ? orr.
   • 38. Araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak (Arau zuzendua eta eguneratua)

    459 - 484 orr.
   • Euskaltzaindiaren Baionako ordezkaritza berriaren inaugurazioa

    Andres Urrutia
    485 - 491 orr.
  • Berriak

   492 - ? orr.
   • EiTB eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    493 - 494 orr.
   • Euskaltzaindiak eta Elhuyar Fundazioak elkarlanerako hitzarmena sinatu dute

    495 - 496 orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia 2006ko R.M. Azkue literatura sariak

    497 - 500 orr.
   • BBK-Euskaltzaindia literatura sariak: 2007ko deialdia

    501 - 502 orr.
   • Kepa Altonagaren Etxepare, Aldudeko medikua liburuaren aurkezpena

    503 - 505 orr.
  • "Ez dok amairu" Erakusketa

   506 - ? orr.
   • "Ez dok amairu" erakusketa

    Andres Urrutia
    507 - 508 orr.
   • "Ez dok amairu" erakusketa, 1966-03-06 - 1972ko abendua

    Joxemari Iriondo
    509 - ? orr.
 • 2006 Vol. 51:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Ana M.ª Toledo Lezeta, Euskaltzeindian Sartzea

   622 - ? orr.
   • Ana Maria Toledo Lezeta, Euskaltzaindian sartzea. Ongietorri!

    Jose Angel Zabalo
    623 - 624 orr.
   • Ana Maria Toledo Lezeta. Agurra

    Andres Urrutia
    625 - 628 orr.
   • Musen arnasatik goi-arnasara, euskal letretan barrena

    Ana Maria Toledo Lezeta
    629 - 656 orr.
   • Ana Maria Toledo Lezeta euskaltzainaren sarrera-hitzaldia eta Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren erantzuna

    657 - 665 orr.
  • Patxi Salaberri Zaratiegi, Euskaltzaindian Sartzea

   666 - ? orr.
   • Patxi Salaberri Zaratiegi, Euskaltzaindian sartzea. Agurra

    Andres Urrutia
    669 - 672 orr.
   • Uxueko izenak mintzagai

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    673 - 692 orr.
   • Sobre los nombres de Ujué

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    693 - 712 orr.
   • Hamahirugarrena Uxuekoa, Erriberriko Merindadekoa

    Andres Iñigo
    713 - ? orr.
  • Mendeurren eta Ospakizunak

   722 - ? orr.
   • Joan Perez Lazarraga (1550-1605) idazlearen IV.mendeurrena: 1605-2005. Ongietorria/Bienvenida

    Jose Felix Urrutia
    723 - ? orr.
  • Nafarroa Oinez 2006

   726 - ? orr.
   • Nafarroa Oinez 2006. Ongietorria

    Jon Abril
    727 - 728 orr.
   • Agurra

    Andres Urrutia
    729 - 730 orr.
   • Bera / Vera de Bidasoa herri izenaz

    Andres Iñigo
    731 - 736 orr.
   • Bortzirietako euskararen bilakaera eta egungo egoera

    Patri Arburua
    737 - 770 orr.
   • Labiagak Laruni itzala egin zionekoa, edo <> hari zenekoa

    Joxan Oiz
    771 - ? orr.
  • R.M. Azkue/Lauro Ikastola Legeztatu Zeneko 40. Urteurrena

   776 - ? orr.
   • R.M. Azkue/Lauro Ikastola 40. urteurrena. Ongi etorriak!

    Andres Urrutia
    777 - 778 orr.
   • Lauro Ikastola

    Ignacio Etxeberria
    779 - 780 orr.
   • R.M. Azkue/Lauro Ikastola 40. urtemuga

    Pedro Aranburu
    781 - 784 orr.
   • Euskaltzaindia eta Lauro Ikastola: euskararen aldeko 50 urteko kidetasu ibilbidea

    Jaime Martinez
    785 - ? orr.
  • Juan San Martin, Euskaltzain Osoa, Eibarko Seme Kutun

   812 - ? orr.
   • Juan San Marin Eibarko seme kutun

    Andres Urrutia
    813 - ? orr.
  • Iker Saila

   817 - ? orr.
  • Onomastika

   818 - ? orr.
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    819 - ? orr.
  • Udal Izenez

   822 - ? orr.
   • Gaubea

    Xabier Kintana
    823 - ? orr.
   • Erriberagoitia

    Onomastika batzordea
    824 - ? orr.
  • Kontxejuen Izenez

   828 - ? orr.
   • Jungitu

    Onomastika batzordea
    829 - 830 orr.
   • Komunioi

    Onomastika batzordea
    831 - 834 orr.
   • Gamiz

    Onomastika batzordea
    835 - 838 orr.
   • Ihurre

    Onomastika batzordea
    839 - 842 orr.
   • Berantevilla eta Soportilla izenen inguruan

    Henrike Knörr
    843 - 844 orr.
   • En torno a Berantevilla y Soportilla

    Henrike Knörr
    845 - 846 orr.
   • Euskal Herri inguruko exonimoak. Exonomastika azpibatzordea

    Euskaltzaindia
    847 - ? orr.
  • Literatura

   868 - ? orr.
   • Agur hitzak (Ondarroan, Herri-hizkera Jardunaldia)

    Andres Urrutia
    869 - ? orr.
   • Augustin Zubikarai (1914-2004)& Euskalteatroa

    Patri Urkizu
    871 - 878 orr.
   • La noticia de Nemzeti Hírlap. La correspondencia del Pr. Luciano Bonaparte con un científico húngaro

    Karoly Morvay
    879 - ? orr.
  • Jagon Saila

   887 - ? orr.
  • X.Jagon Jardunaldiak

   888 - ? orr.
   • X.Jagon Jardunaldiak. Aurkezpena

    Andres Urrutia
    889 - ? orr.
   • Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen hizkuntza politikak. Sarrera

    Erramun Osa
    891 - 892 orr.
   • Hizkuntza aniztasuna Europar Batasunean

    Patxi Juaristi
    893 - 918 orr.
   • Eremu urriko hizkuntzak Europa Batuan

    Erramun Baxok
    919 - 968 orr.
   • Eremu urriko hizkuntzak Europar Batasunean: ikuspegi juridikoa Hego Euskal Herritik

    Santiago Larrazabal
    969 - 984 orr.
   • Europar Batasuna eta euskararen aldeko hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian

    Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
    985 - 998 orr.
   • Europar Batasuna eta euskararen aldeko hizkuntza politika: Nafarroa

    Andres Iñigo
    999 - 1008 orr.
   • Eremu urriko hizkuntzak Europan Euskal Autonomia Erkidegoko egoera jorratuz

    Jose Luis Lizundia
    1009 - 1014 orr.
   • Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen hizkuntza politikak X

    Jagon Jardunaldien ondorioak
    1015 - 1018 orr.
   • Euskararen iraupena, atzo eta gaur (2006-2007 ikasturteko irekiera-hitzaldia). Duestuko Unibertsitatea

    Ana Mª Toledo Lezeta
    1019 - 1027 orr.
  • Sustapen Batzordea

   1028 - ? orr.
   • Hizkuntza politika aitzinproiektua "hiztun osoak helburu, haur eta gateak lehentasun"

    Euskaltzaindiko Sustapen Batzordea
    1029 - ? orr.
   • Pré-projet de politique linguistique "un objectif central: des locuteurs complets. Un coeur de cible: les jeunes générations"

    1035 - 1040 orr.
   • Jagoneteko 2006ko datuak

    Joxe Ramon Zubimendi
    1041 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historiaz

    Xabier Kintana
    1045 - 1046 orr.
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historia: X. emanaldia

    Piarres Xarritton
    1047 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Agiriak

   1051 - ? orr.
  • Batzar-Agiriak

   1052 - ? orr.
   • Ageriko bilkura

    1053 - ? orr.
   • Antzuolan, 2006ko uztailaren 20an

    1057 - ? orr.
   • Ageriko bilkura

    1061 - 1062 orr.
   • Uxuen, 2006ko irailaren 28an

    1063 - 1066 orr.
   • Ageriko bilkura

    1067 - 1068 orr.
   • Bilbon, 2006ko azaroaren 27an

    1069 - 1070 orr.
   • Ageriko bilkura

    1071 - 1072 orr.
   • Bilbon, 2006ko azaroaren 24an

    1073 - 1074 orr.
   • Donostian, 2006ko abenduaren 22an

    1075 - 1079 orr.
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   1080 - ? orr.
   • Espainiako Erresumako auonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak. (Arau zuzendua eta eguneratua)

    1081 - 1094 orr.
   • Euskal Herri inguruko exonimoak

    1095 - 1098 orr.
   • Arabako Herri Izendegia

    1099 - 1109 orr.
  • Azkue Bibliotekaren Katalogazio Erregelak

   1110 - ? orr.
   • Azkue Bibliotekaren katalogazio erregelak

    1111 - 1260 orr.
  • Hizkuntza Gaitasun Agiria Iparraldean

   1261 - ? orr.
  • D-Mailako Hizkuntza Gaitasun Agiria

   1262 - ? orr.
   • D-mailako hizkuntza gaitasun agiria

    Piarres Xarritton
    1263 - 1264 orr.
   • D-mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2006-VII-20

    1265 - 1266 orr.
   • D-mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2006-XII-22

    1267 - 1269 orr.
  • Berriak

   1270 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia. Literatura sariak

    1271 - 1272 orr.
   • Santxa kondesa antzezlana

    Aizpea Goenaga
    1273 - 1274 orr.
   • Mendebaldearen mintzo mindua. Aurkezpena

    Joseba Azkarraga
    1275 - 1276 orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: R.M. Azkue sariak: Narrazioak eta olerkiak 2005. liburukiaren aurkezpena

    1277 - 1278 orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: 2006. urteko literatura sariak

    1279 - ? orr.
   • Txema Garcia-Viana: Txomin Agirre Saria. Eleberria: Arkitektoa

    1280 - ? orr.
   • Alaitz Olaizola: Toribio Altzaga Saria. Antzerkia: Joanes. Ixaropenaren semea

    1281 - 1282 orr.
   • Aintzane Galardi Portu: Felipe Arrese Beitia Saria. Olerkia: Zirrikituak

    1283 - ? orr.
   • Sebastian Gartzia Trujillo: Mikel Zarate Saria. Saiakera: Herri maitea, Herri dorpea

    1284 - 1286 orr.
   • Euskaltzain urgazle berriei diplomak eman dizkie Euskaltzaindiak

    1287 - 1290 orr.
   • Euskaltzain urgazle berriak

    Andres Urrutia
    1291 - 1294 orr.
   • Euskaltzain urgazle berriei diplomak banatzea

    Andoni Egaña
    1295 - 1296 orr.
   • Euskaltzaindia Saló del Llibre de Barcelona 2006

    Jon Artza-Ricardo Badiola
    1297 - 1298 orr.
   • Pili Artzari zilarrezko domina

    1299 - 1300 orr.
   • Durangoko 41. Euskal Liburu eta Disko Azoka

    Ricardo Badiola-Jon Artza
    1301 - 1302 orr.
   • Istitut d'Estudis Catalans. Euskaltzaindia: els treballs sobre la codificació lingüística de l'èuscar

    Henrike Knörr
    1303 - 1309 orr.
  • Hil Berriak

   1310 - ? orr.
   • Federico Barrenengoa Arberas (1916-2005)

    Henrike Knörr
    1311 - 1314 orr.
   • Gaizka Barandiaran (1916-03-03/2006-07-20)

    Josemari Velez de Mendizabal
    1315 - 1322 orr.
   • Jose Maria Etxaburu Etxaburu (1913-2006)

    Gorka Aulestia Txakartegi
    1323 - 1328 orr.
 • 2006 Vol. 51:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Plazido Muxika Berrondoren Mendeurrena

   12 - ? orr.
   • Plazido Muxika Berrondoren mendeurrena

    Andres Urrutia
    13 - 14 orr.
   • Zertzelada batzuk Plazido Muxikaren bizitzaz

    Jose Antonio Mujika
    15 - ? orr.
   • Andima Ibiñagabeitia, Imanol Berriatua eta Gorgonio Renteria idazleei omenaldia

    32 - ? orr.
   • Andima, Imanol eta Gorgonio elantxobetatarrei omenaldia

    Amaia Eiguren
    33 - 34 orr.
   • Andima, Imanol eta Gorgonio idazleei omenaldia

    Andres Urrutia
    35 - 38 orr.
   • Andima adiskidea

    Txomin Peillen
    39 - 44 orr.
   • Andimaren liburu bat eskuan

    Bernardo Atxaga
    45 - 50 orr.
   • Imanol Berriatua, euskal etorkizunaren ereile

    Xabier Kintana
    51 - 58 orr.
   • Gorgorino Renteria idazle

    Igone Etxebarria
    59 - 62 orr.
   • Olerki barriak Kaliforniatik bialduak

    63 - ? orr.
  • Frantzisko Ignazio Lardizabal Urretabizkaiaren II.Mendeurrena

   66 - ? orr.
   • Frantzisko Ignazio Lardizabalen II. mendeurrena

    Patxi Aierbe
    67 - 68 orr.
   • Lardizabalen 200. urteurrena

    Andres M. Urrutia
    69 - 70 orr.
   • Lardizabalen gramatika, bere gizarte-giroan

    Mikel Zalbide
    71 - 104 orr.
   • Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak

    B. Oyharçabal
    105 - ? orr.
  • Iker Saila

   121 - ? orr.
  • Hiztegigintza

   122 - ? orr.
   • Neurri-izenal eta neurri-esamoldeak euskaraz

    J.R. Etxebarria
    123 - ? orr.
  • Onomastika

   164 - ? orr.
   • Irizpenak

    Mikel Gorratxategi
    165 - 166 orr.
   • Billoda

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Knörr Henrike , Andre Iñigo Ariztegi
    167 - 169 orr.
   • Billoda izenari buruzko dokumentazioa/Documentación sobre el nombre Billoda

    170 - 183 orr.
   • Abanto

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    184 - ? orr.
   • Gaubea

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    185 - 186 orr.
   • Marieta-Larrintzar

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    187 - ? orr.
   • Ondokolanda

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    188 - 189 orr.
   • Ollerieta

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    190 - ? orr.
   • Erentxun

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    191 - 192 orr.
   • Elosua

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    193 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Barne-Historia (X)

   196 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historiaz

    Xabier Kintana
    197 - 198 orr.
   • Pierre Lafitten gutundegia

    P. Xarritton, P. Andiazabal
    199 - 240 orr.
   • Biografía de Francsco J.Oroz Arizcuren

    H. Knörr
    241 - ? orr.
   • Jirones de una vida abigarrada (de la gambella a la cátedra)

    Francisco J. Oroz
    241 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Agiriak

   359 - ? orr.
  • Batzar-Agiriak

   360 - ? orr.
   • Donostian, 2006ko urtarrilaren 27an

    361 - 363 orr.
   • Ageriko bilkura, 2006ko urtarrilaren 27an

    364 - 366 orr.
   • Bilbon, 2006ko otsailaren 24an

    367 - 369 orr.
   • Gasteizen, 2006ko martxoaren 31n

    370 - 372 orr.
   • Ageriko bilkura, 2006-IV-27

    373 - 374 orr.
   • Urnietan, 2006ko apirilaren 27an

    375 - 376 orr.
   • Ageriko bilkura, 2006ko maiatzaren 26an

    377 - 379 orr.
   • Elantxoben, 2006ko maiatzaren 26an

    380 - 382 orr.
   • Euskaltzain urgazle izendatuak, 2006-V-26

    383 - ? orr.
   • Ageriko bilkura, 2006ko ekainaren 29an

    384 - ? orr.
   • Zaldibian, 2006ko ekainaren 30ean

    386 - 387 orr.
   • Ageriko bilkura, 2006ko ekainaren 30ean

    388 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   392 - ? orr.
   • 36.Frantziako errpublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-izenak

    393 - 409 orr.
   • 148. Araua: e-ezuste

    410 - 482 orr.
   • Euskaltzaindiaren 2006ko batzar-egutegia

    483 - 485 orr.
  • Berriak

   486 - ? orr.
   • 35 Euskaltzain urgazle berri

    487 - 488 orr.
   • Plazaberri agerkari digitala

    Andres Urrutia
    489 - 490 orr.
   • Basque fishermen in Iceland. Bilingual vocabularies in the 17th and 18th centuries

    Henrike Knörr
    491 - 500 orr.
   • 2005eko R. M. Azkue Literatura sariak

    501 - 504 orr.
   • Antzuolako Topinomia. Onomasticon Vasconiae bildumaren 25.liburukia

    505 - 508 orr.
   • Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri liburuaren aurkezpena

    509 - 510 orr.
   • Presentación del libro Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri

    511 - 512 orr.
   • Mendaur argitalpen bilduma berria sortu dute Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak

    513 - 514 orr.
   • Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko. Mendaur I. Aurkezpena

    Andres Iñigo
    515 - 518 orr.
   • Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko. Mendaur I. Presentación

    Andres Iñigo
    519 - 523 orr.
  • Hil Berriak

   524 - ? orr.
   • Juan San Martin Ortiz Zaratekoa, euskaltzain osoa

    J.L. Lizundia
    525 - 534 orr.
   • Patxi Ondarra Erdozia: bizitza eta lanak (1925-2005)

    Andres Iñigo
    535 - 548 orr.
   • J.M.Aranade Olaondo

    Joxemari Iriondo Unanue
    549 - 562 orr.
   • Eujenio Agirretxe Azpillaga. Euskal sermolaria eta Euskararen predikaria (1920-2005)

    Paulo Agirrebaltzategi
    563 - 580 orr.
   • Juan Mª Lekuona eta Patxi Altunaren omenez

    Andres Urrutia
    581 - 582 orr.
   • Juan Mari Lekuona:... eta hitza lanabes bihurtu zuen (1927-2005)

    Ana Mª Toledo
    583 - 590 orr.
   • Patxi Altuna: jesuita, euskaltzalea, irakaslea eta euskaltzaina (1928-2006)

    Miren Azkarate
    591 - ? orr.
 • 2005 Vol. 50:2
 • (+) gehiago ikusi
  • ADOLFO AREJITA, EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

   459 - ? orr.
   • Adolfo Arejita, Euskaltzaindian sartzea

    Iñaki Azkuna
    461 - 462 orr.
   • Adolfo Arejita, Euskaltzaindian sartzea

    Andrés Urrutia
    463 - 464 orr.
   • Idatzizko eta ahozko tradizioa gaur egungoari buruz

    Adolfo Arejita
    465 - 506 orr.
   • Zaharrak berri, euskararen bizigarri

    Andres Urrutia Badiola
    507 - 516 orr.
   • Ondoetorriak: Adolfo Arejitari omenaldia

    Iñaki Lejarraga
    517 - 518 orr.
   • Adolfo Arejitari bertso bi

    Jon Enbeita
    519 - ? orr.
  • MENDEURREN ETA OSPAKIZUNAK

   523 - ? orr.
  • FRANTZISKO LAPHITZ ETA JEAN-PIERRE ARBELBIDE JAUNEI OMENALDIA

   524 - ? orr.
   • Laphitz-Arbelbide: Bi idazle euskaldunen haria

    Andres Urrutia
    525 - 526 orr.
   • Frantzizko Laphitz-Arriadaren bizia eta lanak

    P. Charritton
    527 - 532 orr.
   • Euskara Batua eta euskara ereduak

    Pello Salaburu
    533 - 546 orr.
   • Janpierre Arbelbide idazlea

    Xipri Arbelbide
    547 - ? orr.
  • ESTEBAN URKIAGA "LAUAXETA" JAUNARI OMENALDIA

   556 - ? orr.
   • Ondoetorria Euskaltzaindia!

    Jose Antonio Torrontegi
    557 - 558 orr.
   • Lauxeta eta Euzkadi egunkariaren euskal atala

    Xabier Altzibar
    559 - 626 orr.
  • NAFARROA OINEZ, 2005

   672 - ? orr.
   • Ongietorria

    Luciano Agirre Goikoetxea
    673 - 674 orr.
   • Nafarroa Oinez, 2005

    A.M. Urrutia Badiola
    675 - 676 orr.
   • Agurra

    Polentzi Goikoetxea
    677 - 678 orr.
   • Juan Goikoetxea Zabalo, euskaltzain urgazlea, jaio zeneko mendeurrenean

    Iñigo Andres
    679 - 686 orr.
   • Jose Mari Satrustegi, euskal Onomastikaren eragilea

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    687 - ? orr.
  • IKER SAILA

   698 - ? orr.
  • HIZTEGIGINTZA

   699 - ? orr.
  • OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA: BILDUMAREN AURKEZPENA (16 liburuki)

   700 - ? orr.
   • Orotariko Euskal Hiztegia

    A.M Urrutia Badiola
    701 - 702 orr.
   • Orotariko Euskal Hiztegiaren historia

    Jose Luis Lizundia, Juanjo Zearreta
    703 - 718 orr.
   • Orotariko Euskal Hiztegiaren aurkezpenean: hiztegiak gaur

    Idoia Zenarruzabeitia
    719 - ? orr.
  • GRAMATIKA

   723 - ? orr.
  • GRAMATIKA JARDUNALDIAK ETA EGLU-VI LIBURUKIAREN AURKEZPENA

   724 - ? orr.
   • Euskal Gramatika: lehen urratsak (EGLU) VI

    725 - 728 orr.
   • EGLU-VI: aurkezpena

    Andres Urrutia
    729 - 730 orr.
   • Gramatika Batzordeak 25 urte

    Jose Antonio Mujika
    731 - ? orr.
  • DIALEKTOLOGIA

   745 - ? orr.
  • II.DIALEKTOLOGIA JARDUNALDIAK: "Ahozko euskara: dakiguna eta darabilguna"

   746 - ? orr.
   • Ahozko euskara: dakiguna eta darabilguna

    Jose Luis Goikoetxea Arrieta
    747 - 764 orr.
   • Baztan-Bidasoako hizkeren ekarpena (Dialektologiatik ikasgelara)

    Edu Zelaieta
    765 - 784 orr.
   • Ahozko euskara: dakiguna eta darabilguna-Jardunaldia

    785 - ? orr.
  • ONOMASTIKA

   834 - ? orr.
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    835 - 836 orr.
   • Komunioi

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    837 - ? orr.
   • Okondogoiena

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    838 - ? orr.
   • Zurbao

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    839 - ? orr.
   • Biloda

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    840 - ? orr.
   • Gorrebusto

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    841 - ? orr.
   • Eltziego

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    842 - 843 orr.
   • Gillarte

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    844 - ? orr.
   • Iñurreta

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    845 - ? orr.
   • Urbina Basabe

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    846 - ? orr.
   • Garaziko herri baten izenas: Ainhize VS. Ainhiza

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    847 - 850 orr.
   • Ohar batzuk Deio izenaren gainean

    Patxi Salaberri
    851 - 856 orr.
   • Unas breves notas acerca del nombre Deio

    Patxi Salaberri
    857 - 860 orr.
   • Euskaltzaindia, ICOSen XII. Biltzarrean

    861 - ? orr.
  • LITERATURA

   865 - ? orr.
  • VIII.HERRI-LITERATURA JARDUNALDIAK:"HERRI-PROSA ETA AHOZKOTASUNA"

   866 - ? orr.
   • VIII.Herri-Literatura Jardunaldiak, "Herri-prosa eta ahozkotasuna" gaiaz

    867 - 868 orr.
   • VIII.Herri-Literatura Jardunaldiak

    Jabier Kaltzakorta
    869 - 870 orr.
   • VIII.Herri-Literatura Jardunaldiak

    Jose Ramon Zubimendi
    871 - 872 orr.
   • Herri-prosa: oinarri eta bide

    Pello Esnal
    873 - ? orr.
  • JAGON SAILA

   911 - ? orr.
  • IX.JAGON JARDUNALDIAK:"ELIZA ETA EUSKARA BILBOKO ETA DONOSTIAKO ELIZBARRUTIETAN"

   912 - ? orr.
   • Jagon IX. Jardunaldiak

    Andres Iñigo
    913 - 914 orr.
   • Euskararen erabilera Bizkaiko Elizan: irizpide nagusiak

    A.M. Unzueta Zamalloa
    915 - 920 orr.
   • Euskararen erabilera Donostiako Elizbarrutian gaur egun

    Eustasio Etxezarrea
    921 - 930 orr.
   • Jogonet: 2005. urtean egindako lanen berri

    Joxe Ramon Zubimendi
    931 - ? orr.
  • EUSKALTZAINDIAREN BARNE HISTORIAZ (VIII)

   934 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historiaz

    Xabier Kintana
    935 - 936 orr.
   • Pierre Lafitten gutundegia

    P. Charritton, P. Andiazabal
    937 - ? orr.
  • EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK

   953 - ? orr.
  • BATZAR-AGIRIAK

   954 - ? orr.
   • Bilbon, 2005.eko ekainaren 23an

    955 - 956 orr.
   • Adolfo Arejita euskaltzainaren sarrera hitzaldia: 2005-VI-24

    957 - 959 orr.
   • Francisco Laphitz eta Jean-Pierre Arbelbideren omenez: 2005-VII-21

    960 - 963 orr.
   • Irisarrin, 2005.eko uztailaren 22an

    964 - 966 orr.
   • Altsasun, 2005.eko irailaren 23an

    967 - 968 orr.
   • Nafarroa Oinez: 2005eko irailaren 23an

    969 - 970 orr.
   • Mungian, 2005eko urriaren 21ean

    971 - 972 orr.
   • Ageriko bilkura: 2005eko urriaren 21ean

    973 - 974 orr.
   • Donostian, 2005eko azaroaren 25ean

    975 - 976 orr.
   • Bilbon, 2005eko abenduaren 16an

    977 - ? orr.
  • EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

   980 - ? orr.
   • Bizkaiko Herri Izendegia

    981 - 995 orr.
   • Hiztegi Batua

    996 - 1015 orr.
   • Antzinateko hirien euskarazko izenak

    1016 - ? orr.
  • HITZARMENAK

   1024 - ? orr.
   • Herri Aginteak-Euskaltzaindia

    Andres Maria Urrutia Badiola
    1025 - 1028 orr.
   • Eusko Jaurlaritza, foru Aldundien eta Euskaltzaindiaren arteko esparru-Hitzarmena / Convenio marco entre el Gobierno Vasco

    Diputaciones Forales y Euskltzaindia
    1029 - 1050 orr.
   • FEVE eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena, hizkuntza normalizaziorako

    1051 - 1052 orr.
   • Convenio entre FEVE y Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca para la normalización lingüística

    1053 - 1054 orr.
   • Instituto Cervantes eta Euskaltzaindiaren arteko Lankidetza hitzarmena

    1055 - 1057 orr.
   • Convenio de Colaboración entre el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    1058 - ? orr.
  • BERRIAK

   1062 - ? orr.
   • Euskaltzaindia Salo del Libre 2005ean

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    1063 - ? orr.
  • BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA: LITERATUR SARIAK

   1066 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia Literatura Sariak

    1067 - 1068 orr.
   • Harizpeko neskaren afera

    Juan Jose Ispizua
    1069 - 1070 orr.
   • Itoti urdinaren azpian

    Aintzane Galardi
    1071 - 1072 orr.
   • Zertan dira askatasuna eta berdintasuna gaur egun?

    Xabier Agirre Urteaga
    1073 - 1074 orr.
   • 40 urteak

    Pantxo Hirigarai
    1075 - ? orr.
  • BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA: R.M.AZKUE: SARIAK

   1078 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia

    1079 - ? orr.
  • AURKEZPENAK

   1082 - ? orr.
   • Nerekin yaio nun: Txillardegiri omenaldia

    1083 - 1086 orr.
   • Un pequeño texto en Lengua Vasca (Recordando a Hugo Schuchardt)

    Henrike Knörr
    1087 - ? orr.
  • V.MANUEL IRUJO SARIA, 2005

   1090 - ? orr.
   • V.Manuel de Irujo Sariaren emanaldia dela eta

    Koldo Viñuelas
    1091 - ? orr.
   • Discurso protocolario con motivo de la entrega del V Premio Manuel de Irujo

    Koldo Vuñuelas
    1092 - 1094 orr.
   • Hura zen don Manuel

    Miren Azkarate
    1095 - 1098 orr.
   • Manuel Irujo Saria

    Jean Haritschelhar
    1099 - ? orr.
  • JOSE MARIA JIMENO JURIO IKERTZAILE...

   1104 - ? orr.
   • Jose Maria Jimeno Jurio zenaren ikerketa lanen dohaintza Euskaltzaindiari

    1105 - 1106 orr.
   • Jose Maria Jimeno Jurio ikertzaile eta ohorezko euskaltzaina zenaren Toponimia eta euskararen historia ikerketarako fitxategiaren dohaintza

    Andres Urrutia
    1107 - 1108 orr.
   • Donación de los ficheros de Toponimia y de la historia del euskera del que fue investigador y académico de honor de Euskaltzaindia, José María Jimeno Jurío

    Andresq Urrutia
    1109 - 1110 orr.
   • José María Jimeno Juríoren Toponimiako eta euskararen historiako fitxategiaren dohaintza

    Roldán Jimeno Aranguren
    1111 - ? orr.
   • Donación de las fichas de Toponimia y de historia del euskera de José María Jimeno Jurío

    Roldán Jimeno Aranguren
    1112 - 1114 orr.
   • José María Jimeno Jurio ikertzaile eta ohorezko euskaltzaina zenaren Toponimiako fitxategiaren dohaintza

    1115 - 1116 orr.
   • Maixa Goikoetxeari zilarrezko domina ematea

    Andres Urrutia
    1117 - 1118 orr.
   • D-Mailako hizkuntza gaitasuna agiria

    Piarres Xarritton
    1119 - 1120 orr.
   • D-Mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2005-VII-22

    1121 - 1122 orr.
   • D-Mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2005-XI-25

    1123 - ? orr.
  • HIL BERRIAK

   1126 - ? orr.
   • Pierre Duny-Pétré

    Jean Haritschelhar
    1127 - ? orr.
 • 2005 Vol. 50:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Andres Marís Urrutia Badiola, Euskaltzainburu berria, erakundean kargu-hartzea

   9 - ? orr.
   • Euskaltzaindian kargu-hartzea

    Jean Haritschelhar
    11 - 13 orr.
   • Euskaltzaindian kargu-hartzea

    Andres Urrutia Badiola
    15 - 20 orr.
   • Euskaltzainburu berria, Andres Maria Urrutia Badiola jaunaren kargu-hartzea

    Juan Jose Ibarretxe
    21 - 22 orr.
  • Euskaltzaindiaren XIV. Barne-Jardunaldiak

   23 - ? orr.
   • XIV. Barne-Jardunaldiak

    Andres Urrutia Badiola
    25 - 30 orr.
   • Euskaltzaindia Frantziako legedian

    Beñat Oyharçabal
    31 - 37 orr.
   • Euskal gramatika orotarikoa

    Pello Salaburu
    39 - 48 orr.
   • Arautegi eta Barne Erregeletarako onartutako aldaketak

    107 - 113 orr.
   • XIV. Barne-Jardunaldien kronika

    Pello Telleria
    115 - 117 orr.
  • Joan Perez Lazarraga (1550-1605) idazlearen IV. mendeurrena : 1605-2005

   119 - ? orr.
   • Joan Perez Lazarragaren IV. mendeurrena

    Andres Urrutia Badiola
    123 - 169 orr.
  • Iker Saila

   171 - ? orr.
  • Onomastika

   173 - ? orr.
   • Gipuzkoako herri izendegiaren aurkezpena

    Andrés Iñiro
    175 - 177 orr.
   • Gipuzkoako eskualde izenez ohar zenbait

    Jose Luis Lizundia
    179 - 181 orr.
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    183 - ? orr.
   • Sanmigelgaña

    Andres Iñigo
    185 - 186 orr.
   • Lankidetza

    187 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren ekoizpen zientifikoa Inguma-n : Euskal Komunitate Zientifikoaren datu-basearen aurkezpena Euskaltzaindian

    Karmele Artetxe Sánchez
    189 - 203 orr.
  • Jagon Saila

   205 - ? orr.
   • Ekuardorko jatorrizko hizkuntzen akademia antolatzeko II. lan-mintegiari buruzko txostena

    Xabier Kintana
    207 - 209 orr.
  • Euskaltzaindiaren barne-historioa (VII)

   211 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    213 - ? orr.
   • Pierre Lafitten gutundegia

    J. A. Irigaray, P. Andiazabal, P. Xarritton, P. Gartzia
    215 - ? orr.
   • A. Irigaray / P. Lafitte (1947-1964)

    J. A. Irigaray, P. Andiazabal, P. Xarritton, P. Gartzia
    217 - 274 orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   275 - ? orr.
  • Batzar-agiriak

   277 - ? orr.
   • Bilbon, 2004.ko abenduaren 16an eta 17an

    279 - 282 orr.
   • Bilbon, 2005.eko urtarrilaren 28an

    285 - 286 orr.
   • Donostian, 2005.eko otsailaren 25ean

    287 - ? orr.
   • Bilbon, 2005.eko martxoaren 18an

    288 - 289 orr.
   • Donostian, 2005.eko apirilaren 22an

    290 - 293 orr.
   • Argomaizen, XIV. Barne-Jardunaldiak : 2005.eko maiatzaren 27 eta 28an

    294 - 300 orr.
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   301 - ? orr.
   • 143 -Erri(a) osagaia gaurko toponimian

    303 - 308 orr.
   • 144 Hiztegi Batua

    309 - 348 orr.
  • Adierazpenak, Hitzarmenak...

   349 - ? orr.
   • Euskaltzaindia eta Iruñeko Udalaren arteko hitzarmena

    356 - ? orr.
   • Nafarroko Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren artean 2005. urterako egindako hitzarmena : 2002ko ekainaren 27an sinaturiko esparru-hitzarmenaren eranskina

    357 - 362 orr.
   • Euskaltzaindia-Topagunea

    363 - 365 orr.
  • Berriak

   367 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren 2005eko batzar-egutegia

    Pello Telleria
    369 - 372 orr.
   • Bitoriano Gandiaga zenaren koadroa Euskaltzaindiari eskaintzean

    373 - 374 orr.
   • Manuel Lekuona saria Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiari

    375 - 381 orr.
   • Olentzero, San Nikolas eta beste

    Henrike Knörr
    382 - 386 orr.
   • Mikel Zarateren erregenez

    Patxi Oroz Arizcuren
    387 - 390 orr.
   • Euskararen inguruko Jardunaldiak egin dira Oñatin

    391 - 393 orr.
   • Etxepare literatur sariak banatu dira Iruñean

    Xabier Kintana
    394 - 395 orr.
   • Euskaltzain ohorezko berriei diplomak ematea

    396 - 397 orr.
  • Aurkezpena

   399 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia : Literatura sariak = Premios literarios : 1958-2003 liburukiaren aurkezpena

    401 - 411 orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia : Literatura sariak : 2004

    412 - 414 orr.
   • BBk-Euskaltzaindia : R. M. Azkue literatura sariketa : 2004

    415 - 418 orr.
   • Zaldutik Zaldibarrera Onomasticon Vasconiae, 24

    419 - 422 orr.
  • Hil Berriak

   423 - ? orr.
   • Jose Mari Larrarte eta Jose Garmendia gogoan

    425 - 436 orr.
   • Jose Garmendia Arruebarrena (1925-2005)

    Jose Luis Lizundia
    437 - 443 orr.
 • 2004 Vol. 49:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Jose Luis Lizundia Askondo, Euskaltzaindian sartzea

   603 - ? orr.
   • Harrera

    Nekane Alonso
    605 - ? orr.
   • Ongi etorri Abadiñora!

    Javier Uriarte
    607 - 608 orr.
   • Euskal kulturgintza 60ko hamarkadan

    Jose Luis Lizundia Askondo
    609 - 630 orr.
   • Jose Luis Lizundia euskaltzain berriari erantzuna

    Jean-Louis Davant
    631 - 640 orr.
   • Jose Luis Lizundia-ren sarrera mintzaldian

    Jean Haritschelhar
    641 - 642 orr.
   • Gerediagako Salbadoren

    Beñat Gaztelurrutia, Antton Mari Aldekoa-Otalora
    643 - 645 orr.
   • Akademiaren ekitaldi amaieran

    Jose Luis Iriondo
    647 - 649 orr.
  • Maurice Harrieten heriotzaren lehen menedurrena: (1814-1904)

   651 - ? orr.
   • Maurice Harrieten (1814-1904) euskara-frantsesa hiztegiaren berezitasunak

    Arantxa Hirigoyen
    653 - 660 orr.
   • Maurice Harrieten liburutegia

    Pierre Andiazabal
    661 - 662 orr.
   • Larresoroko gaur egungo euskara

    Irantzu Epelde Zendoia
    663 - 677 orr.
   • Bernard Maurice Harriet (1814-1904) apezaren mendeurrenean

    Piarres Charritton
    679 - 695 orr.
  • Iker Saila

   697 - ? orr.
  • Onomastika

   699 - ? orr.
   • Irizpenak

    Mikel Gorratxategi
    701 - ? orr.
   • Olatzagutia

    Andres Iñigo
    703 - 704 orr.
   • Laudio

    Andres Iñigo, Gorrotxategi Mikel
    705 - 707 orr.
   • Lezamako Toponimia: ekarpen kritikoa

    Patxi Galé García
    709 - 724 orr.
   • Eibarko Toponimia

    Patxi Galé García, Mikel Gorrotxategi
    725 - 799 orr.
  • Jagon saila

   801 - ? orr.
   • VIII. Jagon Jardunaldiak: Eliza eta euskara Gasteizko elizbarrutian

    803 - ? orr.
   • Eliza eta euskara Gasteizko elizbarruetan

    Andres Urrutia
    805 - ? orr.
   • Gasteizko Elizaren sortzea eta euskara

    Jose Luis Lizundia Askondo
    807 - 809 orr.
   • Eliza katoliko erromatarra eta euskara

    Joseba Intxausti
    811 - 873 orr.
   • Gasteizko apaiztegia eta euskara gerra aurretik = El seminario de Vitoria y el euskera antes de la guerra civil

    Andrés Ibañez
    875 - 883 orr.
   • Euskeraren egungo egoera Gasteizko elizbarrutiko pastoral jardueran

    Emilio Perez
    885 - 902 orr.
   • Actitud de los habitantes de Villaverde de Trucíos hacia el euskera: 1986-2002

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    903 - 917 orr.
   • Euskera eta Euskaltzaindia Europako hizkuntzen mosaikoan

    Jean Haritschelhar
    919 - 922 orr.
   • El euskera y su Academia dçen el mosaico lingüístico europeo

    Jean Haritschelhar
    923 - 926 orr.
   • Euskaltzaindiaren agerraldia Nafarroako Parlamentuak Foru Komunitatean egin eta garatzen den hizkuntza politika aztertzeko eratutako batzordearen aurrean

    Andres Iñigo
    927 - 937 orr.
   • Comparecencia de Euskaltzaindia ante la ponencia constituida en el Parlamento Foral de Navarra, para el análisis del desarrollo de la política lingüística de la Comunidad Foral de Navarra

    Andres Iñigo
    939 - 950 orr.
   • Jagonet

    Jose Ramon Zubimendi
    951 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Barne-Historia (V)

   953 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    955 - ? orr.
   • Pierre Lafitten Gutundegia

    P. Charriton, P. Andiazabal, J.A. Irigaray
    957 - ? orr.
   • P. Lafitte - A. Irigaray (1955-1970)

    959 - 970 orr.
   • A. Irigaray - P. Lafitte 1933-1936

    971 - 983 orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   985 - ? orr.
  • Batzar agiriak

   987 - ? orr.
   • Larresoron, 2004.eko ekainaren 25ean

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    989 - 990 orr.
   • Bilkura irekia Euskaltzaindia Haltsun eta Larresoron

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    991 - 994 orr.
   • Abadiñon, 2004.eko uztailaren 23an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    995 - 997 orr.
   • Ageriko bilkura bereziko batzar-agiria

    998 - 999 orr.
   • Lizarran, 2004.eko irailaren 17an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    1000 - 1002 orr.
   • Donostian, 2004.eko urriaren 29an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    1003 - 1005 orr.
   • Gazteizen, 2004.eko azaroaren 26an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    1006 - 1008 orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   1009 - ? orr.
   • LII. arauen testu osoa. 140 Gipuzkoako herri izendegia

    1011 - 1020 orr.
   • 141 Herri-izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera

    1021 - 1028 orr.
   • 142 Antzinateko eskualdeen euskarazko izenak

    1029 - 1033 orr.
  • Adierazpenak, hitzarmenak

   1035 - ? orr.
   • Batetik, Eusko Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien, eta, bestetik, Euskaltzaindiaren arteko 2004. urterako Hitzarmen erantsia

    1037 - 1039 orr.
   • Euskal Herriko unibertsitatearen (UPV/EHU) eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmenaren garapena 2004rako = Desarrollo del Convenio entre la universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Euskaltzaindia para el año 2004

    Jean Haitschelhar Duhalde, Juan Ignacio Pérez Iglesias
    1041 - 1042 orr.
   • Lankidetza hitzarmena, Iruñeko udalaren eta Euskaltzaindia-Euskararen Erret Akademiaren artean = Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Pamplona y la Real Academia de la Lengua Vasca

    1043 - 1046 orr.
   • Tolosako udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    Amaia Okariz
    1047 - ? orr.
   • Tolosako udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena, "Tolosako leku izanak" deituriko lana sistematizatzeko eta maketatzeko

    1049 - 1052 orr.
   • Euskal Herriko ikastolen konfederazioaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    Pedro Aranburu Aranburu, Jean Haritschelhar Duhalde
    1053 - 1056 orr.
  • Berriak

   1057 - ? orr.
  • Euskal Herriko ikastolen konfederazioa eta Euskaltzaindiaren arteko ekitaldia

   1059 - ? orr.
   • Euskaltzaindia-Euskal Herriko ikastolen konfederazioarekin hitzarmenaren sinatzea

    Jean Haitschelhar
    1061 - 1062 orr.
   • Euskal Herriko ikastolen konfederazioa eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    Pedro Aranburu
    1063 - 1064 orr.
   • Ikastolen konfederazioa eta Euskaltzaindia

    Andres Urrutia
    1065 - ? orr.
   • Euskaltzaindia

    J. I. Etxezarreta
    1067 - 1068 orr.
  • Bilboko liburu-azoka 2004ko "Urrezko luma"

   1069 - ? orr.
   • Idazle eta ikertzaile bat liburu artean beti. Jose Antonio Arana jaunaren Goraipenez

    Henrike Knörr
    1071 - 1072 orr.
  • Aurkezpenak, literatura sariketak eta beste

   1073 - ? orr.
  • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia : Literatura sariak

   1075 - ? orr.
   • BBK Literatura sariak

    Jean Haitschelhar
    1077 - 1078 orr.
   • Halako batean, heldu da manikien galeria Blunderbuss-eko geltokira. Txomin Agirre saria

    Mikel Zubeldia
    1079 - 1080 orr.
   • BBK-Euskaltzaindia: Literatura sariak: Poesia

    Luis Miguel Garde
    1081 - 1082 orr.
   • Mikel Zarate saio saria 2004

    Antton Aranburu
    1083 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia Literatura sariak: Mikel Zarate saria

    Patxiku Perurena
    1085 - ? orr.
   • Ama, hor al zaude? Toribio Altzaga Saria. 2004

    Pedro Barrio
    1087 - 1089 orr.
   • BBK-Euskaltzaindia Literatur sariak

    Joserra Bilbao
    1091 - 1092 orr.
  • Literatura Sariak

   1093 - ? orr.
   • R. M. Azkue Literatur Sariak 2003

    1096 - 1097 orr.
   • Premios Literarios R. M. Azkue 2003

    1099 - 1101 orr.
   • Azkue Sariak

    Jean Haitschelhar
    1103 - 1104 orr.
   • Azkue Sariak

    Jabier Kaltzakorta
    1105 - 1106 orr.
   • R. M. Azkue Literatur sariak

    Joserra Bilbao
    1107 - 1108 orr.
  • Euskaltzaindiak Lizarran

   1109 - ? orr.
   • Nafarroa oinez 2004 dela eta, Euskaltzaindiak Lizarran antolatutako ekitaldiak

    Andres Iñigo
    1111 - 1112 orr.
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia en Estella con motivo del Nafarroa oinez 2004

    Andres Iñigo
    1113 - 1114 orr.
   • Euskaltzaindiako ekitaldietarako aurkezpena

    Josu Reparaz Leiza
    1115 - 1116 orr.
   • Presentación para los actos de Euskaltzaindia

    Josu Reparaz Leiza
    1117 - 1118 orr.
   • Estella/Lizarra - Euskaltzaindia

    Maria Jose Fernández
    1119 - ? orr.
   • Euskara Estellerrian

    Andres Iñigo
    1121 - 1126 orr.
   • Toponimia, Estellerriko euskararen argigarri

    Patxi Salaberri
    1127 - 1136 orr.
   • Estellerriko euskara Arabako eta Nafarroa garaiko hizkeren bidegurutzean

    Iñaki Camino
    1137 - 1148 orr.
   • Lizarren argitaratu zen Eltsoko Santxoren Dotrina

    Patxi Zabaleta
    1149 - 1151 orr.
   • Euskaltzaindia

    Iñaki Astarriaga
    1153 - 1154 orr.
   • Liber 2004 azoka

    J. J. Zearreta, J. Artza, R. Badiola Uriarte
    1155 - 1156 orr.
   • Gema Insausti eta Itziar Rekalde-ri zilarrezko domina ematea

    Jean Haritschelhar
    1157 - 1158 orr.
  • Hizkuntza gaitasuna Iparraldean

   1159 - ? orr.
   • EGA Iparraldean

    Piarres Xarritton
    1161 - ? orr.
   • D mailako hizkuntza gaitasun agiria

    Jean Haritschelhar
    1163 - 1165 orr.
   • Txile, Argentina eta Uruguaiko bidaiaren berri

    Henrike Knörr
    1167 - 1169 orr.
  • Hil berriak

   1171 - ? orr.
   • Manex Goyhenetche zenaren oroitzapena (1942-2004)

    Jean-Louis Davant
    1173 - 1176 orr.
   • Martin Ugalderen bizitzan zehar

    Joan Mari Torrealdai
    1177 - 1184 orr.
   • Augustin Zubikarai Bedialauneta (1914-2004)

    Andres Urrutia
    1185 - 1191 orr.
   • Aurkibidea = Índex = Index, 2004

    1193 - 1201 orr.
 • 2004 Vol. 49:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena

   12 - ? orr.
   • Ageriko bilkura Mikel Zarateren omenez

    Pello Telleria
    13 - 14 orr.
   • Zorrizketan, Lezamako euskera alkartea

    Lourdes Prudencio
    15 - 16 orr.
   • Mikel Zarateren omenaldia

    Jean Haritschelhar
    17 - ? orr.
   • Mikel Zarate, bizkaieraren eta euskara batuaren arteko zubigintzaren estratega

    Jose Luis Lizundia
    19 - 24 orr.
   • Mikel Zarateren irakasbidea

    Andres Urrutia
    25 - 28 orr.
   • Mikel Zarateri omenaldia

    Fernando Olabarrieta, Lourdes Prudencio
    29 - 37 orr.
  • Iker saila

   41 - ? orr.
  • Gramatika

   42 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren corpursez

    B. Oyharçabal
    43 - 55 orr.
  • Dialektologia / Euskalkiak

   56 - ? orr.
  • Nafarroako Euskalkiak / Los dialectos del vascuence en Navarra

   57 - ? orr.
   • Dialektoak interesgune

    Henrike Knörr
    61 - 63 orr.
   • Interés de los dialectos

    Henrike Knörr
    64 - 65 orr.
   • Irizpide metodologikoak egungo euskal dialektologian

    Iñigo Camino
    67 - 102 orr.
   • Nafarroako euskara irakaskuntzan

    Juan Luis Goikoetxea
    103 - 113 orr.
   • Euskara Batua eta euskalkiak Nafarroako Administrazioan eta Hezkuntzan: Inkesta baten emaitzak, kezkak eta ondorioak

    Paskual Rekalde, Patxi Iñigo Ariztegi
    115 - 200 orr.
   • Nafarroa hizkuntza kartografian (Nafarroako euskal dialektologiaren berrikuspen kritikoa)

    Gotzon Aurrekoetxea
    201 - 230 orr.
  • Onomastika

   231 - ? orr.
   • Onomastika: Irizpenak

    233 - ? orr.
   • Kanpezu

    235 - 236 orr.
   • Informe sobre la denominación del barrio de La Quadra/Lakabex

    237 - 240 orr.
   • Etxebarri

    241 - 242 orr.
   • Aretxaga

    243 - 244 orr.
   • Dictamen de la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia sobre Deierri, nombre del valle de Yerri en lengua vasca

    245 - 246 orr.
   • San Tomas izenaz lekukotasunak

    Jose Luis Lizundia
    247 - 248 orr.
   • Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeak izendatzeaz

    249 - 250 orr.
   • Errenteria

    251 - 253 orr.
   • Gazteizko kale-izendegiaz sindiko herritarren defendatzailaren galderari Euskaltzaindiaren erantzuna

    Henrike Knörr
    255 - 257 orr.
   • Respuesta a la consulta elevada por el síndico defensor vecinal acerca del régimen de bilingüismo en el callejero vitoriano

    Henrike Knörr
    259 - 261 orr.
  • Euskalaritzaren historia

   262 - ? orr.
   • Edwrd Spencer Dodgson (1857-1922): Recopilación de sus publicaciones en prensa diaria. Homenaje a las puertas de su 150 aniversario

    Goio Bañales, Mikel Gorrotxategi
    265 - 349 orr.
  • Jagon Saila

   350 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren barne-historia (V)

   354 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    355 - ? orr.
   • Estanislao Arantzadiren bost gutun Piarres Broussaini

    Piarres Xarritton, Pruden Gartzia
    357 - 367 orr.
   • Pierre Broussain-en gutundegia

    P. Charritton, J.P. Ouret
    369 - 389 orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   390 - ? orr.
  • Batzar-agiriak

   391 - ? orr.
   • 2003, XII

    395 - 397 orr.
   • 2004, I, II, III, IV, V

    398 - 409 orr.
   • Euskaltzaindiaren bilkura irekia

    411 - 412 orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   414 - ? orr.
   • Hiztegi Batua (aurpegia - azalkeria)

    415 - 420 orr.
   • Hiztegi Batua (azalkizun - azuzena)

    421 - 425 orr.
   • Adierazpena, euskalkien erabileraz

    426 - 429 orr.
   • Hiztegi Batua (b - berriz)

    430 - 465 orr.
   • Euskal Herria izena

    466 - 470 orr.
  • Adierazpenak, hitzarmenak...

   471 - ? orr.
   • Euskaltzaindiak Euskal Herria izenari buruz egindako txostena

    473 - 483 orr.
   • "Garapen iraunkorra" euskaraz

    485 - ? orr.
   • "Desarrollo sostenible" en euskera

    486 - ? orr.
   • Adierazpena, euskalkien erabileraz: Irakaskuntzan, Komunikabideetan eta Administrazioan

    487 - 488 orr.
  • EUDEL-Euskaltzaindia: Hitzarmen berria

   489 - ? orr.
   • EUDEL- Euskaltzaindia

    Karmelo Sáinz de la Maza
    491 - 492 orr.
   • EUDEL-Euskaltzaindia. Hitzarmena

    Jean Haritschelar
    493 - ? orr.
   • EUDELen eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena, toki erakundeei laguntza teknikoa emateko izen toponimikoen arloan

    495 - 499 orr.
   • EUDEL-Euskaltzaindia. Hitzarmen berria

    Miren Dobaran
    501 - 502 orr.
   • EUDELen eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmen berria

    Andres Iñigo
    503 - 504 orr.
  • Berriak

   505 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren 2004ko batzar-egutegi

    507 - 514 orr.
  • Literatura sariketak Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: Eleberria, antzerkia, saioa eta olerkia

   518 - ? orr.
   • Literatura sariak 2003

    519 - 524 orr.
   • BBK - Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar
    525 - 528 orr.
   • Toribio Altzaga saria, antzerkia

    Patrizio Urkizu
    529 - ? orr.
   • Txomin Agirre eleberri saria

    Txomin Peillen
    531 - ? orr.
   • BBK - Euskaltzaindia sari banaketea

    Joserra Bilbao
    533 - 534 orr.
   • Azken hitzak

    Jean Haritschelhar
    535 - ? orr.
  • Eusqueraren berri onac

   536 - ? orr.
   • Agustin Kardaberazen Eusqueraren Berri Onac liburuaren edizio kritikoa

    539 - 540 orr.
   • Edición crítica del libro de Agustin Kardaberaz Eusqueraren Berri Onac

    541 - 542 orr.
   • Eusqueraren Berri Onac liburuaren aurkezpena

    Jean Haritschelhar
    543 - ? orr.
   • Aita Agustin Kardaberaz, Eusqueraren Berri Onac (1761), edizio kritikoaren aurkezpena

    Patxi Altuna, Esther Zulaika
    545 - 550 orr.
   • Kardaberazen prentsaurrekoa, Guipuzkoako Foru Aldundia

    Alazne Mujika
    551 - 552 orr.
   • Eusqueraren Berri Onac, liburukiaren aurkezpena

    Jose Antonio Rekondo
    553 - 554 orr.
   • Agustin Kardaberaz

    Joxe Joan Gonzalez de Txabarri
    555 - 558 orr.
  • La España metafísica

   559 - ? orr.
   • Pruden Garziaren, La España Metafísica, liburua aurkeztuz

    Xabier Kintana
    561 - ? orr.
   • En la presentación de La España Metafísica

    Henrike Knörr
    563 - 564 orr.
   • La España Metafísica liburukiaren aurkezpena

    Ludger Mees
    565 - 566 orr.
   • La España Metafísica

    Mercedes Cabrera
    567 - 569 orr.
   • La España Metafísica (Iker 16) liburuaren aurkezpena

    Pruden Gartzia
    571 - 576 orr.
  • Hil berriak

   577 - ? orr.
   • Andolin Eguzkitzaz (1953-2004)

    Xabier Kintana
    579 - 585 orr.
   • Pedro Yrizar, langile, jakintsu, gizon

    Henrike Knörr
    586 - 588 orr.
   • Larri Trask

    Jose Ignacio Hualde
    589 - 591 orr.
 • 2003 Vol. 48:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Manuel Intxausperen mendeurrena

   500 - ? orr.
   • Manuel Inchausperen mendeurrena

    Pierre Ager, Piarres Charriton
    501 - 546 orr.
   • Eüskalzaletarzüna Basabürüan

    Jakes Sarraillet
    547 - 548 orr.
   • Emmanuel Inchauspe (1815-1902)

    Junes Casenave-Harigile
    549 - 553 orr.
   • Errelijionaren etsaiak Intxausperen libürüan

    Txomin Peillen
    555 - 568 orr.
   • Intxauspe Axularren zentsuratzaile? Gero-ren gaurkotzaile?

    Jean Haritschelhar
    569 - 580 orr.
  • Bartolomé de Carranza-ren V. mendeurrena

   582 - ? orr.
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia en Miranda de Arga, con motivo de la celebración del V Centenario de Bartolomé de Carranza

    María Teresa Iradiel Ibáñez
    583 - 584 orr.
   • Toponimia Vasca de Miranda en tiempos de Bartolomé de Carranza

    Martín Elcano Sesma
    585 - 592 orr.
   • Vocabulario de Miranda de Arga. Obra inédita del Padre Benjamin Elcano C.M.F.

    Ismael Cuesta
    593 - 598 orr.
  • Iker Saila

   601 - ? orr.
  • Onomastika

   602 - ? orr.
   • Onomastika: Irizpenak

    603 - ? orr.
   • Murua

    605 - ? orr.
   • Soxo/Sojo

    606 - 607 orr.
   • Ilarduia

    608 - ? orr.
   • Murgia/Murguía

    609 - ? orr.
   • Gamarragutxia/Gamarra Menor

    610 - ? orr.
   • Untzaga-Apregindana/Unza-Apreguindana

    611 - 612 orr.
   • Berriozar

    613 - 614 orr.
  • Kataluniako toponimiari buruzko I. Jardunaldiak

   616 - ? orr.
   • En torno a la Toponomástica

    Jose Luis Lizundia
    617 - 626 orr.
   • Normativazción, oficialización y normalización de la Toponimia en Euskal Herria

    Mikel Gorrotxategi
    627 - 631 orr.
  • Durangoko 38. Liburu eta disko azoka

   634 - ? orr.
   • Durangoko XXXVIII. Euskal Liburu eta Disko Azokarekiko kontu-errendapena

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    635 - 637 orr.
   • Durango: 2003ko Euskal Liburu eta Disko Azokaren hasierako hitzaldia

    Joxemari Iriondo
    639 - 679 orr.
   • Emakumeak idazle durangerrian

    Jose Luis Lizundia
    681 - 686 orr.
  • Jagon Saila

   687 - ? orr.
  • Nafarroa Oinez 2003 dela eta, Euskaltzaindiak antolaturiko VII. Jagon jardunaldiak: Euskera eta Iruñeko eta Tuterako elizbarrutietan

   688 - ? orr.
   • Nafarroa Oinez: Bienvenida a Euskaltzaindia

    Jose Entique Garcés
    693 - ? orr.
   • VII. Jagon Jardunaldien aurkezpena. VII Jornadas de la Sección Tutelar de la R.A.L.V./Euskaltzaindia

    Andres Urrutia
    695 - 696 orr.
   • Euskararen erabilera Nafarroako elizan. Iruñeko eta Tuterako elizbarrutietan egiten den euskararen erabilerari buruzko azterketa soziolinguistikoa

    Xabier Lasa
    697 - 768 orr.
   • Elizaren euskararekiko jarrera Nafarroan

    Pello Apezetxea
    769 - 787 orr.
   • Euskaltzaindia en Lumbier/Irunberri con motivo del Nafarroa Oinez 2003

    Andres Iñigo
    791 - 793 orr.
   • Toponimia y léxico vascos de Lumbier/Irunberri

    Eusebio Rebolé
    795 - 819 orr.
  • Sabino Arana Goiri: Euskara eta kultura

   822 - ? orr.
   • Sabino Aranaren gomutaz

    Xabier Kintana
    823 - 825 orr.
   • Sabino Arana Goiri

    Jose Luis Aurtenetxe
    827 - 828 orr.
   • Euskara, egitasmo politikoa bihurtu: Sabino Aranaren asmoak denboraren gurpilean, euskaltzaletasunaren ildoan

    Joseba Agirreazkuenaga
    829 - 847 orr.
   • Sabino Arana eta bere eragina euskal pizkundean

    Paulo Iztueta
    849 - 930 orr.
   • Sabino Arana eta euskal erakundetzea

    Jose Luis Lizundia
    931 - 937 orr.
   • Mahai-Ingurua: "Euskalgintzaren gaurko egoera"

    Andres Urrutia, Txomin Peillen
    941 - 950 orr.
   • Sabino Aranaren zazpi gutun

    Prudencio Garcia, Piarres Xarriton
    953 - 9639 orr.
  • Jagonet 2003. urteko errendapena

   964 - ? orr.
   • Jagonet 2003. urteko errendapena

    965 - 967 orr.
  • Euskaltzaindiaren barne-historia (IV)

   970 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren barne-historioaz

    Xabier Kintana
    971 - ? orr.
   • Pierre Broussain-en gutundegia

    P. Charrintton, J.P. Ouret
    973 - 1021 orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   1025 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   1026 - ? orr.
   • 127.- Hiztegi Batua (arbitrario-arlotetu)

    1027 - 1033 orr.
   • 128.- Nafarroa Behereko herri izendegia (II)

    1034 - 1035 orr.
   • 129.- Aita santuen izenak

    1036 - 1053 orr.
   • 130.- Hiztegi Batua (arma-arrimu)

    1054 - 1060 orr.
   • 131.- Hiztegi Batua (arriskatu-askatu)

    1061 - 1067 orr.
   • 132.- Hiztegi Batua (askatzaile-atomatu)

    1068 - 1074 orr.
   • 133.- Nafarroa Berhereko herri izendegia (eta III)

    1075 - ? orr.
   • 134.- Hiztegi Batua (atomika-aurpegi)

    1076 - 1082 orr.
  • Batzar-agiriak

   1084 - ? orr.
   • 2002, VI, VII, IX, X, XI

    1085 - 1097 orr.
   • Euskaltzaindiak @.ren euskal izena erabaki du

    1101 - 1103 orr.
   • Txekeak betetzeko idazkera eredu batua

    Andres Urrutia
    1105 - 1107 orr.
   • Tour de France

    Jean Grenet, Jean Haritschelhar
    1109 - ? orr.
   • Euskaltzaindia Internet-en

    Iñaki Kareaga, Amaia Okariz
    1111 - 1113 orr.
   • Euskaltzaindiaren argitalpen eremua

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    1115 - 1123 orr.
  • Hitzarmenak / Convenios

   1128 - ? orr.
   • Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren artean 2003. urterako egindako hitzarmena. 2002ko ekainaren 27an sinaturiko esparru-hitzarmenaren eranskina

    1129 - 1130 orr.
   • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia para el año 2003. Anexo al acuerdo marco firmado el 27 de junio de 2002

    1131 - 1132 orr.
  • EiTB - Euskaltzaindia

   1134 - ? orr.
   • EiTBren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    1135 - ? orr.
   • Convenio de colaboración entre EiTB y Euskaltzaindia

    1136 - ? orr.
   • EiTB - Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    1137 - ? orr.
   • Euskaltzaindia - EiTB akordioa

    1139 - 1140 orr.
   • Lankidetzako esparru akordioa, batetik, Euskal Irrati Telebista herri erakundearen eta horren sozietate euskal Telebista S.A., Eusko Irratia, S.A. eta Radio Vitoria S.A.ren eta, bestetik, euskaltzaindia euskararen erret akademiaren artean/ Convenio marco de colaboración entre el ente público Euskal Irrati Telebista y sus sociedades Euskal Telebista S.A., Eusko Irrati, S.A. y Radio Vitoria S.A. y de otra parte la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia

    1141 - 1146 orr.
  • Ayuntamiento de Pamplona / Iruñeko udala-R.A.L.V./Euskaltzaindia\ \ \

   1148 - ? orr.
   • Lankidetza hitzarmena, Iruñeko Udalaren eta Euskaltzaindia-Euskeraren Erret Akademiaren artean /Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Paamplona y la Real Academia de la Lengua Vasca

    1149 - 1151 orr.
   • Euskal komunitate zientifikoaren datu-basea Inguma

    1153 - 1156 orr.
  • Berriak

   1158 - ? orr.
   • "Liber 2003"-ri buruzko txostena

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    1159 - 1162 orr.
  • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia: literatura sariak

   1164 - ? orr.
   • R.M. Azkue literatur sariak abian

    Amaia Okariz
    1165 - 1167 orr.
   • Ya está en marcha la nueva edición de los premios literarios R.M. Azkue

    Amaia Okariz
    1169 - 1171 orr.
   • Azkue sariketak

    Jean Haritschelhar
    1173 - ? orr.
   • Sariketak

    Xabier Kaltzakorta
    1175 - 1176 orr.
   • Azkue literatur sariak: 2002eko liburua eta 2003ko oinarriak

    Joserra Bilbao
    1177 - 1178 orr.
   • Azkue sariketak: "azken hitzak"

    Jean Haritschelhar
    1179 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren XV. biltzarra: Agiriak: Baiona, 2001

   1182 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren XV. Biltzarra. Baiona 2001

    Jean Haritschelhar
    1183 - ? orr.
   • Iker 14. Aurkezpena. Pirinio-Atlantikoetako departamenduko Kontseilu Orokorraren Baionako egoitzako ekitaldia

    B. Oyharçabal
    1185 - 1186 orr.
   • Euskal Gramatika eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian

    Aurelia Arkotxa
    1187 - ? orr.
  • J.P. Ulibarriren Euskal Hiztegia / Diccionario Vasco

   1190 - ? orr.
   • Yose Paulo Ulibarri Galindez, Hiztegia

    Patxi Galé
    1191 - 1192 orr.
   • Yose Paulo Ulibarri Galindez, Diccionario

    Patxi Galé
    1193 - 1194 orr.
   • J.P. Ulibarri: Euskal Hiztegia / Diccionario Vasco

    Felix Mugurutza
    1195 - 1200 orr.
  • Hizkuntza gaitasun agiria iparraldean

   1202 - ? orr.
   • EGA Iparraldean

    1203 - ? orr.
   • D-Mailako hizkuntza gaitasun agiria

    1205 - 1207 orr.
  • Lutxi Alberdi eta Resu Orbe-ri omenaldia

   1210 - ? orr.
   • Lutxi Alberdi eta Resu Orbe: 25 urte Euskaltzaindian lanean

    Jean Haritschelhar
    1211 - 1212 orr.
   • Resu Orbe eta Lutxi Alberdi: Euskaltzaindian 25 urte lanean

    Jose Luis Lizundia
    1213 - ? orr.
  • Hil berriak

   1216 - ? orr.
   • Jose Mari Satrustegi Zubeldia (1930-2003)

    Andres Iñigo
    1217 - 1222 orr.
   • Rudolf de Rijk, euskaldunen Holandako adiskidea (1937-2003)

    Pello Salaburu
    1223 - 1231 orr.
  • Rudolf de Rijk (Omenaldia)

   1234 - ? orr.
   • Heriotzaren samina

    1235 - 1239 orr.
 • 2003 Vol. 48:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Iker Saila

   13 - ? orr.
  • Dialektologia

   14 - ? orr.
   • Recordando al profesor Jacques Allières

    Henrike Knörr
    15 - 17 orr.
  • Onomastika

   18 - ? orr.
   • Onomastika: Irizpenak

    Mikel Gorratxategi
    21 - ? orr.
   • Miñao / Miñano Mayor

    Mikel Gorratxategi
    23 - 24 orr.
   • Gebara / Guevara

    Mikel Gorratxategi
    25 - ? orr.
   • Albeiz / Albeniz

    Mikel Gorratxategi
    26 - ? orr.
   • Gopegi / Gopegui

    Mikel Gorratxategi
    27 - ? orr.
   • Añua

    Mikel Gorratxategi
    28 - ? orr.
   • Narbaxa / Narvaja

    Mikel Gorratxategi
    29 - ? orr.
   • Bergantzu / Berganzo

    Mikel Gorratxategi
    30 - ? orr.
   • Zuhatza / Zuaza

    Mikel Gorratxategi
    31 - ? orr.
   • Ehari / Ali

    Mikel Gorratxategi
    32 - ? orr.
   • Okina / Oquina

    Mikel Gorratxategi
    33 - ? orr.
   • Markina / Marquina

    Mikel Gorratxategi
    34 - ? orr.
   • Altsasu / Alsasua

    Mikel Gorratxategi
    35 - ? orr.
   • Altsasu / Alsasua izenaren inguruan

    Patxi Salaberri
    37 - 40 orr.
   • Dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia sobre el nombre de Laguardia en lengua vasca

    Andres Iñigo Ariztegi, Henrike Knörr
    41 - 43 orr.
   • Berriozar

    Andres Iñigo Ariztegi
    45 - 46 orr.
  • Literatura

   47 - ? orr.
  • Kardaberazen III. mendeurrena

   48 - ? orr.
   • Agustin Kardaberaz

    Mertxe Etxeberria
    51 - 52 orr.
   • Kardaberazen III.Mendeurrena

    Jean Haritschelhar
    53 - 54 orr.
   • Aita Kardaberaz Elgorriagaren bizitza

    Patxi Altuna
    55 - 65 orr.
  • Herri literatura

   66 - ? orr.
   • Marijesiak

    Jose Antonio Arana Martija
    69 - 108 orr.
   • Erronda-kantuak eta eske-bertsoak

    Jabier Kaltzakorta
    109 - 163 orr.
  • Federiko Belaustoigoitiari omenaldia

   164 - ? orr.
   • Federiko Belaustegigoitiari omenaldia

    Pablo Gorostiaga
    167 - 168 orr.
   • F. Belaustegigoitiaren omenez

    Pablo Gorostiaga
    169 - 170 orr.
   • Arratseko hitzak

    Pablo Gorostiaga
    171 - ? orr.
   • Belaustegigoitiaren omenez

    Jose Luis Lizundia
    173 - 175 orr.
   • Gure aita Federiko Belaustegigoitia

    Maitena Belaustgigoitia
    177 - 178 orr.
  • Bartolomé de Carranza-ren V.mendeurrena

   179 - ? orr.
  • Bartolomé de Carranza-ren V.Mendeurrena

   180 - ? orr.
   • Bartolomé de Carranza-ren V.Mendeurrena dela eta, euskaltzaindiak Miranda Argan antolatutako ekitaldiak

    Andrés Iñigo
    181 - 182 orr.
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia en Miranda de Arga, con motivo de la celebración del V centenario de Bartolomé de Carranza

    Andrés Iñigo
    183 - 186 orr.
   • Mirandensis, Fray Bartolomé de Carranza de Miranda

    Jose Ignacio Telletxea
    187 - 192 orr.
   • Euskaltzaindiari Miranda Argako alkateak emandako plaka

    Maria Jose del Rio
    197 - ? orr.
  • Jagon saila

   198 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren Barne-Historia

   199 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    203 - ? orr.
   • Pierre Broussain-en gutundegia

    P. Charritton
    205 - 254 orr.
  • Euskaltzaindiaren adierazpena

   255 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren adierazpena Egunkariaren ixtearen gainean

    257 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   258 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   259 - ? orr.
   • 124.- Hiztegi Batua (analogo - antzoki)

    263 - 269 orr.
   • 125.- San, Santu, done eta besteren erabilera

    270 - 271 orr.
   • 126.- Hiztegi Batua (antzu - arbindu)\ \ \ \ \

    272 - 278 orr.
  • Batzar - Agiriak

   279 - ? orr.
   • Laudion, 2002.eko abenduaren 20an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    281 - 283 orr.
   • Bilbon, 2003.eko urtarrilaren 31an
    Hernanin, 2003.3ko otsailaren 28an
    Bilbon, 2003.eko martxoaren 27an
    Bilbon, 2003.eko apirilaren 25an
    Miranda Argan, 2003.eko maiatzaren 30an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    284 - 305 orr.
  • Euskaltzain urgazle berrien izendapena eta diploma banatzea

   306 - ? orr.
   • Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle berriak izendatu ditu

    309 - ? orr.
   • Euskaltzaindia entrega los diplomas a los nuevos académicos correspondientes

    311 - ? orr.
   • Urgazle berriak

    Jon Arrue
    313 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren XIII.barne jardunaldiak

   314 - ? orr.
   • XIII. Barne Jardunaldietan hausnartzeko

    X. Kintan, J.L. Lizundia
    317 - 326 orr.
  • Euskaltzainburua Gazteizko legebiltzarrean

   327 - ? orr.
   • Euskaltzainburua Legebiltzarrean

    Jean Haritschelhar
    329 - 336 orr.
   • Euskaltzaindiaren 2003ko egutegia

    J. L. Lizundia
    337 - 339 orr.
  • Nafarroako euskara kontseiluari

   340 - ? orr.
   • Nafarroako euskara kontseiluari

    Jean Haritschelhar Duhalde, Andres Iñigo Ariztegi
    343 - 345 orr.
   • Al Consejo navarro del euskera

    Jean Haritschelhar Duhalde, Andres Iñigo Ariztegi
    346 - 348 orr.
  • Berriak

   349 - ? orr.
  • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: Literatura sariak

   350 - ? orr.
   • Txomin Agirre Saria. Eleberria, Toribio Altzaga Saria. Antzerkia

    353 - 354 orr.
   • Mikel Zarate Saria. Saioa

    355 - 356 orr.
   • BBK - Euskaltzaindia sariak

    357 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: sari banaketa

    Jean Haritschelhar
    359 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: sari banaketea

    Joserra Bilbao
    361 - ? orr.
   • Haizearen hegaletan: Yĕludah ha-Levi, Xabier Kintanaren liburu-aurkezpena

    Jean Haritschelhar
    363 - 364 orr.
   • Yĕhudah ha-Levi, Xabier Kintanaren liburu-aurkezpena

    Eyal Sela
    365 - 367 orr.
   • Yĕhudah ha-Levi

    Xabier Kintana
    369 - 370 orr.
   • Sobre Yĕhudah ha-Levi

    Xabier Kintana
    371 - 372 orr.
   • Sobre las Alas del viento

    Manu Montero
    373 - 374 orr.
  • ***

   375 - ? orr.
   • Nomencátor de Teviño/Trebiñu

    Juan Carlos Aguillo
    375 - ? orr.
  • ***

   376 - ? orr.
   • Morfología del verbo auxiliar vasco

    Jean Haristchelhar
    377 - 378 orr.
   • Morfología del verbo auxiliar labortano, Bajo navarro occidental, Bajo navarro oriental y suletino

    Pedro Ramón de Yrizar
    379 - 380 orr.
   • Pedro de Yrizar

    Koldo Artola
    381 - 385 orr.
  • ***

   386 - ? orr.
   • R.M. Azkue: sari banaketa

    Jean Haritschelhar
    387 - 388 orr.
   • Acte de Lliuraments dels Premis de Literatura

    R. M. Azkue, Joan Martí i Castell
    389 - 391 orr.
   • 2002ko Azkue sarien banaketa

    Joserra Bilbao
    393 - 394 orr.
   • Amaitzeko hitzak

    Jean Haritschelhar
    395 - ? orr.
  • ***

   396 - ? orr.
   • Hondarribiko toponimia

    Amaia Okariz
    397 - 400 orr.
   • Hondarribiko toponimiaren aurkezpena

    Andres Iñigo
    401 - 404 orr.
   • Hondarribiko toponimia liburuaren aurkezpena

    J. J. Furundarena
    405 - 411 orr.
  • ***

   412 - ? orr.
   • Euskalkia eta hezkuntza

    Jean Haritschelhar
    413 - 414 orr.
   • Euskalkia eta hezkuntza... Iker 13

    Juan Luis Goikoetxea
    415 - 425 orr.
   • Euskalkia eta hezkuntza

    Gotzon Lobera
    427 - 429 orr.
   • Euskalkia eta hezkuntza

    Iñaki Gaminde
    431 - 433 orr.
  • ***

   434 - ? orr.
  • Bilboko XXXIII. liburu azoka 2003/V/29-2003/VI/08

   435 - ? orr.
   • On Karmelo Etxenagusiari "Urrezko luma" emotea

    Lorentzo Zugazaga
    437 - 444 orr.
   • Bilboko XXXIII. liburu azokarako lagungarritxoa

    Lorentxo Zugazaga
    445 - ? orr.
  • Begoña Amundarain Uriarte 25 urte euskaltzaindian lanean

   446 - ? orr.
   • Begoña Amundarain Uriarte, 25 urte Euskaltzaindiaren lanean, Zilarrezko domina

    Jean Haritschelhar
    449 - ? orr.
  • ***

   450 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama

    451 - 477 orr.
   • Euskera agerkariaren trukezkoen zerrenda/Intercambio de la revista Euskera

    479 - 484 orr.
  • ***

   484 - ? orr.
  • Erratak / Fe de erratas

   485 - ? orr.
   • Revista Euskera, 2002,2: 47.liburukia (2.aldia): 539-558.orr

    485 - 487 orr.
 • 2002 Vol. 47:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Literatura

   404 - ? orr.
   • Juan Antonio Mogel: Peru Abarka

    Maria Jose Telleria
    405 - 406 orr.
   • VII. Herri Literatura Jardunaldiak

    Juan San Martín
    407 - 408 orr.
   • VII. Herri Literatura Jardunaldiak

    Jean Haritshelhar
    409 - 410 orr.
   • Peru Abarka: Forua eta Literatura

    Andres Urrutia
    411 - 423 orr.
   • Gregorio Arrueren Peru Abarkaren itzulpena. Mogelen Peru Abarca noiz idatzi zen?

    Xabier Kaltzakorta
    425 - 438 orr.
   • Zuberotar irri kontakizuna: pertsonaiak, jarrerak, egoerak

    Txomin Peillen
    439 - 461 orr.
   • Las tres hojas. Una muestra de canción paralelística en la lírica popular de la tradición moderna

    Pedro M.ª Piñero Ramírez
    463 - 480 orr.
   • Mitoa herri-kantu eta ipuinetan

    Jose Mari Satrustegi
    481 - 488 orr.
   • Herriaren memoria lanbidez lanbide berritzen. "Euskaldunak" poeman

    Joxe Mari Aranalde
    489 - 502 orr.
   • Umeen mintzairaz eta kantuez Manuel Lekuonaren urratsak apain-olerkiaren teoria mamitzerakoan (1)

    Juan Mari Lekuona
    503 - 510 orr.
   • 1977: Umeen kantuak (2)

    Juan Mari Lekuona
    511 - 517 orr.
   • Danzas cantadas. El espacio de la canción en la danza

    Juan Antonio Urbeltz
    519 - 534 orr.
   • VII. Herri Literatura Jardunaldiak etno-kantu laburrak: adierazpena

    535 - ? orr.
  • Onomastikoa

   536 - ? orr.
   • Más sobre toponimia euskérica en las Encartaciones de Bizkaia (sexta aportación)

    Jesús M.ª Sasía
    539 - 587 orr.
   • Sobre el uso y abusos de los exóminos

    Jose Luis Lizundia Askondo
    589 - 594 orr.
  • Herri-irizpenak

   594 - ? orr.
   • Alaitza / Alaiza

    Mikel Gorrotxategi
    597 - ? orr.
   • Apinaiz / Apéllaniz

    Mikel Gorrotxategi
    598 - ? orr.
   • Arangiz / Aranguiz

    Mikel Gorrotxategi
    599 - ? orr.
   • Bergonda / Bergüenda

    Mikel Gorrotxategi
    600 - ? orr.
   • Bikuña / Vicuña

    Mikel Gorrotxategi
    601 - ? orr.
   • Durruma / San Román de San Millán

    Mikel Gorrotxategi
    602 - ? orr.
   • Jauregi /Jauregui

    Mikel Gorrotxategi
    603 - ? orr.
   • Karkamu / Cárcamo

    Mikel Gorrotxategi
    604 - ? orr.
   • Leziñana Lantaron / Leciñana del Camino

    Mikel Gorrotxategi
    605 - ? orr.
   • Lukiano / Luquiano

    Mikel Gorrotxategi
    606 - ? orr.
   • Maeztu / Maestu

    Mikel Gorrotxategi
    607 - ? orr.
   • Urizaharra / Peñacerrada

    Mikel Gorrotxategi
    608 - ? orr.
   • Zuhatzola / Zuázola

    Mikel Gorrotxategi
    609 - ? orr.
  • Jagon saila

   610 - ? orr.
  • VI. Jagon Jardunaldiak

   611 - ? orr.
   • VI. Jagon Jardunaldien agiria

    615 - ? orr.
   • Hendaia-ko biltzar idekia

    Jean Haritschelhar
    617 - 618 orr.
   • VI. Jagon Jardunaldiak: aurkezpena

    Andres Urrutia
    619 - 621 orr.
   • Euskara liturgian

    Mikel Erramouspé
    623 - 625 orr.
   • Eliza eta euskaltzaletasuna: bost ikuspegi

    Xabier Itzaina
    627 - 641 orr.
   • Euskarak Iparraldeko elizkizunetan duen presentziaren aurrean zer?

    Jean-Louis Davant
    643 - 648 orr.
   • Eliza eta Estatua(k) Euskal Herrietan

    Piarres Xarriton
    649 - 654 orr.
   • Euskaltzaindiko Jagonet-en zerbitzua

    Joxe Ramon Zubimendi
    655 - 656 orr.
   • Euskaltzandiaren barne-historia

    656 - ? orr.
   • Jean-Baptiste Daranatzen gutunak

    Jean-Baptiste Daranatz
    670 - 677 orr.
   • Jean-Baptiste Darricarrèreren gutunak

    Jean-Baptiste Darricarrè
    678 - 682 orr.
   • Pierre Etchepareren gutuna

    Pierre Etchepare
    683 - ? orr.
   • Martin Guilbeauren gutunak

    Guilbeau
    684 - 689 orr.
   • Jean-Pierre Arbelbideren gutunak

    Jean-Pierre Arbelbide
    689 - 669 orr.
   • Félix Larrieuren gutunak

    Félix Larrieu
    690 - 693 orr.
   • Jean Etchepareren gutunak

    Jean Etchepare
    694 - 697 orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   697 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   697 - ? orr.
   • 120.- Hiztegi Batua (aitzur - aldaratu)

    703 - 709 orr.
   • 121.- Hiztegi Batua (aldarazi - alo)

    710 - 715 orr.
   • 122.- Nafarroa Behereko herri izendegia

    716 - 720 orr.
   • 123.- Hiztegi Batua (aloe - analogiko)

    721 - 727 orr.
  • Batzar - agiriak

   730 - ? orr.
   • Durangon, 2002.eko ekainaren 28an

    731 - 735 orr.
   • Durangoko bilkura irekia, 2002 - VI - 29

    736 - 737 orr.
   • Arantzazun, 2002.eko uztailaren 18an

    738 - 753 orr.
   • Eibarren, 2002.eko azaroaren 29an

    755 - 757 orr.
   • ***

    758 - ? orr.
   • Cámara de Comptos de Navarra

    Xabier Kintana Urtiaga
    759 - 762 orr.
  • Hitzarmenak / Convenios

   763 - ? orr.
   • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la R.A.L.V./Euskaltzaindia (Agiria/ Acta)

    765 - 766 orr.
   • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la Real Academia de la Lengua Vasca/ Euskaltzaindia

    767 - 775 orr.
   • Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena

    777 - 784 orr.
   • Bilboko Udalarenkin Hitzarmena sinatzea,

    Jean Haritschelhar
    803 - 804 orr.
   • Bilboko Udala eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena. 2002.urtea / Convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao y Euskaltzaindia. Año 2002

    805 - 806 orr.
   • Bilboko Udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena sinatzea 2002-IX-17

    Iñaki Azkuna
    807 - 808 orr.
   • Euskaltzaindia / Bilbo Zaharra Euskaltegia: Hitzarmena

    Aitor Argarate
    809 - 810 orr.
   • Euskaltzaindia / Bilbo Zaharra Euskaltegiaren arteko Hitzarmenaren aurkezpena

    Jose Luis Lizundia
    811 - ? orr.
  • Berriak

   812 - ? orr.
  • Izendapenak

   816 - ? orr.
   • Ohorezko euskaltzainak

    817 - ? orr.
  • Omenaldiak

   820 - ? orr.
   • Frantziskotarrak 500 urte Oñatiko Arantzazun: Euskaltzaindiari agurra

    Telesforo Zuriarrain
    821 - 822 orr.
   • Oñatiko Arantzazun, gogartetxean: Euskaltzaindiak frantziskotarrei egindako omenaldian

    Jean Haritschelhar
    823 - 825 orr.
   • Frantziskotarrak eta euskara

    Jose Antonio Arana Martija
    827 - 841 orr.
   • Arantzazun Euskaltzaindia

    Jose Luis Lizundia
    843 - 848 orr.
  • ***

   848 - ? orr.
   • Pablo Pedro Astarloaren jaiotzako 250. urteurrena

    Jose Luis Lizundia
    849 - 855 orr.
   • Astarloaren ekarpena euskal gramatikaren ikerketetan

    Ricardo Gómez
    857 - 867 orr.
  • "Nafarra Oinez 2002" dela eta, Euskaltzaindiak Tuteran antolatuko ekitaldiak, 2002ko urriaren 17an eta 18an, Dekano Jauregian

   870 - ? orr.
   • Nafarroa Oinez 2002 dela eta, Euskaltzaindiak Tuteran antolatutako ekitaldiak

    Andres Iñigo
    871 - 872 orr.
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia en Tudela con motivo del Nafarroa Oinez 2002,

    Andres Iñigo
    873 - 874 orr.
   • Nafarroa Oinez 2002. Prentsaurrekoa

    Kontxi Blanco
    875 - ? orr.
   • Nafarroa Oinez 2002. Ekitaldi publikoa

    Blanco Kontxi
    876 - ? orr.
   • Tuterako biltzar idekian

    Jean Haritschelhar
    877 - 878 orr.
   • Yĕhuda Ha-Levi eta haren obra

    Xabier Kintana
    879 - 880 orr.
   • Yĕhuda Ha-Levi y su obra

    Xabier Kintana
    881 - 882 orr.
   • Los académicos de la Ribera: Peralta, Iribarren y Garde

    Joxemiel Bidador
    883 - 904 orr.
   • Iparraldeko nafarrak Tuteran, XVI. mendean

    Peio J. Monteano
    905 - 906 orr.
   • Bajonavarros en la Tudela del siglo XVI

    Peio J. Monteano
    907 - 908 orr.
  • Literatura sariak. 2002

   909 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: literatura-sariak: 2001 eta 2002.ko oinarriak / Premios literarios: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa-Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Premios 2001 y bases 2002

    Ricardo Badiola Uiarte
    911 - 912 orr.
   • BBK-Euskaltzaindia literatura sariak lortu zituzten lanak argitaratu dira

    913 - 914 orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia: literatura sariak: 2002ko oinarrien eta 2001eko liburu sarituen aurkezpena

    Joserra Bilbao
    915 - 916 orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia / R.A.L.V.: R.M. Azkue sariak

    919 - 920 orr.
   • Azkue literatura sariak: 2001eko liburua eta 2002ko oinarriak

    Joserra Bilbao
    921 - 922 orr.
  • Aurkezpenak / Presentaciones

   922 - ? orr.
   • Pedro Yrizar

    Ricardo Badiola Uriarte
    925 - 926 orr.
   • Pedro de Yrizar jaunaren azken bi liburuak aurkeztean

    Henrike Knörr
    927 - 929 orr.
   • Pedro de Yrizar: La huella del maestro

    Andres Urrutia
    931 - 932 orr.
   • Presentación del libro Memorias de un vascólogo, de Pedro de Yrizar

    Emilio Múgica Enecotegui
    937 - 939 orr.
   • Pedro de Yrizar: Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro oriental: I, II, III. Aurkezpena / Presentación

    Koldo Artola
    941 - 944 orr.
   • Pedro de Yrizar

    Koldo Artola
    945 - 948 orr.
  • Euskaltzaindiko D Tituludunak Euskal Herriko Iparraldean

   948 - ? orr.
   • Euskaltzaindiko D Titulua Iparraldean

    Xabier Kintana
    951 - ? orr.
   • Zerrendak (1987-2002)

    953 - 970 orr.
  • Hil berriak

   970 - ? orr.
   • Ignacio Urquijo Olano, jauntxo, quiteño y caballerito de Azcoitia

    Federico Verástegui Cobián
    973 - 980 orr.
   • Jose Mari Jimeno Jurio

    Jose Mari Satrustegui
    981 - 982 orr.
   • Pedro Berrondo Lasarte

    Juan Mari Lekuona
    983 - 987 orr.
   • ***

    988 - ? orr.
   • Aurkibidea / Índice 2002

    989 - 997 orr.
 • 2002 Vol. 47:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Andolin Eguzkitza, euskaltzain osoa : euskaltzaindian sartzea

   11 - ? orr.
   • Ingreso en la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia de D. Andolin Eguzkitza

    Javier Cruz Expósito
    13 - 14 orr.
   • Xalotasunaren laudorioa

    Andolin Eguzkitza
    15 - 33 orr.
   • Bilbotik Santurtzira. Andolin Eguzkitza euskaltzainaren sarrera-hitzaldiaren erantzuera

    Xabier Kintana Urtiaga
    35 - 45 orr.
   • Andolin Egukitza-ren sarrera hitzaldian, euskaltzaindiaren ongi etorria

    Jean Haritschelhar
    47 - 48 orr.
  • Iker saila

   49 - ? orr.
  • Gramatika

   51 - ? orr.
   • Zer dut Eglu-ren kontra?

    Rudolf P. G. de Rijk
    53 - 69 orr.
  • Dialektologia

   71 - ? orr.
   • Errexilko euskara duala 200 urte

    Patxi Altuna
    73 - 82 orr.
  • Onomastika

   83 - ? orr.
  • Barrendegien izendegiak

   85 - 87 orr.
  • Herri-irizpenak

   89 - ? orr.
   • Erroitegi / Roitegui

    Andres Iñigo Ariztegi, Mikel Gorrotxategi
    91 - ? orr.
   • Gebara / Guevara

    Mikel Gorrotxategi
    92 - ? orr.
   • Langraiz Oka / Nanclares de la Oca

    Mikel Gorrotxategi
    93 - ? orr.
   • Leziñana Lantaron / Leciñana del Camino

    Mikel Gorrotxategi
    94 - ? orr.
   • Opellora / Opellora

    Mikel Gorrotxategi
    95 - ? orr.
   • Orcoien / Orcoyen

    Andres Iñigo Ariztegi
    96 - 97 orr.
   • Ozeka / Oceca

    Mikel Gorrotxategi
    98 - ? orr.
   • Pagoeta / Payueta

    Mikel Gorrotxategi
    99 - ? orr.
   • Puentelarra / Puentelarrá

    Mikel Gorrotxategi
    100 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren irizpena Sopelako herri izenaz

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    101 - 102 orr.
   • Dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia sobre el nombre vasco de Sopelana

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    103 - 104 orr.
   • Unza/Untzaga-Apregindana / Uza-Apreguindana

    Mikel Gorrotxategi
    105 - ? orr.
   • Urduliz / Urdúliz

    Andres Iñigo Ariztegi, Mikel Gorrotxategi
    106 - ? orr.
  • Literatura

   107 - ? orr.
   • Literatura ikerketa batzordeko lanen laburpena

    Lourdes Otaegi
    109 - 114 orr.
  • Euskaltzaindiaren barne-historia

   115 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    117 - ? orr.
   • Manex Hiriart-Urruty eta Pierre Broussain-en arteko gutunak (1894-1906)

    Pierre Charritton
    119 - 195 orr.
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   197 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   199 - ? orr.
   • Hiztegi batua. Abonamendu-agertze

    201 - 209 orr.
   • Hiztegi batua. Agi-ahozuri

    210 - 216 orr.
   • Hiztegi batua. Ahuakate-aitzitik

    217 - 223 orr.
  • Batzar-agiriak

   225 - ? orr.
   • Zarautz, 2001.eko abenduaren 21ean

    Jean Haritschelhar, Patxi Goenaga
    227 - 230 orr.
   • Bilbon, 2002ko urtarrilaren 25ean

    Jean Haritschelhar, Andolin Eguzkitza
    231 - 234 orr.
   • Bilbon, 2002ko otsailaren 22an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    235 - 238 orr.
   • Donostian, 2002ko martxoaren 22an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    239 - 243 orr.
   • Bilbon, 2002ko apirilaren 26an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    244 - 249 orr.
   • Donostian, 2002ko maiatzaren 31n

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    250 - 253 orr.
   • EITBko kargualdia utzi ondoren Euskaltzaindiari

    Henrike Knörr
    255 - 256 orr.
  • Hitzarmenak / Convenios

   257 - ? orr.
   • Eudelen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena, toki erakundeei laguntza teknikoa emateko izen toponimikoen arloan = Convenio entre Eudel y Euskaltzaindia para la prestación de un servicio de asistencia técnica a los entes locales en materia de denominaciones toponímicas

    Jean Haritschelhar, Karmelo Sainz de la Maza Arrola
    259 - 263 orr.
   • Euskaltel-en eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta EEBSren aurkezpena

    Pello Telleria
    265 - 266 orr.
   • Lankidetza hitzarmena : Euskaltel-Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar, José Antonio Ardanza
    267 - 269 orr.
   • Convenio de cooperación Euskaltel-Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar, José Antonio Ardanza
    271 - 273 orr.
   • Euskaltel eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta EEBSren aurkezpena

    José Antonio Ardanza
    275 - 276 orr.
   • Euskaltel eta euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta EEBS-ren aurkezpena

    Jean Haritschelhar
    277 - 278 orr.
   • Euskaltel eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta XX. mendeko euskararen corpusaren aurkezpena

    Alberto Agirreazaldegi
    279 - 281 orr.
  • Eusko legebiltzarra eta euskaltzaindia

   283 - ? orr.
   • Nota de prensa

    285 - 286 orr.
   • Documento de entrega por parte del parlamento vasco / Eusko legebiltzarra, de las reproducciones digitalizadas de las obras en euskera que custodia su biblioteca, a la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia = Eusko legebiltzarrak bere liburutegiak zaintzen dituen euskarazko lanen kopia digitalizatuak euskaltzaindiari eman izanaren dokumentua

    Jean Haritschelhar Duhalde, Juan María Atutxa Mendiola
    287 - 288 orr.
   • Ekitaldia : euskaltzaindiaren bisita

    Juan María Atutxa Mendiola
    289 - 291 orr.
   • Eusko legebiltzarra eta euskaltzaindiaren arteko akordioaren sinatzea

    Jean Haritschelhar
    293 - 294 orr.
   • Acuerdo entre el Parlamento Vasco y Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar
    295 - 302 orr.
  • Berriak

   303 - ? orr.
  • Omenaldiak

   305 - ? orr.
   • José Antonio Aran eta Euskara

    Henrike Knörr
    307 - 309 orr.
   • Juan San Martín Ortiz de Zarateri urrezko luma

    Xabier Kintana Urtiaga
    311 - 313 orr.
   • Juan San Martín Ortiz de Zarate jaunaren Curriculuma

    Ricardo Badiola Uriarte
    315 - 322 orr.
   • Premio Don Manuel de Irujo : 2002 saria. José Mari Satrustegi Zubeldia

    Koldo Viñuales
    325 - 327 orr.
   • J. M. Satrustegi, II. Manuel Irujo saria

    Jean Haritschelhar
    329 - 331 orr.
   • A J. M. Satrustegi, Premio Manuel Irujo

    Jean Haritschelhar
    333 - 335 orr.
   • Henrike Knörr euskaltzainburuordearen mintzaldia, Francisco Fernández del Riego Galiziako akademiaren presidente ohiaren omenezko ekitaldian

    337 - 338 orr.
  • Beste zenbait txosten

   339 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren informatika eta telekomunikazio zerbitzua (Eitzer)

    Iñaki Kareaga, Ricardo Badiola
    341 - 348 orr.
  • Liburuen-aurkezpenak eta sari-banaketak

   349 - ? orr.
  • Literatura sariak 2001

   350 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia. Literatura sariak 2001

    353 - ? orr.
   • Patxi Ezkiaga Lasa. Txomin Agirre saria. Eleberria

    354 - ? orr.
   • Alaitz Olaizola Borda Toribio Altzaga saria. Antzerkia

    355 - ? orr.
   • Sonia González Fernández Felipe Arrese Beitia saria. Olerkia

    356 - ? orr.
   • Jurgi Kintana Goiriena Mikel Zarate saria. Saiakera

    357 - ? orr.
  • Literatur sariak. R.Mª Azkue saria

   359 - ? orr.
   • Azkue sariak 2002

    361 - ? orr.
   • R.M. Azkue sari-banaketa

    Jean Haritschelhar
    363 - 364 orr.
   • R.M. Azkue sarien banaketa

    Joserra Bilbao
    365 - ? orr.
  • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak. Liburukiaren aurkezpena

   366 - ? orr.
   • Ermua-Eitzaga: Leku-izenak. Onomasticon Vasconiae, 22

    Carlos Totorika
    369 - 371 orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak

    Mª Asun Ardanza
    373 - ? orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak

    Mª Asun Ardantza
    374 - ? orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku izenak

    A. Iñigo
    375 - 376 orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak liburuaren aurkezpena

    José Luis Lizundia Askondo
    377 - 379 orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak

    Fernando Aranberri Odriozola
    381 - 383 orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak liburuaren aurkezpena

    Henrike Knörr
    385 - 386 orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak. Onomastican Vasconiae, 22

    Gotzon Lobera
    387 - 388 orr.
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak liburuaren aurkezpena

    Mikel Gorrotxategi
    389 - 390 orr.
   • Erratak = Fe de erratas

    391 - ? orr.
 • 2001 Vol. 46:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Iker saila

   560 - ? orr.
  • Pierre Lafitte-ri omenaldia. Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21 eta 22

   561 - ? orr.
   • Luhuson, Pierre Lafitteren sortetxean

    563 - ? orr.
   • Piarres Lafitte

    Bernard Auroy
    565 - ? orr.
   • Piarres Lafitte

    Jean Haritschelhar
    567 - 569 orr.
   • L´Abbé Lafitte

    Jacques Mestelan
    571 - 576 orr.
   • Pierre Lafitteren aita

    P. Andiazabal
    577 - 580 orr.
   • Piarres Lafitten sare intelektuala (1920-1940)

    Amelia Hernández Mata
    581 - 637 orr.
   • Piarres Lafitte gure arbasoa (Beretik eta azkena)

    Emile Larre
    639 - 642 orr.
   • Souvenirs sur le Chanoine Pierre Lafitte: "Les mardis de Herria"

    Alexandre de la Cerda
    643 - 646 orr.
   • Eguneroko euskararen ere sustatzaile (Piarres Lafitteri omenaldia, Uztaritzen, 2001eko irailaren 22an)

    Henri Duhau
    647 - 649 orr.
   • Lafitte, iparraldearen eta hegoaldearen ararteko

    Pako Sudupe
    651 - 659 orr.
   • Le père Lafitte, directeur de conscience

    Raymond Saint-Jean
    661 - 668 orr.
   • Piarres Lafitte eta antzerkia

    Xipri Arbelbide
    669 - 684 orr.
   • Enbatatiarren artikuluak Herria astekarian 1962-1968

    Xipri Arbelbide
    685 - 698 orr.
   • Enbatatiarren artikuluak Herrian

    Xipri Arbelbide
    699 - 716 orr.
   • Piarres Lafitte euskaltzaina eta euskaltzaindia

    P. Charritton
    717 - 722 orr.
  • R. M.ª Azkueren heriotzaren 50. urteurrena. Lekeitio, 2001-XI-11

   723 - ? orr.
   • R.M.ª Azkueren 50. heriotzaren urtemuga

    Miren Jaione Murelaga
    725 - ? orr.
   • Azkueren heriotza: 50. urtemuga

    Andres Urrutia
    727 - 728 orr.
  • Gramatika

   729 - ? orr.
   • Ezta ala ez da?

    Ibon Olaziregi
    731 - 732 orr.
   • Ni bizi naizen nirekin bizi den

    Iñaki Torcuato
    733 - 734 orr.
   • Ni bizi naizen nirekin honek den

    Jesus Mari Agirre
    735 - 736 orr.
  • Onomastika

   737 - ? orr.
   • Ziortza / Cenarruza aldaeren inguruan

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    739 - 749 orr.
   • Karrantza / Carranza

    Mikel Gorrotxategi
    751 - ? orr.
   • Luxo / Lujo

    Mikel Gorrotxategi
    752 - ? orr.
   • Onraita / Erroeta

    Mikel Gorrotxategi
    753 - ? orr.
   • Corres / Korres

    Mikel Gorrotxategi
    754 - ? orr.
   • Basurtu / Basurto

    Mikel Gorrotxategi
    755 - ? orr.
   • Ekora / Ekorar

    Mikel Gorrotxategi
    756 - ? orr.
   • Ekora / Ekorar

    Mikel Gorrotxategi
    757 - ? orr.
   • Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak izeneko argitalpenean Euskaltzaindiak izen ofizialen zutabean jasotako izenetan gertatu diren aldaketa guztiak (2002ko urtarrilaren 8a arte)

    Mirari Alberdi
    759 - 763 orr.
  • Gratien Albert Goyheneche jaun medikua (1847-1900)

   764 - ? orr.
  • Literatura

   764 - ? orr.
   • Gratien Albert Goyheneche jaun mediku eta Donibane Lohizuneko auzapez ohiaren ohoretan (1847-1900)

    Jean Haritschelhar
    769 - 773 orr.
   • Xuri gorriak euskaltzaleen artean Albert Goyenetxeren garaian

    Manex Goienetxe
    775 - 780 orr.
  • Hizkuntzaren historia

   781 - ? orr.
   • "El euskera en Álava a fines del siglo XVIII". Un artículo de Don José Miguel de Barandiaran de 1926. Anotaciones actuales sobre el documento publicado.

    Ángel Ibisate Lozares
    783 - 803 orr.
  • Euskaltzaindiaren erabakiak eta adierazpenak

   806 - ? orr.
   • Barne-erregelak

    807 - 837 orr.
  • Euskaltzaindiaren arauak

   840 - ? orr.
   • Komunztadura aposizioetan

    841 - 843 orr.
   • Hiztegi batua a-abolizionista

    844 - 848 orr.
   • Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin

    849 - 850 orr.
   • Nahi / Gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin

    851 - 852 orr.
   • Zehargaldera orokorretako aditz-atzizkia: -(e)n eta -(e)netz

    853 - 854 orr.
   • -elako eta -en atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan

    855 - 857 orr.
  • Batzar-agiriak

   860 - ? orr.
   • Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    861 - 864 orr.
   • Ageriko batzarra. Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    865 - 866 orr.
   • Donostian, 2001.eko maiatzaren 25ean

    867 - 870 orr.
   • Bilbon, 2001.eko ekainaren 29an

    871 - 877 orr.
   • Donostian, 2001.eko uztailean 20an

    878 - 883 orr.
   • Geografia hitzen zerrenda

    884 - 886 orr.
   • Bilbon, 2001.eko irailaren 28an

    887 - 892 orr.
   • Lodosan, 2001.eko urriaren 19an

    893 - 896 orr.
   • Bilbon, 2001.eko azaroaren 30ean

    897 - 900 orr.
  • Jagon saila

   901 - ? orr.
  • Nafarroa oinez 2001. Lodosa, 2001-X-19

   902 - ? orr.
   • Ageriko bilkura "Nafarroa oinez 2001" dela eta

    Jean Haritschelhar
    905 - 906 orr.
   • Léxico euskériko de La Ribera Estellesa de Navarra

    Javier Sainz Pezonaga
    907 - 914 orr.
   • Eusebio López: Impresor y vascófilo lodosano

    Joxemiel Bidador
    915 - 925 orr.
   • Nafarroa oinez Lodosan eta Sartagudan, elkartasunaren topalekua

    Iñaki Lasa
    927 - ? orr.
   • 2001.eko Nafarroa oinez Lodosa eta Sartagudako ikastolak bat eginez

    J. A. Arana Martija
    929 - ? orr.
  • Euskaltzaindiaren V. Jagon jardunaldiak. Lodosa, 2001-X-19

   930 - ? orr.
   • V. Jagon jardunaldiak

    Jean Haritschelhar
    933 - ? orr.
   • Territorio y lengua catalana: Situación actual

    Joan Solà
    935 - 938 orr.
   • Joan Solà Cortassa

    939 - 941 orr.
   • V. Jornada de la sección tutelar (Lodosa 19-10-01). La situación del gallego en Asturias, León y Zamora

    Francisco Fernández Rei
    943 - 948 orr.
   • Francisco Fernández Rei

    949 - 951 orr.
   • Euskalgintza hitzartua Ipar Euskal Herrian

    Erramun Baxok
    953 - 961 orr.
   • El euskera, patrimonio común = Euskara, guztion ondarea

    Andrés Urrutia
    963 - 969 orr.
   • Perfiles institucionales de la lengua vasca en la Comunidad Foral de Navarra

    Juan Cruz Alli Aranguren
    971 - 1077 orr.
  • Harremanak / Relaciones

   1078 - ? orr.
   • Bilbao, 26 de julio de 2001

    Jean Haritschelhar Duhalde
    1081 - 1082 orr.
   • Bilbon, 2001.eko uztailaren 26an

    Jean Haritschelhar Duhalde
    1083 - 1084 orr.
  • Berriak

   1085 - ? orr.
  • Hitzarmenak / Convenios

   1086 - ? orr.
  • Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. 2001 hitzarmena / Convenio 2001

   1087 - ? orr.
   • Desarrollo del convenio entre la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Euskaltzaindia para el año 2001 = Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHUren) eta Euskaltzaindiaren garapena 2001rako

    Manuel Montero García, Jean Haritschelhar Dualde
    1091 - 1092 orr.
  • Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea - Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Hitzarmena / Convenio

   1093 - ? orr.
   • Deustuko Unibertsitatearekin Hitzarmena, 2001-XII-20

    1095 - 1096 orr.
   • Convenio de colaboración entre la Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea y la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    José María Abrego de Lacy, Jean Haritschelhar Duhalde
    1097 - 1103 orr.
  • Orotariko euskal hiztegia

   1104 - ? orr.
   • Orotariko euskal hiztegiaren bulego berriak

    Jean Haritschelhar
    1107 - ? orr.
   • Odon Elorzaren hitzak, orotariko euskal hiztegiaren bulegoaren aurkezpenean

    1109 - 1110 orr.
  • Liburuen aurkezpenak / Presentaciones

   1111 - ? orr.
   • Euskaltzaindiak Euskal izendegia / Ponte izendegia / Diccionario de nombres de pila / Dictionnaire del prénoms aurkezten du

    1113 - ? orr.
   • Euskal izendegia

    H. Knörr
    1115 - 1116 orr.
   • Euskal izendegia: Euskara normalizatzeko tresna garrantzitsua

    A. Iztueta Azkue
    1117 - 1119 orr.
   • Diccionario de nombres vascos: Un instrumento importante para la normalización del euskera. Fruto de colaboración entre Euskaltzaindia y el Departamento de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

    A. Iztueta Azkue
    1121 - 1123 orr.
   • Euskal izendegia

    M. Gorrotxategi Nieto
    1125 - ? orr.
   • Diccionario de nombres de pila

    M. Gorrotxategi Nieto
    1127 - 1128 orr.
   • Euskaltzaindiaren Euskal izendegia / Ponte izendegia-ren aurkezpena

    A. Iñigo
    1129 - 1130 orr.
   • Presentación del Euskal izendegia / Diccionario de nombres de pila de Euskaltzaindia

    A. Iñigo
    1131 - 1133 orr.
   • Euskaltzaindiaren Euskal izendegia / Diccionario de nombres de pila

    A. Urrutia
    1135 - 1136 orr.
   • Euskal izendegia

    A. Urrutia
    1137 - ? orr.
  • Berbarik berba

   1138 - ? orr.
   • Berbarik berba saila deritzan liburukien aurkezpenak

    Amaia Okariz
    1141 - 1142 orr.
  • Bitoriano Gandiaga olerkariaren omenez

   1143 - ? orr.
   • Mendata: Bitoriano Gandiaga olerkariaren omenez

    Ricardo Badiola Uriarte
    1145 - 1148 orr.
  • BBK fundazioa - Euskaltzaindia: Literatura sariak / Premios literarios 2001

   1149 - ? orr.
   • Euskaltzaindia - BBK sariak

    Jean Haritschelhar
    1153 - ? orr.
   • Euskaltzaindia - BBK sariak

    Jose Ramon Bilbao
    1155 - 1156 orr.
  • Resurección Maria Azkue sariak

   1157 - ? orr.
   • R.M. Azkue iazko liburu sarituen eta aurtengoaren oinarrien aurkezpena egoitzan

    Jean Haritschelhar
    1159 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa fundazioa eta Euskaltzaindia. 2002.urteko R.M. Azkue saria

    Ricardo Badiola Uriarte
    1161 - 1166 orr.
   • Azkue literatur sariak: 2000ko liburua eta 2001eko oinarriak

    Joserra Bilbao
    1167 - 1168 orr.
  • Omenaldiak

   1169 - ? orr.
   • Nere altuna, Rikardo Badiola aspaldiko ezagunak eta adiskideak

    Jean Haritschelhar
    1171 - 1178 orr.
   • Patxi Altuna eta Patxi Goenagari Azpeitiko udalak omenaldia

    Jean Haritschelhar
    1179 - 1181 orr.
  • Aukibidea / Índice / Index 2001

   1183 - 1191 orr.
 • 2001 Vol. 46:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Iker saila

   12 - ? orr.
  • Herri literaturako VI. jardunaldiak = VI jornadas de literatura popular

   15 - ? orr.
   • Euskal Fraseologia: Aita Justo Mokoroari bere mendemugaren hasieran ongi etorria eta sarrera-hitzak

    Juan Mari Lekuona
    17 - 20 orr.
   • Corrientes actuales de la investigación fraseológica en Europa

    Gloria Corpas Pastor
    21 - 49 orr.
   • Fraseología y conciencia social en América latina

    Alberto Zuluaga
    51 - 72 orr.
   • Euskal fraseologia: historia, oinarriak

    Xabier Kaltzakorta
    73 - 87 orr.
   • En torno al concepto de colocación

    Gloria Corpas Pastor
    89 - 108 orr.
   • Justo Mari Mokoroaren lana eta eragina

    Xabier Kintana Urtiaga
    109 - 122 orr.
   • Genio y lengua, euskal arima, eta euskaldunak poema

    Joxemari Aranalde
    123 - 136 orr.
   • Ortik eta emendik: euskal lokuzioak eta fraseologia baino ere haratago

    Pedro Esnal
    137 - 144 orr.
   • Aita Justo Maria Mokoroaren omenez euskal fraseologiaz: Ondorioak

    145 - ? orr.
  • Linguistika

   148 - ? orr.
   • Euskara eta nazioarteko arauak: erabilera orokorra, erabilera berezituak eta erabilera gainberezituak

    Juan Carlos Odriozola
    149 - 187 orr.
  • Gramatika

   188 - ? orr.
   • Gramatika: zenbait galderari erantzunez

    Jesus Mari Makatzaga
    191 - 192 orr.
   • Gramatika: buruz eta buruzkoak

    Jesus Mari Makatzaga
    193 - 194 orr.
   • Gramatika: Euro-a dela eta

    Jesus Mari Makatzaga
    195 - 196 orr.
  • Onomastika

   197 - ? orr.
   • Dulantzi / Alegria

    199 - ? orr.
   • Urduña / Orduña

    200 - 201 orr.
   • Luiaondo / Luyando

    202 - ? orr.
   • Laudio / Llodio

    203 - 206 orr.
   • Arrespalditza / Respaldiza

    207 - ? orr.
   • Kexaa / Quejana

    208 - ? orr.
  • Mendeurrenak

   209 - ? orr.
   • Gerhard Bähr-en irudia. Gernikako Europako Herrien parkean jarri

    213 - ? orr.
   • Descubrimiento del Busto de Gerhard Bähr

    Hans-Peter Bähr
    215 - 216 orr.
   • Descubrimiento del Buso del vascólogo alemán Gerhard Bähr (Con motivo del centenario de su nacimiento)

    Josu Bergara Etxebarria
    217 - 218 orr.
   • Gerhard Bähr

    219 - ? orr.
   • Esker oneko hitzak

    Jean Haritschelhar
    221 - ? orr.
   • R.M. Azkuerekiko omenaldia

    223 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren batzarra Lekeition (Barne Jardunaldiak)

    Jaione Murelaga
    225 - ? orr.
   • Azkue eta lekeitioko kultur giroa

    Jose Antonio Arana Martija
    227 - 230 orr.
   • Lekeitioko euskalgintza, bi urteren mendean (1875-1939)

    Andres Urrutia Badiola
    231 - 235 orr.
   • Euskalgintza lekeition 1970-1977 inguruan

    Mitxel Kaltzakorta Mentxaka
    237 - 241 orr.
   • R. M. de Azkueren euskal azentuari buruzko deskribapenak

    Gorka Elordieta
    243 - 255 orr.
  • Batzar-agiriak

   257 - ? orr.
   • Bilbon, 2000.eko urriaren 27an

    259 - 263 orr.
   • Donostian, 2000.eko azaroaren 24an

    264 - 268 orr.
   • Batzar agiria: Donostian, 2000.eko azaroaren 24an

    269 - 270 orr.
   • Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an

    271 - 273 orr.
   • Euskaltzaindiaren karguak hautatzeko bikura berezia

    274 - 276 orr.
   • Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an

    277 - ? orr.
   • Donostian, 2001.eko urtarrilaren 26an

    278 - 283 orr.
   • Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an

    284 - 287 orr.
   • Eukaltzaindiaren XII. barne jardunaldiak: Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an eta 24an

    288 - 292 orr.
   • Batzar agiria: Iruñean, 2001.eko martxoaren 29an

    293 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren batzar berezia: Iruñean, 2001.eko martxoaren 29an

    294 - ? orr.
   • Iruñean, 2001.eko martxoaren 30ean

    295 - 298 orr.
   • Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    299 - 302 orr.
   • Ageriko batzarra: Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    303 - 304 orr.
  • Batzar-agirien eranskina: hiztegigintzaz

   305 - ? orr.
   • "Administrazio-zuzenbidea" hiztegirako lantaldea: proposamena

    Andres Urrutia Badiola
    307 - 312 orr.
   • Komunikabideen lantaldea: proposamena

    Miren Azkarate
    313 - 315 orr.
   • Unibertsitateko jakintza arlo nagusietako terminologia biltzeko lan-proposamena

    Xabier Kintana Urtiaga
    317 - 324 orr.
   • Eguneroko hitzen lantaldea: proposamena

    Miren Azkarate
    323 - 327 orr.
  • Jagon saila

   328 - ? orr.
  • Euskara Nafarroan

   329 - ? orr.
   • Nafarroako euskararen azkenaldiko historia

    Jose Mari Satrustegi
    333 - 335 orr.
   • Euskararen egungo egoera Nafarroan

    Andres Iñigo
    337 - 345 orr.
   • Euskararen egoera Nafarroan: euskaltzaindiaren egitekoa

    Andres Urrutia Badiola
    347 - 353 orr.
   • Euskararen legeztapen demokratikoari dagokionez, Nafarroan galdutako aukera

    Patxi Zabaleta
    355 - 357 orr.
   • Giza eskubideak, era orokorrean eta hizkuntzaren arloan

    Juan San Martin
    359 - 364 orr.
   • Euskararen egoera Nafarroan: euskaltzaindiaren adierazpena

    365 - 366 orr.
   • La situación del euskera en Navarra: Declaración de la Real Academia de la Lengua Vasca

    367 - 368 orr.
   • La situación de la Langue Basque en Navarre: Déclaration de euskaltzaindia

    369 - 370 orr.
  • Gutunak / Correspondencia

   371 - ? orr.
   • Exmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra

    373 - 374 orr.
   • Miguel Sanz Sesma jauna, Nafarroako gobernuburua

    375 - 376 orr.
   • Exmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, presidente del gobierno de Navarra

    377 - 378 orr.
   • Miguel Sanz Sesma jauna, Nafarroako gobernuburua

    379 - 380 orr.
  • Berriak

   381 - ? orr.
  • Hitzarmenak / Convenios / Conventions

   382 - ? orr.
   • Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    389 - 391 orr.
   • Convenio entre al Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y La Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    393 - 401 orr.
   • Pirinio Atlantikoak Departamendua / Convention relative a l´Académie de la Langue Basque / Euskaltzaindiarekiko Hitzarmena

    401 - 410 orr.
   • Centre National de la Recherce Scientifique (CNRS) - Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    411 - 420 orr.
   • Eroski-Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca: >i>Jagonet

    421 - 432 orr.
  • Literatura sariak

   433 - ? orr.
  • Literatura sariketak

   434 - ? orr.
   • R. M. Azkue sari banaketa

    Henrike Knörr
    437 - ? orr.
   • R. M. Azkue sariak. Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia

    Juan Otaegi
    439 - 440 orr.
   • Azkue literatur sariak: 1999ko liburua eta 2000ko oinarriak

    Joserra Bilbao
    441 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - euskaltzaindia literatura sariak: 2000 sari banaketa

    Joserra Bilbao
    445 - ? orr.
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: literatura sariak

    Jean Haritschelhar
    447 - ? orr.
   • Literatura sariak 2000

    449 - ? orr.
   • Txomin Agirre saria. Eleberria

    Aitor Arana Luzuriaga
    450 - ? orr.
   • Toriobio Altzaga saria. Antzerkia

    Juan Karlos del Olmo Serna
    451 - ? orr.
   • Felipe Arrese Beitia saria. Olerkia

    Juan Ramon Madariaga Abaitua
    452 - ? orr.
   • Mikel Zarate saria

    Patxi Juaristi Larrinaga
    453 - ? orr.
   • Premio Txomin Agirre. Novela

    Aitor Arana Luzuriaga
    454 - ? orr.
   • Premio Toribio Altzaga. Teatro

    Juan Karlos del Olmo Serna
    455 - ? orr.
   • Premio Felipe Arrese Beitia. Poesia

    Juan Ramón Madariaga Abaitua
    456 - ? orr.
   • Premio Mikel Zarate. Ensayo

    Patxi Juaristi Larrinaga
    457 - ? orr.
  • R. M. Azkue literatura sariak: 2000

   460 - ? orr.
   • 2000ko R. M. Azkue sarien banaketa

    Jean Haritschelhar
    461 - ? orr.
   • Azkue literatur sariak: 1999ko epaia

    Joserra Bilbao
    463 - ? orr.
   • R. M. Azkue sariak. A mailako epaimahaiaren bilera-agiria

    465 - ? orr.
   • R. M. Azkue literatura sariak 2000

    467 - 469 orr.
   • Premios literarios R. M. Azkue 2000

    471 - 473 orr.
  • Liburu aurkezpena: Eibar eta Elgetako toponomastika

   475 - ? orr.
   • Eibar eta Elgetako toponomastika

    Patxi Basauri
    477 - ? orr.
   • Eibar eta Elgetako Toponomastika; liburuaren aurkezpena

    Maria Jose Telleria Etxeberria
    479 - 480 orr.
  • Hil berriak

   481 - ? orr.
   • Aita Luis Villasante Kortabitarte joan zaigu (1920-2000)

    483 - 487 orr.
   • Pedro Pujana Agirregabiria (1915-2001)

    489 - 495 orr.
   • Mariano Izeta Elizalde (1915-2001)

    497 - 506 orr.
   • Bitoriano Gandiaga (G.B.) (1928-2001)

    507 - 511 orr.
   • Rosa Mari Artza Azueta langile ohiaren hilberri txostena (1946-2001)

    514 - 515 orr.
  • Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama

   516 - ? orr.
   • Egoitza / Sede

    519 - ? orr.
   • Ordezkaritzak / Delegaciones

    521 - ? orr.
   • Euskaltzainburuagoa, eragileak eta ordezkariak / Cargos academicos, ejecutivos y delegados

    523 - ? orr.
   • Euskaltzain osoak / Académicos de número / Académiciens titulaires

    525 - 526 orr.
   • Euskaltzain ohorezkoak / Académicos de honor / Membres dHonneurs de l´Académie

    527 - 528 orr.
   • Euskaltzain urgazleak / Académicos correspondientes / Membres correspondants de l´Académie

    529 - 536 orr.
   • Batzordekideen helbideak (Euskaltzain ez direnenak)

    537 - 539 orr.
   • Euskaltzaindiaren batzorde-organigrama

    541 - 545 orr.
 • 2000 Vol. 45:2
 • (+) gehiago ikusi
  • Hiztegi batua

   Euskaltzaindia
   477 - 757 orr.
 • 2000 Vol. 45:1
 • (+) gehiago ikusi
  • Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren bisita Euskaltzaindiko egoitzara

   10 - ? orr.
   • Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren bisita egoitzara

    Jean Haritschelhar
    11 - 12 orr.
   • Euskadiko Lehendakariaren bisita Euskaltzaindiko egoitzara

    Juan Jose Ibarretxe
    13 - 16 orr.
   • Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren bisita: kronika

    17 - ? orr.
  • Herri aginteen eta euskaltzaindiaren arteko hitzarmena: 2000-2004

   20 - ? orr.
   • Herri Aginteen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena: 2000-2004

    Jean Haritschelhar
    21 - 22 orr.
   • Euskaltzaindiaren hitzarmen nagusia

    M. Carmen Gamendia Lasa
    23 - ? orr.
   • Acuerdo marco con Euskaltzaindia

    M. Carmen Garmendia Lasa
    24 - ? orr.
   • Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren, Foru Aldundien eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    M. Carmen Garmendia Lasa, Pedro Sancristobal Murua, Ana Madariaga Ugarte, Luis M. Bandres Unanue, Jean Haritschelhar
    25 - 34 orr.
   • Acuerdo entre el Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputaciones Forales y Euskaltzaindia

    M. Carmen Garmendia Lasa, Jesús M. Laguna Peña, Pedro Sancristobal Murua, Ana Madariaga Ugarte, Luis M. Bandres Unanue, Jean Haritschelhar Duhalde
    35 - 45 orr.
   • Euskaltzaindia eta herri aginteen arteko hitzarmenaz. Agiria

    47 - ? orr.
   • Convenio entre las Instituciones Públicas y Euskaltzaindia

    50 - 52 orr.
   • Euskaltzaindia eta herri aginteen arteko hitzarmena. Kronika

    53 - 54 orr.
  • Euskaltzaindiaren erabakiak eta adierazpenak

   55 - ? orr.
   • Euskaltzaindiaren arauak:

    57 - 128 orr.
  • Hiztegi batua: tabako-to

   59 - 66 orr.
  • Hiztegi batua: tobera-triskatu

   67 - 73 orr.
  • Hiztegi batua: triskilatu-tzartasun

   74 - 83 orr.
  • Hiztegi batua: ubarroi-yuppie

   84 - 99 orr.
  • Hiztegi batua: zabal-zuzter

   100 - 128 orr.
  • Batzar agiriak

   129 - ? orr.
   • Bilbon, 1999ko urriaren 29an

    131 - 136 orr.
   • Donostian, 1999ko azaroaren 26an

    137 - 145 orr.
   • Bilbon, 1999ko abenduaren 16 eta 17an

    146 - 155 orr.
   • Bilbon, 2000.eko urtarrilaren 28an

    156 - 161 orr.
   • Donostian, 2000.eko otsailaren 24 eta 25ean

    162 - 172 orr.
   • Bilbon, 2000.eko martxoaren 30ean eta 31an

    173 - 182 orr.
   • Modificación de los Estatutos de la R. A. L. V./Euskaltzaindia

    183 - 184 orr.
   • 2000.urterako Euskaltzaindiaren batzar egutegia

    Jose Luis Lizundia
    185 - 186 orr.
  • Hitzarmenak

   187 - ? orr.
   • Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskaltzaindia: 1999.eko hitzarmena

    189 - ? orr.
   • Euskaltzaindia eta UZEIren arteko Lankidetza-hitzarmena

    191 - 196 orr.
  • Ikergaiak

   197 - ? orr.
   • Victoriano Huiziren Manual de Gramática bascongada

    Patxi Goenaga
    199 - 209 orr.
   • J. I. Arana eta E. S. Dodgson

    Patxi Altuna
    211 - 239 orr.
   • Eibarko idazleak: Eibarko idazleen eta idazlanen antologia

    Jose Antonio Arana Martija
    241 - 248 orr.
   • La americanización del apellido vasco en el oeste de los Estados Unidos

    Linda White
    249 - 262 orr.
  • Beste zenbait txosten

   263 - ? orr.
  • Onomastika

   264 - ? orr.
   • Lapurdiko Udal Izendegia

    267 - 271 orr.
   • Toponimia txikia arautzeko irizpideak

    Mikel Gorrotxategi, Patxi Salaberri
    273 - 314 orr.
   • Galde-erantzunak: Mikel Gorrotxategi Nieto jauna, onomastika batzordekidea

    Jesus Mari Makatzaga
    315 - 317 orr.
   • Azkue bibliotekaren katalogoa (ABK): Euskal deituren sarrera nagusiez

    Pruden Gartzia
    319 - 342 orr.
  • Gramatika

   343 - ? orr.
   • Maizpide euskaltegia. Lazkao. Gipuzkoa

    Jesus Mari Makatzaga
    345 - 349 orr.
   • Galde-erantzunak

    345 - 358 orr.
   • Patxi Martínez de Marigorta jauna

    Jesus Mari Makatzaga
    351 - ? orr.
   • Urtats euskaltegia. Kirikiño 22, Bilbo

    Jesus Mari Makatzaga
    352 - 354 orr.
   • Gramatika batzordearen irizpenak edo kontsulta-erantzunak

    Jesus Mari Makatzaga
    355 - ? orr.
   • Zenbatzailedun egitura batzuk direla eta Joseba garaialde jaunari erantzuna

    Jesus Mari Makatzaga
    356 - ? orr.
   • Pello Telleria jna. Euskaltzaindiko eragile teknikaria

    Jesus Mari Makatzaga
    357 - ? orr.
   • Joseba A. Garaialde jna.

    Jesus Mari Makatzaga
    358 - ? orr.
  • Berriak

   359 - ? orr.
   • Palabras de Jean Haritschelhar, Presidente de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia, con ocasión de la audiencia concedida por el Excmo. señor D. Mariano Rajoy, Ministro de Educación y Cultura, a la Junta de Gobierno de la Institución el día 16 de noviembre de 1999

    Jean Haritschellar