Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Inicio / Fin:
Año 1, n. 1 (en.-abr. 1969)-
Editor:
Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura
ISSN:
0046-435X
Periodicidad:
Cuatrimestral
Materias:
Literatura vasca, Lengua vasca
  Sumarios disponibles
  2012
 • (+) ver más
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (5 - Hego-Esteribarko laginak: Ilurdotz I)

   Koldo Artola
   págs: 5 - 59
  • Bi testu llabur Aezkoa eta Zuberoako: Garralda (1828) & Larraine (1817)

   Iñaki Camino
   págs: 61 - 72
  • Tonuak Gazteen Testu Irakurrietan

   Aintzane Etxebarria, Iñaki Gaminde, Urtza Garay, Asier Romero
   págs: 73 - 91
  • Sobre el origen de Martín Portal, autor de la poesía premiada en Pamplona en 1610

   Gontzal Aldai
   págs: 93 - 117
  • Etimologoak ate-joka: din-don... (jo era josi; eman eta iramo(n); jin eta jainko)

   Borja Ariztimuño
   págs: 119 - 128
  • Mendebaldeko toponimia, euskararen mugaren adierazle

   Mikel Gorrotxategi
   págs: 129 - 134
  • Observaciones para una delimitación de la lengua vasca en Álava

   Elena Martínez de Madina Salazar, Roberto González de Viñaspre
   págs: 135 - 143
  • Euskararen ekialdeko mugak, Hegoaldean

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 145 - 155
  • Publicaciones

   págs: 157 - ?
   • El elemento vasco en la obra Toponimia Hispánica. Origen y evolución de nuestros topónimos más importantes

    Patxi Salaberri
    págs: 159 - 167
 • 2011
 • (+) ver más
  • Erro monosilabikoaren teoria eta aintzineuskararen berreraiketa: zenbait alderdi eta ondorio

   Joseba Andoni Lakarra
   págs: 5 - 114
  • Genero eta adina Bermeoko berbaldiaren fonemen eta hotsen frekuentzian

   Iñaki Gaminde, Asier Romero
   págs: 115 - 138
  • Sobre el sufijo occidental -ika y otras cuestiones de toponimia vasca

   Patxi Salaberri Zaraitegi
   págs: 139 - 176
  • Urumeako zilegimendietako toponimia: zenbait ohar

   Luis Mari Zaldua
   págs: 177 - 190
  • Gares, historia de un topónimo

   Koldo Colomo, Fernando Pérez de Laborda
   págs: 191 - 202
  • Aizkibelen Euzkeratik erderara biurtzeko itztegia: eskuizkributik argitalpenera

   Ekaitz Santazilia
   págs: 203 - 238
  • Honetaz eta hartaz

   Ricardo Urrizola
   págs: 239 - 259
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (4- Ipar-Artzibarko laginak: Arrieta)

   Koldo Artola
   págs: 261 - 325
  • Publicaciones

   págs: 327 - 337
 • 2010 Vol. 42
 • (+) ver más
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (3-Ipar Artzibarko lagunak: Hiriberri)

   Koldo Artola
   págs: 5 - 50
  • Etxalarko Galbarioa

   Ales Bengoetxea Telletxea
   págs: 51 - 72
  • Ze ba? eta ze bada? Baztan-Bidasoa inguruko gazteen hizkeran. Aldakuntza linguistikoa abian

   Orreaga Ibarra Murillo
   págs: 73 - 86
  • Iragankortasunaren dinamikaz zubereran: kasu adierazpen bakoitzekiko baliobiko aditzan Maisterren Jesü Kristen imitazioetan

   Jean-Baptiste Battittu Coyos
   págs: 87 - 104
  • Leibniz y la lengua vasca

   Josu M. Zulaika Hernandez
   págs: 105 - 158
 • 2009 Vol. 41
 • (+) ver más
  • Mugako eta aldaerak ipar mendebaldeko Zuberoan

   Iñaki Camino
   págs: 153 - 218
  • Luzaideko hizkuntz bariazioa

   Ekaitz Santazilia Salvador
   págs: 219 - 248
  • The category if Numbers in basque: II. Prehistorical and typologycal aspects

   Mikel Martínez Areta
   págs: 249 - 280
   • Kalendrera, edo ortodozia erreformistarekiko talka

    Patxi Salaberria Muñoa
    págs: 281 - 321
 • 2009 Vol. 41
 • (+) ver más
  • XVIII: eta XIX: mendeetako Azpeitiako euskal testu batzuk

   Juan Madariaga Orbea, Jose Antonio Azpiazu, Jerardo Elortza
   págs: 5 - 46
  • Los vocabularios bilingues manuscritos de Nicholao Lunduchio (1562)

   Luis Pablo Nuñéz
   págs: 47 - 62
  • The category of Number in Basque: I. Synchronic and historical aspects

   Mikel Martínez Areta
   págs: 63 - 98
  • Grafias de sibilantes y representaciones de ese sigmático en documentos de Bermeo

   Asier Romero Andonegi
   págs: 99 - 116
  • Mehe: un apellido vasco escrito en aljamía hebraico navarra

   Eunate Mirones Lozano
   págs: 117 - 124
  • Presencia de vasquismos en hablas riojanas

   Jose Maria Pastor Blanco
   págs: 125 - 142
 • 2008 Vol. 40
 • (+) ver más
  • Últimos restos del Aoristo Perifrástico en el euskera de Bilbao

   Gontzal Aldai
   págs: 405 - 417
  • "Brujas" euskaldunes alaveses en el proceso inquisitorial de Logroño (1609-1614)

   Kike Fernández de Pinedo, Xabi Otsoa de Alda
   págs: 419 - 441
  • Goizeta: arrukabordak auzitan (1795-1799)

   Patziku Perurena
   págs: 443 - 479
  • El substrat prenomà en la toponímia relacionada amb inestabilitats de vessant en l´àmbit geogràfic nord-oriental de la Península Ibèrica i zones properes

   Xavier Planas Batlle, Àurea Ponsa Vidales, Ánchel Belmonte Ribas
   págs: 481 - 509
  • Alderaketa adierazkorrak. Bezain-en erabilera euskaraz

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaraitegi
   págs: 511 - 538
  • Publicaciones

   págs: 541 - ?
   • Zumaia, izena eta izana

    Imanol Azkue Ibarbia

    Zumaiako Udala

    Zumaia, 2008

    Patxi Galé
    págs: 541 - 542
   • Erronkari eta Ansoko toponimiaz

    Juan Karlos Lopez-Mugartza

    Mendaur bilduma V, Nafarroako Gobernua-Euskaltzaindia, Iruñea-Bilbo, 2008

    Patxi Salaberri
    págs: 543 - 545
 • 2008 Vol. 40
 • (+) ver más
  • Dialektologiaren alderdi kronologikoaz

   Iñaki Camino
   págs: 209 - 247
  • Otxandioko hizkera: adinaren araberako bariazioa

   Jose Luis Ormaetxea
   págs: 249 - 262
  • Hiriberri Arakilgo predikuak I. Transkipzioa eta azterketa

   Patxi Salaberri Zaraitegi, Ricardo Urrizola Hualde
   págs: 263 - 290
  • Una tabla del siglo XVI para aprender a contar en vascuence

   Fernando Chavarría Múgica
   págs: 291 - 300
  • Sobre el significado arcaico de las formas con prefijo l-: su uso en Lazarraga

   Gontzal Aldai
   págs: 301 - 327
  • El proceso de formación del alocutivo vasco

   José Fernando Domene Verdú
   págs: 329 - 364
  • Frantzisko Palacios euskal idazlearen sermoi bat

   Joxemiel Bidador
   págs: 365 - 378
  • Goizueta 1427ko apeoan

   Patziku Perurena
   págs: 379 - 392
 • 2008 Vol. 40
 • (+) ver más
  • Maileguak Larramendiren hiztegian

   Blanca Urgell
   págs: 5 - 44
  • Eskuzko zuzenketak Gero libururaren lehen edizioan

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 45 - 61
  • Nafarroako ipar-mendebaldeko euskara: Imotz, Basaburu Nagusia, Larraun eta Araitz-Betelu

   Amaia Apalauza Ollo
   págs: 63 - 104
  • Orreagako elizan aurkitutako On Javier Ibarraren prediku bat Artzibarko hizkeran idatzirikoa

   Orreaga Ibarra Murillo
   págs: 105 - 118
  • Sobre el nombre medieval Annaia

   David Peterson
   págs: 119 - 149
  • El verbo auxiliar trivalente de los dialectos navarro y central

   José Fernando Domene Verdú
   págs: 151 - 189
  • Publicaciones

   págs: 191 - ?
   • Erroibarko eta Esteribarko Hiztegia

    Orreaga Ibarra

    Iruñea: Nafarroako Gobernua & Euskaltzaindia, 2007, 280 or.

    Koldo Zuazo
    págs: 193 - 195
 • 2007 Vol. 39
 • (+) ver más
  • Manezaundiren kazetaritza: bere berbaldiaren azterketa

   Asier Barandiaran Amarika
   págs: 371 - 400
  • Iragankortasunaren dinamikaz zubereran, bigarren etapa: barneko ekonomia, hizkuntza ukipena eta edo egileari buruzko ikusmolde berria?

   Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
   págs: 401 - 418
  • Los modos impersonales del verbo vasco

   José Fernando Domene Verdú
   págs: 419 - 454
  • Tonuak eta etenak Bilboko gaztelaniaz eta euskaraz

   Iñaki Gaminde
   págs: 455 - 474
  • Ohar batzuk Urgull, Urkullu, Urkulu, Urkillo, Urkilla leku izenen inguruan

   Patxi Salaberria Zaratiegi
   págs: 475 - 482
  • Berastegi 1823: "Berso berriac"

   Patziku Perurena
   págs: 483 - 504
  • Publicaciones

   págs: 505 - ?
 • 2007 Vol. 39
 • (+) ver más
  • Los afijos temporales vascos

   José Fernando Domene Verdú
   págs: 189 - 218
  • Erronkari eta Ansoko toponimiaz zenbait ohar

   Juan Karlos Lopez-Mugartza Iriarte
   págs: 219 - 270
  • El clero navarro ante el euskera en los años de entreguerras

   Javier Dronda Martínez
   págs: 271 - 298
  • El euskera en Pueyo

   Ricardo Urrizola Hualde
   págs: 299 - 302
  • Axularren Gero liburuaren ale kasi birjinaleko "M" pleguaz

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 303 - 324
  • La expresión oral en euskera del alumnado de bachillerato del modelo D en Navarra

   Garbiñe / Sotés Urreizti
   págs: 325 - 350
  • Publicaciones

   págs: 351 - ?
 • 2007 Vol. 39
 • (+) ver más
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (2-inkestaren azken galdera sortak)5

   Koldo Artola
   págs: 5 - 32
  • El origen del afijo de plural -it-

   José Fernando Domene Verdú
   págs: 33 - 58
  • La copla de Etxaleku

   Ricardo Urrizola Hualde
   págs: 59 - 66
  • Etxalarko etxeak

   Pello Apezetxea Zubiri
   págs: 67 - 140
  • Camino "bide" en la toponimia vasca

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   págs: 141 - 160
  • Toponimia ikerketak

   Patxi Galé
   págs: 161 - 172
  • Publicaciones

   págs: 173 - ?
 • 2006 Vol. 38
 • (+) ver más
  • Artzibarko aldaera deitu izanaren inguruan (1-sarrera eta lehen galdera-sortak)

   Koldo Artola
   págs: 393 - 428
  • Etxalarko usategiei buruzko gutunak

   Pello Apezetxea Zubiri
   págs: 429 - 450
  • Aitzin-euskararen kontsonantismoa

   Mikel Martínez Areta
   págs: 451 - 472
  • Eusebio López: impresor y vascófilo lodosano

   Joxemiel Bidador
   págs: 473 - 486
  • Leitzako hizkera adierazkorra: biraoak

   Bittorio Lizarraga
   págs: 487 - 552
  • Trebiñu aldeko homonimia-kasu batzuk aztergai

   Roberto González de Viñaspre
   págs: 553 - ?
 • 2006 Vol. 38
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (eta 10-Ibiztako apurrak/gehigarriak)

   Koldo Artola
   págs: 185 - 232
  • Arabako ekialdea eta Sakanako continuumaren azterketa diakronikoa

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   págs: 233 - 254
  • Tres cartas en euskara escritas por un ferrón de Bera

   Ricardo Urriola Hualde
   págs: 255 - 270
  • Araitz-Beteluko hizkera adierazkorra: biraoak

   Amaia Apalauza Ollo
   págs: 271 - 298
  • El euskara y la literatura en lengua vasca en la obra de Arturo Campión

   Joxemiel Bidador
   págs: 299 - 320
  • Errepublika garaiko izenak eta 1939ko dekretua

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   págs: 321 - 352
  • Criterios metodológicos adoptados para la transcripción de toponomástica tardomedieval en el proyecto de indexación del AHEB-BEHA

   Asier Romero Andonegi
   págs: 353 - 368
  • Publicaciones

   págs: 369 - ?
 • 2006 Vol. 38
 • (+) ver más
  • Aramaioko hizkera

   Jose Luis Ormaetxea Lasaga
   págs: 5 - 42
  • Sakaneren gainean egindako azterketak argitze aldera

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   págs: 43 - 53
  • Irañetako eta Arakilgo mintzoaren gurpilean

   Iñaki Camino
   págs: 55 - 68
  • Antzinako baztanera : XVIII. mendeko predilu argitaragabe bat

   Gorka Lekaroz Mazizior
   págs: 69 - 94
  • Luzaideko eta Ondarrolako hiru gutun

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 95 - 108
  • Sancho de Elso y su Doctrina Cristina "en castellano y vascuence"

   Ricardo Urrizola Hualde
   págs: 109 - 145
  • Estudio lexicológico de las onamatopeyas vascas : El Euskal Onomatopeien Hiztegia : Euskara-Ingelesera-Gaztelania

   Iraide Ibarretxe Antuñano
   págs: 147 - 162
  • Jende izena pluralean erabiltzeaz

   Estibalitz Montoya
   págs: 163 - 172
 • 2005 Vol. 37
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzako ekarpen berriak (9-Espartza: ahozko testuak)

   Koldo Artola
   págs: 213 - 264
  • Arakilgo euskera : kokagunearen auzia eta datuen fidagarritasuna

   Iñaki Camino
   págs: 265 - 286
  • Bortzerritako euskara, herriz herri (ez)berdintasunetan barrena (II)

   Edu Zelaieta
   págs: 287 - 306
  • Zenbait euskal testu Nafarroan XVII. mendean

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   págs: 307 - 333
  • Getxoko etxe izenen sorreraz

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   págs: 335 - 363
  • Toponimia histórica de Sáseta (Condado de Treviño) (II)

   Roberto González de Viñaspre, Pedro Uribarrena
   págs: 365 - 410
  • Goizuetako hizkera adierazkorra: biraoak

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
   págs: 411 - 451
  • Correspondencia Y. Zytsar - L. Michelena (y III)

   Yuri Zytsar
   págs: 453 - 462
  • Publicaciones

   págs: 463 - ?
 • 2005 Vol. 37
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (8-Espartza: taulak/esaldiak)

   Koldo Artola
   págs: 5 - 57
  • Sakanerak

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   págs: 59 - 77
  • Eskuinetiko erlatiboak euskaraz, izen ardatzaren ondoretik (ere) hedatzen direnal (eta V). Ikuspegi orokorra

   Victor Hidalgo Eizagirre
   págs: 79 - 105
  • Gramatikalizazio-prozesu bat: baina enklitikoa

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   págs: 107 - 116
  • El euskara en la administración navarra a finlaes del XVIII. Tensa relación entre el Hospital y el Ayuntamiento de Pamplona

   Ricardo Urrizola Hualde
   págs: 117 - 144
  • Toponimia histórica de Sáseta (Condado de Treviño) (I)

   Roberto González de Viñaspre, Pedro Uribarrena
   págs: 145 - 191
  • Las consonantes laterales en las lenguas paleohispánicas

   Santiago Pérez Orozco
   págs: 193 - 202
 • 2005 Vol. 37
 • (+) ver más
  • Bakaikuko euskal hitzak, esaerak etab

   Frantzisko Ondarra
   págs: 481 - 523
  • Euskal Dialektologia FLV aldizkarian

   Iñaki Camino
   págs: 525 - 557
  • Hizkuntzaren jabekuntzaz Fontes-en

   Juan Jose Zubiri Lujanbio
   págs: 559 - 565
  • Historia social e institucional de las lenguas (especialmente del euskera) en Fontes Linguae Vasconum (1969-2005)

   Roldán Jimeno Arangure
   págs: 567 - 606
  • Los trabajos de onomástica en Fontes Linguae Vasconum

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 607 - 632
  • Iraganakortasunaren dinamikaz zuberean : kasu adierazpen bikoitzekiko baliobiko aditzen ikerketaren lehen etapa

   Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
   págs: 633 - 660
  • Sobre el origen latino-románico de riojano-navarro yasa y vasco jasa

   Emilio Nieto Ballester
   págs: 661 - 667
  • Publicaciones

   págs: 669 - ?
 • 2004 Vol. 36
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (7 - Orontze)

   Koldo Artola
   págs: 401 - 444
  • Nafarroa Behereko euskara

   Iñaki Camino
   págs: 445 - 486
  • Irañetako euskara

   Jose Luis Erdozia Mauleon
   págs: 487 - 517
  • Tonuak eta etenak Gatikako intonazioan

   Iñaki Gaminde
   págs: 519 - 536
  • Artatzako euskal testua. Transkripzioa eta hizkuntza azterketa

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 537 - 554
  • El catecismo de Artaza. Nueva evidencia del euskera en Améscoa

   Balbino García de Albizu
   págs: 555 - 579
  • Joan Perez Lazarragakoren izkribuaren inguruan

   Xabier Kintana
   págs: 581 - 595
  • Primeras referencias a Guipúzcoa

   David Peterson
   págs: 597 - 608
 • 2004 Vol. 36
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (6-Ezkaroze)

   Koldo Artola
   págs: 189 - 222
  • Bortzerrietako euskara, herriz herri (ez) berdintasunetan barrena (I)

   Edu Zelaieta
   págs: 223 - 248
  • Urdazubi eta Zugarramurdiko euskararen norabidea

   Estibalitz Montoya
   págs: 249 - 269
  • Lapurdiko hego-ekialdeko euskararen kokapenerantz

   Irantzu Epelde
   págs: 271 - 303
  • Zuhaitz eta Enbor hitzen adiera EHHA-n bildutako datuen argitan

   Izaskun Etxebeste, Koldo Segurola
   págs: 305 - 315
  • Luzaideko hizkera adierazkorra. 1. Sakreak

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi, Juan Jose Zubiri Lujanbio
   págs: 317 - 332
  • Valdizarbe y el euskara en el siglo XVII

   Ricardo Urrizola Hualde
   págs: 333 - 339
  • El caso Ergativo. Concepto general y tipología, con atención especial a las lenguas kartvélicas y al euskara

   Roberto Serrano
   págs: 341 - 362
  • Homenaje del Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa a Jose Mari Satrustegui. Pamplona/Iruñea, 30 de mayo de 2003

   págs: 363 - 392
 • 2004 Vol. 36
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (5- Otsagi: ahozko testuak)

   Koldo Artola
   págs: 5 - 52
  • Lizarragabengoko hizkera

   Jose Luis Erdozia Mauleon, Patxi Flores Lazkoz
   págs: 53 - 88
  • Nafarroa Behereko hiru eskutitz

   Peio Kamino Kaminondo, Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 89 - 113
  • -(e)ta enklitikoa sailkapen eskalarrean

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   págs: 115 - 139
  • Sobre el componente vasco del fonosistema español (1)

   Ivan V. Zytsar
   págs: 141 - 158
  • Sobre la sintaxis del ibérico

   Santiago Pérez Orozco
   págs: 159 - 163
  • Correspondencia Y. Zytsar-L. Michelena

   Yuri Vl. Zystar
   págs: 165 - 180
 • 2003 Vol. 35
 • (+) ver más
  • Hitzaren artelana

   Jose Mari Satrustegi
   págs: 371 - 380
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (4-Otsagi: esaldiak)

   Koldo Artola
   págs: 381 - 425
  • Hego-nafarreraren egituraz

   Iñaki Camino
   págs: 427 - 468
  • Navarro y riojana yasa, vasco jasa: ¿paleoeuropeo *isa / *aisa?

   Fabián González Bachiller
   págs: 469 - 482
  • Evolución del Euskara

   Pedro de Yrizar
   págs: 483 - 487
  • Toponimia en lengua vasca de Marauri (Condado de Treviño)

   Pedor Uribarrena, Roberto González de Viñaspre
   págs: 489 - 535
  • We do not whether Jews in Sefarad 1 spoke or wrote Basque

   David L. Gold
   págs: 537 - 542
 • 2003 Vol. 35
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. (3- Eaurta: bukaera)

   Koldo Artola
   págs: 211 - 245
  • Jeruntzeko Ãœskara. Ekialdeko euskara

   Philippe Etxegorri
   págs: 247 - 286
  • Intonazio ereduak Zeanurin

   Iñaki Gaminde
   págs: 287 - 307
  • Sobre el origen de ciertos términos somáticos del euskara (cara y otros)

   Yuri Zystar
   págs: 309 - 328
  • On hypocoristic formation in Basque

   Patxi Salaberri
   págs: 329 - 336
  • Antroponimia medieval euskérica en la Ribera tudelana

   Jabier Sainz Pezonaga
   págs: 337 - 342
  • Vocablos de tipología vasca en el italo-romance. Otra hipótesis de contacto de lenguas

   Mary C. Iribarren
   págs: 343 - 358
  • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des dernièrs numéros de FLV = Indexes of the last issues of FLV

   págs: 359 - 360
 • 2003 Vol. 35
 • (+) ver más
  • La formación del infinitivo en el euskera (reconstrucción interna)

   Vahan Sarkisian
   págs: 5 - 17
  • Zein... (eta Bait-) erlatiboak. Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (III)

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   págs: 19 - 56
  • La forma pasiva de Ditza + (U) + N> Ditzan

   Iker Joseba Laka Guenaga
   págs: 57 - 76
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak (2-Eaurta: jarraipena)

   Koldo Artola
   págs: 77 - 113
  • Pagoaren izenaz eta izanaz, palinologiaren argitan

   Mikel Olano Irurtia
   págs: 115 - 128
  • Erroibar eta Esteribarko oikonimoak (II)

   Orreaga Ibarra
   págs: 129 - 163
  • Toponimia vasca en el comarca de Belorado (Burgos)

   Rufino Gómez Villar
   págs: 165 - 182
  • La evolución demográfica de la población vascoparlante en Navarra entre 1553 y 1936

   Fernando Mikelarena Peña
   págs: 183 - 197
  • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des dernièrs numerós de FLV = Indexes of the last issues FLV

   págs: 199 - 200
 • 2002 Vol. 34
 • (+) ver más
  • Zaraitzuera aztertzeko ekarpen berriak. 1- Eaurta (hasiera)

   Koldo Artola
   págs: 389 - 435
  • La etimología del vasco Ezker "izquierdo" (reconstrucción interna)

   Vahan Sarkisian
   págs: 437 - 442
  • -(t)ar atzizkidun hitzen jokabide sintaktikoaren inguruan

   Xabier Artiagoitia
   págs: 443 - 462
  • The conceptual structure of Basque buru "head"

   Iraide Ibarretxe-Antuñano
   págs: 463 - 491
  • Erroibarko eta Esteribarko oikonimoak

   Orreaga Ibarra
   págs: 493 - 515
  • Bakaikuko leku-izenak

   José Luis Erdozia Mauleon
   págs: 517 - 541
  • La forma pasiva de Zitzan + U > Zituen

   Iker Joseba Laka Guenaga
   págs: 543 - 562
  • Miscelánea

   págs: 563 - ?
   • Una novela singular: Peru Abarka

    Henrike Knörr
    págs: 565 - 568
  • Índex 2002

   págs: 569 - 570
 • 2002 Vol. 34
 • (+) ver más
  • La hipótesis del vascoiberismo desde el punto de vista de la epigrafía íbera

   Jesús Rodríguez Ramos
   págs: 197 - 217
  • Para una tipología y etimología de los numerales 8 y 9 como derivados desde 10

   Yuri Vl. Zytsar, Alexey Zytsar
   págs: 219 - 232
  • Leioako azentuaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 233 - 247
  • Eibar eta Oleta herrietako hikako tratamenduak

   Inaxio López de Arana Arrieta
   págs: 249 - 268
  • Bakaikuko hizkera

   José Luis Erdozia Mauleon
   págs: 269 - 306
  • Etxeberri Sarakoaren "Escual-herrico gazteriari" eta kultura klasikoaren transmisioaz

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 307 - 321
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1967-1976)

   José María Satrústegui
   págs: 323 - 352
  • Un texto de 1846 en euskera de Bermeo: La fundación de la Cofradía de las Benditas Ánimas del Purgatorio

   Josu Gómez Pérez, Asier Romero Andonegi
   págs: 353 - 379
  • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des dernièrs numéros de FLV = Indexes of the las t issues of FLV

   págs: 381 - 382
 • 2002 Vol. 34
 • (+) ver más
  • Sobre el origen del Analitismo en la lengua vasca

   Yuri Vl. Zytsar, Roberto Serrano
   págs: 5 - 26
  • Erlatibo hautsiak. Izen ardatzaren eskuin hedatzen diren erlatiboak euskaraz (I)

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   págs: 27 - 80
  • Algunas consideraciones sobre la presencia del pluralizador verbal -it- en el dialecto vizcaíno, y en el nor-nork alocutivo de los dialectos orientales

   Patxi Arizabalo
   págs: 81 - 95
  • La forma pasiva de *ditza + u > ditu

   Iker Joseba Laka Guenaga
   págs: 97 - 111
  • Intento de distribución geográfica del sufijo -doi, -dui, -di en la toponimia de Álava

   Elena Martínez de Madina Salazar
   págs: 113 - 128
  • Sur le toponyme Gasteiz: origine et signification

   Hector Iglesias
   págs: 129 - 138
  • Una anotación en euskera en las cuentas del reino de Navarra a finales del siglo XIII

   David Alegría Suescun
   págs: 139 - 148
  • Ukar Itzarbeibarko doktrina (1865)

   José María Satrustegi
   págs: 149 - 167
  • Gipuzkerazko sermoi bat Leitzan

   Mikel Olano Irurtia
   págs: 169 - 180
  • Miscelánea

   págs: 181 - ?
   • El pobre de Nippur y Mattin Mottela

    Félix Zubiaga
    págs: 183 - 188
 • 2001 Vol. 33
 • (+) ver más
  • El ergativismo del euskera: intento de una reconstrucción interna

   Vahan Sarkisian
   págs: 361 - 371
  • Notas sobre un nombre presuntamente galaico y "vasco-ibérico" seguidas de unas observaciones en torno a una famosa inscripción ibérica

   Héctor Iglesias
   págs: 373 - 376
  • Sobre el origen del numeral "uno" en las lenguas de Eurasia partiendo del vasco

   Vl. Zytsar, Yu. Vl. Zytsar
   págs: 377 - 382
  • Antroponimia vasca en la documentación de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) de los siglos XII y XIII

   Fabián González Bachiller
   págs: 383 - 401
  • Astronomy and Basque Language

   Henrike Knörr
   págs: 403 - 415
  • Del topónimo euskara de Pamplona

   Carlos Jordán Cólera
   págs: 417 - 429
  • En la órbita del topónimo Auguallut

   José Antonio Saura Rami
   págs: 431 - 440
  • Etxarri-Aranazko leku-izenak

   José Luis Erdozia Mauleón
   págs: 441 - 484
  • Olaizko euskal eskuizkribuak

   Koldo Artola
   págs: 485 - 519
  • Ultzamako beste euskal testu bat (1796)

   Joxemiel Bidador
   págs: 521 - 527
  • Publicaciones

   págs: 530 - ?
   • I. Gaminde. Zamudio berbarik berba. Bilbo, Labayru Ikastegia, 2000

    Gotzon Aurrekoetxea
    págs: 531 - 533
 • 2001 Vol. 33
 • (+) ver más
  • Implementing Basque Grammar on the Computer

   Arthur Holmer, Bengt Sigurd
   págs: 173 - 192
  • Aditz trinkoen orainaldiko formak Luzaideko euskaran

   Patxi Salaberri Zaratiegi, Peio Kamino Kaminondo
   págs: 193 - 202
  • Jatabeko morfologiaren azentuaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 203 - 224
  • Tratamenduen bilakaera, to eta no

   Pello Etxaniz
   págs: 225 - 233
  • Los pronombres en Euskera

   Iker Joseba Laka Guenaga
   págs: 235 - 256
  • Gai-harilkatzea eta testu-kidetasunak Geron

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 257 - 306
  • El macrotopónimo vascónico Grist-Eriste: intento de explicación etimológica y conciliación fonética

   José Antonio Saura Rami
   págs: 307 - 316
  • Aztarna germanikoa Euskal Herriko toponimia historikoan

   Hector Iglesias
   págs: 317 - 335
  • Testimonio euskérico de 1712 en Barakaldo

   Goio Bañales García, Mikel Gorrotxategi Nieto
   págs: 337 - 341
  • Publicaciones

   págs: 344 - ?
   • Txomin Peillen. Les emprunts de la langue basque à loccitan de Gascogne. Madrid, UNED, 1998

    Michel Morvan
    págs: 345 - 347
   • Emilio Nieto Ballester. Breve diccionario de topónimos españoles. Alianza Editorial, 1997

    Mikel Belasko
    págs: 347 - 351
 • 2001 Vol. 33
 • (+) ver más
  • Verbos kartvélicos y vascos

   Jan Braun
   págs: 5 - 12
  • Edward Spencer Dodgson y la problemática vasco-armenia

   Vahan Sarkisian
   págs: 13 - 32
  • Meñakako berba konposatuen azentuaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 33 - 47
  • El origen pasivo de la conjugación euskérica

   Iker Joseba Laka Guenaga
   págs: 49 - 66
  • Hitz eratorriak Luzaideko hizkeran

   Patxi Salaberri Zaratiegi, Peio Kamino Kaminondo
   págs: 67 - 86
  • Etxarri-Aranazko dotrina. Sakana ekialdearekiko alderaketa

   José Luis Erdozia Mauleón
   págs: 87 - 110
  • Correspondencia Zytsar / Michelena

   Yuri Vl. Zytsar
   págs: 111 - 122
  • Presencia del euskera en Munarritz (Valle de Goñi)

   Ricardo Eguíllor
   págs: 123 - 146
  • F. Arrate zenaren sermoietariko hiru, Eibarko euskaraz (1861-1869)

   Juan San Martín
   págs: 147 - 155
  • Publicaciones

   págs: 158 - ?
   • José María Jimeno Jurío. Patxi Salaberri Zaratiegi. Artajona. Toponimia vasca / Artaxoa. Euskal toponimia. Colección Altafaylla kultur taldea, nº22, 226 pp. Año 1998

    Andrés Iñigo
    págs: 159 - 162
 • 2000 Vol. 32
 • (+) ver más
  • Contribución a los estudios aquitano-vascos

   Vahan Sarkisian
   págs: 341 - 365
  • Izen sintagmaren egitura determinazioaren arabera

   Juan José Zubiri Lujambio
   págs: 367 - 403
  • Relación del vasco "ola" (choza) y "alaba" (hija) con las lenguas caucásicas y del antiguo oriente

   Yu. Vl. Zytsar
   págs: 405 - 415
  • Sakana erdialdeko azentuaren deskribapena

   José Luis Erdozia Mauleón
   págs: 417 - 439
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1964-1966)

   José María Satrústegui
   págs: 441 - 466
  • Sustitución y alteración de topónimos en las Encartaciones de Bizkaia

   Mikel Gorrotxategi Nieto
   págs: 467 - 485
  • Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra (eta II)

   Koldo Artola
   págs: 487 - 512
 • 2000 Vol. 32
 • (+) ver más
  • Sobre los elementos vigesimales en las lenguas de Europa occidental

   M.V. Zélikov
   págs: 183 - 191
  • Axularren testu-zorrak

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 193 - 209
  • Notas etimológicas: vasco ezker, español izquierdo

   Yu. Vl. Zytsar
   págs: 211 - 237
  • La fórmula en el bertsolarismo de los Enbeita

   Asier Barandiaran Amarika
   págs: 239 - 264
  • Lorenzo Hervás y la lengua vasca

   Ángel Alonso-Cortés
   págs: 265 - 271
  • Informe sobre el topónimo Erramelluri-Erremelluri-Remelluri

   Ricardo Cierbide
   págs: 273 - 275
  • Olaibarko euskal bertso papera

   Josemari Satrustegi
   págs: 277 - 287
  • Toponimia de origen euskérico en Ribagorza: el Valle Medio del Ésera (Huesca)

   Moisés Selfa Sastre
   págs: 289 - 300
  • Vocabulario estellés

   Pello Etxaniz
   págs: 301 - 308
  • Victoriano Huici González de Villazón (1860-1938)

   M.Á. Sagaseta, J. Goñi Gaztambide, Q. Aldea
   págs: 309 - 325
  • Publicaciones

   págs: 329 - ?
 • 2000 Vol. 32
 • (+) ver más
  • L´inscription ibérique de San Miguel de Liria et le basco-ibérisme en général

   Hector Iglesias
   págs: 7 - 27
  • Análisis crítico de los desarrollos etimológicos de Uhlenbeck y Michelena para el vasco ilargi "luna"

   Yuri Zytsar
   págs: 29 - 36
  • Eibarko euskararen intonazioaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 37 - 52
  • "Erizkizundi irukoitza" Sakana erdialdean

   José Luis Erdozia
   págs: 53 - 72
  • Elciego y la Rioja alavesa. Intento de explicación lingüística

   Ricardo Cierbide
   págs: 73 - 79
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1962-1963)

   José María Satrústigui
   págs: 81 - 109
  • Onomástica

   págs: 112 - ?
   • Acerca del sufijo toponímico -ain

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 113 - 137
   • Nombre de oficios en la oiconimia navarra

    Andrés Iñigo Ariztegi
    págs: 139 - 149
   • Evolución del nombre de pila en el País Vasco peninsular

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    págs: 151 - 168
  • Publicaciones

   págs: 171 - ?
 • 1999 Vol. 31
 • (+) ver más
  • Elementos vascos en la obra de Hrachia Adjarian

   Vahan Sarkisian
   págs: 367 - 382
  • Notas sobre la última edición de los "Refranes y Sentencias" de 1596

   Gontzal Aldai
   págs: 383 - 392
  • Elementu anaforikoak eskolako testuetan

   Ines M. Garcia Azkoaga
   págs: 393 - 417
  • El vasco (h)odei "nube" y algunos problemas genéticos del panteón europeo-occidental

   Alexey Zytsar
   págs: 419 - 429
  • Hitzen ordena eta esaldiaren egitura informatiboa. Gogoeta historiko zenbaiten berri labur. Antzinatea

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   págs: 431 - 457
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1959-1961)

   José María Satrústegui
   págs: 459 - 482
  • Dikazteluko sermoia

   Pello Etxaniz Iturbe
   págs: 483 - 499
  • Vocabulario documental de Mendavia (II)

   María Inés Sainz Alberto
   págs: 501 - 522
  • Bitoriano Huiziren "Manual de Gramática Bascongada" (1899)

   José Luis Erdozia Mauleón
   págs: 523 - 533
  • Rudolf Trebitsch... (1913) lanari eranskin txiki bat

   Jose Mari Etxebarria
   págs: 535 - 535
 • 1999 Vol. 31
 • (+) ver más
  • An active analysis of Basque ergativity

   Arthur Holmer
   págs: 189 - 225
  • Seseo, "ese" sigmática y edición de textos vascos

   Carmen Isasi Martínez
   págs: 227 - 240
  • Elosu, Nafarrete eta Urrunagako euskaraz

   Iñaki Gaminde
   págs: 241 - 262
  • Hegoaldeko Goinafarrera zaharra: aditz laguntzaileekiko ezaugarri zenbait

   Gontzal Aldai
   págs: 263 - 274
  • La ideología heterodoxa de Joseph Karst (páginas ocultas en la vascología)

   Vahan Sarkisian
   págs: 275 - 300
  • Reflexiones filológicas en torno a una arcaica toponimia de Zumaia

   Juan B. Olaechea Labayen
   págs: 301 - 308
  • Vocabulario documental de Mendavia (I)

   María Inés Sainz Albero
   págs: 309 - 335
  • Correspondencia inédita de José M.ª Lacoizqueta

   Ángel Goicoetxea Marcaida
   págs: 337 - 342
  • Arakil aldeko euskara

   Jose Mari Satrustegi
   págs: 343 - 358
 • 1999 Vol. 31
 • (+) ver más
  • Concepto de "día-y-noche" en Europa. Reconstrucción tipológica II

   Alexey Zytsar
   págs: 7 - 32
  • Testu-menpekotasuna Axularren obran

   Patxi Salaberri Muñoa
   págs: 33 - 57
  • Alternancia de código: uso y restricciones tipológicas

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   págs: 59 - 72
  • Bakioko azentuaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 73 - 94
  • Notes sur la coordination verbale et la coréférence intraphrastique en basque souletin

   Jean-Baptiste Coyos
   págs: 95 - 108
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1957-1958)

   José María Satrústegui
   págs: 109 - 134
  • Nombres de persona en el País Vasco: cuestiones históricas y de normalización

   Henrike Knör
   págs: 135 - 154
  • Zuberoa Garaiko mintzaeraren eredu bat

   Rudolf P.G. de Rijk
   págs: 155 - 163
  • Arabako euskararen kokagunea

   Koldo Zuazo
   págs: 165 - 184
 • 1998 Vol. 30
 • (+) ver más
  • Criterios para la normalización de la toponimia mayor de Navarra

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 363 - 376
  • A propósito del aoristo vasco

   Gontzal Aldai
   págs: 377 - 386
  • Un nuevo rasgo de la lengua de los Refranes y Sentencias de 1596

   Gontzal Aldai
   págs: 387 - 395
  • Arrani, Arrain, Arrai

   John P. Linstroth
   págs: 397 - 406
  • Estudios toponímicos vascos (reconstrucción interna)

   Vahan Sarkisian
   págs: 407 - 415
  • Primario y secundario en los nombres vascos de los metales

   S.F. Pushkariova
   págs: 417 - 428
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1955-1956)

   José María Satrústegui
   págs: 429 - 468
  • Arantzazuko batzarra (1956)

   Luis Michelena Elissalt
   págs: 469 - 474
  • Onomástica vasca en La Rioja

   Martín Mtz. Sáenz de Jubera, José María González Perujo
   págs: 475 - 496
  • El Euskera en la Navarra medieval en su contexto románico

   Ricardo Cierbide
   págs: 497 - 513
  • Arruazuko gabon-kanta zaharra

   Jose Mari Satrustegi
   págs: 515 - 519
  • Miscelánea

   págs: 522 - ?
   • Cómo se gestó el "Diccionario español-euskara roncalés"

    Bernardo Estornés Lasa
    págs: 523 - 534
 • 1998 Vol. 30
 • (+) ver más
  • Euskalkiak, gaur

   Koldo Zuazo
   págs: 191 - 233
  • "Zein (...) bait-/-n" erlatiboa: Literatura-Tradizioa

   Xabier Alberdi, Julio García García de los Salmones
   págs: 235 - 266
  • De la raíz *IZ- "agua" en vasco

   Carlos Jordán Cólera
   págs: 267 - 279
  • Le toponyme Biarritz

   Hector Iglesias
   págs: 281 - 288
  • Què vol dir "Llagostera"?

   Jordi Bilbeny
   págs: 289 - 295
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1953-1954)

   José María Satrústigui
   págs: 297 - 327
  • Diversos contenidos histórico-lingüísticos de la toponimia de Álava

   Ricardo Cierbide
   págs: 329 - 339
  • Cine

   págs: 342 - ?
   • Irati Filmak. Un proyecto singular en el cine de Euskal Herria

    Carlos Roldán Larreta
    págs: 343 - 358
 • 1998 Vol. 29 [i.e. 3
 • (+) ver más
  • Comparación y reconstrucción lingüística

   Luis Michelena
   págs: 7 - 23
  • Basque ethnogenesis, acculturation, and the role of language contacts

   Harald Haarmann
   págs: 25 - 42
  • Análisis del léxico dialectal vasco bajo la óptica de la lingüística kartvélica

   Greta Chantladze
   págs: 43 - 49
  • Sobre la etimología del vasco "zanga" y del español "zanja"

   Fernando Fernández Palacios
   págs: 51 - 54
  • Bizkaiko ume-olgeten lexikoaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 55 - 76
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1952)

   José María Satrústegi
   págs: 77 - 96
  • Rudolf Trebitsch: Euskal hizkuntzaren eta musikaren grabazioak (1913)

   Marcelo Miguel López de Arana Arrieta, Inaxio López de Arana Arrieta
   págs: 97 - 117
  • El euskera en el valle de Cigoitia (Álava)

   José Garmendia Arruebarrena
   págs: 119 - 124
  • Bonaparte printzearen nafar laguntzaile berriak: Jose Erasun

   Xabier Erize Etxegarai
   págs: 125 - 132
  • Estella / Lizarra. Toponimia

   José María Jimeno Jurío
   págs: 133 - 162
  • Miscelánea

   págs: 164 - ?
   • Noticiario vascológico de Armenia

    Vahan Sarkisian
    págs: 165 - 178
 • 1997 Vol. 29
 • (+) ver más
  • Algunas consideraciones sobre las lenguas de África occidental

   Hans Mukarovsky
   págs: 329 - 334
  • Los vocablos en -rr- de la lengua sorda. Conexiones con la Península Ibérica

   Mary Carmen Iribarren Argaiz
   págs: 335 - 354
  • Lacubegi eta Lacubeli

   José Vicente Huarte Lerga
   págs: 361 - 367
  • Concepto de "día-y-noche" en Europa. Reconstrucciones tipológicas. I

   Alexey Zytsar
   págs: 369 - 395
  • Oiartzungo hizkeraren kokagunea

   Koldo Zuazo
   págs: 397 - 425
  • Elantxobeko ahozko narrazioak

   Iñaki Gaminde
   págs: 427 - 458
  • Dos topónimos de La Vizcaya (Navarra): Guetadar y Sabaiza

   Masu Nitta
   págs: 459 - 472
  • Léxico vasco residual de Artajona

   Juan Ramón Elorz Domezain
   págs: 473 - 495
  • Fiteroko hainbat toki izen. Hausnarketa

   Erlantz Urtasun Antzano
   págs: 497 - 503
  • Miscelánea

   págs: 506 - ?
   • Alfonso Irigoyen y la toponimia vasca y circumpirenaica

    Ricardo Cierbide Martinena
    págs: 507 - 512
 • 1997 Vol. 29
 • (+) ver más
  • Sobre el origen de los numerales vascos "ehun" y "(h)ogei". Observaciones vascológicas de un germanista

   Aleksey Zytsar
   págs: 151 - 166
  • "Peremustae" teonimoaren inguruan

   Jose Vicente Huarte Lerga
   págs: 167 - 172
  • Haur elebidunak eta gramatika-sistemen bereizketa

   Andoni Barreña
   págs: 173 - 217
  • Cirauqui (Navarra), pueblo monolingüe vasco (1650)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 219 - 231
  • Pour une évaluation des critères internes de fragilisation d´une langue: le cas du basque souletin

   Jean-Baptiste Coyos
   págs: 233 - 240
  • Información magisterial en la correspondencia de Holmer y Mitxelena (1951)

   José María Satrústegui
   págs: 241 - 264
  • Erroko testu argitaragabe bat eta beste batzuen iruzkina

   Orreaga Ibarra Murillo
   págs: 265 - 282
  • Mendigachak Azkueri igorri eskutitzak: Aditza

   Xabier Larrañaga Muñoz
   págs: 283 - 313
  • Miscelánea

   págs: 316 - ?
   • In Memoriam: Joan Coromines

    Mikel Belasko
    págs: 317 - 320
 • 1997 Vol. 29
 • (+) ver más
  • Euskal toponimiaz mintzo (Nafarroakoaz bereziki)

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 7 - 39
  • Hacia la Teoría e Historia de los sistemas de numeración (decimal y otros) III

   Vladimir Zytsar
   págs: 41 - 58
  • Los numerales y algunas ideas numéricas en el vascuence (Etimología interna sistematizada)

   Vahan Sarkisian
   págs: 59 - 66
  • En reponse à un article de J. D. Bengtson

   Michel Morvan
   págs: 67 - 71
  • Kaixo

   Hans Schwertck
   págs: 73 - 75
  • El significado oculto de la palabra "Euzkadi"

   Javier Zabaltza Pérez-Nievas
   págs: 77 - 83
  • La aportación de Joan Coromines a la Filología Vasca

   Álvarez Enparantza J. L. "Txillardegi"
   págs: 85 - 91
  • Don José Eransun (1821-1894)

   Tomás Otxandorena Telletxea
   págs: 93 - 98
  • Lesaka eta Luzaideko euskal testu parekatuak

   Jose Maria Satrustegi
   págs: 99 - 126
  • Cine

   págs: 128 - ?
   • Antton Ezeiza en el debate Cine / Euskera

    Carlos Roldán Larreta
    págs: 129 - 144
 • 1996 Vol. 28
 • (+) ver más
  • La estela ibérica de Sinarcas: una interpretación esencialmente éuskara y su base

   Eduard Selleslagh
   págs: 341 - 359
  • Azentu Bariazioa Gipuzkoan

   Iñaki Gaminde
   págs: 361 - 385
  • Hacia la teoría e historia de los sitemas de numeración (decimal y otros). II

   Vladimir Zytsar
   págs: 387 - 397
  • -(T)AR Jendeari dagokion Berrekailua Zenbait Autoretan

   Alfonso Irigoien
   págs: 399 - 422
  • Perpaus Kausalak "Manezaundi" ren Idazkietan

   Mariam Antoñana Abalos
   págs: 423 - 453
  • Pedro de Agramont, vascófilo tudelano del siglo XVII

   José María Satrústegui
   págs: 455 - 464
  • Ollon 1777 urtean emandako testuak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 465 - 483
  • 1778ko eskuizkribu bat Albeniz-Arabako euskaran?

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   págs: 483 - 491
  • Juan Bautista Agirre, euskal idazlearen liburutegia, 1742-1823

   Pello Joxe Aranburu
   págs: 493 - 505
  • Miscelánea

   págs: 508 - ?
   • La Diputación de Navarra, el Euskera y Euskaltzaindia (1949-1952)

    José María Jimeno Jurío
    págs: 509 - 515
 • 1996 Vol. 28
 • (+) ver más
  • Semejanzas tipológicas de la categoría "adresada" del verbo vasco y la categoría de versiones del verbo georgiano

   Tamara Majaroblidze
   págs: 181 - 189
  • Le mot basque amaik: questionas sans fin

   Hans Schwerteck
   págs: 191 - 194
  • Ahal izaitea eta ezin izaitea nola adierazi izan diren euskaraz mendebaldean

   Alfonso Irigoien
   págs: 195 - 208
  • Hacia la teoría e historia de los sistemas de numeración (decimal y otros). I

   Vladimir Zytsar
   págs: 209 - 221
  • Toponimia eta dialektologiaren arteko harremanen iguruan: Artaxonako jabego genitiboaz eta bestez

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 223 - 234
  • Juan Martin de Ibero (1729-1783), Izuko parrolua (1754-1783)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 235 - 267
  • La crisis del euskera en el Valle de Egües (Siglo XIX)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 269 - 285
  • Consideraciones históricas en torno al Euskera en Álava. Nuevos testimonios

   Ricardo Cierbide
   págs: 287 - 295
  • Goizuetako udal ordenantzak

   José M. Satrustegi
   págs: 297 - 313
  • Miscelánea

   págs: 316 - ?
   • Libano Zumalacárregui, Ángeles. Toponimia Medieval en el País Vasco. A. Col. Onomasticon Vasconiae 14. Bilbao, 1995. 639 páginas.

    Ricardo Cierbide Martinena
    págs: 317 - 320
   • La voz "Euskera" ¿Invento moderno?

    José María Jimeno Jurío
    págs: 321 - 332
 • 1996 Vol. 28
 • (+) ver más
  • Arte

   págs: 6 - ?
   • Correspondences of Basque and Caucasic Final Stem Vowels: -i/-e, -u/-o

    John D. Bengtson
    págs: 7 - 15
   • A propos de comparaisons de noms dinsectes en kartvele et en basque

    Michel Morvan
    págs: 17 - 20
   • Hurbiltze bat euskal hitz-ordenaren tradizioari

    Víctor Hidalgo Eizagirre
    págs: 21 - 43
   • Lesakako azentu eta intonazioaz

    Iñaki Gaminde
    págs: 45 - 70
   • Bonapartearen sailkapena eztabaidatuz

    Orreaga Ibarra Murillo
    págs: 71 - 86
   • Amenduxen olerkiaz. Oharrak

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 87 - 97
   • Juan de Amendux, poeta euskaldun de Pamplona (x. 1540-1580)

    José María Jimeno Jurío
    págs: 99 - 117
   • Leyre: onomástica del Becerro Antiguo. Consideraciones

    Ricardo Cierbide
    págs: 119 - 133
   • Abaurrepeko Bikario Jaun noblearen bertsoak

    Juantxo Urdiroz Pérez
    págs: 135 - 140
   • Mirande eta Mitxelenaren arteko posta harremanak

    J.M. Satrustegi
    págs: 141 - 159
  • Cine

   págs: 162 - ?
   • Euskera y cine: una relación conflictiva

    Carlos Roldán Larreta
    págs: 163 - 176
 • 1995 Vol. 27
 • (+) ver más
  • Le mot basque gizon "homme"

   Hans Schwerteck
   págs: 395 - 399
  • Ohar estatistiko garrantzitsuak euskararen hitz ordenaren inguru. Euskara, S.V.O.?

   Víctor Hidalgo Eizagirre
   págs: 401 - 420
  • Two more Uhlenbeck memories (and more Basque parallels)

   W. Wilfried Schuhmacher
   págs: 421 - 430
  • Bizkaiko ahozko euskararen esaldi ereduez (I)

   Iñaki Gaminde
   págs: 431 - 465
  • De la identidad vasco-americana a la tesis vasco-caucásica. El enfoque de Arturo Campión sobre el origen mítico de la lengua vasca

   José Javier López Antón
   págs: 467 - 486
  • Pamplona. El vascuence en San Cernin (siglo XVII)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 487 - 514
  • Quelques notes et remarques rapides sur les théâtres populaires bretons et basques

   Gwenaël Le Duc
   págs: 515 - 523
  • Ultzamako euskal testu argitaragabeak

   José María Satrústegui
   págs: 525 - 540
  • Miscelánea

   págs: 542 - ?
   • Euskara hitza noiz agertu zen lehenik?

    Txomin Pellen
    págs: 543 - ?
   • El eurkera en el B.O. Eclesiástico de Pamplona

    págs: 545 - 548
 • 1995 Vol. 27
 • (+) ver más
  • Problemas generales de la reconstrucción y la posición del grupo de lenguas indoeuropeas del Asia Menor

   Luis (1915-1987) Michelena Elissalt
   págs: 205 - 242
  • -Ki aditz- atzizkiaren gainean

   Patxi Iñigo, Patxi Salaberri, Juan José Zubiri
   págs: 243 - 295
  • Gipuzkeraren azentuaren azterketa akustikoa

   Iñaki Gaminde
   págs: 297 - 321
  • Observaciones sobre el léxico de la documentación vizcaína (siglos XV-XVI)

   Carmen Isasi
   págs: 323 - 336
  • Enrike Zubiri "Manezaundi". Zenbait artikulu

   Mariam Antoñana Ábalos
   págs: 337 - 361
  • Galbarioac uscaraz ofrecimentua (Etsain herrian aurkitua)

   Jesús Goldáraz Lizaso
   págs: 363 - 381
  • Publicaciones

   págs: 384 - ?
   • José María Jimeno Jurío. Patxi Salaberri Zaratiegi. Toponimia de la Cuenca de pamplona. Pamplona /Iruña, Bilbao 1994, 527 pp.

    Alfonso Irigoyen
    págs: 385 - 389
 • 1995 Vol. 27
 • (+) ver más
  • Sancho de Elso y su Catecismo bilingüe: nuevos datos

   José Goñi Gaztamide
   págs: 7 - 21
  • Larraungo Alli herriko azentu ereduaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 23 - 35
  • Texto bilingüe de una canción amorosa guipuzcoana del siglo XVIII

   José María Satrústegui
   págs: 37 - 49
  • Las lenguas escritas y habladas en Pamplona

   José María Jimeno Jurío
   págs: 51 - 68
  • Haur euskaldunen hasierako hizkuntzaren zenbait berezitasun

   Andoni Barreña
   págs: 69 - 95
  • Toponimia alavesa: Apeo de Vitoria y su jurisdicción de 1481-1486

   Ricardo Cierbide Martinena
   págs: 97 - 129
  • Examen crítico de la "Panfitonimia" en las "Etimologías de apellidos vascos" de I. López de Mendizabal

   Luis María Múgica Urdangarin
   págs: 131 - 172
  • Goñerrin aurkitutako testuak (VII)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 173 - 190
  • Miscelánea

   págs: 191 - ?
   • In memoriam

    Nils M. Holmer
    págs: 193 - 199
 • 1994 Vol. 26
 • (+) ver más
  • Sobre la categoría del acontecimiento en los idiomas, incluido el vasco (I)

   Yu. Vl. Zytsar
   págs: 387 - 394
  • ¿Cuál es la base lógica de las estructuras españolas de tipo "el poste se desplomó" y vascas "ikusi da"?\

   Andrey Pinkevich
   págs: 395 - 399
  • Euskararen tratamenduak: bilakaera

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   págs: 401 - 433
  • The Bantu Kikuyu language and Pyrenean Basque

   W. Wilfried Schuhmacher, F. Seto
   págs: 435 - 437
  • Propuesta para un análisis morfológico y léxico de la toponimia vasca

   Mikel Melero, Matías Múgica
   págs: 439 - 449
  • Nafarroako zenbait ibar, herri eta auzoren euskarazko izenaz (II)

   Patxi Salaberri
   págs: 451 - 466
  • Causas del retroceso del euskera en el Valle de Allín (Navarra)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 467 - 486
  • Aresti eta Mitxelenaren arteko posta harremanak

   Jose M. Satrustegi
   págs: 487 - 520
  • Goñerrin aurkitutako testuak (VI)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 521 - 554
  • Efemérides

   págs: 555 - ?
   • 75 aniversario de Euskaltzaindia

    págs: 557 - 559
  • Index 1994

   págs: 561 - ?
 • 1994 Vol. 26
 • (+) ver más
  • Reflexión sobre la teoría vasco-caucásica

   Y. V. Zytsar
   págs: 209 - 226
  • Nafarroako menperagailuez

   Iñaki Gaminde
   págs: 227 - 250
  • Escala de gramaticalización del verbo "Egin"

   Iñaki Ugarteburu
   págs: 251 - 261
  • Ultzamako barietatearen aditzaren berezitasunak: isoglosa nagusienak

   Orreaga Ibarra Murillo
   págs: 263 - 285
  • Otxandio aldeko hiketaren berezitasunez

   Xabier Burguete Ajuria
   págs: 287 - 299
  • Étymologies basques, termes expressifs et substratiques

   Michel Morvan
   págs: 301 - 306
  • Une étymologie du mot basque bildots

   Hans Schwerteck
   págs: 307 - 310
  • De nuevo sobre el topónimo "Botorrita"

   Carlos Jordán Colera
   págs: 311 - 325
  • El vascuence a las puertas de Pamplona (1790)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 327 - 335
  • Fermin Irigarai "Larreko": Euskararen maitale

   Mariam Antoñana
   págs: 337 - 347
  • Javier Ramón de Lakoizketa Bertiz-en euskal testuak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 349 - 369
  • Publicaciones

   págs: 372 - ?
   • Rosa Miren Pagola: Euskal fonetika Nafarroan. (Euskal Herriko Hizkuntz Atlaserako ekarria)I. Nafarroako Gobernuko Kultur eta Hezkuntza Departamentuak argitaratua. 2 liburuki, 294 eta 258 orrialde.

    págs: 373 - 374
   • Michel Grosclaude: Dictionaire toponymique des Communes de Béarn, Escola Gaston Febus Pau 1991

    Txomin Peyllen
    págs: 375 - 380
 • 1994 Vol. 26
 • (+) ver más
  • Elizalderen Apezendaco dotrina christiana uscaras

   Patxi Salaberri
   págs: 7 - 65
  • El Padre Francisco Martínez de Elizalde Notas para una biografía

   Isidoro Ursúa Irigoyen
   págs: 67 - 75
  • Two Uhlenbeck Memories

   W. Wilfried Schuhmacher
   págs: 77 - 80
  • Munitibar eta inguruko azentu ereduaz

   Iñaki Gaminde
   págs: 81 - 119
  • Arqueta "Los Arcos" (Fuero de Estella)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 121 - 138
  • La sufijación "-dana" y "-dirana" en la toponimia de Amescoa

   Balbino García de Albizu
   págs: 139 - 159
  • Javier Ramón de Lakoizketa Bertiz-ek izan zituen testuak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 161 - 183
  • Miscelánea

   págs: 185 - ?
   • Los estudios vascos

    Luis Michelena
    págs: 187 - 201
 • 1993 Vol. 25
 • (+) ver más
  • Caucasin and Papuan

   W. Wilfried Schuhmacher, F. Seto
   págs: 345 - 376
  • Une formation lexicale insolite en gascon de Chalosse: [´sekt] "sécheresse"

   Jacques Allières
   págs: 377 - 383
  • La influencia del sustrato euskera en hispano-romance

   Mary C. Iribarren-Argaiz
   págs: 385 - 413
  • A propósito de la compresión vasca y la elipsis española

   M. Zélikov
   págs: 415 - 423
  • Hika tratamenduaren balore sozio-afektiboak

   Jabier Alberdi Larizgoitia
   págs: 425 - 442
  • Relectura de los textos vascos de espionaje del siglo XVI

   José María Satrústegui
   págs: 443 - 475
  • Iruñeko toponimiaz

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 477 - 506
  • Arga et Runa flumen

   José María Jimeno Jurío
   págs: 507 - 519
  • El oso en la toponimia navarra

   Isaac Santesteban
   págs: 521 - 529
  • Hemezortzigarren mendeko bertsoak

   Frantzisko Ondarra
   págs: 531 - 553
  • Publicaciones

   págs: 554 - ?
   • Yrízar, Pedro de: Morfología del verbo auxiliar alto navarro septentrional (2 tomos). Morfología del verbo auxiliar alto navarro meridional. Morfología del verbo auxiliar roncalés. Edición de Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca. Pamplona, 1992

    Angel Pérez Miguel
    págs: 557 - 558
   • Toponimia y Cartografía de Navarra. Nafarroako Toponimia eta Mapagintza. Nafarroako toponimia ofiziala. Toponimia oficial de Navarra.

    págs: 559 - 561
  • Index 1993

   págs: 563 - 564
 • 1993 Vol. 25
 • (+) ver más
  • Conflictos fronterizos, espionaje y vascuence a finales del siglo XVI: 20 documentos inéditos

   José Manuel Floristán Imízcoz
   págs: 177 - 219
  • Observaciones sobre los sufijos ibéricos

   Santiago Pérez Orozco
   págs: 221 - 229
  • Mélanges de Linguistique

   Txomin Peillen
   págs: 231 - 252
  • Arazo Linguistikoa (?). Laudion XVIII. mendearen bukaeran

   Jon Iñaki Urkijo
   págs: 253 - 257
  • Hagiónimos en la toponimia amescoana

   Balbino García de Albizu
   págs: 259 - 272
  • Izabako lekuizenak

   Juan Karlos López-Mugartza
   págs: 273 - 324
  • Miscelánea

   págs: 325 - ?
   • Informe de la Cámara de Comptos de Navarra al Virrey, denegando a A. de Oihenart la consulta de sus archivos el 12 de julio de 1648

    Ricardo Cierbide
    págs: 327 - 331
   • Eusko y Euskal

    Luis Michelena
    págs: 333 - 337
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes os least issuex of FLV

    págs: 339 - 340
 • 1993 Vol. 25
 • (+) ver más
  • Austronesian and Dene-Basque (Dene-Caucasian)

   W. Wilfried Schuhmacher, F. Seto
   págs: 7 - 42
  • Scripta medieval occitana en Euskal Herria

   Ricardo Ciérbide
   págs: 43 - 59
  • Notas sobre onomástica ibérica

   Santiago Pérez Orozco
   págs: 61 - 67
  • Remarques au sujet d´un article paru dans Fontes

   Michel Morvan
   págs: 69 - 74
  • Nafarroako nominalizazioez

   Iñaki Gaminde
   págs: 75 - 94
  • Lizarragako euskararen azterketa

   Gregoria Solís Senar
   págs: 95 - 123
  • Toponimia menor: onomástica comercial

   Ángeles Líbano Zumalacárregui
   págs: 125 - 136
  • Goñerrin aurkitutako testuak (V)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 137 - 153
  • Miscelánea

   págs: 154 - ?
   • El P. Moret confesor en vascuence

    José María Jimeno Jurío
    págs: 157 - 162
   • La duda racional en la labor crítica de Luis Mitxelena Elissalt

    José María Satrustegi
    págs: 163 - 167
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Índices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes os least issuex of FLV

    págs: 169 - 170
 • 1992 Vol. 24
 • (+) ver más
  • Fenómenos de convergencia en la historia de los dialectos vascos

   Luis Michelena
   págs: 355 - 366
  • Austronesian Phonological Change

   Arthur J. Holmer
   págs: 367 - 394
  • I. El numeral vasco hamaika "11"

   I. B. Bochorishvili
   págs: 395 - 403
  • Bizkaieraren esaldi denborazkoez

   Iñaki Gaminde
   págs: 405 - 430
  • Koloreak "Orixe" ren begian

   Patziku Perurena
   págs: 431 - 455
  • El vascuence en Aoiz (siglos XVIII-XIX)

   José María Jimeno Jurio
   págs: 457 - 480
  • Hidronimia navarra

   Isaac Santesteban
   págs: 481 - 545
  • Reseña

   págs: 546 - ?
   • Catálogo del archivo Diocesano de Pamplona

    José Luis Sales Tirapu, Isidoro Ursua Irigoyen
    págs: 547 - 549
  • Index 1992

   págs: 550 - ?
 • 1992 Vol. 24
 • (+) ver más
  • Sobre los numerales 5,10. La fonocorrelación st/rc-vd/t en el vasco y las lenguas Kartvélicas

   Yu. Vl. Zytsar
   págs: 175 - 186
  • Hegoaldeko goi-nafarreraren azentua dela-ta (hulbiltze-saiakera)

   Koldo Artola
   págs: 187 - 227
  • Nikolas Ormaetxea, Orixe: Hiru Belarriko Gizona

   Patziku Perurena
   págs: 229 - 262
  • Textos antiguos vascos. Acotaciones

   Josu Oregui Aramburu
   págs: 263 - 270
  • El vascuence en Gallipienzo y la Val de Aibar (1571)

   Jose Mª Jimeno Jurio
   págs: 271 - 275
  • Noticias y restos del euskera de Val de Ollo

   Joxemiel Bidador
   págs: 277 - 295
  • Goñerrin aurkitutako testuak (IV)

   Frantzisko Ondarra
   págs: 297 - 333
  • Miscelánea

   págs: 334 - ?
   • El monumento a los Fueros en Pamplona. Su inscripción en escritura ibérica

    J. A. Bizkarrondo
    págs: 337 - 348
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes of least issuex of FLV

    págs: 349 - 350
 • 1992 Vol. 24
 • (+) ver más
  • A propos d´un certain comparatisme

   Michel Morvan
   págs: 5 - 14
  • Algunos aspectos mitológicos de la teoría Vasco-Armenia

   Vahan Sarkisian
   págs: 15 - 43
  • Baten, batetan / batean, izen-syntagma mugagabeak

   Alfonso Irigoien
   págs: 45 - 54
  • Cuatro promesas matrimoniales inéditas, en euskera del s. XVI

   José M. Satrústegui
   págs: 55 - 69
  • El vascuence en Aoiz (siglo XVII)

   José María Jimeno Jurío
   págs: 71 - 96
  • Aintzinako zubereraren aztarna batzu

   Txomin Peillen
   págs: 97 - 117
  • Tratado de métrica vasca (1872)

   Patxi Altuna
   págs: 119 - 164
  • Efemerides

   págs: 165 - ?
   • Inauguración de la sede de Euskaltzaindia

    págs: 167 - 169
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos números de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes of least issuex of FLV

    págs: 171 - 172
 • 1991 Vol. 23
 • (+) ver más
  • De dialectología vasca

   Luis Michelena
   págs: 179 - 203
  • Notas lingüísticas

   W. W. Schuhmacher
   págs: 205 - 206
  • P. F. Irigaray "Larreko"-ren obraren azterketa estilistikoa

   Mariam Antoñana Abalos
   págs: 207 - 226
  • El vascuence en Urraul Alto (1785)

   José María Jimeno Jurio
   págs: 227 - 245
  • Fidela Bernat anderea, euskal hiztun erronkariarra

   Koldo Artola
   págs: 247 - 281
  • Miscelánea de textos antiguos vascos

   José María Satrustegui
   págs: 283 - 299
  • Mezkirizko Toponimiaz

   Orreaga Ibarra Murillo
   págs: 301 - 357
  • Index 1991

   págs: 359 - ?
 • 1991 Vol. 23
 • (+) ver más
  • Anotaciones para un curso de lingüística general

   Luis Michelena
   págs: 5 - 27
  • Deux notes lexicographiques

   Michel Morvan
   págs: 29 - 32
  • Do.i Atzizkiaren ondorengoak Nafarroan

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 33 - 53
  • Pamplona y sus nombres

   José María Jimeno Jurio
   págs: 55 - 76
  • De Toponimia del Valle del Ebro navarro

   Javier Velaza
   págs: 77 - 87
  • Andoze ibarreko leku izen nagusiak eta xeheak

   Txomin Peillen
   págs: 89 - 105
  • El Avemaría y la Salve en un documento vasco del s. XVI

   J. M. Satrustegui
   págs: 107 - 129
  • Goñerrin aurkitutako beste sei testu

   Frantzisko Ondarra
   págs: 131 - 168
  • Bibliografía

   págs: 168 - 169
   • Toponimia de la Cuenca de Pamplona. Cendea de Iza.

    José María Jimeno Jurio
    págs: 169 - 171
   • Índice / Index / Aurkibidea

    págs: 173 - 177
 • 1990 Vol. 22
 • (+) ver más
  • De re lingüística (I)

   Luis Michelena
   págs: 133 - 138
  • Etimología del nombre vasco del vascuence y las vocales nasales vascas descritas por Garibay

   Alfonso Irigoyen
   págs: 139 - 147
  • Plurilingüismo histórico en Euskal Herria

   Ricardo Cierbide
   págs: 149 - 164
  • Nafarroako barietate batzutako perpaus denborazkoez

   Iñaki Gaminde
   págs: 165 - 204
  • El Credo en versión vasca del s. XVI

   Jose Maria Satrustegui
   págs: 205 - 228
  • The current situation of Basque: from language loss to language spread

   M.ª Angeles Argüeso
   págs: 229 - 245
  • Euskararen muga 1980. urtean

   Koldo Artola, Josu Tellabide
   págs: 247 - 260
  • Toponimia de Iturmendi

   Nicolas Arbizu Gabirondo
   págs: 261 - 275
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín Lizarraga (año 1782) VII

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 277 - 301
  • Index 1990

   págs: 303 - ?
 • 1990 Vol. 22
 • (+) ver más
  • The semantics of numerals

   Nils M. Holmer
   págs: 5 - 22
  • Towards "Dene-Basque"

   W. W. Schuhmacher
   págs: 23 - 25
  • Notes Linguistiques

   Michel Morvan
   págs: 27 - 31
  • El autor de un catecismo baztanés

   Fernando Pérez Ollo
   págs: 33 - 36
  • Texto vasco del Padrenuestro en versión del s. XVI

   José M. Satrustegui
   págs: 37 - 47
  • Arestiar hiztegi tipia

   Gabriel Aresti
   págs: 49 - 53
  • ¿El nombre vasco de Los Arcos según el Fuero de Estalla?

   José María Jimeno Jurio
   págs: 55 - 63
  • Izen geografikoen inguruan

   Patxi Salaberri
   págs: 65 - 71
  • Goñerrin aurkitutako lau euskal testu (XVIII. m.)

   Francisco Ondarra
   págs: 73 - 121
  • Bibliografía

   págs: 122 - ?
   • Luis Michelena: Palabras y textos

    Endrike Knörr
    págs: 123 - 130
   • FLV-en azken aleetako aurkibideak = Indices de los últimos numeros de FLV = Index des derniers numeros de FLV = Indes of least issues of FLV

    págs: 131 - 132
 • 1989 Vol. 21
 • (+) ver más
  • A propósito del catecismo vasco de Ubillos

   Luis Michelena
   págs: 149 - 160
  • L´opposition entre les génitifs réfléchis et non-réfléchis du basque, et la variation dialectale

   Georges Rebuschi
   págs: 161 - 181
  • La declinación indefinida vasca. Caso particular

   José Basterrechea
   págs: 183 - 185
  • El cielo en mertalidad vasca de cazador y de agricultor

   Jorge Oteiza
   págs: 187 - 191
  • Toponimia menor de Los Arcos

   Víctor Pastor Abaigar
   págs: 193 - 241
  • Materiales para la colección epistolar de Luis Mitxelena

   J. M. Satrustegui
   págs: 243 - 275
 • 1989 Vol. 21
 • (+) ver más
  • El movimiento de las frases-QU y el foco en vasco

   Pello Salaburu
   págs: 7 - 26
  • Confusión grafemático-fonológica en las sibilantes, según documentación inédita de la Baja-Navarra (siglos XIV-XV)

   Ricardo Cierbide
   págs: 27 - 35
  • Pour quelques comparaisons kharthvélo-basques du domaine du lexique d´élevage

   Yu. Vl. Zytsar, Ts. G. Tchakhnachvili
   págs: 37 - 44
  • A propos du basque (H)il

   Michel Morvan
   págs: 45 - 48
  • Linguistic Notes

   W. W. Schuhmacher
   págs: 49 - 54
  • Nafarroan erabiltzen diren zenbait toki-izenez

   Patxi Salaberri Zaratiegi
   págs: 55 - 59
  • A propósito del préstamo lexical "kokoa"

   Jose M. Satrustegui
   págs: 61 - 74
  • Arrizabalaga (Campanas) y Artederreta (Carrascal)

   Jose Maria Jimeno Jurio
   págs: 75 - 85
  • La enseñanza municipal de Fuenterrabía en el siglo XVIII

   Rafael Michelena
   págs: 87 - 96
  • Goñerrin aurkitutako sei euskal testu

   Frantzisko Ondarra
   págs: 97 - 144
 • 1988 Vol. 20
 • (+) ver más
  • Agua, fuego y el ojo

   Nils M. Holmer
   págs: 161 - 165
  • Lexicografía vasca

   Michel Morvan
   págs: 167 - 169
  • Nuevas aproximaciones acerca del infinitivo vasco

   M. V. Zelikov
   págs: 171 - 179
  • Bizkaiko aditz trinkoen alokutibiak (orain aldia)

   Iñaki Gaminde
   págs: 181 - 240
  • Juan de Beriáin, escritor vasco de Navarra (Uterga, C. 1566-1633)

   José María Jimeno Jurio
   págs: 241 - 265
  • Textos dialectales en documentos religiosos vascos

   José María Satrustegui
   págs: 267 - 289
 • 1988 Vol. 20
 • (+) ver más
  • Las Glosas Emilianenses y la lengua vasca

   Alfonso Irigoyen
   págs: 5 - 15
  • Note sur l´origine du nom des Kirghizes

   Michel Morvan
   págs: 17 - 18
  • Sobre la formación de algunos antiguos sistemas de semana

   Medea Glonti
   págs: 19 - 32
  • Sobre lexicografía vasca del tiempo

   José M. Satrustegui
   págs: 33 - 52
  • En torno a las denominaciones de la ciudad de Estella

   Ricardo Ciervide
   págs: 53 - 57
  • Informe sobre las denominaciones Lizarra-Estella y Atarrabia-Villava

   José María Jimeno Jurio
   págs: 59 - 76
  • Goizuetako toponimia, Artikutzakoa ezik

   Luis Fernando Etxeberria Salaberria
   págs: 77 - 118
  • Artikutza

   Mikel Erriondo
   págs: 119 - 142
  • Ibero. Vía Crucis en bascuence de comienzos del siglo XIX

   Jesus Arraiza Frauca
   págs: 143 - 154
 • 1987 Vol. 19
 • (+) ver más
  • Cotribución al estudio de la obra de Azkue

   José Basterrechea
   págs: 143 - 147
  • Hitanoaren proposamena bizkaieraz

   Eneko Barrutia
   págs: 149 - 184
  • Ama zenaren gutunak

   Patxi Perurena
   págs: 185 - 194
  • Historia de la Lengua en Navarra: Artajona

   Ricardo Ciervide
   págs: 195 - 205
  • Bilboko euskara aztertzeko materialak

   Iñaki Gaminde
   págs: 207 - 250
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín Lizarraga (año 1782)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 251 - 279
  • Dos pláticas en vascuence del siglo XVIII

   Francisco Ondarra
   págs: 281 - 316
  • Textos dialectales en documentos religiosos vascos

   José María Satrustegui
   págs: 317 - 331
 • 1987 Vol. 19
 • (+) ver más
  • Vascos, vascones, euskera

   Antonio Tovar
   págs: 5 - 9
  • Le nom de la hache en basque (suite)

   Michel Morvan
   págs: 11 - 14
  • Escalera de compuestos de tipo mujer-criatura en el vasco

   Yuri Vl. Zytsar
   págs: 15 - 28
  • Proto-Basque Yod

   José Ignacio Hualde
   págs: 29 - 40
  • Primer testimonio escrito del vascuence navarro: El manuscrito Emilianense 60

   Hortensia Viñes
   págs: 41 - 52
  • Juan Miguel Gastesiren bi "Mayatzeko illabetia: Mariaren Illabetia" (Marie Santisimeren Devocioa) 1850-1854

   Eugenio Ulayar
   págs: 53 - 63
  • Duvoisinen eskuizkribu argitaragabea

   Patxi Altuna
   págs: 65 - 95
  • Textos dialectales de documentos religiosos vascos

   José M. Satrústegui
   págs: 97 - 115
  • Textos en vascuence en el pueblo de Goñi

   Francisco Ondarra
   págs: 117 - 140
 • 1986 Vol. 18
 • (+) ver más
  • Esteribarreko aditzak

   Iñaki Gaminde
   págs: 183 - 203
  • Aspects of Basque lexical phonology

   Jon Ortiz de Urbina
   págs: 205 - 223
  • "Ain"-ez bukatzen diren euskal toponimoak

   Eugenio Arraiza
   págs: 225 - 249
  • Topónimos navarros con sufijo -ain

   José María Jimeno
   págs: 251 - 281
  • Algunas notas acerca del nombre de Santurce

   José Félix Tobar Arbulu
   págs: 283 - 287
  • Textos dialectales de documentos religiosos vascos

   José M. Satrustegui
   págs: 289 - 314
 • 1986 Vol. 18
 • (+) ver más
  • Petit atlas linguistique basque français "Bourciez" (II). Cartes 21 à 50

   Jacques Allières
   págs: 5 - 45
  • Juntagailua kopulatiboak

   Patxi Altuna
   págs: 47 - 97
  • El castellano y lo español en la provincia de Sola o Zuberoa

   Txomin Peillen
   págs: 99 - 114
  • Sobre los nombres vascos de la leche (reconstrucciones)

   Yuri Vl. Zytsar
   págs: 115 - 123
  • Correspondencia oficial vasca del siglo XVIII

   José M.ª Satrustegui
   págs: 125 - 149
  • Dos pláticas inéditas del P. Sebastián de Mendiburu

   Francisco Ondarra
   págs: 151 - 165
  • Tres testimonios sobre uso del vascuence en el siglo XVIII

   José Andrés Gallego
   págs: 167 - 170
  • Nombres vascongados y romanceados de pueblos navarros

   José María Jimeno Jurio
   págs: 171 - 182
 • 1985 Vol. 17
 • (+) ver más
  • Le pronom de troisième personne en proto-basque, fiction ou réalité?

   págs: 209 - 214
  • NOR-en ahalezko oraina eta JOAN, IBILI eta EGON aditzen alokutiboa, (Nafarroan)

   Iñaki Gaminde
   págs: 215 - 264
  • Berriz ere euskal aditzaz

   Josu Oregi
   págs: 265 - 281
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín Lizarraga (año 1782)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 283 - 304
  • Bonapartek eta aita Aranak elkarri egin kartak

   Patxi Altuna
   págs: 305 - 341
  • Escritos en vascuence del P. Esteban de Adoáin (1808-1880)

   Francisco Ondarra
   págs: 343 - 405
  • Indice de autores y materias de los números 45 y 46

   págs: 407 - 409
 • 1985 Vol. 17
 • (+) ver más
  • Hizkuntza eta linguistika

   Pello Salaburu
   págs: 5 - 23
  • El período del precálculo y la investigación etimológica de los numerales (Comentario al vasco amar "10")

   Vladimir Zytsar
   págs: 25 - 29
  • Zoilo´ren Uzta = La cosecha de Zoilo

   José Estornes Lasa
   págs: 31 - 93
  • Elantxobeko euskara

   Iñaki Gaminde
   págs: 95 - 167
  • Le nom de la hache en basque: Aitzkora

   Michel Morvan
   págs: 169 - 173
  • Onomasticon Vasconiae: Consideraciones metodológicas

   R. Cierbide
   págs: 175 - 182
  • Etxalarko etxe eta baserrien Izenak (1625-1983)

   Pello Apezetxea
   págs: 183 - 203
 • 1984 Vol. 16
 • (+) ver más
  • Romanización y lengua vasca

   Luis Michelena
   págs: 189 - 198
  • Jainkoarekikoaz Estetika yarduna

   Gaizka Barandiaran
   págs: 199 - 225
  • Bosquejo de Gramática liminar de la lengua vasca

   Angel López García
   págs: 227 - 330
  • Han colaborado en este número

   págs: 331 - 334
  • Indice de autores y materias de los números 43 y 44

   págs: 335 - 337
 • 1984 Vol. 16
 • (+) ver más
  • El consonantismo en préstamos románicos al euskara

   Luis María Mugica
   págs: 5 - 54
  • Mendigatxa´k Azkue´ri kartak 1902-1916

   José Estornes Lasa
   págs: 55 - 127
  • Recherches sur la morphologie du verbe basque

   José María de Lachaga
   págs: 129 - 153
  • Divergencias lingüísticas y literarias entre Arturo Campión y Sabino Arana

   J. Javier Granja Pascual
   págs: 155 - 179
  • Han colaborado en este número

   págs: 181 - 184
 • 1983 Vol. 15
 • (+) ver más
  • Posicionamiento de Arturo Campión ante el tema lingüístico y la pérdida de los Fueros en el País Vasco en 1876

   Ricardo Ciervide
   págs: 5 - 15
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XVII)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 17 - 36
  • Orozkoko Aditzak

   Iñaki Gaminde
   págs: 37 - 96
  • El vocalismo en préstamos latinos al euskara

   Luis María Mugica
   págs: 97 - 125
  • Bela-ko zaldunaren Zuberotar hiztegia, XVIII. mendean

   págs: 127 - 146
  • Han colaborado en este número

   págs: 147 - 151
  • Indice de los números 41 y 42 del tomo XV año 1983

   págs: 153 - 155
 • 1982 Vol. 14
 • (+) ver más
  • Las oraciones causales en Axular (y IV)

   Fr. Luis Villasante
   págs: 359 - 386
  • Textos en vascuence navarro de Baztán, Nuin y Urdazubi

   Francisco Ondarra
   págs: 387 - 401
  • Butroiko euskara

   Iñaki Gaminde
   págs: 403 - 460
  • Erronkari´ko uskaraz elestak = Fraseología roncalesa

   José Estornes Lasa
   págs: 461 - 484
  • Observaciones acerca del nombre de Pamplona en vascuence

   Jesús María Zubillaga
   págs: 485 - 492
  • El euskera en la comarca de Gallipienzo (s. XVII)

   Angel Irigaray
   págs: 493 - 500
  • Reminiscencias de una canción occitana en el cancionero vasco

   Francisco J. Oroz
   págs: 501 - 510
  • Una canción hermana de Agur, nere arreba, en menor

   Francisco J. Oroz
   págs: 511 - 521
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 523 - 538
  • Estudio lingüístico y sociológico del euskera en Navarra

   Hortensia Viñes Rueda
   págs: 539 - 544
  • Han colaborado en este número

   págs: 544 - 552
  • Indice de los números 39 y 40 del tomo XIV año 1982

   págs: 553 - ?
 • 1982 Vol. 14
 • (+) ver más
  • Las oraciones causales en Axular (III)

   Fr. Luis Villasante
   págs: 9 - 20
  • Un catecismo salacenco

   Luis Michelena
   págs: 21 - 42
  • Jesu-Kristo gore Jeinaren Ebanjelio Saintiua

   Pedro Prudenzio Hualde Mayo
   págs: 43 - 103
  • El fondo primitivo de la lengua vasca

   Juan Gorostiaga
   págs: 105 - 132
  • Materiales para un estudio comparativo del vascuence de Elcano, Puente la Reina, Olza y Goñi

   Francisco Ondarra
   págs: 133 - 228
  • Poema filosófico manuscrito del siglo XIX

   Txomin Peillen
   págs: 229 - 232
  • Morfología de la composición lexical euskérica

   Luis María Múgica
   págs: 233 - 271
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XVI)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 273 - 296
  • Juan Antonio Ubillos, euskal idazle

   Joan Otaegi
   págs: 297 - 327
  • Nuevos datos sobre el reformador de ermitaños y poeta vasco Juan de Undiano

   Antonio Unzueta Echebarria
   págs: 329 - 337
  • Uhaitzibar osoa euskaldun

   Txomin Peillen
   págs: 339 - 345
  • Han colaborado en este número

   págs: 347 - 354
 • 1981 Vol. 13
 • (+) ver más
  • Las oraciones causales en Axular (II)

   Fr. Luis Villasante
   págs: 9 - 21
  • Hikako aditz-joko alokutiboa bizkaieraren ekialdeko subeuskaldian (Markina aldea)

   Rodrigo Garzia Azurmendi, Kontxi Arregi Urizar
   págs: 23 - 73
  • Forma y contenido de algunas estructuras del navarro en su relación con la situación de las mismas en el español general

   Alfonso Reta Janariz
   págs: 75 - 145
  • Primer sermón en vascuenca navarro (1729)

   Francisco Ondarra
   págs: 147 - 173
  • Cendea de Olza toponimia. I. Asiain, Lizasoain, Olza

   José María Jimeno Jurio
   págs: 175 - 220
  • Acto para la Nochebuena de Pedro Ignacio Barrutia (1682-1759)

   Jon Kortazar
   págs: 221 - 251
  • An aspect of the function of prefix vowels in basque

   Nils. M. Holmer
   págs: 253 - 256
  • Navarino y Navarra

   Justo Garate
   págs: 257 - 260
  • Beaumonteses-Agramonteses y el Vascuence

   Angel Irigaray
   págs: 261 - 265
  • Han colaborado en este número

   págs: 266 - 273
  • Indice de los números 37 y 38 del tomo XIII año 1981

   págs: 274 - 276
 • 1981 Vol. 13
 • (+) ver más
  • Presentación

   págs: 6 - 8
   • Las oraciones causales en axular (I)

    Fr. Luis Villasante
    págs: 9 - 18
   • La Navarra Cantábrica

    José María Sánchez Carrion
    págs: 19 - 97
   • Contribución al estudio lingüístico de Cintruénigo (Navarra)

    Rosario de Fátima Bas Cassa
    págs: 99 - 170
   • Forma y contenido de algunas estructuras del navarro en su relación con la situación de las mismas en el español general

    Alfonso Reta Janariz
    págs: 171 - 213
   • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782)

    Juan Apecechea Perurena
    págs: 215 - 231
   • On the so-called passive in basque

    Andolin Eguzkitza
    págs: 233 - 253
   • Methodologies de la notation des textes basques

    Txomin Peillen
    págs: 255 - 260
   • What is the nasal infix in basque genuen, zenuen, etc.?

    Nils M. Holmer
    págs: 261 - 263
   • Bibliografía vasca de Amado Alonso

    Justo Garate
    págs: 265 - 268
   • El famoso fraude de Aldabizkar y la biografía de su autor por Camille Pitollet

    Justo Garate
    págs: 269 - 273
   • Unas ordenanzas de Vera en vascuence

    Carlos Idoate Ezquieta, J. Joaquín Villanueva Equiza
    págs: 275 - 281
  • Han colaborado en este número

   págs: 282 - 290
 • 1980 Vol. 12
 • (+) ver más
  • Catecismo del siglo XVIII en vascuence de Uterga (Valdizarbe)

   Francisco Ondarra
   págs: 173 - 221
  • Acerca de las ideas lingüísticas de Amado Alonso (Prólogo al curso de lingüística general de Ferdinand de saussure)

   Hortensia Viñes Rueda
   págs: 223 - 251
  • ¿Fábulas inéditas de Juan Antonio Moguel? (1745-1804)

   Jon Kortazar
   págs: 253 - 277
  • Forma y contenido de algunas estructuras del navarro en su relación con la situación de las mismas en el español general (I) (Los indefinidos: "Algo", "Alguno")

   Alfonso Reta Janáriz
   págs: 279 - 318
  • Tres estudios sobre diccionarios navarros

   Ricardo Ollaquindia
   págs: 319 - 351
  • Itsas espezierik garrantzitsuenen Bermeoko terminología

   Andoni Anasagasti
   págs: 353 - 369
  • Las vascongadas de Barbarin y Corres, Navarra y Alava

   Francisco Ondarra
   págs: 371 - 382
  • El coadjutor de Arizcun que no sabía vasco-baztanés

   Claudio Zudaire Huarte
   págs: 383 - 394
  • En torno a la problemática lingüística en la Navarra medieval (El romance navarro)

   Ricardo Ciérvide
   págs: 395 - 402
  • Notas sobre Pedro de Axular, autor del Guero

   Juan Aguirre Gaztambide
   págs: 403 - 425
  • Nombre vasco de Pamplona: Iruñea, Iruña, Iruñe?

   Policarpo de Iráizoz
   págs: 427 - 434
  • Ejercicios de filología euskariana

   Justo Gárate
   págs: 435 - 442
  • El euskera y la lingüística

   Hugo Schuchardt
   págs: 443 - 454
  • Petiri "Agurgarria" Cluñy-koa napar-euskaldun sineste baten jakile

   Txomin Peillen Uzei-koa
   págs: 455 - 459
  • Cuestionario al doctor lingüista López García, Angel (III-1980)

   Joxe Martin Apalategi Begiristain
   págs: 461 - 466
  • Romania cantat-Vasconia cantat

   L. Arraiza
   págs: 467 - 469
  • Una versión euskérica de Cervantes

   Angel Irigaray Imaz
   págs: 471 - 473
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XV) (Petilla de Aragón)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 475 - 490
  • Indice de los números 34 y 35-36 (tomo XII)

   págs: 491 - 494
 • 1980 Vol. 12
 • (+) ver más
  • Yaniz = Salinas de Oro

   Policarpo de Iráizoz
   págs: 5 - 10
  • Herder, acerca de los Vascos y el canto de Aldabizkar

   Justo Gárate
   págs: 11 - 14
  • Anotaciones a la prefijación y sufijación euskéricas

   Luis María Múgica
   págs: 15 - 28
  • Zubererazko transkribaketa bat

   José Luis Alvarez Enparantza
   págs: 29 - 36
  • Gonzalo Berceo eta zuberoko euskara

   Txomin Peillen
   págs: 37 - 48
  • Erronkariko "uskara"ren azken hatsak oraino´re!

   Koldo Artola
   págs: 49 - 85
  • Toponimia navarra: historia y lengua

   Ricardo Ciérvide
   págs: 87 - 106
  • Joaquín Lizarraga en el Diccionario de Azkue

   Francisco Ondarra
   págs: 107 - 141
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XIX)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 143 - 167
 • 1979 Vol. 11
 • (+) ver más
  • Miscelánea filológica vasca (IV)

   Luis Michelena
   págs: 377 - 406
  • Quelques aspects denotatifs et connotatifs de l´interogation en basque souletin

   Txomin Peillen
   págs: 407 - 421
  • Dos inscripciones metrológicas ibéricas con posibles elementos "vascos"

   Francisco Javier Oroz Arizcuren
   págs: 423 - 444
  • Arabieratik euskarara aportazio batzu

   Anton Erkoreka
   págs: 445 - 449
  • Euzkal Aditza

   Gaizka Barandiarán
   págs: 451 - 461
  • El orden de constituyentes en el castellano de vascos bilingües

   Maarten Steenmeijer
   págs: 463 - 514
  • Léxico vasco en la Navarra romance

   Ricardo Ciérvide
   págs: 515 - 528
  • Documentos vascos del año 1664 en un proceso matrimonial de Oyarzun

   José María Strústegui
   págs: 529 - 548
  • Observaciones al artículo "Tres cartas vascas de 1622"

   A. Irigaray
   págs: 549 - 550
  • Notas sobre la novela de José Manuel Etxeita (1842-1915)

   Jon Kortazar
   págs: 551 - 556
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XIII)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 557 - 579
  • Indice de los números 31, 32 y 33 (tomo XI)

   págs: 581 - 582
 • 1979 Vol. 11
 • (+) ver más
  • Miscelánea filológica vasca (III)

   Luis Michelena
   págs: 213 - 236
  • Expression de la connotation ironique au niveau phonologique dans le basque de la Haute Soule

   Domingo Peillen
   págs: 237 - 241
  • Crítica sobre prefijación y sufijación en lengua vasca

   Alfonso Irigoyen
   págs: 243 - 258
  • Numeral eta aditzen arteko konkordantziaz

   Karmele Rotaetxe Amusategi
   págs: 259 - 267
  • Oihenarten metrika

   Patxi (S.J.) Altuna
   págs: 269 - 284
  • Los "mairuac" y la tradición céltica

   José Luis Los Arcos
   págs: 285 - 286
  • Plática vasca del año 1778 en un proceso de Fuenterrabía

   José María Satrústegui
   págs: 287 - 302
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (IV)

   P. Policarpo de Iráioz
   págs: 303 - 332
  • Trinidad Urtasun, Bertsolaria (1894-1978)

   Perpetua Saragüeta
   págs: 333 - 338
  • Estado acctual de la onomástica botánica popular en Navarra (XII)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 339 - 360
  • Acuerdo de la Excma. Diputación Foral de Navarra de 11 den Enero de 1986

   págs: 361 - 370
 • 1979 Vol. 11
 • (+) ver más
  • The Ergative, Absolutive, and Dative in Basque

   Terence H. Wilbur
   págs: 5 - 17
  • Noticias sobre la Lengua y Literatura Vascas en 1808

   J.F. von Rehfues
   págs: 19 - 35
  • Comentarios a las "Noticias" sobre Literatura y Gramática Vascas de von Rehfues en 1808

   Justo Gárate
   págs: 37 - 40
  • Más sobre Fila Ruuia

   Francisco González Ollé
   págs: 41 - 49
  • Gorputz izenak

   Antón Erkoreka
   págs: 51 - 58
  • Tres cartas vascas del año 1622

   José María Satrústegui
   págs: 59 - 70
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782) (II)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 71 - 90
  • Manuscrito de pláticas en euskera guipuzcoano en los Capuchinos de San Sebastián (II)

   Francisco Ondarra
   págs: 91 - 119
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (III)

   P. Policarpo de Iráizoz
   págs: 121 - 162
  • Rescoldos del euskera en Iroz (Valle de Esteribar, Navarra)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 163 - 169
  • Nere oroimenak

   Perpetua Saragüeta
   págs: 171 - 175
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (XI)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 177 - 207
 • 1978 Vol. 10
 • (+) ver más
  • Miscelánea filológica vasca (II)

   Luis Michelena
   págs: 389 - 413
  • The oldest strata in language

   Nils M. Holmer
   págs: 415 - 445
  • Vasc. ezcutu Iodia unidad monetaria y medida de peso

   José María Satrústegui
   págs: 447 - 451
  • Canción antigua de amor vizcaína

   Alfonso Irigoyen
   págs: 453 - 459
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (II)

   P. Policarpo de Iráizoz
   págs: 461 - 486
  • Un documento inédito sobre Axular

   Angel Irigaray, Juan de Aguirre
   págs: 487 - 491
  • Les hexamètres de B. Borda (1854)

   Pierre Lafitte
   págs: 493 - 523
  • Manuscrito de pláticas en euskera guipuzcoano en los Capuchinos de San Sebastián (I)

   Francisco Ondarra
   págs: 525 - 546
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (X)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 547 - 565
  • Indice del Volumen año 1978

   págs: 567 - 568
 • 1978 Vol. 10
 • (+) ver más
  • Miscelánea filológica vasca (I)

   Luis Michelena
   págs: 205 - 228
  • Sobre el sistema ergativo del vasco (Ensayo de una comparación tipológica)

   Iu. Vl. Zytsar
   págs: 229 - 243
  • Vocabulario y fraseología de Joaquín Lizarraga (I)

   P. Policarpo de Iráioz
   págs: 245 - 297
  • Andoain-go Esteban agurgarriaren esku-iskribu bat

   José María Satrústegui
   págs: 299 - 306
  • "Nicas" en el poema vizcaíno del siglo XVII

   J.M.S.
   págs: 307 - 309
  • Post scriptum sobre ok(h)ela

   E. Knörr
   págs: 311 - ?
  • Apellidos modernos derivados de Enneco y Onneca (En castellano, gallego y vascuence)

   Gabriel María (S.J.) Verd
   págs: 313 - 338
  • Tratado sobre el matrimonio, de Joaquín de Lizarraga (año 1782) (I)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 339 - 359
  • El idioma vasco en Compostela

   Claudio González Pérez
   págs: 361 - 365
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (IX)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 367 - 565
  • Indice del Volumen año 1978

   págs: 567 - 568
 • 1978 Vol. 10
 • (+) ver más
  • Sobre el "pasivo" del verbo vasco

   Yu. Vl. Zytzar
   págs: 5 - 22
  • Some arguments against equi as a test for subject-of in basque

   Thomas R. Hester
   págs: 23 - 34
  • Epistemolojia, Eliztia (Gramatika) ta Matematika

   Gaizka Barandiarán
   págs: 35 - 46
  • Ein Versuch zur Beschreibung des Baskichen nach dem Universalienkonzept von Joseph H. Greenberg

   Andolin Eguzkitza
   págs: 47 - 61
  • Poesía sentimental en dialecto vizcaíno (s. XVII)

   José María Satrústegui
   págs: 63 - 65
  • Vasc. okela en unas Ordenanzas de pastores de Lagran (Alava) en 1726

   Endrike Knörr
   págs: 67 - 70
  • Indice completo de antopónimos citados en el Becerro Antiguo de Leyre (II)

   Ricardo Ciérvide
   págs: 71 - 126
  • La Escuela de Gramática de Joaquín Lizarraga, en Elcano

   Francisco Ondarra
   págs: 127 - 138
  • Los nombres vascos y el nombre vascón de Eneko (II)

   Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares
   págs: 139 - 168
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (VII)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 169 - 199
 • 1977 Vol. 9
 • (+) ver más
  • Petit atlas linguistique basque français "Bourciez" (I)

   Jacques Allières
   págs: 353 - 386
  • Relaciones de sustrato y de adstrato entre el léxico vasco y el del romance navarro-aragonés

   Juan A. Frago Gracia
   págs: 387 - 402
  • Los estudios sobre el dialecto navarro desde 1970 y su aportación al conocimiento del mismo

   Carmen Saralegui
   págs: 403 - 417
  • Ahaidetasunaren arlo semantikoa euskaraz

   Andolin Eguzkitza
   págs: 419 - 429
  • Indice completo de antropónimos citados en de Becerro Antiguo de Leyre (I)

   Ricardo Ciérvide
   págs: 431 - 472
  • Los nombres vascos y el nombre vascón de Eneko (I)

   Rafael Ruiz de la Cuesta Cascajares
   págs: 473 - 494
  • Documentos de Joaquín Lizarraga sobre bailes, publicados por José María Satrústegui en FLV

   P. Policarpo de Iráizoz
   págs: 495 - 498
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (VII)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 499 - 525
  • Indice de los números 25, 26 y 27 (tomo IX)

   págs: 527 - 530
 • 1977 Vol. 9
 • (+) ver más
  • Linguistic relationship on three levels

   Nils M. Holmer
   págs: 185 - 206
  • Designaciones del rostro humano en vasco y en georgiano

   Greta Chantladze
   págs: 207 - 213
  • Birdeklinaketa

   J. Oregi Aranburu
   págs: 215 - 234
  • En torno al topónimo Fila Ruuia de 1215 y 1216

   Alfonso Irigoyen
   págs: 235 - 238
  • Notas cronólogicas del léxico español en la onomástica personal navarroaragonesa de los siglos XI-XIII

   Juan A. Frago Gracia
   págs: 239 - 258
  • Anotaciones al proceso matrimonial vasco de Esparza de Galar (1557)

   José M.ª Satrústegui
   págs: 259 - 269
  • Vocabulario euskaro adicional del Padre Esteban de Adoain

   Juan San Martín
   págs: 271 - 280
  • Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire (III)

   Ricardo Ciérvide
   págs: 281 - 310
  • Proscripción de la enseñanza escolar del vascuence en Eraul en 1722

   Ricardo Ros Galbete
   págs: 311 - 313
  • ¿Tafalla era vascófona a fines del siglo XVII?

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   págs: 315 - 328
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (VI)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 329 - 348
 • 1977 Vol. 9
 • (+) ver más
  • El nombre de Pamplona

   Antonio Tovar
   págs: 5 - 8
  • Sobre el etrusco v afna y el vasco aska

   Francisco J. Oroz
   págs: 9 - 27
  • L´emploi de l´indéfini en souletin

   José Luis Alvarez Enparantza
   págs: 29 - 55
  • Axularren titulua

   Itziar Mitxelena Mz. de Ilarduya
   págs: 57 - 68
  • La pronunciación del castellano en el corredor de la Barranca

   Bordonaba , Munárriz , Roselló , Sáez , Zubeldía
   págs: 69 - 74
  • Erronkariko uskararen azken hatsak eino´re!!

   Koldo Artola
   págs: 75 - 107
  • Promesa matrimonial del año 1547 en euskera de Uterga

   José María Satrústegui
   págs: 109 - 114
  • "Tafalla era vascófona"

   Angel Irigaray
   págs: 115 - 116
  • Indice completo de topónimos citados en el Becerro Antiguo de Leire (II)

   Ricardo Ciérvide
   págs: 117 - 152
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (V)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 153 - 178
  • Corrigenda

   págs: 179 - ?
 • 1976 Vol. 8
 • (+) ver más
  • Toponimia de raíz Bur- en el occidente del Aragón Medio: un punto de contacto léxico vasco-ibérico

   Juan A. Frago Gracia
   págs: 323 - 331
  • El topónimo Fila Ruuia y la ultracorrección de f- en documentos navarros de 1215 y 1216

   F. González Ollé
   págs: 333 - 337
  • A propósito de un libro basado en la teoría de la identidad del vasco y el ibérico

   Francisco Javier Oroz
   págs: 339 - 343
  • Un acróstico singular en la epigrafía pre-latina

   Juan Faus Cardona
   págs: 345 - 346
  • Carta autógrafa y testamento de Joaquín de Lizarraga , el Vicario de Elcano (año 1805)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 347 - 362
  • Tafalla era vascófona a fines del siglo XVII

   Fr. Crispñin de (O.F.M. Cap.) Riezu
   págs: 363 - 365
  • El Anillo Escolar en la Proscripción del Euskera

   Justo Gárate
   págs: 367 - 387
  • Mallabiako herri-jakintzaren zenbait azterren

   Angel Zelaieta
   págs: 389 - 403
  • La aportación navarra a la literatura vasca

   Fr. Luis Villasante
   págs: 405 - 417
  • Uterga, en su catastro de 1854

   P. Anselmo de Legarda
   págs: 419 - 438
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (IV)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 439 - 473
  • Indice de los números 22, 23 y 24 (tomo VIII)

   págs: 475 - 478
 • 1976 Vol. 8
 • (+) ver más
  • Acentuación alto-navarra

   Luis Michelena
   págs: 147 - 162
  • Distribución de las variantes palatalizadas y no patalizadas de "1" y de "n" debidas al contexto fónico en los dialectos vascos. (Con datos recogidos del "Erizkizundi Irukoitza" o "Triple Cuestionario")

   Ana María Echaide Itarte
   págs: 163 - 169
  • Júpiter, oste, eta osterantzekoak

   J. Oregi Aramburu
   págs: 171 - 178
  • Sobre los nombres de los miembros pares del cuerpo en el Burushaski

   G. A. Klimov, D. M. Edelman
   págs: 179 - 182
  • El ibérico, lengua en contacto

   Francisco Javier Oroz
   págs: 183 - 193
  • Les dés de Tuscania. Étude comparative sur un problème classique

   Lennart Andersson
   págs: 195 - 202
  • ¿Vascos en la Isla de Pascua?

   W.W. Schuhmacher
   págs: 203 - 204
  • Nuevo documento no catalogado de Joaquín Lizarraga sobre los bailes

   José María Satrústegui
   págs: 205 - 236
  • Toponimia del Becerro antiguo de Leyre (siglos XII-XIII)

   Ricardo Ciérvide
   págs: 237 - 284
  • Estado actual de la onomástica botánica popular en Navarra (III)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 285 - 317
 • 1976 Vol. 8
 • (+) ver más
  • Hizkera-soinua dala ta

   J. Basterrechea
   págs: 5 - 7
  • Étude Phonologique sur les Dialectes Basques (III)

   Nicole Moutard
   págs: 9 - 54
  • El vasco jaun "señor", etc. (Ensayo de una reconstrucción interna)

   Yu. V. Zystar
   págs: 55 - 64
  • Versos euskéricos del siglo XVIII

   P. Policarpo de Iráizoz
   págs: 65 - 75
  • Inventario de los bienes de la casa nativa de Joaquín de Lizarraga (a. 1805)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 77 - 93
  • Once more Chamorro (A correction)

   W. W. Schuhmacher
   págs: 95 - 97
  • Estado actual de onomástica botánica popular en Navarra (II)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 99 - 142
 • 1975 Vol. 7
 • (+) ver más
  • Ist baskisch ARETZE "kalb" ein germaniches lehnwort?

   W.W. Schuhmacher
   págs: 285 - 287
  • Estudios sobre entonación vasca según el habla de Guernica (II)

   José Basterrechea
   págs: 289 - 338
  • El cantar de "El Judío Errante"

   José María Satrústegui
   págs: 339 - 361
  • Sobre unas objeciones al aspecto sueco de mi clave

   Justo Gárate
   págs: 363 - 374
  • Estado actual de la onomásticas botánica popular en Navarra (I)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 375 - 388
  • Dos cartas de Enrique Zubiri, "Manezaundi", al P. Donostia

   P. Jorge de Riezu
   págs: 389 - 391
  • Toponimia amescoana

   Luciano Lapuente Martínez
   págs: 393 - 410
 • 1975 Vol. 7
 • (+) ver más
  • Étude Phonologique sur les Dialectes Basques (II)

   Nicole Moutard
   págs: 141 - 189
  • Euskaldunon ethni izenaren etymologiaz

   Xabier Kintana
   págs: 191 - 207
  • Urcius y Concius Aequos: nombre de vasija y medida de capacidad, no nombres propios

   Francisco Javier Oroz
   págs: 209 - 226
  • Lizardi en la Literatura y en la poesía vasca

   Fr. Luis Villasante
   págs: 227 - 236
  • El cebo para la caza del zorro en un documento vasco del siglo XVIII

   José María Satrústegui
   págs: 237 - 246
  • Una inscripción ibérica del mediodía

   Juan Faus Cardona
   págs: 247 - 248
  • Escritos en vascuence del Venerable Padre Esteban de Adoain

   Pedro María Zabalza
   págs: 249 - 269
  • Leyendas vascas de W. Webster

   Angel Irigaray, Charles Videgain
   págs: 271 - 278
 • 1975 Vol. 7
 • (+) ver más
  • Étude Phonologique sur les Dialectes Basques (I)

   Nicole Moutard
   págs: 5 - 42
  • "El Cantar de Bretaña". (Un poema inédito de fines del siglo XV en la lengua vasca)

   Alfonso Otazu
   págs: 43 - 70
  • S. It´s Chamorro. -R. (Oh? Oh.) (To the memory of Hans Barge, a German who sailet with Magellan)

   W.W. Schuhmacher
   págs: 71 - 73
  • La elegía vasta de Juan de Amendux (1564)

   José María Satrústegui
   págs: 75 - 85
  • Comentarios al artículo "Una clave para la Hidronimia Pirenaica"

   Lennart Andersson
   págs: 87 - 88
  • Programa de vida cristiana en una aldea de la zona de Pamplona en el siglo XVIII. (Tres sermones inéditos de Joaquín de Lizarraga en euskara)

   Juan Apecechea Perurena
   págs: 89 - 127
  • Más del manuscrito de W. Webster

   Ch. Videgain, A. Irigaray
   págs: 129 - 135
 • 1974 Vol. 6
 • (+) ver más
  • Réflexions sur l´hydronymie basque

   H. Polge
   págs: 307 - 323
  • Euskara idatziaren joskera

   Fr. Luis (OFM) Villasante
   págs: 325 - 342
  • La aportación vasca al Atlas Lingüístico de Europa

   Trepetx
   págs: 343 - 351
  • Estudios sobre entonación vasca según el habla de Guernica

   S. Basterrechea
   págs: 353 - 393
  • Interpretación de un texto euskérico de Artajona (Navarra)

   Javier Irigaray Imaz
   págs: 395 - 396
  • Una poesía vasca compuesta con ocasión del nacimiento del príncipe Felipe Próspero (1657) y publicada por la Universidad de Salamanca en 1658

   Lucien Clare
   págs: 397 - 449
  • Noticias bio-bibliográficas del vascólogo y etnólogo Wentworth Webster

   A. Irigaray
   págs: 451 - 452
  • Quelques contes basques tirés du manuscrit Webster

   Charles Videgain
   págs: 453 - 464
  • Bibliografía

   Nils M. Holmer
   págs: 465 - 466
 • 1974 Vol. 6
 • (+) ver más
  • Origen del vocablo "Chaho"

   Henri Gavel-Justo Gárate
   págs: 159 - 163
  • Documento de Irache (1283) referente a Cirauqui

   José María Lacarra
   págs: 165 - 182
  • El elemento lation-románico en la lengua vasca

   Luis Michelena
   págs: 183 - 209
  • Una clave para la Hidronimia Pirenáica

   Justo Gárate
   págs: 211 - 240
  • Notes sur le poésie chez Bernard Gasteluçar

   Pierre Lafitte
   págs: 241 - 259
  • ESAN/ERRAN en el área lingüística alto-navarra

   J.M. "Txepetx" Sánchez Carrión
   págs: 261 - 264
  • Euskal-aditzaz zenbait gogoeta

   J. Oregi Aranburu
   págs: 265 - 283
  • W. WEBSTER idazle zenaren euskal ipuiñak

   A. Irigaray-Ch. Videgain
   págs: 285 - 296
  • Corrigenda

   págs: 297 - 299
 • 1974 Vol. 6
 • (+) ver más
  • Homenaje a Axular

   págs: -20 - ?
  • Relevo y saludo

   Vicente Galbete Guerendiáin
   págs: 5 - 7
  • Recuerdo a un navarro ilustre: Pedro de Axular

   Vicente Galbete Guerendiáin
   págs: 11 - 19
  • En el "Homenaje a Axular"

   José Intxausti
   págs: 21 - 22
  • Axularren Itzala

   José M.ª Satrústegui
   págs: 23 - 28
  • Características de la obra "GERO". de Pedro de Axular, y puesto que a una tal obra corresponde en la Literatura Euskaldun actual

   Fr. Luis Villasante
   págs: 29 - 38
  • Glosas en dialecto navarro al "GUERO" de Axular

   José Luis Los Arcos Elío
   págs: 39 - 83
  • Sobre la estancia de Axular en la Universidad de Salamanca

   Iciar Michelena Mtz. de Ilarduya
   págs: 85 - 88
  • Axularren argia eta itzala

   Joxemiel Barandiaran´go
   págs: 89 - 102
  • De Lexicografía Vasca. (A propósito del "Axular-en Hiztegia" del P. Luís Villasante)

   Luis Michelena
   págs: 103 - 121
  • AXULARRen berri gutti ezagunak

   Angel Irigaray
   págs: 123 - 128
  • Pedro de Axular en Baztán

   P. Jorge de Riezu
   págs: 129 - 130
  • AXULAR edo lurraren kantua

   Iratzeder
   págs: 131 - 134
  • Bibliografía Axulariana

   Fr. Luis Villasante
   págs: 135 - 152
  • Corrigenda

   págs: 153 - ?
 • 1973 Vol. 5
 • (+) ver más
  • Die Sprache des Souletiners TARTAS

   Karl Bouda
   págs: 277 - 300
  • Die Sprache des Poeten VILINCH

   Karl Bouda
   págs: 301 - 318
  • XIII Contribución al Diccionario Vasco

   Justo Gárate
   págs: 319 - 338
  • Observaciones a la parte lingüística de von Lüdemann

   Justo Gárate
   págs: 339 - 344
  • El relato vasco de von Lüdemann (Parte lingüística)

   Justo Gárate, Martín Zubiría
   págs: 345 - 353
  • Basque et latin vulgaire

   Jacques Allieres
   págs: 355 - 367
  • Textos Vascos del siglo XVIII, en Tierra de Estella

   Manuel de Lecuona
   págs: 369 - 390
 • 1973 Vol. 5
 • (+) ver más
  • Bemerkungen zum Südhochnavarrischen

   K. Bouda
   págs: 133 - 161
  • Bemerkungen zum Labourdinischen des Abbé GOYHETCHE

   K. Bouda
   págs: 163 - 184
  • Gogo en Axular

   Angel (S.J.) Goenaga
   págs: 185 - 244
  • Gogo en Oihenart

   Angel (S.J.) Goenaga
   págs: 245 - 259
  • Dos pastorelas de Teobaldo I, Rey de Navarra (II)

   Hortensia Viñes
   págs: 261 - 271
 • 1973 Vol. 5
 • (+) ver más
  • Dos notas epigráficas

   Joan Corominas
   págs: 5 - 19
  • Berichtigungen zu einer Abhanelung über baskische Syntax

   K. Bouda
   págs: 21 - 37
  • La notion de googol et le problème de l´origine des basques

   H. Polge
   págs: 39 - 48
  • Dos pastorelas de Teobaldo I, rey de Navarra

   Hortensia Viñes Rueda
   págs: 49 - 60
  • Léxico empleado por Leizarraga de Briscous

   Gabriel Aresti
   págs: 61 - 128
 • 1972 Vol. 4
 • (+) ver más
  • Autour de gizon bat rt gizon bi

   Pierre Lafitte
   págs: 293 - 297
  • De toponimia vasca y vasco-románica en los Bajos-Pirineos

   Joan Corominas
   págs: 299 - 319
  • En torno al topónimo "Morea"

   José María Iraburu Mathieu
   págs: 321 - 343
  • Cinco cartas eusquéricas del Ayuntamiento de S. J. de Luz al de Vera (de 1778)

   A. Irigaray
   págs: 345 - 351
  • Otxoa-Arinen "Doctrina" - (1713)

   J. Oregi
   págs: 353 - 369
  • Excomunión por el Abad de Urdax

   P. Jorge de Riezu-E. Zudaire
   págs: 371 - 375
  • Códices manuscritos en vascuence en la Biblioteca Nacional de París

   Martín Larrayoz
   págs: 377 - 403
 • 1972 Vol. 4
 • (+) ver más
  • Dos raíces geminadas en el vocablo "Guipúzcoa"

   Justo Gárate
   págs: 133 - 148
  • Erho, eho (matar)

   P. (O.F.M. Cap.) Policarpo de Iráizoz
   págs: 149 - 151
  • Sobre una forma inédita de la primera persona del singular transitivo, en Urrizola-Galain (Ulzama)

   Txepetx
   págs: 153 - 156
  • Flexiones verbales empleadas por Leizarraga de Briscous, en sus traducciones vascas de 1571

   Gabriel Aresti
   págs: 157 - 194
  • Die Syntax einiger baskischer Kasus

   K. Bouda
   págs: 195 - 205
  • Formas de nombres de localidades vizcainas

   Alfonso Irigoyen
   págs: 207 - 218
  • Basq.kado = Èchelier (Cast.espárrago)

   H. Polge
   págs: 219 - 227
  • Gogo en Leiçarraga

   Angel (S.J.) Goenaga
   págs: 229 - 260
  • Bemerkungen zu den baskischen Texten in FLV III, 9, 1971, 292, ff

   K. Bouda
   págs: 261 - 264
  • Producción literaria de Joaquín Lizarraga (1748-1835)

   P. Ondarra
   págs: 265 - 281
  • Más sobre los manuscritos euskéricos de la Bibliothéque Nationale

   págs: 283 - 286
  • Bibliografía

   págs: 287 - 288
 • 1972 Vol. 4
 • (+) ver más
  • Nota marginal sobre la huella latina en la lengua vasca

   Luis Michelena
   págs: 5 - 25
  • Bermerkungen zu DUVOISINs labourdinischer Ãœbersetzung des Alten Testaments

   K. Bouda
   págs: 27 - 58
  • Gregorio Arruebarrenak argitara gabe utzi zuen eskuskribu batez zembait ohar

   Xabier Kintanak
   págs: 59 - 72
  • Romance vasco de la doncella guerrera

   José M.ª Satrústegui
   págs: 73 - 85
  • Los códices en vascuence de la Biblioteca Nacional de París

   Martín Larráyoz
   págs: 87 - 124
  • Bibliografía

   K. Bouda
   págs: 125 - 128
 • 1971 Vol. 3
 • (+) ver más
  • Por qué la P- es un sonido lábil

   Holger Pedersen, Justo (itzul.) Gárate
   págs: 227 - 230
  • Le grincement des chars

   H. Polge
   págs: 231 - 238
  • Eine baskisch-südkaukasische Wortgleichung: bask. *uzu, südkauk. *vsw "gebären, geboren werden"

   K. Bouda
   págs: 239 - ?
  • Toponimia, léxico y gramática

   Luis Michelena
   págs: 241 - 267
  • Sur un point de morphologie nominale du basque

   Karmele Rotaeche Amusategi, J. Léonce Doneux
   págs: 269 - 290
  • Correspondencia familiar vasca del siglo XIX

   J.M. Satrústegui
   págs: 291 - 306
  • Aditzeko askargille batzuei buruz

   Josu Oregi Aranburu
   págs: 307 - 310
  • Toponimia menor de la cuenca

   Francisco J. Oroz Arizcuren
   págs: 311 - 323
  • Acerca de la etimología de Arnotegui

   Francisco Arrarás
   págs: 325 - 331
  • Toponimia de Oroz-Betelu

   Benito Urtasun Villanueva
   págs: 333 - 347
  • Bibliografía

   Justo Gárate
   págs: 349 - 357
 • 1971 Vol. 3
 • (+) ver más
  • Iliberri y la cuestión Vasco-Ibérica

   Lennart Andersson
   págs: 107 - 118
  • Ainu und Kaschinawa, sprachliche Beziehungen eine paläoeurasischen Sprache auf sachalin zu einer Panosprache in Nordperu

   K. Bouda
   págs: 119 - 125
  • Reflexions sur la poysemie et la polyonymie en basque

   H. Polge
   págs: 127 - 148
  • Descubrimiento y redescubrimiento en textos vascos

   Luis Michelena
   págs: 149 - 169
  • Pregón festivo de San Juan

   José M.ª Satrústegui
   págs: 171 - 179
  • Gogo en Tartas

   Angel (S.J.) Goenaga
   págs: 181 - 191
  • Ukan eta Eduki aditzen esangura berezia Atsularren usarioan

   Xabier Kintanak
   págs: 193 - 195
  • Flexiones verbales empleadas por Pedro de Axular en su obra "Gero"

   Gabriel Aresti
   págs: 197 - 221
 • 1971 Vol. 3
 • (+) ver más
  • Miscelánea vasca

   Antonio Tovar
   págs: 5 - 10
  • Les appellations basques et Gasconnes du Marron d´Inde

   L. Michelena, H. Polge
   págs: 11 - 14
  • Gogo en Dechepare

   Angel (S.J.) Goenaga
   págs: 15 - 23
  • Gogo en refranes antiguos

   Angel (S.J.) Goenaga
   págs: 25 - 34
  • Canto ritual del agua en Año Nuevo

   José M.ª Satrústegui
   págs: 35 - 73
  • Posesiboak Idazle Zaharretan

   Xabier Kintana
   págs: 75 - 80
  • Breves Notas (sobre la declinación indefinida en el Dr. Jean Etchepare)

   Miguel Loinaz
   págs: 81 - 86
  • UNAIA (Testimonios de su uso y su significado)

   Juan San Martín
   págs: 87 - 94
  • Bibliografía

   Fr. Luis Villasante
   págs: 95 - 101
 • 1970 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Racine et radical dams le verbe basque

   Goulven Pennaod
   págs: 249 - 267
  • El romance navarro antiguo

   Ricardo Ciérvide
   págs: 269 - 370
 • 1970 Vol. 2
 • (+) ver más
  • Les appellations gasconnes et basques du coq et du chat

   H. Polge
   págs: 141 - 147
  • Vowel interactión in Bizcayan Basque

   Rudolf P. G. de Rijk
   págs: 149 - 167
  • Hurgando en los nombres de parentesco

   Joan Coromines
   págs: 169 - 182
  • Personajes populares relacionados con la brujería en Navarra

   José María Satrústegui
   págs: 183 - 229
  • Un cancionero vasco del s. XVI en Obanos

   Bernardo Estornés Lasa, Mariano Estornés Lasa
   págs: 231 - 233
  • Etxahunen bertsoak guipuzkeraz

   P. Lafitte
   págs: 235 - 244
 • 1970 Vol. 2
 • (+) ver más
  • A historic-comparative análysis of the structure of the basque language

   Mils M. Holmer
   págs: 5 - 40
  • The principal linguistic types

   Mils M. Holmer
   págs: 41 - 47
  • The system of the causative verbs in basque

   G. Silnitski
   págs: 49 - 56
  • Ergative and pseudo-ergative in basque

   Terence H. Wilbur
   págs: 57 - 66
  • Nombre y verbo en la etimología vasca

   Luis Michelena
   págs: 67 - 93
  • Notas al libro de cuentas de Valcarlos

   José María Satrústegui
   págs: 95 - 133
  • La carta euskérica de 1415

   Angel Irigaray
   págs: 135 - 136
 • 1969 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Die Rektion bei dem faktitivem bask, -erazi, -arazi "lasen"

   K. Bouda
   págs: 299 - 302
  • Les apellations gasconnes et basques des céréales les plus usuelles

   H. Polge
   págs: 303 - 317
  • Is Basque an S.O.V. language?

   Rudolf P.G. de Rijk
   págs: 319 - 351
  • Romance del amante relegado, en la literatura popular vasca

   José M.ª Satrústegui
   págs: 353 - 361
  • Toponimia vasca en Corella

   Diego Pascual de Eraso
   págs: 363 - 369
  • El euskera en la toponimia de Artajona

   José M.ª Jimeno Jurio
   págs: 371 - 385
  • Reseñas

   págs: 386 - ?
   • Le poète souletin Pierre Topet-Etchahun

    Pierre Lafitte
    págs: 387 - 395
   • Johannes Hubschmid, die asko-usko- suffixe und das problem des ligurischen

    Luis Michelena
    págs: 397 - 401
 • 1969 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Sobre algunos nombres vascos de parentesco

   Luis Michelena
   págs: 113 - 132
  • Libro de cuentas de un herrero de Valcarlos (S. XIX)

   José María Satrústegui
   págs: 133 - 286
  • Una carta del siglo XV en vascuence

   Florencio Idoate
   págs: 287 - 290
  • El tratado de oir misa euskérico, de Beriayn, abad de Vterga

   Angel Irigaray
   págs: 291 - 294
 • 1969 Vol. 1
 • (+) ver más
  • Notas lingüísticas a "Colección diplomática de Irache"

   Luis Michelena
   págs: 1 - 32
  • Apéndice

   Luis Michelena
   págs: 33 - 54
  • Indice

   págs: 55 - 59
  • Observaciones sobre el vascuence y el Fuero General de Navarra

   Julio Caro Baroja
   págs: 61 - 95
  • Los vascos en el ejército romano

   A. García Bellido
   págs: 97 - 107