Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Inicio / Fin:
1(1919)-
Editor:
Bilbo: Euskaltzaindia
ISSN:
0210-1564
Periodicidad:
Semestral
Materias:
Literatura vasca, Lengua vasca
Url:
http://www.euskaltzaindia.net/euskera
  Sumarios disponibles
  2011 Vol. 56:3
 • (+) ver más
  • XVI. Jagon jardunaldiak:

   Arabatik Arabara euskaraz

   págs: 517 - ?
   • Sarrera

    Andres Iñigo
    págs: 519 - 522
   • Izena, izana

    Manu Ruiz Urrestarazu
    págs: 523 - 538
   • Azken 25 urteotako euskararen bilakaera Araban

    Jon Aizpurua
    págs: 539 - 556
   • Euskararen kale erabilera Gasteizen

    Olatz Altuna
    págs: 557 - 576
   • Arabako euskara eta herrigintza joan deneko 25 urtean

    Miel A. Elustondo
    págs: 577 - 588
   • Euskararen inguruko diskurtso berria Arabarako: gogoeta eta proposamena

    Iñaki Martínez de Luna
    págs: 589 - 652
   • Azken hitzak

    Sagrario Aleman
    págs: 653 - 656
  • Agosti Chaho eta erromantizismoa Euskal Herrian

   págs: 657 - ?
   • Sarrera

    Xabier Kintana
    págs: 659 - 662
   • Grammaire euskarianne delakoaz

    Beñat Oihartzabal
    págs: 663 - 686
   • Agosti Chahoren hiztegiko aitzin solasean hitzen iturriak

    Txomin Peillen
    págs: 687 - 696
   • Tubalengandik Aitorrengana

    Ana Toledo
    págs: 697 - 718
   • Euskal Herria Chahoren begietan

    Jean Haritschelhar
    págs: 719 - 736
   • Agosti Chahoren obraz eta bere eginaz

    Patri Urkizu
    págs: 737 - 788
  • Beste ikerketak

   págs: 789 - ?
   • Koldo Mitxelenak bere diskurtsoan estrategikoki integratzen ditu enuntziatu parentetikoak

    Agurtzane Azpeitia Eizagirre
    págs: 791 - 832
   • Amorosen disputa

    Jean Haritschelhar
    págs: 833 - 846
   • Antonio Arrue, el carlista que colaboró en el relanzamiento de Euskaltzaindia

    Manuel Martorell
    págs: 847 - 872
   • Los nombres vascos de los meses en una obra de 1621: Fabrica universal y admirable de la composición del Mundo

    Josu M. Zulaika Hernández
    págs: 873 - 904
  • Aurkibidea / Índice /Index, 2011

   págs: 905 - 908
  • Euskara agerkariaren idazkera arauak

   págs: 911 - 914
  • Normas de redacción de la revista Euskara

   págs: 915 - 918
  • Normes de rédaction de la revue Euskera

   págs: 919 - 922
  • Writing guidelines for the journal Euskera

   págs: 923 - 926
 • 2011 Vol. 56:1-2
 • (+) ver más
  • Ekitaldiak

   págs: 9 - ?
   • Jean-Baptiste Coyos-en sarrera-ekitaldia

    págs: 11 - ?
   • Ongietorria

    Mixel Etchebest
    págs: 13 - 14
   • Agurra

    Andres Urrutia
    págs: 15 - 16
   • Eüskararen bi dikotomia

    Jean-Baptise Coyos
    págs: 17 - 36
   • Mintzo haren ohoreagatik

    Txomin Peillen
    págs: 37 - 46
   • Euskaltzaindiaren ageriko ekitaldia Tafallan. Nafarroa Oinez 2011

    págs: 47 - ?
   • Ongietorria

    Rexu Urrutia
    págs: 49 - 52
   • <Tafallako Garcés de los Fayos Ikastolaren historia>

    Angel "Zaki" Iriso
    págs: 53 - 72
   • El euskera en Tafalla

    Jose Mari Esparza Zabalegi
    págs: 73 - 82
   • Euskaltzaindia eta Nafarroa

    Andres Iñigo
    págs: 83 - 84
   • Euskaltzaindia y Navarra

    Andres Iñigo
    págs: 85 - 88
   • Azken hitzak

    Andres Urrutia
    págs: 89 - 90
  • Agiriak

   págs: 92 - ?
  • Euskaltzaindia. Batzar Agiriak

   Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 94 - 174
  • Euskaltzaindiak 2011. urtean onartutako arauak

   Onosmastika

   Irizpideak eta txostenak

   págs: 177 - 182
   • A) Galipentzuberri, Berazkuren, Irabia, Orbaizetako ola / Fábrica de Orbaizeta, Zia, Eltzaurdia, Ontsoño, Kanpanzar, Otobarren, Matauku, Lizoainibar-Arriasgoiti, Arkauti, Leatxe, Erriberri, Gamarra, Mendixur, Arrizala

    págs: 187 - 274
   • B) Odieta: Anotzibar, Erripa, Gaskue, Gelbentzu, Ziaurritz

    págs: 277 - 296
   • C) Oltza Zendea: Aratzuri, Artazkotz, Asiain, Ibero, Izkue, Izu, Lizasoain, Oltza, Ororbia

    págs: 299 - 330
   • D) Atetz: Amalain, Aroztegi, Beratsain, Beuntza, Beuntzalarrea, Egillor, Eguarats, Eritzegoiti, Hiriberri, Labaso, Ziganda

    págs: 331 - 376
  • Txostenak

   págs: 377 - ?
   • Sobre los topónimos Gamarra y Gamarragutxia

    Elena Martínez de Madina Salazar
    págs: 379 - 384
   • Markixa / Marquijana

    Felix Mugurutza Montalbán
    págs: 385 - 394
   • Luzero edo Lucero izenaz

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    págs: 395 - 398
  • Hitzarmenak

   págs: 399 - ?
   • Euskaltzaindiak 2011. urtean zehar hainbat lankidetza-hitzarmen izenpetu ditu

    págs: 401 - 410
  • Berriak

   págs: 411 - ?
   • 2011ko albisteen kronika

    págs: 413 - 416
  • Omenaldiak

   págs: 417 - ?
   • 2011n omenduak izan diren Euskaltzaindiko kideak

    págs: 419 - 424
  • Hil berriak

   págs: 425 - ?
   • Jose Antonio Arana (1931-2011) eta euskaltzaindia

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 427 - 424
   • Jose Antonio Arana (1931-2011) bibliografia

    Joan Mari Torrealdai
    págs: 435 - 444
   • Jose Antonio Arana (1931-2011) omenez...

    Begoña Arana
    págs: 445 - 450
   • Vahan Saskisian (1954-2011) armeniar hizkuntzalariaren oroitzapenez

    Xabier Kintana
    págs: 451 - 462
   • Xabier Gereño (1924-2011) eta Euskaltzaindia

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 463 - 466
   • Xabier Gereño (1924-2011): euskaltzalea, ekintzailea, adiskidea

    In memoriam

    Xabier Kintana
    págs: 467 - 474
   • Fernando Mendizabal Mujika (1934-2011)

    Joseba Intxausti
    págs: 475 - 484
  • Euskera argikariaren idazketa arauak

   págs: 487 - 490
  • Normas de redacción de la revista Euskera

   págs: 491 - 494
  • Normes de rédaction de la revue Euskera

   págs: 495 - 498
  • Writing guidelines for the journal Euskera

   págs: 499 - 502
 • 2010 Vol. 55:1
 • (+) ver más
  • Miren Lourdes Oñederra Olaizola Euskaltzaindian sartzea

   págs: 14 - 122
  • Ekitaldiak

   págs: 14 - 122
   • Ongietorria

    Odón Elorza Gonzalez
    págs: 15 - 18
   • Agurra

    Andrés Urrutia Badiola
    págs: 19 - 20
   • Drift

    Miren Lourdes Oñederra Olaizola
    págs: 21 - 44
   • Ur lasterraren dama

    Miren Azkarate Villar
    págs: 45 - 54
  • Patxi Uribarren Leturiaga Euskaltzaindian sartzea

   págs: 56 - 122
   • Ondoetorria

    Asier Agirre
    págs: 57 - 58
   • Agurra

    Andrés Urrutia Badiola
    págs: 59 - 60
   • Izan zirelako gara, eta garelako izango dira

    Patxi Iribarren Leturiaga
    págs: 61 - 88
   • Ganbarruetatik Araba euskendunera

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 89 - 116
  • Euskarazko terminologia juridiko-administratiboa Jardunaldia

   págs: 122 - 258
  • Jardunaldiak

   págs: 122 - 258
   • Nafarroako lege-testuak: lexiko juridiko elebidunaren hustuketa

    Andrés Urrutia, Esther Urrutia
    págs: 123 - 176
   • Itzulpen atala: Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta bertze plaza batzuetan

    Mikel Taberna Irazoki
    págs: 177 - 196
   • Nafarroako Parlamentuko itzultzaile interpreteak: zer nolako harremana dugu terminologiarekin?

    Ander Irizar Apaolaza
    págs: 197 - 208
   • Euskarazko terminologia lanaren plangintza

    Araceli Diaz de Lezana
    págs: 209 - 232
   • Terminologia juridiko administratiboa, Iruñeko Udaleko Itzulpen Zerbitzuan: arazo nagusiak

    Inma Errea
    págs: 233 - 256
  • Agiriak

   págs: 258 - 488
   • Euskaltzaindia. Batzar agiriak

    págs: 259 - 310
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 312 - 488
   • Hiztegia Batuaz Ziurtagiria

    Andoni Sagarna
    págs: 313 - 314
  • Onomastika

   págs: 318 - 488
   • Hauek onomastika batzordeak paratuak: Kinta/Quinta, Ariníz, Oleta, Azilu, Anuntzeta, Moreda, Araba, Urroz, Oiz.

    págs: 319 - 340
   • Hauek Patxi Salaberri Zaraitegi Onomastika batzordekideak paratuak: Allin, Azpurgi, Ziritza, Galientzu, Nabaskoze, Untzue, Olabe, Lizoainibar-Arriasgoiti, Makirriain, Aitzoain, Añezkar, Artika, Elkarte, Larrageta, Lotza, Oteiza, Ballariain, Beriobeiti, Eli Erromanfzatu eta Abarzuza

    págs: 343 - 442
   • Ibai izenen erabilera zuzenaz: Bidasoa

    Iñigo Andres
    págs: 445 - 446
   • Informe sobre las denominaciones Sierra de Toloño y Sierra de Cantabria

    Roberto González de Viñaspre
    págs: 447 - 486
   • Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Euskarabidearen eta Eusaltzaindiaren arteko lankidetza Hitzarmena lutzatzea 2010 urterako

    págs: 489 - 498
  • Hitzarmenak

   págs: 489 - 520
   • Lankidetza hitzarmena DEIA egunkariarekin

    págs: 499 - 504
   • Zierbenako udala

    págs: 505 - 508
  • Berriak

   págs: 512 - 520
   • Euskaltzian omenduak, 2010

    págs: 513 - 516
  • Euskararen herri hizkeren ATLASA: I. eta II. liburuekin aurkezpena

   págs: 520 - 540
  • Aurkezpenak

   págs: 520 - 560
   • Agurra eta EHHA egitasmoaren nondik norakoak

    Andrés Urrutia Badiola
    págs: 521 - 526
   • Euskararen Herri Hizkeren Atlasa (EHHA): I. eta II. liburuekin aurkezpena

    Adolfo Arejita Oñarte Etxebarria
    págs: 527 - 532
   • EHHAren lehen liburukia

    Beñat Oihartzabal
    págs: 533 - 536
   • Euskararen Herri Hizkeren Atlasa egitasmoa

    Txomin Garcia
    págs: 537 - 538
  • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: Literatura ataria aurkezpena

   págs: 541 - 541
   • BBK-Euskaltzaindia literatura ataria

    págs: 541 - 542
   • Euskera agerkariaren idazketa arauak

    págs: 545 - 548
   • Normas de redacción de la revista Euskera

    págs: 549 - 552
   • Normes de rédaction de la revue Euskera

    págs: 553 - 558
   • Writing guidelines for the journal Euskera

    págs: 557 - 560
 • 2010 Vol. 55.3
 • (+) ver más
  • Ekitaldiak

   págs: 1087 - ?
  • Xarles Videgain Castetem sarrera-ekitaldia

   págs: 1087 - 1128
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 1091 - 1092
   • Euskaltzaindian sartze-mintzaldia: Baionan

    Xarles Videgain Castet
    págs: 1093 - 1119
   • Koloreen abezedarioari jarraikiz

    Beñat Oihartzabal Bidegorri
    págs: 1121 - 1128
  • Jardunaldiak

   págs: 1129 - ?
  • Jean Martin Hiribarrenen omenezko Jardunaldia

   págs: 1131 - 1224
   • J.M Hiribarren bere mendean

    Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 1133 - 1146
   • Xuriak eta gorriak. Azkainen eta Bardozen

    Xipri Arbelbide Mendiburu
    págs: 1147 - 1164
   • Arbasoak Hiribarrenen Euskaldunak idazlanean

    Ana M. Toledo Lezeta
    págs: 1165 - 1190
   • Juan Martin Hiribarrenen Eskaraz eguia (1858), erranak eta aforismoak

    Xabier Altzibar Aretxabaleta
    págs: 1191 - 1224
  • Fernando Artola "Bordari" ... mendeaurren-omenaldia

   págs: 1225 - 1326
  • Fernando Artola "Bordari"-ri omenaldia

   págs: 1227 - 1227
   • Fernando Artola "Bordari"-ri omenaldia

    Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 1229 - 1230
   • Bordari eta Hondarribiko euskal ondarea

    Txomin Sagarzazu
    págs: 1231 - 1240
   • Bordari: gizon osoa

    Pello Esnal
    págs: 1241 - 1245
   • Fernando Artola Bordari: gizon osoa

    Joxemari Iriondo
    págs: 1247 - 1252
   • Itsasoko tragediak euskal kanta zaharretan

    Patri Urkizu
    págs: 1253 - 1326
  • Zarautzko Frantziskotarren 400.urteurrena

   págs: 1327 - ?
   • Frai Baertel sermoilari famatua

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 1329 - 1334
   • Agirre Asteasukoaren Eracusaldiac: Sermoia ikuspegi sozio-diskurtsiboaren argitan

    Miren Arantzazu Ozaeta Elortza
    págs: 1335 - 1341
  • Agiriak

   págs: 1343 - ?
  • Euskaltzaindia. Batzar Agiriak

   págs: 1345 - 1389
  • Ikerketak

   págs: 1390 - 1436
  • Onomastika

   págs: 1393 - 1420
  • Plentziako Badia/Bahía de Plentzia

   págs: 1395 - 1398
  • Biñaspre/Binasperi

   págs: 1399 - 1402
  • Caicedo de Yuso

   págs: 1403 - 1404
  • Berroztegieta

   págs: 1405 - 1415
  • Orbai(t)zeta

   págs: 1416 - 1420
  • Jagon

   págs: 1421 - ?
   • Ikastolak, berrikuntzaren eredu

    J. Iñaki Etxezarreta Alberdi
    págs: 1423 - 1436
  • "Nafarroa oinez, 2010" eta Euskaltzaindia:

   págs: 1437 - ?
   • Euskaltzaindia

    Iñaki Erroz Aizkorbe
    págs: 1439 - 1440
   • Iruñerriko euskararen ezaugarriak

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 1441 - 1447
   • Azken hitzak

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 1449 - 1450
  • Hitzarmenak:

   págs: 1451 - ?
  • Eusko Jaurlaritzak eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiek, eta Euskaltzaindiak lau urterako programa-kontratua sinatu dute.

   págs: 1453 - 1454
  • Mondragon Unibertsitatearen eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

   págs: 1455 - 1457
  • Mintzola Fundazioak eta Euskaltzaindiak lankidetza-hitzarmena sinatu dute

   págs: 1458 - 1459
  • Bilboko Udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena berretsi dute

   págs: 1460 - 1460
  • El Diario Vsco egunkariaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

   págs: 1461 - 1462
  • Aurkezpenak-berriak:

   págs: 1463 - ?
  • Durangoko 45. Euskal Azokarekiko kontu-errendapena

   págs: 1465 - 1467
  • Euskaltzaindia XIV. Euralex Nazioarteko Kongresuan

   págs: 1468 - 1468
  • Joshua Fishmanek ohorezko euskaltzainaren diploma jaso du

   págs: 1469 - 1469
  • Euskaltzaindia Bartzelonako Liber Azokan izan da

   págs: 1470 - 1470
  • "Erandioko leku-izenak" webgunea aurkeztu da

   págs: 1471 - 1471
  • Joxe Azurmendiri eman diote Saiakeraren Euskadi Saria

   págs: 1472 - 1472
  • Anjel Lertxundik irabazi du Espainiako Saiakera Saria

   págs: 1473 - 1473
  • Hiztegi Batuaren paperezko edizio berria

   págs: 1474 - 1474
  • Gasteizko Ubarrundia toponimia lanaren aurkezpena Euskaltzaindiaren Osoko Batzarrari

   págs: 1475 - 1475
  • Juan Jose Arginzonizek 1783ko Diccionario de la Lengua Castellana-ren dohaintza egin dio Euskaltzaindiari

   págs: 1476 - 1476
  • Jagonet 2010

   págs: 1477 - 1477
  • Omenaldiak:

   págs: 1479 - ?
  • Junes Casenaveri omenaldia

   págs: 1481 - 1481
  • Pedro Yrizar zenari omenaldia

   págs: 1482 - 1482
   • Pedro Iriza, aitta

    Iñigo Yrizar
    págs: 1483 - 1486
  • Xabier Kintana "Gabriel Aresti begi-gogoetan"

   págs: 1487 - 1487
   • Gabriel Aresti begi-gogoetan

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 1488 - 1490
  • 2010eko "Xalbador" Eguna

   págs: 1491 - 1492
  • Joan Mari Torrealdaik jaso du "Lauxeta" Saria

   págs: 1493 - 1493
  • Jose Luis Lizundia, euskaltzain osoa saritu dute Abadiñon

   págs: 1494 - 1494
  • Hilberri-Txostenak:

   págs: 1495 - ?
   • Jorge Cortes Izal (1930-2010)

    Patxi Zabaleta
    págs: 1497 - 1506
   • Xabier Lete oroitzen

    Jose Angel Irigaray
    págs: 1507 - 1512
  • Aurkibidea/índice/Index, 2010

   págs: 1513 - 1518
  • Euskera agerkariaren idazketa arauak

   págs: 1521 - 1524
  • Normas de redacción de la revista Euskera

   págs: 1525 - 1528
  • Normes de rédaction de la revue Euskara

   págs: 1529 - 1532
  • Writing guidelines for the journal Euskera

   págs: 1533 - 1536
 • 2009 Vol. 54.3
 • (+) ver más
  • Sarrera

   Itziar Idiazabal, Andoni Barreña
   págs: 455 - 462
  • Ikerketak

   págs: 462 - 503
   • Euskal eredu elebidunak, murgilketa eta hizkuntzen irakaskuntza bateratua: kontzeptuen berrikusketa.

    Itziar Idiazabal, Ibon Manterola
    págs: 463 - 504
   • Testua, testu generoa eta hizkuntzaren ikas irakaskuntza

    Luis Maria Larringan
    págs: 505 - 539
   • Gelako interakzioa: irakasleen esku hartzea eta ikasleen ahozko ekoizpena. Holas arauen azalpena Lehen Hezkuntzako ikasleen eskutik

    Matilde Sainz, Eneritz Garro, Arantza Perez
    págs: 541 - 677
   • Zergatik eskolaratzen dituzte gurasoek seme alaak euskarazko hizkuntza ereduetan?

    Estibalitz Amorrortu, Ane Ortega
    págs: 579 - 602
   • Lehenengo hitzak eta morfologia markak haur euskaldunengan: elebakarrengan eta elebidunengan

    Andoni Barreña, Iñaki Garcia
    págs: 603 - 638
   • Euskara H2 goiztiarraren ezagugarrien bila: adizkiak eta gramatika kasuak haurren ipuin kontaketan

    Maria Jose Ezeizabarrena, Ibon Manterola, Leire Beloki
    págs: 639 - 681
   • Euskararen irakaskuntza H1 eta H2 gisa 5 eta 8 urte bitartean

    Margareta Almgren, Itziar Idiazabal, Ibon Manterola
    págs: 683 - 721
   • Ahozko narratibotasuna interakzionismoaren argitara: kohesio mekanismoek esaten digutena

    Ines Garcia-Azkonaga, Leire Diaz de Gereñu Lasaga
    págs: 723 - 770
   • Errepikapen lexikoak ahozko modalitatearen koherentzia sintaktikoaren ikuspegitik aztergai

    Alaitz Alegría
    págs: 771 - 809
   • Kostesiaren azterketa euskarazko bi debateetan

    Josune Zabala
    págs: 811 - 842
   • "Omen"en zalantzak argitu nahian

    Larraitz Zubeldia
    págs: 843 - 883
  • Liburu aipamenak

   págs: 884 - 920
   • Genee, I. eta Hinrichs, J.P (ed)

    C.C. Uhlenbeck (1866-1951) a lunguist revisited

    Pruden Gartzia
    págs: 885 - 888
   • Soskice, J. The sisters of Sinai: how two lady adventurers discovered the Lost Gospels

    Pruden Gartzia
    págs: 889 - 894
   • Fishman J. Do not Leave Your Language Alone

    Andres Urrutia
    págs: 895 - 901
 • 2009 Vol. 54.2
 • (+) ver más
  • Sarrera

   Ana M. Toledo Lezeta
   págs: 931 - 934
  • Ikerketak

   págs: 932 - 1148
   • Gerra Zibila eta euskal kontagintza

    Jon Kortazar Uriarte
    págs: 935 - 951
   • Isiltasunaren gerraostetik gerrari buruzko autobiografia

    Ana M. Toledo Lezeta
    págs: 953 - 990
   • Gerla Zibila: Iparraldeko ikuspegia

    Jean Haitschelhar Duhalde
    págs: 991 - 1026
   • La recuperación de la memoria histórica en la novela contemporánea vasca

    Mari Jose Olaziregi Alustiza
    págs: 1027 - 1047
   • Euskal teatroa gerra Zibilean (1936-1937)

    Patri Urkizu Sarasua
    págs: 1049 - 1078
   • Gernikako bonbardaketa euskal literaturan: errepresentazio eta begirada politikoak

    Iratxe Retolaza Gutiérrez
    págs: 1079 - 1108
   • Gerra zibila saizarbitoriaren bihotz bi-n: literaltasuna, alegoria eta beste zenbait hipotei

    Ur Apalategi Idirin
    págs: 1109 - 1126
   • Gerra bizila Ramon Saizarbitoriaren narrazioetan

    Iñaki Aldekoa Beitia
    págs: 1127 - 1147
  • Liburu aipamenak

   págs: 1148 - 1186
   • Delisle, Jean: La terminologie au Canada. Histoire d´une profession

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 1149 - 1161
   • Duchêne, Alexandre: Ideologies across Nations. The construction of linguistix minorities at the United Nations

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 1163 - 1167
   • Euskera agerkariaren idazketa arauak

    págs: 1171 - 1174
   • Normas de redaccion de la revista Euskera

    págs: 1175 - 1178
   • Normes de rédaction de la revue euskera

    págs: 1179 - 1182
   • Writing guidelines for the journal Euskera

    págs: 1183 - 1186
 • 2009 Vol. 54.1
 • (+) ver más
  • Joseba Lakarra euskaltzaindian sartzea

   págs: 12 - 118
  • Ekitaldiak

   págs: 12 - 214
   • Ongietorria

    Josu Jon Olano
    págs: 13 - 14
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 15 - 16
   • Aitzineuskara eraikiz: zergatik ezkerra!

    Joseba Andoni Lakarra
    págs: 17 - 98
   • Gabon kantak era arkaismoen bestelako mintegiak. Joseba Andoni Lakarraren sarrera hitzaldiari erantzuna

    Jose Antonio Arana Martixa
    págs: 99 - 111
   • Arratzu

    Dorleta Alberdi Aretxerreta
    págs: 113 - 115
  • Euskaltzaindiaren 90. urteaurrena: Araba

   págs: 118 - 164
   • Ongietorria

    Juan Antonio Zarate
    págs: 119 - 121
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 123 - 124
   • Celebración del 90 aniversario de Euskaltzaindia

    Xabier Agirre
    págs: 125 - 126
   • Arabako idazleak

    Patxi Uribarren
    págs: 127 - 140
   • Arabaren arabera

    Manuel Mª Ruiz Urrestarazu
    págs: 141 - 148
   • Gasteizko toponimia egitasmoaren lehen liburuki biak

    Jose Luis Lizundia
    págs: 149 - 153
   • Toponimia de Vitoria

    Elena Martinez de Madina
    págs: 155 - 161
  • Euskaltzaindiaren 90. urteurrena: Iparraldea

   págs: 164 - 214
   • Ongietorria

    Patxi Arotzarena
    págs: 165 - 166
   • Agurra

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 167 - 167
   • Euskaltzaindiaren 90. urteburukari

    Pierre Charritton
    págs: 169 - 174
   • Jean Hiriart Urruty (1927-1990)

    Emile Larre
    págs: 175 - 181
   • Hazparneko euskara XVIII. mendeko testu argitaragabe baten arabera

    Manuel Padilla
    págs: 183 - 192
   • Hazparneko euskararen berezitasunez bi hitz

    Maia Duguine
    págs: 193 - 210
  • Uztapide bertsolariari omenaldia 1000.urteurrenean

   págs: 214 - 214
  • Jardunaldiak

   págs: 214 - 298
   • Uztapideren omenez

    Joxe Ramon Zubimendi
    págs: 215 - 215
   • Uztapide bat batean

    Nicolas Aldai
    págs: 217 - 220
   • Uztapide bertsolaritzaren historian: ardatz, gailur eta maisu

    Pello Esnal
    págs: 221 - 240
   • Utzapide, eskua bertsotan

    Antton Aranburu
    págs: 241 - 243
   • Gai jartzaile baten larriak

    Joxe Mari Iriondo
    págs: 245 - 252
   • Uztapidek 100 urte

    Xabier Euzkitze
    págs: 255 - 256
  • Toponimia ikastaroa

   págs: 258 - 298
   • Toponimia gizarteratzeko lanen garrantzia

    Felix Mugurutza
    págs: 259 - 263
   • Kale izendegiak: izenak hautatzeko erabiltzeko araiak

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 265 - 277
   • Getxo

    Javi Aranguena
    págs: 279 - 279
   • Zumaiaren izana izenen bidez gizarteratzea

    Xabier Azkue Ibarbia, Imanol Azkue Ibarbia
    págs: 281 - 282
   • Erandio

    Ane Hernandez, Amaia Arriaga
    págs: 283 - 286
   • Bermeo

    Maite Alvarez de Zarate
    págs: 287 - 291
   • Errenteria

    Jose Mari Jauregi
    págs: 293 - 296
  • Ikerketak

   págs: 298 - 246
   • Le basque langue euroasienne (suite)

    Michel Morvan
    págs: 299 - 305
   • Marquina 1923: student rollo and his wife among the Basques: South Africa 1926: Professor rollo and his wife among the south africans

    Mary Eggermont Molenaar, Pruden Rollo. Jr, Jabier Kaltzakorta
    págs: 307 - 342
  • Agiriak

   págs: 345 - 406
   • Euskaltzaindia: batzar agiriak

    págs: 346 - 402
  • Hitzarmenak

   págs: 406 - 446
   • Euskaltzaindia eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa: Hitzarmena (2009-01-21)

    págs: 407 - 414
   • EiTb eta Euslaltzaindia: Hitzarmena (2009-04-21)

    págs: 415 - 422
   • UNESCO Etxea eta Euskaltzaindia: Htzarmena (2009-06-23)

    págs: 423 - 427
   • Euskera agerkariaren idazketa arauak

    págs: 431 - 434
   • Normas de redacción de la revista Euskera

    págs: 435 - 438
   • Normes de rédaction de la revue Euskera

    págs: 439 - 442
   • Writing guidelines for the journal Euskera

    págs: 443 - 446
 • 2007 Vol. 52:1
 • (+) ver más
  • Jose Irazu "Bernardo Atxaga" Euskaltzaindian sartzea

   págs: 8 - ?
   • Bernardo Atxaga, Euskaltzaindian sartzea

    Iñaki Amenabar
    págs: 9 - 12
   • Bernardo Atxaga, Euskaltzaindian sartzea

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 13 - 14
   • Antzarak, zenbakiak eta letrak

    Jose "Bernado Atxaga" Irazu
    págs: 15 - 28
   • Ekintzailearen laudorioa

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 29 - 49
  • Mikel Zalbide euskaltzaindian sartzea

   págs: 50 - ?
   • Mikel Zalbide, Euskaltzaindian sartzea

    Joxe Joan Gonzalez de Txabarri Miranda
    págs: 51 - 58
   • Mikel Zalbide, Euskaltzaindian sartzean

    Andres Urrutia
    págs: 59 - 60
   • Pedagogoa batzar nagusietan. Hizkuntzen azterbideak, Iturriagaren argitan. Euskaltzaindiko sarrera-hitzaldia

    Mikel Zalbide
    págs: 61 - 158
   • Zerbitzari eta eragile zabala

    Henrike Knörr
    págs: 159 - 165
  • Euskaltzaindiaren XV. Barne jardunaldiak

   págs: 166 - ?
   • XV. Barne Jardunaldien egitaraua

    págs: 167 - 168
   • Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

    Andres Urrutia
    págs: 169 - 176
   • Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

    Ibon Sarasola
    págs: 177 - 188
   • EGO proiektua zertan den

    Pello Salaburu
    págs: 189 - 196
   • Euskal corpus onomastikoa. Euskaltzaindiaren XV. Barne Jardunaldiak

    Patxi Galé García, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 197 - 222
   • Pirinioak: hizkuntzak eta literaturak

    Henrike Knörr
    págs: 223 - 226
   • XVI. Biltzarraren antolakizunaz

    Jose Luis Lizundia
    págs: 227 - 228
   • Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak eta Euskaltzaindiaren edukiak

    Andoni Sagarna
    págs: 229 - 238
   • Joanes Etxeberri egitasmos (2007-2008)

    Joseba Intxausti Rekondo
    págs: 239 - 268
   • Ahozko ondarea biltzeko egitasmoa. Euskaltzaindia: Dialektologia Batzordea

    Adolfo Arejita
    págs: 269 - 274
   • Zientzia, teknologia eta kultura hitzak Euskaltzaindiaren Hiztegi Batuaren bigarren itzulian

    Xabier Kintana
    págs: 275 - 279
  • Teodoro Arburua eta Eusebio de Etxalar

   págs: 280 - ?
   • Teodoro Arburua eta Eusebio de Etxalar

    Andres Urrutia
    págs: 281 - 282
   • Bi etxalartar Euskaltzaindiaren sorreran: Teodoro Arburua - Eusebio de Etxalar

    Pello Apezetxea Zubiri
    págs: 283 - 290
   • Bortzirietako hizkeraren zenbait berezitasun gaurko gazteen mintzairan

    Patxi Iñigo
    págs: 291 - 316
  • Iker Saila

   págs: 316 - ?
  • Dialektologia

   págs: 317 - ?
  • Uharte (Iruñea): Euskalkiak eta Komunikabidea

   págs: 318 - ?
   • Euskalkien trataera ikus-entzunezko hedabideetan

    Esti Arzuaga
    págs: 319 - 322
   • Euskalkien eta herri komunikabideak

    Iñaki Mundiñano Larraza
    págs: 323 - 334
   • Euskalkiak eta Komunikabideak

    Iñaki Zabaleta Urkiola
    págs: 335 - 350
   • Karrape Irratian euskalkien erabilera

    Arantxa Iparragirre
    págs: 351 - 352
   • Nafarroako euskal komunikabideak

    Patxi Iñigo
    págs: 353 - 358
   • Euskara Batua eta euskalkiak

    Pello Apezetxea
    págs: 359 - 364
   • Euskalkiak eta komunikabideak

    Joseba Igarabide Huarte
    págs: 365 - 366
   • Euskalkiak eta komunikabideak

    Jean Haritschelhar
    págs: 367 - 371
  • Onomastika

   págs: 372 - ?
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 373 - 382
   • Tolosako leku-izenak liburuaren aurkezpena

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 383 - 386
   • Hondarribia/Fuenterrabía. Toponimo(ar)en gainean

    Patxi Salaberri
    págs: 387 - 390
   • Nafarroako herri izenen bukaerako txistukaria eta toponimoen arautzea

    Patxi Salaberri
    págs: 391 - 394
   • En torno a la forma vasca del topónimo mayor larraona (Ameskoa)

    Patxi Salaberri
    págs: 395 - 400
  • Jagon Saila

   págs: 401 - ?
  • Sustapen Batzordea

   págs: 402 - ?
   • Euskaltzaindiaren eragina euskararen erakunde publikoaren hizkuntza politika proiektuan

    Erramun Baxok
    págs: 403 - ?
  • Euskaltzaindiaren Agiriak

   págs: 413 - ?
  • Batzar-Agiriak

   págs: 414 - ?
   • Donostian, 2007ko otsailaren 2an

    págs: 415 - 417
   • Bilbon, 2007ko otsailaren 23an

    págs: 418 - 420
   • Ageriko bilkura

    págs: 421 - 423
   • Ageriko bilkura (Asteasu, 2007-III-17)

    págs: 424 - 426
   • Donostian, 2007ko martxoaren 30ean

    págs: 427 - 428
   • Etxalarren, 2007ko apirilaren 19an eta 20an

    págs: 429 - 433
   • Etxalarren, 2007ko apirilaren 20an eta 21ean

    págs: 434 - 436
   • Ageriko bilkura

    págs: 437 - 447
   • Bilbon, 2007ko maiatzaren 31n eta ekainaren 1ean

    págs: 448 - 450
   • Ageriko bilkura (Donostia, 2007-VI-2an)

    págs: 451 - 454
   • Donostia, 2007ko ekainaren 29an

    págs: 455 - 457
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   págs: 458 - ?
   • 38. Araua: Munduko estatu-izenak, herritarren izenak, hizkuntza ofizialak eta hiriburuak (Arau zuzendua eta eguneratua)

    págs: 459 - 484
   • Euskaltzaindiaren Baionako ordezkaritza berriaren inaugurazioa

    Andres Urrutia
    págs: 485 - 491
  • Berriak

   págs: 492 - ?
   • EiTB eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    págs: 493 - 494
   • Euskaltzaindiak eta Elhuyar Fundazioak elkarlanerako hitzarmena sinatu dute

    págs: 495 - 496
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia 2006ko R.M. Azkue literatura sariak

    págs: 497 - 500
   • BBK-Euskaltzaindia literatura sariak: 2007ko deialdia

    págs: 501 - 502
   • Kepa Altonagaren Etxepare, Aldudeko medikua liburuaren aurkezpena

    págs: 503 - 505
  • "Ez dok amairu" Erakusketa

   págs: 506 - ?
   • "Ez dok amairu" erakusketa

    Andres Urrutia
    págs: 507 - 508
   • "Ez dok amairu" erakusketa, 1966-03-06 - 1972ko abendua

    Joxemari Iriondo
    págs: 509 - ?
 • 2006 Vol. 51:2
 • (+) ver más
  • Ana M.ª Toledo Lezeta, Euskaltzeindian Sartzea

   págs: 622 - ?
   • Ana Maria Toledo Lezeta, Euskaltzaindian sartzea. Ongietorri!

    Jose Angel Zabalo
    págs: 623 - 624
   • Ana Maria Toledo Lezeta. Agurra

    Andres Urrutia
    págs: 625 - 628
   • Musen arnasatik goi-arnasara, euskal letretan barrena

    Ana Maria Toledo Lezeta
    págs: 629 - 656
   • Ana Maria Toledo Lezeta euskaltzainaren sarrera-hitzaldia eta Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiaren erantzuna

    págs: 657 - 665
  • Patxi Salaberri Zaratiegi, Euskaltzaindian Sartzea

   págs: 666 - ?
   • Patxi Salaberri Zaratiegi, Euskaltzaindian sartzea. Agurra

    Andres Urrutia
    págs: 669 - 672
   • Uxueko izenak mintzagai

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 673 - 692
   • Sobre los nombres de Ujué

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 693 - 712
   • Hamahirugarrena Uxuekoa, Erriberriko Merindadekoa

    Andres Iñigo
    págs: 713 - ?
  • Mendeurren eta Ospakizunak

   págs: 722 - ?
   • Joan Perez Lazarraga (1550-1605) idazlearen IV.mendeurrena: 1605-2005. Ongietorria/Bienvenida

    Jose Felix Urrutia
    págs: 723 - ?
  • Nafarroa Oinez 2006

   págs: 726 - ?
   • Nafarroa Oinez 2006. Ongietorria

    Jon Abril
    págs: 727 - 728
   • Agurra

    Andres Urrutia
    págs: 729 - 730
   • Bera / Vera de Bidasoa herri izenaz

    Andres Iñigo
    págs: 731 - 736
   • Bortzirietako euskararen bilakaera eta egungo egoera

    Patri Arburua
    págs: 737 - 770
   • Labiagak Laruni itzala egin zionekoa, edo <> hari zenekoa

    Joxan Oiz
    págs: 771 - ?
  • R.M. Azkue/Lauro Ikastola Legeztatu Zeneko 40. Urteurrena

   págs: 776 - ?
   • R.M. Azkue/Lauro Ikastola 40. urteurrena. Ongi etorriak!

    Andres Urrutia
    págs: 777 - 778
   • Lauro Ikastola

    Ignacio Etxeberria
    págs: 779 - 780
   • R.M. Azkue/Lauro Ikastola 40. urtemuga

    Pedro Aranburu
    págs: 781 - 784
   • Euskaltzaindia eta Lauro Ikastola: euskararen aldeko 50 urteko kidetasu ibilbidea

    Jaime Martinez
    págs: 785 - ?
  • Juan San Martin, Euskaltzain Osoa, Eibarko Seme Kutun

   págs: 812 - ?
   • Juan San Marin Eibarko seme kutun

    Andres Urrutia
    págs: 813 - ?
  • Iker Saila

   págs: 817 - ?
  • Onomastika

   págs: 818 - ?
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 819 - ?
  • Udal Izenez

   págs: 822 - ?
   • Gaubea

    Xabier Kintana
    págs: 823 - ?
   • Erriberagoitia

    Onomastika batzordea
    págs: 824 - ?
  • Kontxejuen Izenez

   págs: 828 - ?
   • Jungitu

    Onomastika batzordea
    págs: 829 - 830
   • Komunioi

    Onomastika batzordea
    págs: 831 - 834
   • Gamiz

    Onomastika batzordea
    págs: 835 - 838
   • Ihurre

    Onomastika batzordea
    págs: 839 - 842
   • Berantevilla eta Soportilla izenen inguruan

    Henrike Knörr
    págs: 843 - 844
   • En torno a Berantevilla y Soportilla

    Henrike Knörr
    págs: 845 - 846
   • Euskal Herri inguruko exonimoak. Exonomastika azpibatzordea

    Euskaltzaindia
    págs: 847 - ?
  • Literatura

   págs: 868 - ?
   • Agur hitzak (Ondarroan, Herri-hizkera Jardunaldia)

    Andres Urrutia
    págs: 869 - ?
   • Augustin Zubikarai (1914-2004)& Euskalteatroa

    Patri Urkizu
    págs: 871 - 878
   • La noticia de Nemzeti Hírlap. La correspondencia del Pr. Luciano Bonaparte con un científico húngaro

    Karoly Morvay
    págs: 879 - ?
  • Jagon Saila

   págs: 887 - ?
  • X.Jagon Jardunaldiak

   págs: 888 - ?
   • X.Jagon Jardunaldiak. Aurkezpena

    Andres Urrutia
    págs: 889 - ?
   • Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen hizkuntza politikak. Sarrera

    Erramun Osa
    págs: 891 - 892
   • Hizkuntza aniztasuna Europar Batasunean

    Patxi Juaristi
    págs: 893 - 918
   • Eremu urriko hizkuntzak Europa Batuan

    Erramun Baxok
    págs: 919 - 968
   • Eremu urriko hizkuntzak Europar Batasunean: ikuspegi juridikoa Hego Euskal Herritik

    Santiago Larrazabal
    págs: 969 - 984
   • Europar Batasuna eta euskararen aldeko hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian

    Jean-Baptiste "Battittu" Coyos
    págs: 985 - 998
   • Europar Batasuna eta euskararen aldeko hizkuntza politika: Nafarroa

    Andres Iñigo
    págs: 999 - 1008
   • Eremu urriko hizkuntzak Europan Euskal Autonomia Erkidegoko egoera jorratuz

    Jose Luis Lizundia
    págs: 1009 - 1014
   • Europar Batasuneko hizkuntza aniztasuna eta euskararen hizkuntza politikak X

    Jagon Jardunaldien ondorioak
    págs: 1015 - 1018
   • Euskararen iraupena, atzo eta gaur (2006-2007 ikasturteko irekiera-hitzaldia). Duestuko Unibertsitatea

    Ana Mª Toledo Lezeta
    págs: 1019 - 1027
  • Sustapen Batzordea

   págs: 1028 - ?
   • Hizkuntza politika aitzinproiektua "hiztun osoak helburu, haur eta gateak lehentasun"

    Euskaltzaindiko Sustapen Batzordea
    págs: 1029 - ?
   • Pré-projet de politique linguistique "un objectif central: des locuteurs complets. Un coeur de cible: les jeunes générations"

    págs: 1035 - 1040
   • Jagoneteko 2006ko datuak

    Joxe Ramon Zubimendi
    págs: 1041 - ?
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 1045 - 1046
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historia: X. emanaldia

    Piarres Xarritton
    págs: 1047 - ?
  • Euskaltzaindiaren Agiriak

   págs: 1051 - ?
  • Batzar-Agiriak

   págs: 1052 - ?
   • Ageriko bilkura

    págs: 1053 - ?
   • Antzuolan, 2006ko uztailaren 20an

    págs: 1057 - ?
   • Ageriko bilkura

    págs: 1061 - 1062
   • Uxuen, 2006ko irailaren 28an

    págs: 1063 - 1066
   • Ageriko bilkura

    págs: 1067 - 1068
   • Bilbon, 2006ko azaroaren 27an

    págs: 1069 - 1070
   • Ageriko bilkura

    págs: 1071 - 1072
   • Bilbon, 2006ko azaroaren 24an

    págs: 1073 - 1074
   • Donostian, 2006ko abenduaren 22an

    págs: 1075 - 1079
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   págs: 1080 - ?
   • Espainiako Erresumako auonomia-erkidegoen, probintzien eta probintzia-hiriburuen izenak. (Arau zuzendua eta eguneratua)

    págs: 1081 - 1094
   • Euskal Herri inguruko exonimoak

    págs: 1095 - 1098
   • Arabako Herri Izendegia

    págs: 1099 - 1109
  • Azkue Bibliotekaren Katalogazio Erregelak

   págs: 1110 - ?
   • Azkue Bibliotekaren katalogazio erregelak

    págs: 1111 - 1260
  • Hizkuntza Gaitasun Agiria Iparraldean

   págs: 1261 - ?
  • D-Mailako Hizkuntza Gaitasun Agiria

   págs: 1262 - ?
   • D-mailako hizkuntza gaitasun agiria

    Piarres Xarritton
    págs: 1263 - 1264
   • D-mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2006-VII-20

    págs: 1265 - 1266
   • D-mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2006-XII-22

    págs: 1267 - 1269
  • Berriak

   págs: 1270 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia. Literatura sariak

    págs: 1271 - 1272
   • Santxa kondesa antzezlana

    Aizpea Goenaga
    págs: 1273 - 1274
   • Mendebaldearen mintzo mindua. Aurkezpena

    Joseba Azkarraga
    págs: 1275 - 1276
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: R.M. Azkue sariak: Narrazioak eta olerkiak 2005. liburukiaren aurkezpena

    págs: 1277 - 1278
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: 2006. urteko literatura sariak

    págs: 1279 - ?
   • Txema Garcia-Viana: Txomin Agirre Saria. Eleberria: Arkitektoa

    págs: 1280 - ?
   • Alaitz Olaizola: Toribio Altzaga Saria. Antzerkia: Joanes. Ixaropenaren semea

    págs: 1281 - 1282
   • Aintzane Galardi Portu: Felipe Arrese Beitia Saria. Olerkia: Zirrikituak

    págs: 1283 - ?
   • Sebastian Gartzia Trujillo: Mikel Zarate Saria. Saiakera: Herri maitea, Herri dorpea

    págs: 1284 - 1286
   • Euskaltzain urgazle berriei diplomak eman dizkie Euskaltzaindiak

    págs: 1287 - 1290
   • Euskaltzain urgazle berriak

    Andres Urrutia
    págs: 1291 - 1294
   • Euskaltzain urgazle berriei diplomak banatzea

    Andoni Egaña
    págs: 1295 - 1296
   • Euskaltzaindia Saló del Llibre de Barcelona 2006

    Jon Artza-Ricardo Badiola
    págs: 1297 - 1298
   • Pili Artzari zilarrezko domina

    págs: 1299 - 1300
   • Durangoko 41. Euskal Liburu eta Disko Azoka

    Ricardo Badiola-Jon Artza
    págs: 1301 - 1302
   • Istitut d'Estudis Catalans. Euskaltzaindia: els treballs sobre la codificació lingüística de l'èuscar

    Henrike Knörr
    págs: 1303 - 1309
  • Hil Berriak

   págs: 1310 - ?
   • Federico Barrenengoa Arberas (1916-2005)

    Henrike Knörr
    págs: 1311 - 1314
   • Gaizka Barandiaran (1916-03-03/2006-07-20)

    Josemari Velez de Mendizabal
    págs: 1315 - 1322
   • Jose Maria Etxaburu Etxaburu (1913-2006)

    Gorka Aulestia Txakartegi
    págs: 1323 - 1328
 • 2006 Vol. 51:1
 • (+) ver más
  • Plazido Muxika Berrondoren Mendeurrena

   págs: 12 - ?
   • Plazido Muxika Berrondoren mendeurrena

    Andres Urrutia
    págs: 13 - 14
   • Zertzelada batzuk Plazido Muxikaren bizitzaz

    Jose Antonio Mujika
    págs: 15 - ?
   • Andima Ibiñagabeitia, Imanol Berriatua eta Gorgonio Renteria idazleei omenaldia

    págs: 32 - ?
   • Andima, Imanol eta Gorgonio elantxobetatarrei omenaldia

    Amaia Eiguren
    págs: 33 - 34
   • Andima, Imanol eta Gorgonio idazleei omenaldia

    Andres Urrutia
    págs: 35 - 38
   • Andima adiskidea

    Txomin Peillen
    págs: 39 - 44
   • Andimaren liburu bat eskuan

    Bernardo Atxaga
    págs: 45 - 50
   • Imanol Berriatua, euskal etorkizunaren ereile

    Xabier Kintana
    págs: 51 - 58
   • Gorgorino Renteria idazle

    Igone Etxebarria
    págs: 59 - 62
   • Olerki barriak Kaliforniatik bialduak

    págs: 63 - ?
  • Frantzisko Ignazio Lardizabal Urretabizkaiaren II.Mendeurrena

   págs: 66 - ?
   • Frantzisko Ignazio Lardizabalen II. mendeurrena

    Patxi Aierbe
    págs: 67 - 68
   • Lardizabalen 200. urteurrena

    Andres M. Urrutia
    págs: 69 - 70
   • Lardizabalen gramatika, bere gizarte-giroan

    Mikel Zalbide
    págs: 71 - 104
   • Lardizabalen gramatikaren iturri, ezaugarri eta helburuak

    B. Oyharçabal
    págs: 105 - ?
  • Iker Saila

   págs: 121 - ?
  • Hiztegigintza

   págs: 122 - ?
   • Neurri-izenal eta neurri-esamoldeak euskaraz

    J.R. Etxebarria
    págs: 123 - ?
  • Onomastika

   págs: 164 - ?
   • Irizpenak

    Mikel Gorratxategi
    págs: 165 - 166
   • Billoda

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Knörr Henrike , Andre Iñigo Ariztegi
    págs: 167 - 169
   • Billoda izenari buruzko dokumentazioa/Documentación sobre el nombre Billoda

    págs: 170 - 183
   • Abanto

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 184 - ?
   • Gaubea

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 185 - 186
   • Marieta-Larrintzar

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 187 - ?
   • Ondokolanda

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 188 - 189
   • Ollerieta

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 190 - ?
   • Erentxun

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 191 - 192
   • Elosua

    Mikel Gorrotxategi Nieto, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 193 - ?
  • Euskaltzaindiaren Barne-Historia (X)

   págs: 196 - ?
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 197 - 198
   • Pierre Lafitten gutundegia

    P. Xarritton, P. Andiazabal
    págs: 199 - 240
   • Biografía de Francsco J.Oroz Arizcuren

    H. Knörr
    págs: 241 - ?
   • Jirones de una vida abigarrada (de la gambella a la cátedra)

    Francisco J. Oroz
    págs: 241 - ?
  • Euskaltzaindiaren Agiriak

   págs: 359 - ?
  • Batzar-Agiriak

   págs: 360 - ?
   • Donostian, 2006ko urtarrilaren 27an

    págs: 361 - 363
   • Ageriko bilkura, 2006ko urtarrilaren 27an

    págs: 364 - 366
   • Bilbon, 2006ko otsailaren 24an

    págs: 367 - 369
   • Gasteizen, 2006ko martxoaren 31n

    págs: 370 - 372
   • Ageriko bilkura, 2006-IV-27

    págs: 373 - 374
   • Urnietan, 2006ko apirilaren 27an

    págs: 375 - 376
   • Ageriko bilkura, 2006ko maiatzaren 26an

    págs: 377 - 379
   • Elantxoben, 2006ko maiatzaren 26an

    págs: 380 - 382
   • Euskaltzain urgazle izendatuak, 2006-V-26

    págs: 383 - ?
   • Ageriko bilkura, 2006ko ekainaren 29an

    págs: 384 - ?
   • Zaldibian, 2006ko ekainaren 30ean

    págs: 386 - 387
   • Ageriko bilkura, 2006ko ekainaren 30ean

    págs: 388 - ?
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   págs: 392 - ?
   • 36.Frantziako errpublikako eskualde-, departamendu- eta hiriburu-izenak

    págs: 393 - 409
   • 148. Araua: e-ezuste

    págs: 410 - 482
   • Euskaltzaindiaren 2006ko batzar-egutegia

    págs: 483 - 485
  • Berriak

   págs: 486 - ?
   • 35 Euskaltzain urgazle berri

    págs: 487 - 488
   • Plazaberri agerkari digitala

    Andres Urrutia
    págs: 489 - 490
   • Basque fishermen in Iceland. Bilingual vocabularies in the 17th and 18th centuries

    Henrike Knörr
    págs: 491 - 500
   • 2005eko R. M. Azkue Literatura sariak

    págs: 501 - 504
   • Antzuolako Topinomia. Onomasticon Vasconiae bildumaren 25.liburukia

    págs: 505 - 508
   • Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri liburuaren aurkezpena

    págs: 509 - 510
   • Presentación del libro Neologismos en la obra de Sabino Arana Goiri

    págs: 511 - 512
   • Mendaur argitalpen bilduma berria sortu dute Euskaltzaindiak eta Nafarroako Gobernuak

    págs: 513 - 514
   • Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko. Mendaur I. Aurkezpena

    Andres Iñigo
    págs: 515 - 518
   • Jose Mari Satrustegi: ereile eta lekuko. Mendaur I. Presentación

    Andres Iñigo
    págs: 519 - 523
  • Hil Berriak

   págs: 524 - ?
   • Juan San Martin Ortiz Zaratekoa, euskaltzain osoa

    J.L. Lizundia
    págs: 525 - 534
   • Patxi Ondarra Erdozia: bizitza eta lanak (1925-2005)

    Andres Iñigo
    págs: 535 - 548
   • J.M.Aranade Olaondo

    Joxemari Iriondo Unanue
    págs: 549 - 562
   • Eujenio Agirretxe Azpillaga. Euskal sermolaria eta Euskararen predikaria (1920-2005)

    Paulo Agirrebaltzategi
    págs: 563 - 580
   • Juan Mª Lekuona eta Patxi Altunaren omenez

    Andres Urrutia
    págs: 581 - 582
   • Juan Mari Lekuona:... eta hitza lanabes bihurtu zuen (1927-2005)

    Ana Mª Toledo
    págs: 583 - 590
   • Patxi Altuna: jesuita, euskaltzalea, irakaslea eta euskaltzaina (1928-2006)

    Miren Azkarate
    págs: 591 - ?
 • 2005 Vol. 50:2
 • (+) ver más
  • ADOLFO AREJITA, EUSKALTZAINDIAN SARTZEA

   págs: 459 - ?
   • Adolfo Arejita, Euskaltzaindian sartzea

    Iñaki Azkuna
    págs: 461 - 462
   • Adolfo Arejita, Euskaltzaindian sartzea

    Andrés Urrutia
    págs: 463 - 464
   • Idatzizko eta ahozko tradizioa gaur egungoari buruz

    Adolfo Arejita
    págs: 465 - 506
   • Zaharrak berri, euskararen bizigarri

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 507 - 516
   • Ondoetorriak: Adolfo Arejitari omenaldia

    Iñaki Lejarraga
    págs: 517 - 518
   • Adolfo Arejitari bertso bi

    Jon Enbeita
    págs: 519 - ?
  • MENDEURREN ETA OSPAKIZUNAK

   págs: 523 - ?
  • FRANTZISKO LAPHITZ ETA JEAN-PIERRE ARBELBIDE JAUNEI OMENALDIA

   págs: 524 - ?
   • Laphitz-Arbelbide: Bi idazle euskaldunen haria

    Andres Urrutia
    págs: 525 - 526
   • Frantzizko Laphitz-Arriadaren bizia eta lanak

    P. Charritton
    págs: 527 - 532
   • Euskara Batua eta euskara ereduak

    Pello Salaburu
    págs: 533 - 546
   • Janpierre Arbelbide idazlea

    Xipri Arbelbide
    págs: 547 - ?
  • ESTEBAN URKIAGA "LAUAXETA" JAUNARI OMENALDIA

   págs: 556 - ?
   • Ondoetorria Euskaltzaindia!

    Jose Antonio Torrontegi
    págs: 557 - 558
   • Lauxeta eta Euzkadi egunkariaren euskal atala

    Xabier Altzibar
    págs: 559 - 626
  • NAFARROA OINEZ, 2005

   págs: 672 - ?
   • Ongietorria

    Luciano Agirre Goikoetxea
    págs: 673 - 674
   • Nafarroa Oinez, 2005

    A.M. Urrutia Badiola
    págs: 675 - 676
   • Agurra

    Polentzi Goikoetxea
    págs: 677 - 678
   • Juan Goikoetxea Zabalo, euskaltzain urgazlea, jaio zeneko mendeurrenean

    Iñigo Andres
    págs: 679 - 686
   • Jose Mari Satrustegi, euskal Onomastikaren eragilea

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 687 - ?
  • IKER SAILA

   págs: 698 - ?
  • HIZTEGIGINTZA

   págs: 699 - ?
  • OROTARIKO EUSKAL HIZTEGIA: BILDUMAREN AURKEZPENA (16 liburuki)

   págs: 700 - ?
   • Orotariko Euskal Hiztegia

    A.M Urrutia Badiola
    págs: 701 - 702
   • Orotariko Euskal Hiztegiaren historia

    Jose Luis Lizundia, Juanjo Zearreta
    págs: 703 - 718
   • Orotariko Euskal Hiztegiaren aurkezpenean: hiztegiak gaur

    Idoia Zenarruzabeitia
    págs: 719 - ?
  • GRAMATIKA

   págs: 723 - ?
  • GRAMATIKA JARDUNALDIAK ETA EGLU-VI LIBURUKIAREN AURKEZPENA

   págs: 724 - ?
   • Euskal Gramatika: lehen urratsak (EGLU) VI

    págs: 725 - 728
   • EGLU-VI: aurkezpena

    Andres Urrutia
    págs: 729 - 730
   • Gramatika Batzordeak 25 urte

    Jose Antonio Mujika
    págs: 731 - ?
  • DIALEKTOLOGIA

   págs: 745 - ?
  • II.DIALEKTOLOGIA JARDUNALDIAK: "Ahozko euskara: dakiguna eta darabilguna"

   págs: 746 - ?
   • Ahozko euskara: dakiguna eta darabilguna

    Jose Luis Goikoetxea Arrieta
    págs: 747 - 764
   • Baztan-Bidasoako hizkeren ekarpena (Dialektologiatik ikasgelara)

    Edu Zelaieta
    págs: 765 - 784
   • Ahozko euskara: dakiguna eta darabilguna-Jardunaldia

    págs: 785 - ?
  • ONOMASTIKA

   págs: 834 - ?
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 835 - 836
   • Komunioi

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 837 - ?
   • Okondogoiena

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 838 - ?
   • Zurbao

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 839 - ?
   • Biloda

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 840 - ?
   • Gorrebusto

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 841 - ?
   • Eltziego

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 842 - 843
   • Gillarte

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 844 - ?
   • Iñurreta

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 845 - ?
   • Urbina Basabe

    Mikel Gorrotxategi, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 846 - ?
   • Garaziko herri baten izenas: Ainhize VS. Ainhiza

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 847 - 850
   • Ohar batzuk Deio izenaren gainean

    Patxi Salaberri
    págs: 851 - 856
   • Unas breves notas acerca del nombre Deio

    Patxi Salaberri
    págs: 857 - 860
   • Euskaltzaindia, ICOSen XII. Biltzarrean

    págs: 861 - ?
  • LITERATURA

   págs: 865 - ?
  • VIII.HERRI-LITERATURA JARDUNALDIAK:"HERRI-PROSA ETA AHOZKOTASUNA"

   págs: 866 - ?
   • VIII.Herri-Literatura Jardunaldiak, "Herri-prosa eta ahozkotasuna" gaiaz

    págs: 867 - 868
   • VIII.Herri-Literatura Jardunaldiak

    Jabier Kaltzakorta
    págs: 869 - 870
   • VIII.Herri-Literatura Jardunaldiak

    Jose Ramon Zubimendi
    págs: 871 - 872
   • Herri-prosa: oinarri eta bide

    Pello Esnal
    págs: 873 - ?
  • JAGON SAILA

   págs: 911 - ?
  • IX.JAGON JARDUNALDIAK:"ELIZA ETA EUSKARA BILBOKO ETA DONOSTIAKO ELIZBARRUTIETAN"

   págs: 912 - ?
   • Jagon IX. Jardunaldiak

    Andres Iñigo
    págs: 913 - 914
   • Euskararen erabilera Bizkaiko Elizan: irizpide nagusiak

    A.M. Unzueta Zamalloa
    págs: 915 - 920
   • Euskararen erabilera Donostiako Elizbarrutian gaur egun

    Eustasio Etxezarrea
    págs: 921 - 930
   • Jogonet: 2005. urtean egindako lanen berri

    Joxe Ramon Zubimendi
    págs: 931 - ?
  • EUSKALTZAINDIAREN BARNE HISTORIAZ (VIII)

   págs: 934 - ?
   • Euskaltzaindiaren Barne-Historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 935 - 936
   • Pierre Lafitten gutundegia

    P. Charritton, P. Andiazabal
    págs: 937 - ?
  • EUSKALTZAINDIAREN AGIRIAK

   págs: 953 - ?
  • BATZAR-AGIRIAK

   págs: 954 - ?
   • Bilbon, 2005.eko ekainaren 23an

    págs: 955 - 956
   • Adolfo Arejita euskaltzainaren sarrera hitzaldia: 2005-VI-24

    págs: 957 - 959
   • Francisco Laphitz eta Jean-Pierre Arbelbideren omenez: 2005-VII-21

    págs: 960 - 963
   • Irisarrin, 2005.eko uztailaren 22an

    págs: 964 - 966
   • Altsasun, 2005.eko irailaren 23an

    págs: 967 - 968
   • Nafarroa Oinez: 2005eko irailaren 23an

    págs: 969 - 970
   • Mungian, 2005eko urriaren 21ean

    págs: 971 - 972
   • Ageriko bilkura: 2005eko urriaren 21ean

    págs: 973 - 974
   • Donostian, 2005eko azaroaren 25ean

    págs: 975 - 976
   • Bilbon, 2005eko abenduaren 16an

    págs: 977 - ?
  • EUSKALTZAINDIAREN ARAUAK

   págs: 980 - ?
   • Bizkaiko Herri Izendegia

    págs: 981 - 995
   • Hiztegi Batua

    págs: 996 - 1015
   • Antzinateko hirien euskarazko izenak

    págs: 1016 - ?
  • HITZARMENAK

   págs: 1024 - ?
   • Herri Aginteak-Euskaltzaindia

    Andres Maria Urrutia Badiola
    págs: 1025 - 1028
   • Eusko Jaurlaritza, foru Aldundien eta Euskaltzaindiaren arteko esparru-Hitzarmena / Convenio marco entre el Gobierno Vasco

    Diputaciones Forales y Euskltzaindia
    págs: 1029 - 1050
   • FEVE eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena, hizkuntza normalizaziorako

    págs: 1051 - 1052
   • Convenio entre FEVE y Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca para la normalización lingüística

    págs: 1053 - 1054
   • Instituto Cervantes eta Euskaltzaindiaren arteko Lankidetza hitzarmena

    págs: 1055 - 1057
   • Convenio de Colaboración entre el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    págs: 1058 - ?
  • BERRIAK

   págs: 1062 - ?
   • Euskaltzaindia Salo del Libre 2005ean

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    págs: 1063 - ?
  • BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA: LITERATUR SARIAK

   págs: 1066 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia Literatura Sariak

    págs: 1067 - 1068
   • Harizpeko neskaren afera

    Juan Jose Ispizua
    págs: 1069 - 1070
   • Itoti urdinaren azpian

    Aintzane Galardi
    págs: 1071 - 1072
   • Zertan dira askatasuna eta berdintasuna gaur egun?

    Xabier Agirre Urteaga
    págs: 1073 - 1074
   • 40 urteak

    Pantxo Hirigarai
    págs: 1075 - ?
  • BILBAO BIZKAIA KUTXA-EUSKALTZAINDIA: R.M.AZKUE: SARIAK

   págs: 1078 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia

    págs: 1079 - ?
  • AURKEZPENAK

   págs: 1082 - ?
   • Nerekin yaio nun: Txillardegiri omenaldia

    págs: 1083 - 1086
   • Un pequeño texto en Lengua Vasca (Recordando a Hugo Schuchardt)

    Henrike Knörr
    págs: 1087 - ?
  • V.MANUEL IRUJO SARIA, 2005

   págs: 1090 - ?
   • V.Manuel de Irujo Sariaren emanaldia dela eta

    Koldo Viñuelas
    págs: 1091 - ?
   • Discurso protocolario con motivo de la entrega del V Premio Manuel de Irujo

    Koldo Vuñuelas
    págs: 1092 - 1094
   • Hura zen don Manuel

    Miren Azkarate
    págs: 1095 - 1098
   • Manuel Irujo Saria

    Jean Haritschelhar
    págs: 1099 - ?
  • JOSE MARIA JIMENO JURIO IKERTZAILE...

   págs: 1104 - ?
   • Jose Maria Jimeno Jurio zenaren ikerketa lanen dohaintza Euskaltzaindiari

    págs: 1105 - 1106
   • Jose Maria Jimeno Jurio ikertzaile eta ohorezko euskaltzaina zenaren Toponimia eta euskararen historia ikerketarako fitxategiaren dohaintza

    Andres Urrutia
    págs: 1107 - 1108
   • Donación de los ficheros de Toponimia y de la historia del euskera del que fue investigador y académico de honor de Euskaltzaindia, José María Jimeno Jurío

    Andresq Urrutia
    págs: 1109 - 1110
   • José María Jimeno Juríoren Toponimiako eta euskararen historiako fitxategiaren dohaintza

    Roldán Jimeno Aranguren
    págs: 1111 - ?
   • Donación de las fichas de Toponimia y de historia del euskera de José María Jimeno Jurío

    Roldán Jimeno Aranguren
    págs: 1112 - 1114
   • José María Jimeno Jurio ikertzaile eta ohorezko euskaltzaina zenaren Toponimiako fitxategiaren dohaintza

    págs: 1115 - 1116
   • Maixa Goikoetxeari zilarrezko domina ematea

    Andres Urrutia
    págs: 1117 - 1118
   • D-Mailako hizkuntza gaitasuna agiria

    Piarres Xarritton
    págs: 1119 - 1120
   • D-Mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2005-VII-22

    págs: 1121 - 1122
   • D-Mailako hizkuntza gaitasun agiria: 2005-XI-25

    págs: 1123 - ?
  • HIL BERRIAK

   págs: 1126 - ?
   • Pierre Duny-Pétré

    Jean Haritschelhar
    págs: 1127 - ?
 • 2005 Vol. 50:1
 • (+) ver más
  • Andres Marís Urrutia Badiola, Euskaltzainburu berria, erakundean kargu-hartzea

   págs: 9 - ?
   • Euskaltzaindian kargu-hartzea

    Jean Haritschelhar
    págs: 11 - 13
   • Euskaltzaindian kargu-hartzea

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 15 - 20
   • Euskaltzainburu berria, Andres Maria Urrutia Badiola jaunaren kargu-hartzea

    Juan Jose Ibarretxe
    págs: 21 - 22
  • Euskaltzaindiaren XIV. Barne-Jardunaldiak

   págs: 23 - ?
   • XIV. Barne-Jardunaldiak

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 25 - 30
   • Euskaltzaindia Frantziako legedian

    Beñat Oyharçabal
    págs: 31 - 37
   • Euskal gramatika orotarikoa

    Pello Salaburu
    págs: 39 - 48
   • Arautegi eta Barne Erregeletarako onartutako aldaketak

    págs: 107 - 113
   • XIV. Barne-Jardunaldien kronika

    Pello Telleria
    págs: 115 - 117
  • Joan Perez Lazarraga (1550-1605) idazlearen IV. mendeurrena : 1605-2005

   págs: 119 - ?
   • Joan Perez Lazarragaren IV. mendeurrena

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 123 - 169
  • Iker Saila

   págs: 171 - ?
  • Onomastika

   págs: 173 - ?
   • Gipuzkoako herri izendegiaren aurkezpena

    Andrés Iñiro
    págs: 175 - 177
   • Gipuzkoako eskualde izenez ohar zenbait

    Jose Luis Lizundia
    págs: 179 - 181
   • Irizpenak

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 183 - ?
   • Sanmigelgaña

    Andres Iñigo
    págs: 185 - 186
   • Lankidetza

    págs: 187 - ?
   • Euskaltzaindiaren ekoizpen zientifikoa Inguma-n : Euskal Komunitate Zientifikoaren datu-basearen aurkezpena Euskaltzaindian

    Karmele Artetxe Sánchez
    págs: 189 - 203
  • Jagon Saila

   págs: 205 - ?
   • Ekuardorko jatorrizko hizkuntzen akademia antolatzeko II. lan-mintegiari buruzko txostena

    Xabier Kintana
    págs: 207 - 209
  • Euskaltzaindiaren barne-historioa (VII)

   págs: 211 - ?
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 213 - ?
   • Pierre Lafitten gutundegia

    J. A. Irigaray, P. Andiazabal, P. Xarritton, P. Gartzia
    págs: 215 - ?
   • A. Irigaray / P. Lafitte (1947-1964)

    J. A. Irigaray, P. Andiazabal, P. Xarritton, P. Gartzia
    págs: 217 - 274
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 275 - ?
  • Batzar-agiriak

   págs: 277 - ?
   • Bilbon, 2004.ko abenduaren 16an eta 17an

    págs: 279 - 282
   • Bilbon, 2005.eko urtarrilaren 28an

    págs: 285 - 286
   • Donostian, 2005.eko otsailaren 25ean

    págs: 287 - ?
   • Bilbon, 2005.eko martxoaren 18an

    págs: 288 - 289
   • Donostian, 2005.eko apirilaren 22an

    págs: 290 - 293
   • Argomaizen, XIV. Barne-Jardunaldiak : 2005.eko maiatzaren 27 eta 28an

    págs: 294 - 300
  • Euskaltzaindiaren Arauak

   págs: 301 - ?
   • 143 -Erri(a) osagaia gaurko toponimian

    págs: 303 - 308
   • 144 Hiztegi Batua

    págs: 309 - 348
  • Adierazpenak, Hitzarmenak...

   págs: 349 - ?
   • Euskaltzaindia eta Iruñeko Udalaren arteko hitzarmena

    págs: 356 - ?
   • Nafarroko Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren artean 2005. urterako egindako hitzarmena : 2002ko ekainaren 27an sinaturiko esparru-hitzarmenaren eranskina

    págs: 357 - 362
   • Euskaltzaindia-Topagunea

    págs: 363 - 365
  • Berriak

   págs: 367 - ?
   • Euskaltzaindiaren 2005eko batzar-egutegia

    Pello Telleria
    págs: 369 - 372
   • Bitoriano Gandiaga zenaren koadroa Euskaltzaindiari eskaintzean

    págs: 373 - 374
   • Manuel Lekuona saria Jean Haritschelhar euskaltzainburu ohiari

    págs: 375 - 381
   • Olentzero, San Nikolas eta beste

    Henrike Knörr
    págs: 382 - 386
   • Mikel Zarateren erregenez

    Patxi Oroz Arizcuren
    págs: 387 - 390
   • Euskararen inguruko Jardunaldiak egin dira Oñatin

    págs: 391 - 393
   • Etxepare literatur sariak banatu dira Iruñean

    Xabier Kintana
    págs: 394 - 395
   • Euskaltzain ohorezko berriei diplomak ematea

    págs: 396 - 397
  • Aurkezpena

   págs: 399 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia : Literatura sariak = Premios literarios : 1958-2003 liburukiaren aurkezpena

    págs: 401 - 411
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia : Literatura sariak : 2004

    págs: 412 - 414
   • BBk-Euskaltzaindia : R. M. Azkue literatura sariketa : 2004

    págs: 415 - 418
   • Zaldutik Zaldibarrera Onomasticon Vasconiae, 24

    págs: 419 - 422
  • Hil Berriak

   págs: 423 - ?
   • Jose Mari Larrarte eta Jose Garmendia gogoan

    págs: 425 - 436
   • Jose Garmendia Arruebarrena (1925-2005)

    Jose Luis Lizundia
    págs: 437 - 443
 • 2004 Vol. 49:2
 • (+) ver más
  • Jose Luis Lizundia Askondo, Euskaltzaindian sartzea

   págs: 603 - ?
   • Harrera

    Nekane Alonso
    págs: 605 - ?
   • Ongi etorri Abadiñora!

    Javier Uriarte
    págs: 607 - 608
   • Euskal kulturgintza 60ko hamarkadan

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 609 - 630
   • Jose Luis Lizundia euskaltzain berriari erantzuna

    Jean-Louis Davant
    págs: 631 - 640
   • Jose Luis Lizundia-ren sarrera mintzaldian

    Jean Haritschelhar
    págs: 641 - 642
   • Gerediagako Salbadoren

    Beñat Gaztelurrutia, Antton Mari Aldekoa-Otalora
    págs: 643 - 645
   • Akademiaren ekitaldi amaieran

    Jose Luis Iriondo
    págs: 647 - 649
  • Maurice Harrieten heriotzaren lehen menedurrena: (1814-1904)

   págs: 651 - ?
   • Maurice Harrieten (1814-1904) euskara-frantsesa hiztegiaren berezitasunak

    Arantxa Hirigoyen
    págs: 653 - 660
   • Maurice Harrieten liburutegia

    Pierre Andiazabal
    págs: 661 - 662
   • Larresoroko gaur egungo euskara

    Irantzu Epelde Zendoia
    págs: 663 - 677
   • Bernard Maurice Harriet (1814-1904) apezaren mendeurrenean

    Piarres Charritton
    págs: 679 - 695
  • Iker Saila

   págs: 697 - ?
  • Onomastika

   págs: 699 - ?
   • Irizpenak

    Mikel Gorratxategi
    págs: 701 - ?
   • Olatzagutia

    Andres Iñigo
    págs: 703 - 704
   • Laudio

    Andres Iñigo, Gorrotxategi Mikel
    págs: 705 - 707
   • Lezamako Toponimia: ekarpen kritikoa

    Patxi Galé García
    págs: 709 - 724
   • Eibarko Toponimia

    Patxi Galé García, Mikel Gorrotxategi
    págs: 725 - 799
  • Jagon saila

   págs: 801 - ?
   • VIII. Jagon Jardunaldiak: Eliza eta euskara Gasteizko elizbarrutian

    págs: 803 - ?
   • Eliza eta euskara Gasteizko elizbarruetan

    Andres Urrutia
    págs: 805 - ?
   • Gasteizko Elizaren sortzea eta euskara

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 807 - 809
   • Eliza katoliko erromatarra eta euskara

    Joseba Intxausti
    págs: 811 - 873
   • Gasteizko apaiztegia eta euskara gerra aurretik = El seminario de Vitoria y el euskera antes de la guerra civil

    Andrés Ibañez
    págs: 875 - 883
   • Euskeraren egungo egoera Gasteizko elizbarrutiko pastoral jardueran

    Emilio Perez
    págs: 885 - 902
   • Actitud de los habitantes de Villaverde de Trucíos hacia el euskera: 1986-2002

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    págs: 903 - 917
   • Euskera eta Euskaltzaindia Europako hizkuntzen mosaikoan

    Jean Haritschelhar
    págs: 919 - 922
   • El euskera y su Academia dçen el mosaico lingüístico europeo

    Jean Haritschelhar
    págs: 923 - 926
   • Euskaltzaindiaren agerraldia Nafarroako Parlamentuak Foru Komunitatean egin eta garatzen den hizkuntza politika aztertzeko eratutako batzordearen aurrean

    Andres Iñigo
    págs: 927 - 937
   • Comparecencia de Euskaltzaindia ante la ponencia constituida en el Parlamento Foral de Navarra, para el análisis del desarrollo de la política lingüística de la Comunidad Foral de Navarra

    Andres Iñigo
    págs: 939 - 950
   • Jagonet

    Jose Ramon Zubimendi
    págs: 951 - ?
  • Euskaltzaindiaren Barne-Historia (V)

   págs: 953 - ?
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 955 - ?
   • Pierre Lafitten Gutundegia

    P. Charriton, P. Andiazabal, J.A. Irigaray
    págs: 957 - ?
   • P. Lafitte - A. Irigaray (1955-1970)

    págs: 959 - 970
   • A. Irigaray - P. Lafitte 1933-1936

    págs: 971 - 983
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 985 - ?
  • Batzar agiriak

   págs: 987 - ?
   • Larresoron, 2004.eko ekainaren 25ean

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    págs: 989 - 990
   • Bilkura irekia Euskaltzaindia Haltsun eta Larresoron

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    págs: 991 - 994
   • Abadiñon, 2004.eko uztailaren 23an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    págs: 995 - 997
   • Ageriko bilkura bereziko batzar-agiria

    págs: 998 - 999
   • Lizarran, 2004.eko irailaren 17an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    págs: 1000 - 1002
   • Donostian, 2004.eko urriaren 29an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    págs: 1003 - 1005
   • Gazteizen, 2004.eko azaroaren 26an

    Jean Haitschelhar, Xabier Kintana
    págs: 1006 - 1008
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 1009 - ?
   • LII. arauen testu osoa. 140 Gipuzkoako herri izendegia

    págs: 1011 - 1020
   • 141 Herri-izenak: hurrenkera eta zeinu grafikoen erabilera

    págs: 1021 - 1028
   • 142 Antzinateko eskualdeen euskarazko izenak

    págs: 1029 - 1033
  • Adierazpenak, hitzarmenak

   págs: 1035 - ?
   • Batetik, Eusko Jaurlaritza, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien, eta, bestetik, Euskaltzaindiaren arteko 2004. urterako Hitzarmen erantsia

    págs: 1037 - 1039
   • Euskal Herriko unibertsitatearen (UPV/EHU) eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmenaren garapena 2004rako = Desarrollo del Convenio entre la universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Euskaltzaindia para el año 2004

    Jean Haitschelhar Duhalde, Juan Ignacio Pérez Iglesias
    págs: 1041 - 1042
   • Lankidetza hitzarmena, Iruñeko udalaren eta Euskaltzaindia-Euskararen Erret Akademiaren artean = Convenio de colaboración entre el ayuntamiento de Pamplona y la Real Academia de la Lengua Vasca

    págs: 1043 - 1046
   • Tolosako udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    Amaia Okariz
    págs: 1047 - ?
   • Tolosako udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena, "Tolosako leku izanak" deituriko lana sistematizatzeko eta maketatzeko

    págs: 1049 - 1052
   • Euskal Herriko ikastolen konfederazioaren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    Pedro Aranburu Aranburu, Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 1053 - 1056
  • Berriak

   págs: 1057 - ?
  • Euskal Herriko ikastolen konfederazioa eta Euskaltzaindiaren arteko ekitaldia

   págs: 1059 - ?
   • Euskaltzaindia-Euskal Herriko ikastolen konfederazioarekin hitzarmenaren sinatzea

    Jean Haitschelhar
    págs: 1061 - 1062
   • Euskal Herriko ikastolen konfederazioa eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    Pedro Aranburu
    págs: 1063 - 1064
   • Ikastolen konfederazioa eta Euskaltzaindia

    Andres Urrutia
    págs: 1065 - ?
   • Euskaltzaindia

    J. I. Etxezarreta
    págs: 1067 - 1068
  • Bilboko liburu-azoka 2004ko "Urrezko luma"

   págs: 1069 - ?
   • Idazle eta ikertzaile bat liburu artean beti. Jose Antonio Arana jaunaren Goraipenez

    Henrike Knörr
    págs: 1071 - 1072
  • Aurkezpenak, literatura sariketak eta beste

   págs: 1073 - ?
  • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia : Literatura sariak

   págs: 1075 - ?
   • BBK Literatura sariak

    Jean Haitschelhar
    págs: 1077 - 1078
   • Halako batean, heldu da manikien galeria Blunderbuss-eko geltokira. Txomin Agirre saria

    Mikel Zubeldia
    págs: 1079 - 1080
   • BBK-Euskaltzaindia: Literatura sariak: Poesia

    Luis Miguel Garde
    págs: 1081 - 1082
   • Mikel Zarate saio saria 2004

    Antton Aranburu
    págs: 1083 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia Literatura sariak: Mikel Zarate saria

    Patxiku Perurena
    págs: 1085 - ?
   • Ama, hor al zaude? Toribio Altzaga Saria. 2004

    Pedro Barrio
    págs: 1087 - 1089
   • BBK-Euskaltzaindia Literatur sariak

    Joserra Bilbao
    págs: 1091 - 1092
  • Literatura Sariak

   págs: 1093 - ?
   • R. M. Azkue Literatur Sariak 2003

    págs: 1096 - 1097
   • Premios Literarios R. M. Azkue 2003

    págs: 1099 - 1101
   • Azkue Sariak

    Jean Haitschelhar
    págs: 1103 - 1104
   • Azkue Sariak

    Jabier Kaltzakorta
    págs: 1105 - 1106
   • R. M. Azkue Literatur sariak

    Joserra Bilbao
    págs: 1107 - 1108
  • Euskaltzaindiak Lizarran

   págs: 1109 - ?
   • Nafarroa oinez 2004 dela eta, Euskaltzaindiak Lizarran antolatutako ekitaldiak

    Andres Iñigo
    págs: 1111 - 1112
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia en Estella con motivo del Nafarroa oinez 2004

    Andres Iñigo
    págs: 1113 - 1114
   • Euskaltzaindiako ekitaldietarako aurkezpena

    Josu Reparaz Leiza
    págs: 1115 - 1116
   • Presentación para los actos de Euskaltzaindia

    Josu Reparaz Leiza
    págs: 1117 - 1118
   • Estella/Lizarra - Euskaltzaindia

    Maria Jose Fernández
    págs: 1119 - ?
   • Euskara Estellerrian

    Andres Iñigo
    págs: 1121 - 1126
   • Toponimia, Estellerriko euskararen argigarri

    Patxi Salaberri
    págs: 1127 - 1136
   • Estellerriko euskara Arabako eta Nafarroa garaiko hizkeren bidegurutzean

    Iñaki Camino
    págs: 1137 - 1148
   • Lizarren argitaratu zen Eltsoko Santxoren Dotrina

    Patxi Zabaleta
    págs: 1149 - 1151
   • Euskaltzaindia

    Iñaki Astarriaga
    págs: 1153 - 1154
   • Liber 2004 azoka

    J. J. Zearreta, J. Artza, R. Badiola Uriarte
    págs: 1155 - 1156
   • Gema Insausti eta Itziar Rekalde-ri zilarrezko domina ematea

    Jean Haritschelhar
    págs: 1157 - 1158
  • Hizkuntza gaitasuna Iparraldean

   págs: 1159 - ?
   • EGA Iparraldean

    Piarres Xarritton
    págs: 1161 - ?
   • D mailako hizkuntza gaitasun agiria

    Jean Haritschelhar
    págs: 1163 - 1165
   • Txile, Argentina eta Uruguaiko bidaiaren berri

    Henrike Knörr
    págs: 1167 - 1169
  • Hil berriak

   págs: 1171 - ?
   • Manex Goyhenetche zenaren oroitzapena (1942-2004)

    Jean-Louis Davant
    págs: 1173 - 1176
   • Martin Ugalderen bizitzan zehar

    Joan Mari Torrealdai
    págs: 1177 - 1184
   • Augustin Zubikarai Bedialauneta (1914-2004)

    Andres Urrutia
    págs: 1185 - 1191
   • Aurkibidea = Índex = Index, 2004

    págs: 1193 - 1201
 • 2004 Vol. 49:1
 • (+) ver más
  • Mikel Zarateren heriotzaren 25. urteurrena

   págs: 12 - ?
   • Ageriko bilkura Mikel Zarateren omenez

    Pello Telleria
    págs: 13 - 14
   • Zorrizketan, Lezamako euskera alkartea

    Lourdes Prudencio
    págs: 15 - 16
   • Mikel Zarateren omenaldia

    Jean Haritschelhar
    págs: 17 - ?
   • Mikel Zarate, bizkaieraren eta euskara batuaren arteko zubigintzaren estratega

    Jose Luis Lizundia
    págs: 19 - 24
   • Mikel Zarateren irakasbidea

    Andres Urrutia
    págs: 25 - 28
   • Mikel Zarateri omenaldia

    Fernando Olabarrieta, Lourdes Prudencio
    págs: 29 - 37
  • Iker saila

   págs: 41 - ?
  • Gramatika

   págs: 42 - ?
   • Euskaltzaindiaren corpursez

    B. Oyharçabal
    págs: 43 - 55
  • Dialektologia / Euskalkiak

   págs: 56 - ?
  • Nafarroako Euskalkiak / Los dialectos del vascuence en Navarra

   págs: 57 - ?
   • Dialektoak interesgune

    Henrike Knörr
    págs: 61 - 63
   • Interés de los dialectos

    Henrike Knörr
    págs: 64 - 65
   • Irizpide metodologikoak egungo euskal dialektologian

    Iñigo Camino
    págs: 67 - 102
   • Nafarroako euskara irakaskuntzan

    Juan Luis Goikoetxea
    págs: 103 - 113
   • Euskara Batua eta euskalkiak Nafarroako Administrazioan eta Hezkuntzan: Inkesta baten emaitzak, kezkak eta ondorioak

    Paskual Rekalde, Patxi Iñigo Ariztegi
    págs: 115 - 200
   • Nafarroa hizkuntza kartografian (Nafarroako euskal dialektologiaren berrikuspen kritikoa)

    Gotzon Aurrekoetxea
    págs: 201 - 230
  • Onomastika

   págs: 231 - ?
   • Onomastika: Irizpenak

    págs: 233 - ?
   • Kanpezu

    págs: 235 - 236
   • Informe sobre la denominación del barrio de La Quadra/Lakabex

    págs: 237 - 240
   • Etxebarri

    págs: 241 - 242
   • Aretxaga

    págs: 243 - 244
   • Dictamen de la Comisión de Onomástica de la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia sobre Deierri, nombre del valle de Yerri en lengua vasca

    págs: 245 - 246
   • San Tomas izenaz lekukotasunak

    Jose Luis Lizundia
    págs: 247 - 248
   • Euskal Autonomia Erkidegoko eskualdeak izendatzeaz

    págs: 249 - 250
   • Errenteria

    págs: 251 - 253
   • Gazteizko kale-izendegiaz sindiko herritarren defendatzailaren galderari Euskaltzaindiaren erantzuna

    Henrike Knörr
    págs: 255 - 257
   • Respuesta a la consulta elevada por el síndico defensor vecinal acerca del régimen de bilingüismo en el callejero vitoriano

    Henrike Knörr
    págs: 259 - 261
  • Euskalaritzaren historia

   págs: 262 - ?
   • Edwrd Spencer Dodgson (1857-1922): Recopilación de sus publicaciones en prensa diaria. Homenaje a las puertas de su 150 aniversario

    Goio Bañales, Mikel Gorrotxategi
    págs: 265 - 349
  • Jagon Saila

   págs: 350 - ?
  • Euskaltzaindiaren barne-historia (V)

   págs: 354 - ?
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 355 - ?
   • Estanislao Arantzadiren bost gutun Piarres Broussaini

    Piarres Xarritton, Pruden Gartzia
    págs: 357 - 367
   • Pierre Broussain-en gutundegia

    P. Charritton, J.P. Ouret
    págs: 369 - 389
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 390 - ?
  • Batzar-agiriak

   págs: 391 - ?
   • 2003, XII

    págs: 395 - 397
   • 2004, I, II, III, IV, V

    págs: 398 - 409
   • Euskaltzaindiaren bilkura irekia

    págs: 411 - 412
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 414 - ?
   • Hiztegi Batua (aurpegia - azalkeria)

    págs: 415 - 420
   • Hiztegi Batua (azalkizun - azuzena)

    págs: 421 - 425
   • Adierazpena, euskalkien erabileraz

    págs: 426 - 429
   • Hiztegi Batua (b - berriz)

    págs: 430 - 465
   • Euskal Herria izena

    págs: 466 - 470
  • Adierazpenak, hitzarmenak...

   págs: 471 - ?
   • Euskaltzaindiak Euskal Herria izenari buruz egindako txostena

    págs: 473 - 483
   • "Garapen iraunkorra" euskaraz

    págs: 485 - ?
   • "Desarrollo sostenible" en euskera

    págs: 486 - ?
   • Adierazpena, euskalkien erabileraz: Irakaskuntzan, Komunikabideetan eta Administrazioan

    págs: 487 - 488
  • EUDEL-Euskaltzaindia: Hitzarmen berria

   págs: 489 - ?
   • EUDEL- Euskaltzaindia

    Karmelo Sáinz de la Maza
    págs: 491 - 492
   • EUDEL-Euskaltzaindia. Hitzarmena

    Jean Haritschelar
    págs: 493 - ?
   • EUDELen eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena, toki erakundeei laguntza teknikoa emateko izen toponimikoen arloan

    págs: 495 - 499
   • EUDEL-Euskaltzaindia. Hitzarmen berria

    Miren Dobaran
    págs: 501 - 502
   • EUDELen eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmen berria

    Andres Iñigo
    págs: 503 - 504
  • Berriak

   págs: 505 - ?
   • Euskaltzaindiaren 2004ko batzar-egutegi

    págs: 507 - 514
  • Literatura sariketak Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: Eleberria, antzerkia, saioa eta olerkia

   págs: 518 - ?
   • Literatura sariak 2003

    págs: 519 - 524
   • BBK - Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar
    págs: 525 - 528
   • Toribio Altzaga saria, antzerkia

    Patrizio Urkizu
    págs: 529 - ?
   • Txomin Agirre eleberri saria

    Txomin Peillen
    págs: 531 - ?
   • BBK - Euskaltzaindia sari banaketea

    Joserra Bilbao
    págs: 533 - 534
   • Azken hitzak

    Jean Haritschelhar
    págs: 535 - ?
  • Eusqueraren berri onac

   págs: 536 - ?
   • Agustin Kardaberazen Eusqueraren Berri Onac liburuaren edizio kritikoa

    págs: 539 - 540
   • Edición crítica del libro de Agustin Kardaberaz Eusqueraren Berri Onac

    págs: 541 - 542
   • Eusqueraren Berri Onac liburuaren aurkezpena

    Jean Haritschelhar
    págs: 543 - ?
   • Aita Agustin Kardaberaz, Eusqueraren Berri Onac (1761), edizio kritikoaren aurkezpena

    Patxi Altuna, Esther Zulaika
    págs: 545 - 550
   • Kardaberazen prentsaurrekoa, Guipuzkoako Foru Aldundia

    Alazne Mujika
    págs: 551 - 552
   • Eusqueraren Berri Onac, liburukiaren aurkezpena

    Jose Antonio Rekondo
    págs: 553 - 554
   • Agustin Kardaberaz

    Joxe Joan Gonzalez de Txabarri
    págs: 555 - 558
  • La España metafísica

   págs: 559 - ?
   • Pruden Garziaren, La España Metafísica, liburua aurkeztuz

    Xabier Kintana
    págs: 561 - ?
   • En la presentación de La España Metafísica

    Henrike Knörr
    págs: 563 - 564
   • La España Metafísica liburukiaren aurkezpena

    Ludger Mees
    págs: 565 - 566
   • La España Metafísica

    Mercedes Cabrera
    págs: 567 - 569
   • La España Metafísica (Iker 16) liburuaren aurkezpena

    Pruden Gartzia
    págs: 571 - 576
  • Hil berriak

   págs: 577 - ?
   • Andolin Eguzkitzaz (1953-2004)

    Xabier Kintana
    págs: 579 - 585
   • Pedro Yrizar, langile, jakintsu, gizon

    Henrike Knörr
    págs: 586 - 588
   • Larri Trask

    Jose Ignacio Hualde
    págs: 589 - 591
 • 2003 Vol. 48:2
 • (+) ver más
  • Manuel Intxausperen mendeurrena

   págs: 500 - ?
   • Manuel Inchausperen mendeurrena

    Pierre Ager, Piarres Charriton
    págs: 501 - 546
   • Eüskalzaletarzüna Basabürüan

    Jakes Sarraillet
    págs: 547 - 548
   • Emmanuel Inchauspe (1815-1902)

    Junes Casenave-Harigile
    págs: 549 - 553
   • Errelijionaren etsaiak Intxausperen libürüan

    Txomin Peillen
    págs: 555 - 568
   • Intxauspe Axularren zentsuratzaile? Gero-ren gaurkotzaile?

    Jean Haritschelhar
    págs: 569 - 580
  • Bartolomé de Carranza-ren V. mendeurrena

   págs: 582 - ?
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia en Miranda de Arga, con motivo de la celebración del V Centenario de Bartolomé de Carranza

    María Teresa Iradiel Ibáñez
    págs: 583 - 584
   • Toponimia Vasca de Miranda en tiempos de Bartolomé de Carranza

    Martín Elcano Sesma
    págs: 585 - 592
   • Vocabulario de Miranda de Arga. Obra inédita del Padre Benjamin Elcano C.M.F.

    Ismael Cuesta
    págs: 593 - 598
  • Iker Saila

   págs: 601 - ?
  • Onomastika

   págs: 602 - ?
   • Onomastika: Irizpenak

    págs: 603 - ?
   • Murua

    págs: 605 - ?
   • Soxo/Sojo

    págs: 606 - 607
   • Ilarduia

    págs: 608 - ?
   • Murgia/Murguía

    págs: 609 - ?
   • Gamarragutxia/Gamarra Menor

    págs: 610 - ?
   • Untzaga-Apregindana/Unza-Apreguindana

    págs: 611 - 612
   • Berriozar

    págs: 613 - 614
  • Kataluniako toponimiari buruzko I. Jardunaldiak

   págs: 616 - ?
   • En torno a la Toponomástica

    Jose Luis Lizundia
    págs: 617 - 626
   • Normativazción, oficialización y normalización de la Toponimia en Euskal Herria

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 627 - 631
  • Durangoko 38. Liburu eta disko azoka

   págs: 634 - ?
   • Durangoko XXXVIII. Euskal Liburu eta Disko Azokarekiko kontu-errendapena

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    págs: 635 - 637
   • Durango: 2003ko Euskal Liburu eta Disko Azokaren hasierako hitzaldia

    Joxemari Iriondo
    págs: 639 - 679
   • Emakumeak idazle durangerrian

    Jose Luis Lizundia
    págs: 681 - 686
  • Jagon Saila

   págs: 687 - ?
  • Nafarroa Oinez 2003 dela eta, Euskaltzaindiak antolaturiko VII. Jagon jardunaldiak: Euskera eta Iruñeko eta Tuterako elizbarrutietan

   págs: 688 - ?
   • Nafarroa Oinez: Bienvenida a Euskaltzaindia

    Jose Entique Garcés
    págs: 693 - ?
   • VII. Jagon Jardunaldien aurkezpena. VII Jornadas de la Sección Tutelar de la R.A.L.V./Euskaltzaindia

    Andres Urrutia
    págs: 695 - 696
   • Euskararen erabilera Nafarroako elizan. Iruñeko eta Tuterako elizbarrutietan egiten den euskararen erabilerari buruzko azterketa soziolinguistikoa

    Xabier Lasa
    págs: 697 - 768
   • Elizaren euskararekiko jarrera Nafarroan

    Pello Apezetxea
    págs: 769 - 787
   • Euskaltzaindia en Lumbier/Irunberri con motivo del Nafarroa Oinez 2003

    Andres Iñigo
    págs: 791 - 793
   • Toponimia y léxico vascos de Lumbier/Irunberri

    Eusebio Rebolé
    págs: 795 - 819
  • Sabino Arana Goiri: Euskara eta kultura

   págs: 822 - ?
   • Sabino Aranaren gomutaz

    Xabier Kintana
    págs: 823 - 825
   • Sabino Arana Goiri

    Jose Luis Aurtenetxe
    págs: 827 - 828
   • Euskara, egitasmo politikoa bihurtu: Sabino Aranaren asmoak denboraren gurpilean, euskaltzaletasunaren ildoan

    Joseba Agirreazkuenaga
    págs: 829 - 847
   • Sabino Arana eta bere eragina euskal pizkundean

    Paulo Iztueta
    págs: 849 - 930
   • Sabino Arana eta euskal erakundetzea

    Jose Luis Lizundia
    págs: 931 - 937
   • Mahai-Ingurua: "Euskalgintzaren gaurko egoera"

    Andres Urrutia, Txomin Peillen
    págs: 941 - 950
   • Sabino Aranaren zazpi gutun

    Prudencio Garcia, Piarres Xarriton
    págs: 953 - 9639
  • Jagonet 2003. urteko errendapena

   págs: 964 - ?
   • Jagonet 2003. urteko errendapena

    págs: 965 - 967
  • Euskaltzaindiaren barne-historia (IV)

   págs: 970 - ?
   • Euskaltzaindiaren barne-historioaz

    Xabier Kintana
    págs: 971 - ?
   • Pierre Broussain-en gutundegia

    P. Charrintton, J.P. Ouret
    págs: 973 - 1021
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 1025 - ?
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 1026 - ?
   • 127.- Hiztegi Batua (arbitrario-arlotetu)

    págs: 1027 - 1033
   • 128.- Nafarroa Behereko herri izendegia (II)

    págs: 1034 - 1035
   • 129.- Aita santuen izenak

    págs: 1036 - 1053
   • 130.- Hiztegi Batua (arma-arrimu)

    págs: 1054 - 1060
   • 131.- Hiztegi Batua (arriskatu-askatu)

    págs: 1061 - 1067
   • 132.- Hiztegi Batua (askatzaile-atomatu)

    págs: 1068 - 1074
   • 133.- Nafarroa Berhereko herri izendegia (eta III)

    págs: 1075 - ?
   • 134.- Hiztegi Batua (atomika-aurpegi)

    págs: 1076 - 1082
  • Batzar-agiriak

   págs: 1084 - ?
   • 2002, VI, VII, IX, X, XI

    págs: 1085 - 1097
   • Euskaltzaindiak @.ren euskal izena erabaki du

    págs: 1101 - 1103
   • Txekeak betetzeko idazkera eredu batua

    Andres Urrutia
    págs: 1105 - 1107
   • Tour de France

    Jean Grenet, Jean Haritschelhar
    págs: 1109 - ?
   • Euskaltzaindia Internet-en

    Iñaki Kareaga, Amaia Okariz
    págs: 1111 - 1113
   • Euskaltzaindiaren argitalpen eremua

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    págs: 1115 - 1123
  • Hitzarmenak / Convenios

   págs: 1128 - ?
   • Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren artean 2003. urterako egindako hitzarmena. 2002ko ekainaren 27an sinaturiko esparru-hitzarmenaren eranskina

    págs: 1129 - 1130
   • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia para el año 2003. Anexo al acuerdo marco firmado el 27 de junio de 2002

    págs: 1131 - 1132
  • EiTB - Euskaltzaindia

   págs: 1134 - ?
   • EiTBren eta Euskaltzaindiaren arteko lankidetza-hitzarmena

    págs: 1135 - ?
   • Convenio de colaboración entre EiTB y Euskaltzaindia

    págs: 1136 - ?
   • EiTB - Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    págs: 1137 - ?
   • Euskaltzaindia - EiTB akordioa

    págs: 1139 - 1140
   • Lankidetzako esparru akordioa, batetik, Euskal Irrati Telebista herri erakundearen eta horren sozietate euskal Telebista S.A., Eusko Irratia, S.A. eta Radio Vitoria S.A.ren eta, bestetik, euskaltzaindia euskararen erret akademiaren artean/ Convenio marco de colaboración entre el ente público Euskal Irrati Telebista y sus sociedades Euskal Telebista S.A., Eusko Irrati, S.A. y Radio Vitoria S.A. y de otra parte la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia

    págs: 1141 - 1146
  • Ayuntamiento de Pamplona / Iruñeko udala-R.A.L.V./Euskaltzaindia\ \ \

   págs: 1148 - ?
   • Lankidetza hitzarmena, Iruñeko Udalaren eta Euskaltzaindia-Euskeraren Erret Akademiaren artean /Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Paamplona y la Real Academia de la Lengua Vasca

    págs: 1149 - 1151
   • Euskal komunitate zientifikoaren datu-basea Inguma

    págs: 1153 - 1156
  • Berriak

   págs: 1158 - ?
   • "Liber 2003"-ri buruzko txostena

    Ricardo Badiola, Jon Artza
    págs: 1159 - 1162
  • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia: literatura sariak

   págs: 1164 - ?
   • R.M. Azkue literatur sariak abian

    Amaia Okariz
    págs: 1165 - 1167
   • Ya está en marcha la nueva edición de los premios literarios R.M. Azkue

    Amaia Okariz
    págs: 1169 - 1171
   • Azkue sariketak

    Jean Haritschelhar
    págs: 1173 - ?
   • Sariketak

    Xabier Kaltzakorta
    págs: 1175 - 1176
   • Azkue literatur sariak: 2002eko liburua eta 2003ko oinarriak

    Joserra Bilbao
    págs: 1177 - 1178
   • Azkue sariketak: "azken hitzak"

    Jean Haritschelhar
    págs: 1179 - ?
  • Euskaltzaindiaren XV. biltzarra: Agiriak: Baiona, 2001

   págs: 1182 - ?
   • Euskaltzaindiaren XV. Biltzarra. Baiona 2001

    Jean Haritschelhar
    págs: 1183 - ?
   • Iker 14. Aurkezpena. Pirinio-Atlantikoetako departamenduko Kontseilu Orokorraren Baionako egoitzako ekitaldia

    B. Oyharçabal
    págs: 1185 - 1186
   • Euskal Gramatika eta Literaturari buruzko ikerketak XXI. mendearen atarian

    Aurelia Arkotxa
    págs: 1187 - ?
  • J.P. Ulibarriren Euskal Hiztegia / Diccionario Vasco

   págs: 1190 - ?
   • Yose Paulo Ulibarri Galindez, Hiztegia

    Patxi Galé
    págs: 1191 - 1192
   • Yose Paulo Ulibarri Galindez, Diccionario

    Patxi Galé
    págs: 1193 - 1194
   • J.P. Ulibarri: Euskal Hiztegia / Diccionario Vasco

    Felix Mugurutza
    págs: 1195 - 1200
  • Hizkuntza gaitasun agiria iparraldean

   págs: 1202 - ?
   • EGA Iparraldean

    págs: 1203 - ?
   • D-Mailako hizkuntza gaitasun agiria

    págs: 1205 - 1207
  • Lutxi Alberdi eta Resu Orbe-ri omenaldia

   págs: 1210 - ?
   • Lutxi Alberdi eta Resu Orbe: 25 urte Euskaltzaindian lanean

    Jean Haritschelhar
    págs: 1211 - 1212
   • Resu Orbe eta Lutxi Alberdi: Euskaltzaindian 25 urte lanean

    Jose Luis Lizundia
    págs: 1213 - ?
  • Hil berriak

   págs: 1216 - ?
   • Jose Mari Satrustegi Zubeldia (1930-2003)

    Andres Iñigo
    págs: 1217 - 1222
   • Rudolf de Rijk, euskaldunen Holandako adiskidea (1937-2003)

    Pello Salaburu
    págs: 1223 - 1231
  • Rudolf de Rijk (Omenaldia)

   págs: 1234 - ?
   • Heriotzaren samina

    págs: 1235 - 1239
 • 2003 Vol. 48:1
 • (+) ver más
  • Iker Saila

   págs: 13 - ?
  • Dialektologia

   págs: 14 - ?
   • Recordando al profesor Jacques Allières

    Henrike Knörr
    págs: 15 - 17
  • Onomastika

   págs: 18 - ?
   • Onomastika: Irizpenak

    Mikel Gorratxategi
    págs: 21 - ?
   • Miñao / Miñano Mayor

    Mikel Gorratxategi
    págs: 23 - 24
   • Gebara / Guevara

    Mikel Gorratxategi
    págs: 25 - ?
   • Albeiz / Albeniz

    Mikel Gorratxategi
    págs: 26 - ?
   • Gopegi / Gopegui

    Mikel Gorratxategi
    págs: 27 - ?
   • Añua

    Mikel Gorratxategi
    págs: 28 - ?
   • Narbaxa / Narvaja

    Mikel Gorratxategi
    págs: 29 - ?
   • Bergantzu / Berganzo

    Mikel Gorratxategi
    págs: 30 - ?
   • Zuhatza / Zuaza

    Mikel Gorratxategi
    págs: 31 - ?
   • Ehari / Ali

    Mikel Gorratxategi
    págs: 32 - ?
   • Okina / Oquina

    Mikel Gorratxategi
    págs: 33 - ?
   • Markina / Marquina

    Mikel Gorratxategi
    págs: 34 - ?
   • Altsasu / Alsasua

    Mikel Gorratxategi
    págs: 35 - ?
   • Altsasu / Alsasua izenaren inguruan

    Patxi Salaberri
    págs: 37 - 40
   • Dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia sobre el nombre de Laguardia en lengua vasca

    Andres Iñigo Ariztegi, Henrike Knörr
    págs: 41 - 43
   • Berriozar

    Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 45 - 46
  • Literatura

   págs: 47 - ?
  • Kardaberazen III. mendeurrena

   págs: 48 - ?
   • Agustin Kardaberaz

    Mertxe Etxeberria
    págs: 51 - 52
   • Kardaberazen III.Mendeurrena

    Jean Haritschelhar
    págs: 53 - 54
   • Aita Kardaberaz Elgorriagaren bizitza

    Patxi Altuna
    págs: 55 - 65
  • Herri literatura

   págs: 66 - ?
   • Marijesiak

    Jose Antonio Arana Martija
    págs: 69 - 108
   • Erronda-kantuak eta eske-bertsoak

    Jabier Kaltzakorta
    págs: 109 - 163
  • Federiko Belaustoigoitiari omenaldia

   págs: 164 - ?
   • Federiko Belaustegigoitiari omenaldia

    Pablo Gorostiaga
    págs: 167 - 168
   • F. Belaustegigoitiaren omenez

    Pablo Gorostiaga
    págs: 169 - 170
   • Arratseko hitzak

    Pablo Gorostiaga
    págs: 171 - ?
   • Belaustegigoitiaren omenez

    Jose Luis Lizundia
    págs: 173 - 175
   • Gure aita Federiko Belaustegigoitia

    Maitena Belaustgigoitia
    págs: 177 - 178
  • Bartolomé de Carranza-ren V.mendeurrena

   págs: 179 - ?
  • Bartolomé de Carranza-ren V.Mendeurrena

   págs: 180 - ?
   • Bartolomé de Carranza-ren V.Mendeurrena dela eta, euskaltzaindiak Miranda Argan antolatutako ekitaldiak

    Andrés Iñigo
    págs: 181 - 182
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia en Miranda de Arga, con motivo de la celebración del V centenario de Bartolomé de Carranza

    Andrés Iñigo
    págs: 183 - 186
   • Mirandensis, Fray Bartolomé de Carranza de Miranda

    Jose Ignacio Telletxea
    págs: 187 - 192
   • Euskaltzaindiari Miranda Argako alkateak emandako plaka

    Maria Jose del Rio
    págs: 197 - ?
  • Jagon saila

   págs: 198 - ?
  • Euskaltzaindiaren Barne-Historia

   págs: 199 - ?
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 203 - ?
   • Pierre Broussain-en gutundegia

    P. Charritton
    págs: 205 - 254
  • Euskaltzaindiaren adierazpena

   págs: 255 - ?
   • Euskaltzaindiaren adierazpena Egunkariaren ixtearen gainean

    págs: 257 - ?
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 258 - ?
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 259 - ?
   • 124.- Hiztegi Batua (analogo - antzoki)

    págs: 263 - 269
   • 125.- San, Santu, done eta besteren erabilera

    págs: 270 - 271
   • 126.- Hiztegi Batua (antzu - arbindu)\ \ \ \ \

    págs: 272 - 278
  • Batzar - Agiriak

   págs: 279 - ?
   • Laudion, 2002.eko abenduaren 20an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    págs: 281 - 283
   • Bilbon, 2003.eko urtarrilaren 31an
    Hernanin, 2003.3ko otsailaren 28an
    Bilbon, 2003.eko martxoaren 27an
    Bilbon, 2003.eko apirilaren 25an
    Miranda Argan, 2003.eko maiatzaren 30an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    págs: 284 - 305
  • Euskaltzain urgazle berrien izendapena eta diploma banatzea

   págs: 306 - ?
   • Euskaltzaindiak euskaltzain urgazle berriak izendatu ditu

    págs: 309 - ?
   • Euskaltzaindia entrega los diplomas a los nuevos académicos correspondientes

    págs: 311 - ?
   • Urgazle berriak

    Jon Arrue
    págs: 313 - ?
  • Euskaltzaindiaren XIII.barne jardunaldiak

   págs: 314 - ?
   • XIII. Barne Jardunaldietan hausnartzeko

    X. Kintan, J.L. Lizundia
    págs: 317 - 326
  • Euskaltzainburua Gazteizko legebiltzarrean

   págs: 327 - ?
   • Euskaltzainburua Legebiltzarrean

    Jean Haritschelhar
    págs: 329 - 336
   • Euskaltzaindiaren 2003ko egutegia

    J. L. Lizundia
    págs: 337 - 339
  • Nafarroako euskara kontseiluari

   págs: 340 - ?
   • Nafarroako euskara kontseiluari

    Jean Haritschelhar Duhalde, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 343 - 345
   • Al Consejo navarro del euskera

    Jean Haritschelhar Duhalde, Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 346 - 348
  • Berriak

   págs: 349 - ?
  • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: Literatura sariak

   págs: 350 - ?
   • Txomin Agirre Saria. Eleberria, Toribio Altzaga Saria. Antzerkia

    págs: 353 - 354
   • Mikel Zarate Saria. Saioa

    págs: 355 - 356
   • BBK - Euskaltzaindia sariak

    págs: 357 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: sari banaketa

    Jean Haritschelhar
    págs: 359 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: sari banaketea

    Joserra Bilbao
    págs: 361 - ?
   • Haizearen hegaletan: Yĕludah ha-Levi, Xabier Kintanaren liburu-aurkezpena

    Jean Haritschelhar
    págs: 363 - 364
   • Yĕhudah ha-Levi, Xabier Kintanaren liburu-aurkezpena

    Eyal Sela
    págs: 365 - 367
   • Yĕhudah ha-Levi

    Xabier Kintana
    págs: 369 - 370
   • Sobre Yĕhudah ha-Levi

    Xabier Kintana
    págs: 371 - 372
   • Sobre las Alas del viento

    Manu Montero
    págs: 373 - 374
  • ***

   págs: 375 - ?
   • Nomencátor de Teviño/Trebiñu

    Juan Carlos Aguillo
    págs: 375 - ?
  • ***

   págs: 376 - ?
   • Morfología del verbo auxiliar vasco

    Jean Haristchelhar
    págs: 377 - 378
   • Morfología del verbo auxiliar labortano, Bajo navarro occidental, Bajo navarro oriental y suletino

    Pedro Ramón de Yrizar
    págs: 379 - 380
   • Pedro de Yrizar

    Koldo Artola
    págs: 381 - 385
  • ***

   págs: 386 - ?
   • R.M. Azkue: sari banaketa

    Jean Haritschelhar
    págs: 387 - 388
   • Acte de Lliuraments dels Premis de Literatura

    R. M. Azkue, Joan Martí i Castell
    págs: 389 - 391
   • 2002ko Azkue sarien banaketa

    Joserra Bilbao
    págs: 393 - 394
   • Amaitzeko hitzak

    Jean Haritschelhar
    págs: 395 - ?
  • ***

   págs: 396 - ?
   • Hondarribiko toponimia

    Amaia Okariz
    págs: 397 - 400
   • Hondarribiko toponimiaren aurkezpena

    Andres Iñigo
    págs: 401 - 404
   • Hondarribiko toponimia liburuaren aurkezpena

    J. J. Furundarena
    págs: 405 - 411
  • ***

   págs: 412 - ?
   • Euskalkia eta hezkuntza

    Jean Haritschelhar
    págs: 413 - 414
   • Euskalkia eta hezkuntza... Iker 13

    Juan Luis Goikoetxea
    págs: 415 - 425
   • Euskalkia eta hezkuntza

    Gotzon Lobera
    págs: 427 - 429
   • Euskalkia eta hezkuntza

    Iñaki Gaminde
    págs: 431 - 433
  • ***

   págs: 434 - ?
  • Bilboko XXXIII. liburu azoka 2003/V/29-2003/VI/08

   págs: 435 - ?
   • On Karmelo Etxenagusiari "Urrezko luma" emotea

    Lorentzo Zugazaga
    págs: 437 - 444
   • Bilboko XXXIII. liburu azokarako lagungarritxoa

    Lorentxo Zugazaga
    págs: 445 - ?
  • Begoña Amundarain Uriarte 25 urte euskaltzaindian lanean

   págs: 446 - ?
   • Begoña Amundarain Uriarte, 25 urte Euskaltzaindiaren lanean, Zilarrezko domina

    Jean Haritschelhar
    págs: 449 - ?
  • ***

   págs: 450 - ?
   • Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama

    págs: 451 - 477
   • Euskera agerkariaren trukezkoen zerrenda/Intercambio de la revista Euskera

    págs: 479 - 484
  • ***

   págs: 484 - ?
  • Erratak / Fe de erratas

   págs: 485 - ?
   • Revista Euskera, 2002,2: 47.liburukia (2.aldia): 539-558.orr

    págs: 485 - 487
 • 2002 Vol. 47:2
 • (+) ver más
  • Literatura

   págs: 404 - ?
   • Juan Antonio Mogel: Peru Abarka

    Maria Jose Telleria
    págs: 405 - 406
   • VII. Herri Literatura Jardunaldiak

    Juan San Martín
    págs: 407 - 408
   • VII. Herri Literatura Jardunaldiak

    Jean Haritshelhar
    págs: 409 - 410
   • Peru Abarka: Forua eta Literatura

    Andres Urrutia
    págs: 411 - 423
   • Gregorio Arrueren Peru Abarkaren itzulpena. Mogelen Peru Abarca noiz idatzi zen?

    Xabier Kaltzakorta
    págs: 425 - 438
   • Zuberotar irri kontakizuna: pertsonaiak, jarrerak, egoerak

    Txomin Peillen
    págs: 439 - 461
   • Las tres hojas. Una muestra de canción paralelística en la lírica popular de la tradición moderna

    Pedro M.ª Piñero Ramírez
    págs: 463 - 480
   • Mitoa herri-kantu eta ipuinetan

    Jose Mari Satrustegi
    págs: 481 - 488
   • Herriaren memoria lanbidez lanbide berritzen. "Euskaldunak" poeman

    Joxe Mari Aranalde
    págs: 489 - 502
   • Umeen mintzairaz eta kantuez Manuel Lekuonaren urratsak apain-olerkiaren teoria mamitzerakoan (1)

    Juan Mari Lekuona
    págs: 503 - 510
   • 1977: Umeen kantuak (2)

    Juan Mari Lekuona
    págs: 511 - 517
   • Danzas cantadas. El espacio de la canción en la danza

    Juan Antonio Urbeltz
    págs: 519 - 534
   • VII. Herri Literatura Jardunaldiak etno-kantu laburrak: adierazpena

    págs: 535 - ?
  • Onomastikoa

   págs: 536 - ?
   • Más sobre toponimia euskérica en las Encartaciones de Bizkaia (sexta aportación)

    Jesús M.ª Sasía
    págs: 539 - 587
   • Sobre el uso y abusos de los exóminos

    Jose Luis Lizundia Askondo
    págs: 589 - 594
  • Herri-irizpenak

   págs: 594 - ?
   • Alaitza / Alaiza

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 597 - ?
   • Apinaiz / Apéllaniz

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 598 - ?
   • Arangiz / Aranguiz

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 599 - ?
   • Bergonda / Bergüenda

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 600 - ?
   • Bikuña / Vicuña

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 601 - ?
   • Durruma / San Román de San Millán

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 602 - ?
   • Jauregi /Jauregui

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 603 - ?
   • Karkamu / Cárcamo

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 604 - ?
   • Leziñana Lantaron / Leciñana del Camino

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 605 - ?
   • Lukiano / Luquiano

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 606 - ?
   • Maeztu / Maestu

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 607 - ?
   • Urizaharra / Peñacerrada

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 608 - ?
   • Zuhatzola / Zuázola

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 609 - ?
  • Jagon saila

   págs: 610 - ?
  • VI. Jagon Jardunaldiak

   págs: 611 - ?
   • VI. Jagon Jardunaldien agiria

    págs: 615 - ?
   • Hendaia-ko biltzar idekia

    Jean Haritschelhar
    págs: 617 - 618
   • VI. Jagon Jardunaldiak: aurkezpena

    Andres Urrutia
    págs: 619 - 621
   • Euskara liturgian

    Mikel Erramouspé
    págs: 623 - 625
   • Eliza eta euskaltzaletasuna: bost ikuspegi

    Xabier Itzaina
    págs: 627 - 641
   • Euskarak Iparraldeko elizkizunetan duen presentziaren aurrean zer?

    Jean-Louis Davant
    págs: 643 - 648
   • Eliza eta Estatua(k) Euskal Herrietan

    Piarres Xarriton
    págs: 649 - 654
   • Euskaltzaindiko Jagonet-en zerbitzua

    Joxe Ramon Zubimendi
    págs: 655 - 656
   • Euskaltzandiaren barne-historia

    págs: 656 - ?
   • Jean-Baptiste Daranatzen gutunak

    Jean-Baptiste Daranatz
    págs: 670 - 677
   • Jean-Baptiste Darricarrèreren gutunak

    Jean-Baptiste Darricarrè
    págs: 678 - 682
   • Pierre Etchepareren gutuna

    Pierre Etchepare
    págs: 683 - ?
   • Martin Guilbeauren gutunak

    Guilbeau
    págs: 684 - 689
   • Jean-Pierre Arbelbideren gutunak

    Jean-Pierre Arbelbide
    págs: 689 - 669
   • Félix Larrieuren gutunak

    Félix Larrieu
    págs: 690 - 693
   • Jean Etchepareren gutunak

    Jean Etchepare
    págs: 694 - 697
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 697 - ?
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 697 - ?
   • 120.- Hiztegi Batua (aitzur - aldaratu)

    págs: 703 - 709
   • 121.- Hiztegi Batua (aldarazi - alo)

    págs: 710 - 715
   • 122.- Nafarroa Behereko herri izendegia

    págs: 716 - 720
   • 123.- Hiztegi Batua (aloe - analogiko)

    págs: 721 - 727
  • Batzar - agiriak

   págs: 730 - ?
   • Durangon, 2002.eko ekainaren 28an

    págs: 731 - 735
   • Durangoko bilkura irekia, 2002 - VI - 29

    págs: 736 - 737
   • Arantzazun, 2002.eko uztailaren 18an

    págs: 738 - 753
   • Eibarren, 2002.eko azaroaren 29an

    págs: 755 - 757
   • ***

    págs: 758 - ?
   • Cámara de Comptos de Navarra

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 759 - 762
  • Hitzarmenak / Convenios

   págs: 763 - ?
   • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la R.A.L.V./Euskaltzaindia (Agiria/ Acta)

    págs: 765 - 766
   • Acuerdo entre el Gobierno de Navarra y la Real Academia de la Lengua Vasca/ Euskaltzaindia

    págs: 767 - 775
   • Nafarroako Gobernuaren eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena

    págs: 777 - 784
   • Bilboko Udalarenkin Hitzarmena sinatzea,

    Jean Haritschelhar
    págs: 803 - 804
   • Bilboko Udala eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena. 2002.urtea / Convenio entre el Ayuntamiento de Bilbao y Euskaltzaindia. Año 2002

    págs: 805 - 806
   • Bilboko Udalaren eta Euskaltzaindiaren arteko Hitzarmena sinatzea 2002-IX-17

    Iñaki Azkuna
    págs: 807 - 808
   • Euskaltzaindia / Bilbo Zaharra Euskaltegia: Hitzarmena

    Aitor Argarate
    págs: 809 - 810
   • Euskaltzaindia / Bilbo Zaharra Euskaltegiaren arteko Hitzarmenaren aurkezpena

    Jose Luis Lizundia
    págs: 811 - ?
  • Berriak

   págs: 812 - ?
  • Izendapenak

   págs: 816 - ?
   • Ohorezko euskaltzainak

    págs: 817 - ?
  • Omenaldiak

   págs: 820 - ?
   • Frantziskotarrak 500 urte Oñatiko Arantzazun: Euskaltzaindiari agurra

    Telesforo Zuriarrain
    págs: 821 - 822
   • Oñatiko Arantzazun, gogartetxean: Euskaltzaindiak frantziskotarrei egindako omenaldian

    Jean Haritschelhar
    págs: 823 - 825
   • Frantziskotarrak eta euskara

    Jose Antonio Arana Martija
    págs: 827 - 841
   • Arantzazun Euskaltzaindia

    Jose Luis Lizundia
    págs: 843 - 848
  • ***

   págs: 848 - ?
   • Pablo Pedro Astarloaren jaiotzako 250. urteurrena

    Jose Luis Lizundia
    págs: 849 - 855
   • Astarloaren ekarpena euskal gramatikaren ikerketetan

    Ricardo Gómez
    págs: 857 - 867
  • "Nafarra Oinez 2002" dela eta, Euskaltzaindiak Tuteran antolatuko ekitaldiak, 2002ko urriaren 17an eta 18an, Dekano Jauregian

   págs: 870 - ?
   • Nafarroa Oinez 2002 dela eta, Euskaltzaindiak Tuteran antolatutako ekitaldiak

    Andres Iñigo
    págs: 871 - 872
   • Actos organizados por la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia en Tudela con motivo del Nafarroa Oinez 2002,

    Andres Iñigo
    págs: 873 - 874
   • Nafarroa Oinez 2002. Prentsaurrekoa

    Kontxi Blanco
    págs: 875 - ?
   • Nafarroa Oinez 2002. Ekitaldi publikoa

    Blanco Kontxi
    págs: 876 - ?
   • Tuterako biltzar idekian

    Jean Haritschelhar
    págs: 877 - 878
   • Yĕhuda Ha-Levi eta haren obra

    Xabier Kintana
    págs: 879 - 880
   • Yĕhuda Ha-Levi y su obra

    Xabier Kintana
    págs: 881 - 882
   • Los académicos de la Ribera: Peralta, Iribarren y Garde

    Joxemiel Bidador
    págs: 883 - 904
   • Iparraldeko nafarrak Tuteran, XVI. mendean

    Peio J. Monteano
    págs: 905 - 906
   • Bajonavarros en la Tudela del siglo XVI

    Peio J. Monteano
    págs: 907 - 908
  • Literatura sariak. 2002

   págs: 909 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia: literatura-sariak: 2001 eta 2002.ko oinarriak / Premios literarios: Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa-Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Premios 2001 y bases 2002

    Ricardo Badiola Uiarte
    págs: 911 - 912
   • BBK-Euskaltzaindia literatura sariak lortu zituzten lanak argitaratu dira

    págs: 913 - 914
   • Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia: literatura sariak: 2002ko oinarrien eta 2001eko liburu sarituen aurkezpena

    Joserra Bilbao
    págs: 915 - 916
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia / R.A.L.V.: R.M. Azkue sariak

    págs: 919 - 920
   • Azkue literatura sariak: 2001eko liburua eta 2002ko oinarriak

    Joserra Bilbao
    págs: 921 - 922
  • Aurkezpenak / Presentaciones

   págs: 922 - ?
   • Pedro Yrizar

    Ricardo Badiola Uriarte
    págs: 925 - 926
   • Pedro de Yrizar jaunaren azken bi liburuak aurkeztean

    Henrike Knörr
    págs: 927 - 929
   • Pedro de Yrizar: La huella del maestro

    Andres Urrutia
    págs: 931 - 932
   • Presentación del libro Memorias de un vascólogo, de Pedro de Yrizar

    Emilio Múgica Enecotegui
    págs: 937 - 939
   • Pedro de Yrizar: Morfología del verbo auxiliar bajo-navarro oriental: I, II, III. Aurkezpena / Presentación

    Koldo Artola
    págs: 941 - 944
   • Pedro de Yrizar

    Koldo Artola
    págs: 945 - 948
  • Euskaltzaindiko D Tituludunak Euskal Herriko Iparraldean

   págs: 948 - ?
   • Euskaltzaindiko D Titulua Iparraldean

    Xabier Kintana
    págs: 951 - ?
   • Zerrendak (1987-2002)

    págs: 953 - 970
  • Hil berriak

   págs: 970 - ?
   • Ignacio Urquijo Olano, jauntxo, quiteño y caballerito de Azcoitia

    Federico Verástegui Cobián
    págs: 973 - 980
   • Jose Mari Jimeno Jurio

    Jose Mari Satrustegui
    págs: 981 - 982
   • Pedro Berrondo Lasarte

    Juan Mari Lekuona
    págs: 983 - 987
   • ***

    págs: 988 - ?
   • Aurkibidea / Índice 2002

    págs: 989 - 997
 • 2002 Vol. 47:1
 • (+) ver más
  • Andolin Eguzkitza, euskaltzain osoa : euskaltzaindian sartzea

   págs: 11 - ?
   • Ingreso en la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia de D. Andolin Eguzkitza

    Javier Cruz Expósito
    págs: 13 - 14
   • Xalotasunaren laudorioa

    Andolin Eguzkitza
    págs: 15 - 33
   • Bilbotik Santurtzira. Andolin Eguzkitza euskaltzainaren sarrera-hitzaldiaren erantzuera

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 35 - 45
   • Andolin Egukitza-ren sarrera hitzaldian, euskaltzaindiaren ongi etorria

    Jean Haritschelhar
    págs: 47 - 48
  • Iker saila

   págs: 49 - ?
  • Gramatika

   págs: 51 - ?
   • Zer dut Eglu-ren kontra?

    Rudolf P. G. de Rijk
    págs: 53 - 69
  • Dialektologia

   págs: 71 - ?
   • Errexilko euskara duala 200 urte

    Patxi Altuna
    págs: 73 - 82
  • Onomastika

   págs: 83 - ?
  • Barrendegien izendegiak

   págs: 85 - 87
  • Herri-irizpenak

   págs: 89 - ?
   • Erroitegi / Roitegui

    Andres Iñigo Ariztegi, Mikel Gorrotxategi
    págs: 91 - ?
   • Gebara / Guevara

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 92 - ?
   • Langraiz Oka / Nanclares de la Oca

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 93 - ?
   • Leziñana Lantaron / Leciñana del Camino

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 94 - ?
   • Opellora / Opellora

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 95 - ?
   • Orcoien / Orcoyen

    Andres Iñigo Ariztegi
    págs: 96 - 97
   • Ozeka / Oceca

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 98 - ?
   • Pagoeta / Payueta

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 99 - ?
   • Puentelarra / Puentelarrá

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 100 - ?
   • Euskaltzaindiaren irizpena Sopelako herri izenaz

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    págs: 101 - 102
   • Dictamen de la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia sobre el nombre vasco de Sopelana

    Mikel Gorrotxategi Nieto
    págs: 103 - 104
   • Unza/Untzaga-Apregindana / Uza-Apreguindana

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 105 - ?
   • Urduliz / Urdúliz

    Andres Iñigo Ariztegi, Mikel Gorrotxategi
    págs: 106 - ?
  • Literatura

   págs: 107 - ?
   • Literatura ikerketa batzordeko lanen laburpena

    Lourdes Otaegi
    págs: 109 - 114
  • Euskaltzaindiaren barne-historia

   págs: 115 - ?
   • Euskaltzaindiaren barne-historiaz

    Xabier Kintana
    págs: 117 - ?
   • Manex Hiriart-Urruty eta Pierre Broussain-en arteko gutunak (1894-1906)

    Pierre Charritton
    págs: 119 - 195
  • Euskaltzaindiaren agiriak

   págs: 197 - ?
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 199 - ?
   • Hiztegi batua. Abonamendu-agertze

    págs: 201 - 209
   • Hiztegi batua. Agi-ahozuri

    págs: 210 - 216
   • Hiztegi batua. Ahuakate-aitzitik

    págs: 217 - 223
  • Batzar-agiriak

   págs: 225 - ?
   • Zarautz, 2001.eko abenduaren 21ean

    Jean Haritschelhar, Patxi Goenaga
    págs: 227 - 230
   • Bilbon, 2002ko urtarrilaren 25ean

    Jean Haritschelhar, Andolin Eguzkitza
    págs: 231 - 234
   • Bilbon, 2002ko otsailaren 22an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    págs: 235 - 238
   • Donostian, 2002ko martxoaren 22an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    págs: 239 - 243
   • Bilbon, 2002ko apirilaren 26an

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    págs: 244 - 249
   • Donostian, 2002ko maiatzaren 31n

    Jean Haritschelhar, Xabier Kintana
    págs: 250 - 253
   • EITBko kargualdia utzi ondoren Euskaltzaindiari

    Henrike Knörr
    págs: 255 - 256
  • Hitzarmenak / Convenios

   págs: 257 - ?
   • Eudelen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena, toki erakundeei laguntza teknikoa emateko izen toponimikoen arloan = Convenio entre Eudel y Euskaltzaindia para la prestación de un servicio de asistencia técnica a los entes locales en materia de denominaciones toponímicas

    Jean Haritschelhar, Karmelo Sainz de la Maza Arrola
    págs: 259 - 263
   • Euskaltel-en eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta EEBSren aurkezpena

    Pello Telleria
    págs: 265 - 266
   • Lankidetza hitzarmena : Euskaltel-Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar, José Antonio Ardanza
    págs: 267 - 269
   • Convenio de cooperación Euskaltel-Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar, José Antonio Ardanza
    págs: 271 - 273
   • Euskaltel eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta EEBSren aurkezpena

    José Antonio Ardanza
    págs: 275 - 276
   • Euskaltel eta euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta EEBS-ren aurkezpena

    Jean Haritschelhar
    págs: 277 - 278
   • Euskaltel eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena eta XX. mendeko euskararen corpusaren aurkezpena

    Alberto Agirreazaldegi
    págs: 279 - 281
  • Eusko legebiltzarra eta euskaltzaindia

   págs: 283 - ?
   • Nota de prensa

    págs: 285 - 286
   • Documento de entrega por parte del parlamento vasco / Eusko legebiltzarra, de las reproducciones digitalizadas de las obras en euskera que custodia su biblioteca, a la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia = Eusko legebiltzarrak bere liburutegiak zaintzen dituen euskarazko lanen kopia digitalizatuak euskaltzaindiari eman izanaren dokumentua

    Jean Haritschelhar Duhalde, Juan María Atutxa Mendiola
    págs: 287 - 288
   • Ekitaldia : euskaltzaindiaren bisita

    Juan María Atutxa Mendiola
    págs: 289 - 291
   • Eusko legebiltzarra eta euskaltzaindiaren arteko akordioaren sinatzea

    Jean Haritschelhar
    págs: 293 - 294
   • Acuerdo entre el Parlamento Vasco y Euskaltzaindia

    Jean Haritschelhar
    págs: 295 - 302
  • Berriak

   págs: 303 - ?
  • Omenaldiak

   págs: 305 - ?
   • José Antonio Aran eta Euskara

    Henrike Knörr
    págs: 307 - 309
   • Juan San Martín Ortiz de Zarateri urrezko luma

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 311 - 313
   • Juan San Martín Ortiz de Zarate jaunaren Curriculuma

    Ricardo Badiola Uriarte
    págs: 315 - 322
   • Premio Don Manuel de Irujo : 2002 saria. José Mari Satrustegi Zubeldia

    Koldo Viñuales
    págs: 325 - 327
   • J. M. Satrustegi, II. Manuel Irujo saria

    Jean Haritschelhar
    págs: 329 - 331
   • A J. M. Satrustegi, Premio Manuel Irujo

    Jean Haritschelhar
    págs: 333 - 335
   • Henrike Knörr euskaltzainburuordearen mintzaldia, Francisco Fernández del Riego Galiziako akademiaren presidente ohiaren omenezko ekitaldian

    págs: 337 - 338
  • Beste zenbait txosten

   págs: 339 - ?
   • Euskaltzaindiaren informatika eta telekomunikazio zerbitzua (Eitzer)

    Iñaki Kareaga, Ricardo Badiola
    págs: 341 - 348
  • Liburuen-aurkezpenak eta sari-banaketak

   págs: 349 - ?
  • Literatura sariak 2001

   págs: 350 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioa-Euskaltzaindia. Literatura sariak 2001

    págs: 353 - ?
   • Patxi Ezkiaga Lasa. Txomin Agirre saria. Eleberria

    págs: 354 - ?
   • Alaitz Olaizola Borda Toribio Altzaga saria. Antzerkia

    págs: 355 - ?
   • Sonia González Fernández Felipe Arrese Beitia saria. Olerkia

    págs: 356 - ?
   • Jurgi Kintana Goiriena Mikel Zarate saria. Saiakera

    págs: 357 - ?
  • Literatur sariak. R.Mª Azkue saria

   págs: 359 - ?
   • Azkue sariak 2002

    págs: 361 - ?
   • R.M. Azkue sari-banaketa

    Jean Haritschelhar
    págs: 363 - 364
   • R.M. Azkue sarien banaketa

    Joserra Bilbao
    págs: 365 - ?
  • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak. Liburukiaren aurkezpena

   págs: 366 - ?
   • Ermua-Eitzaga: Leku-izenak. Onomasticon Vasconiae, 22

    Carlos Totorika
    págs: 369 - 371
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak

    Mª Asun Ardanza
    págs: 373 - ?
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak

    Mª Asun Ardantza
    págs: 374 - ?
   • Ermua-Eitzaga : Leku izenak

    A. Iñigo
    págs: 375 - 376
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak liburuaren aurkezpena

    José Luis Lizundia Askondo
    págs: 377 - 379
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak

    Fernando Aranberri Odriozola
    págs: 381 - 383
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak liburuaren aurkezpena

    Henrike Knörr
    págs: 385 - 386
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak. Onomastican Vasconiae, 22

    Gotzon Lobera
    págs: 387 - 388
   • Ermua-Eitzaga : Leku-izenak liburuaren aurkezpena

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 389 - 390
   • Erratak = Fe de erratas

    págs: 391 - ?
 • 2001 Vol. 46:2
 • (+) ver más
  • Iker saila

   págs: 560 - ?
  • Pierre Lafitte-ri omenaldia. Luhuso eta Uztaritzen, 2001-IX-21 eta 22

   págs: 561 - ?
   • Luhuson, Pierre Lafitteren sortetxean

    págs: 563 - ?
   • Piarres Lafitte

    Bernard Auroy
    págs: 565 - ?
   • Piarres Lafitte

    Jean Haritschelhar
    págs: 567 - 569
   • L´Abbé Lafitte

    Jacques Mestelan
    págs: 571 - 576
   • Pierre Lafitteren aita

    P. Andiazabal
    págs: 577 - 580
   • Piarres Lafitten sare intelektuala (1920-1940)

    Amelia Hernández Mata
    págs: 581 - 637
   • Piarres Lafitte gure arbasoa (Beretik eta azkena)

    Emile Larre
    págs: 639 - 642
   • Souvenirs sur le Chanoine Pierre Lafitte: "Les mardis de Herria"

    Alexandre de la Cerda
    págs: 643 - 646
   • Eguneroko euskararen ere sustatzaile (Piarres Lafitteri omenaldia, Uztaritzen, 2001eko irailaren 22an)

    Henri Duhau
    págs: 647 - 649
   • Lafitte, iparraldearen eta hegoaldearen ararteko

    Pako Sudupe
    págs: 651 - 659
   • Le père Lafitte, directeur de conscience

    Raymond Saint-Jean
    págs: 661 - 668
   • Piarres Lafitte eta antzerkia

    Xipri Arbelbide
    págs: 669 - 684
   • Enbatatiarren artikuluak Herria astekarian 1962-1968

    Xipri Arbelbide
    págs: 685 - 698
   • Enbatatiarren artikuluak Herrian

    Xipri Arbelbide
    págs: 699 - 716
   • Piarres Lafitte euskaltzaina eta euskaltzaindia

    P. Charritton
    págs: 717 - 722
  • R. M.ª Azkueren heriotzaren 50. urteurrena. Lekeitio, 2001-XI-11

   págs: 723 - ?
   • R.M.ª Azkueren 50. heriotzaren urtemuga

    Miren Jaione Murelaga
    págs: 725 - ?
   • Azkueren heriotza: 50. urtemuga

    Andres Urrutia
    págs: 727 - 728
  • Gramatika

   págs: 729 - ?
   • Ezta ala ez da?

    Ibon Olaziregi
    págs: 731 - 732
   • Ni bizi naizen nirekin bizi den

    Iñaki Torcuato
    págs: 733 - 734
   • Ni bizi naizen nirekin honek den

    Jesus Mari Agirre
    págs: 735 - 736
  • Onomastika

   págs: 737 - ?
   • Ziortza / Cenarruza aldaeren inguruan

    Patxi Salaberri Zaratiegi
    págs: 739 - 749
   • Karrantza / Carranza

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 751 - ?
   • Luxo / Lujo

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 752 - ?
   • Onraita / Erroeta

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 753 - ?
   • Corres / Korres

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 754 - ?
   • Basurtu / Basurto

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 755 - ?
   • Ekora / Ekorar

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 756 - ?
   • Ekora / Ekorar

    Mikel Gorrotxategi
    págs: 757 - ?
   • Euskal Autonomia Erkidegoko biztanle-entitateak izeneko argitalpenean Euskaltzaindiak izen ofizialen zutabean jasotako izenetan gertatu diren aldaketa guztiak (2002ko urtarrilaren 8a arte)

    Mirari Alberdi
    págs: 759 - 763
  • Gratien Albert Goyheneche jaun medikua (1847-1900)

   págs: 764 - ?
  • Literatura

   págs: 764 - ?
   • Gratien Albert Goyheneche jaun mediku eta Donibane Lohizuneko auzapez ohiaren ohoretan (1847-1900)

    Jean Haritschelhar
    págs: 769 - 773
   • Xuri gorriak euskaltzaleen artean Albert Goyenetxeren garaian

    Manex Goienetxe
    págs: 775 - 780
  • Hizkuntzaren historia

   págs: 781 - ?
   • "El euskera en Álava a fines del siglo XVIII". Un artículo de Don José Miguel de Barandiaran de 1926. Anotaciones actuales sobre el documento publicado.

    Ángel Ibisate Lozares
    págs: 783 - 803
  • Euskaltzaindiaren erabakiak eta adierazpenak

   págs: 806 - ?
   • Barne-erregelak

    págs: 807 - 837
  • Euskaltzaindiaren arauak

   págs: 840 - ?
   • Komunztadura aposizioetan

    págs: 841 - 843
   • Hiztegi batua a-abolizionista

    págs: 844 - 848
   • Behar izan aditzaren jokabidea aditz iragangaitzekin

    págs: 849 - 850
   • Nahi / Gura izan aditzen jokabidea aditz iragangaitzekin

    págs: 851 - 852
   • Zehargaldera orokorretako aditz-atzizkia: -(e)n eta -(e)netz

    págs: 853 - 854
   • -elako eta -en atzizkiak izenak gobernaturiko perpaus osagarrietan

    págs: 855 - 857
  • Batzar-agiriak

   págs: 860 - ?
   • Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    págs: 861 - 864
   • Ageriko batzarra. Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    págs: 865 - 866
   • Donostian, 2001.eko maiatzaren 25ean

    págs: 867 - 870
   • Bilbon, 2001.eko ekainaren 29an

    págs: 871 - 877
   • Donostian, 2001.eko uztailean 20an

    págs: 878 - 883
   • Geografia hitzen zerrenda

    págs: 884 - 886
   • Bilbon, 2001.eko irailaren 28an

    págs: 887 - 892
   • Lodosan, 2001.eko urriaren 19an

    págs: 893 - 896
   • Bilbon, 2001.eko azaroaren 30ean

    págs: 897 - 900
  • Jagon saila

   págs: 901 - ?
  • Nafarroa oinez 2001. Lodosa, 2001-X-19

   págs: 902 - ?
   • Ageriko bilkura "Nafarroa oinez 2001" dela eta

    Jean Haritschelhar
    págs: 905 - 906
   • Léxico euskériko de La Ribera Estellesa de Navarra

    Javier Sainz Pezonaga
    págs: 907 - 914
   • Eusebio López: Impresor y vascófilo lodosano

    Joxemiel Bidador
    págs: 915 - 925
   • Nafarroa oinez Lodosan eta Sartagudan, elkartasunaren topalekua

    Iñaki Lasa
    págs: 927 - ?
   • 2001.eko Nafarroa oinez Lodosa eta Sartagudako ikastolak bat eginez

    J. A. Arana Martija
    págs: 929 - ?
  • Euskaltzaindiaren V. Jagon jardunaldiak. Lodosa, 2001-X-19

   págs: 930 - ?
   • V. Jagon jardunaldiak

    Jean Haritschelhar
    págs: 933 - ?
   • Territorio y lengua catalana: Situación actual

    Joan Solà
    págs: 935 - 938
   • Joan Solà Cortassa

    págs: 939 - 941
   • V. Jornada de la sección tutelar (Lodosa 19-10-01). La situación del gallego en Asturias, León y Zamora

    Francisco Fernández Rei
    págs: 943 - 948
   • Francisco Fernández Rei

    págs: 949 - 951
   • Euskalgintza hitzartua Ipar Euskal Herrian

    Erramun Baxok
    págs: 953 - 961
   • El euskera, patrimonio común = Euskara, guztion ondarea

    Andrés Urrutia
    págs: 963 - 969
   • Perfiles institucionales de la lengua vasca en la Comunidad Foral de Navarra

    Juan Cruz Alli Aranguren
    págs: 971 - 1077
  • Harremanak / Relaciones

   págs: 1078 - ?
   • Bilbao, 26 de julio de 2001

    Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 1081 - 1082
   • Bilbon, 2001.eko uztailaren 26an

    Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 1083 - 1084
  • Berriak

   págs: 1085 - ?
  • Hitzarmenak / Convenios

   págs: 1086 - ?
  • Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea - Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. 2001 hitzarmena / Convenio 2001

   págs: 1087 - ?
   • Desarrollo del convenio entre la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y Euskaltzaindia para el año 2001 = Euskal Herriko Unibertsitatearen (EHUren) eta Euskaltzaindiaren garapena 2001rako

    Manuel Montero García, Jean Haritschelhar Dualde
    págs: 1091 - 1092
  • Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea - Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia. Hitzarmena / Convenio

   págs: 1093 - ?
   • Deustuko Unibertsitatearekin Hitzarmena, 2001-XII-20

    págs: 1095 - 1096
   • Convenio de colaboración entre la Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea y la Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    José María Abrego de Lacy, Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 1097 - 1103
  • Orotariko euskal hiztegia

   págs: 1104 - ?
   • Orotariko euskal hiztegiaren bulego berriak

    Jean Haritschelhar
    págs: 1107 - ?
   • Odon Elorzaren hitzak, orotariko euskal hiztegiaren bulegoaren aurkezpenean

    págs: 1109 - 1110
  • Liburuen aurkezpenak / Presentaciones

   págs: 1111 - ?
   • Euskaltzaindiak Euskal izendegia / Ponte izendegia / Diccionario de nombres de pila / Dictionnaire del prénoms aurkezten du

    págs: 1113 - ?
   • Euskal izendegia

    H. Knörr
    págs: 1115 - 1116
   • Euskal izendegia: Euskara normalizatzeko tresna garrantzitsua

    A. Iztueta Azkue
    págs: 1117 - 1119
   • Diccionario de nombres vascos: Un instrumento importante para la normalización del euskera. Fruto de colaboración entre Euskaltzaindia y el Departamento de Justicia, Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco

    A. Iztueta Azkue
    págs: 1121 - 1123
   • Euskal izendegia

    M. Gorrotxategi Nieto
    págs: 1125 - ?
   • Diccionario de nombres de pila

    M. Gorrotxategi Nieto
    págs: 1127 - 1128
   • Euskaltzaindiaren Euskal izendegia / Ponte izendegia-ren aurkezpena

    A. Iñigo
    págs: 1129 - 1130
   • Presentación del Euskal izendegia / Diccionario de nombres de pila de Euskaltzaindia

    A. Iñigo
    págs: 1131 - 1133
   • Euskaltzaindiaren Euskal izendegia / Diccionario de nombres de pila

    A. Urrutia
    págs: 1135 - 1136
   • Euskal izendegia

    A. Urrutia
    págs: 1137 - ?
  • Berbarik berba

   págs: 1138 - ?
   • Berbarik berba saila deritzan liburukien aurkezpenak

    Amaia Okariz
    págs: 1141 - 1142
  • Bitoriano Gandiaga olerkariaren omenez

   págs: 1143 - ?
   • Mendata: Bitoriano Gandiaga olerkariaren omenez

    Ricardo Badiola Uriarte
    págs: 1145 - 1148
  • BBK fundazioa - Euskaltzaindia: Literatura sariak / Premios literarios 2001

   págs: 1149 - ?
   • Euskaltzaindia - BBK sariak

    Jean Haritschelhar
    págs: 1153 - ?
   • Euskaltzaindia - BBK sariak

    Jose Ramon Bilbao
    págs: 1155 - 1156
  • Resurección Maria Azkue sariak

   págs: 1157 - ?
   • R.M. Azkue iazko liburu sarituen eta aurtengoaren oinarrien aurkezpena egoitzan

    Jean Haritschelhar
    págs: 1159 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa fundazioa eta Euskaltzaindia. 2002.urteko R.M. Azkue saria

    Ricardo Badiola Uriarte
    págs: 1161 - 1166
   • Azkue literatur sariak: 2000ko liburua eta 2001eko oinarriak

    Joserra Bilbao
    págs: 1167 - 1168
  • Omenaldiak

   págs: 1169 - ?
   • Nere altuna, Rikardo Badiola aspaldiko ezagunak eta adiskideak

    Jean Haritschelhar
    págs: 1171 - 1178
   • Patxi Altuna eta Patxi Goenagari Azpeitiko udalak omenaldia

    Jean Haritschelhar
    págs: 1179 - 1181
  • Aukibidea / Índice / Index 2001

   págs: 1183 - 1191
 • 2001 Vol. 46:1
 • (+) ver más
  • Iker saila

   págs: 12 - ?
  • Herri literaturako VI. jardunaldiak = VI jornadas de literatura popular

   págs: 15 - ?
   • Euskal Fraseologia: Aita Justo Mokoroari bere mendemugaren hasieran ongi etorria eta sarrera-hitzak

    Juan Mari Lekuona
    págs: 17 - 20
   • Corrientes actuales de la investigación fraseológica en Europa

    Gloria Corpas Pastor
    págs: 21 - 49
   • Fraseología y conciencia social en América latina

    Alberto Zuluaga
    págs: 51 - 72
   • Euskal fraseologia: historia, oinarriak

    Xabier Kaltzakorta
    págs: 73 - 87
   • En torno al concepto de colocación

    Gloria Corpas Pastor
    págs: 89 - 108
   • Justo Mari Mokoroaren lana eta eragina

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 109 - 122
   • Genio y lengua, euskal arima, eta euskaldunak poema

    Joxemari Aranalde
    págs: 123 - 136
   • Ortik eta emendik: euskal lokuzioak eta fraseologia baino ere haratago

    Pedro Esnal
    págs: 137 - 144
   • Aita Justo Maria Mokoroaren omenez euskal fraseologiaz: Ondorioak

    págs: 145 - ?
  • Linguistika

   págs: 148 - ?
   • Euskara eta nazioarteko arauak: erabilera orokorra, erabilera berezituak eta erabilera gainberezituak

    Juan Carlos Odriozola
    págs: 149 - 187
  • Gramatika

   págs: 188 - ?
   • Gramatika: zenbait galderari erantzunez

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 191 - 192
   • Gramatika: buruz eta buruzkoak

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 193 - 194
   • Gramatika: Euro-a dela eta

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 195 - 196
  • Onomastika

   págs: 197 - ?
   • Dulantzi / Alegria

    págs: 199 - ?
   • Urduña / Orduña

    págs: 200 - 201
   • Luiaondo / Luyando

    págs: 202 - ?
   • Laudio / Llodio

    págs: 203 - 206
   • Arrespalditza / Respaldiza

    págs: 207 - ?
   • Kexaa / Quejana

    págs: 208 - ?
  • Mendeurrenak

   págs: 209 - ?
   • Gerhard Bähr-en irudia. Gernikako Europako Herrien parkean jarri

    págs: 213 - ?
   • Descubrimiento del Busto de Gerhard Bähr

    Hans-Peter Bähr
    págs: 215 - 216
   • Descubrimiento del Buso del vascólogo alemán Gerhard Bähr (Con motivo del centenario de su nacimiento)

    Josu Bergara Etxebarria
    págs: 217 - 218
   • Gerhard Bähr

    págs: 219 - ?
   • Esker oneko hitzak

    Jean Haritschelhar
    págs: 221 - ?
   • R.M. Azkuerekiko omenaldia

    págs: 223 - ?
   • Euskaltzaindiaren batzarra Lekeition (Barne Jardunaldiak)

    Jaione Murelaga
    págs: 225 - ?
   • Azkue eta lekeitioko kultur giroa

    Jose Antonio Arana Martija
    págs: 227 - 230
   • Lekeitioko euskalgintza, bi urteren mendean (1875-1939)

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 231 - 235
   • Euskalgintza lekeition 1970-1977 inguruan

    Mitxel Kaltzakorta Mentxaka
    págs: 237 - 241
   • R. M. de Azkueren euskal azentuari buruzko deskribapenak

    Gorka Elordieta
    págs: 243 - 255
  • Batzar-agiriak

   págs: 257 - ?
   • Bilbon, 2000.eko urriaren 27an

    págs: 259 - 263
   • Donostian, 2000.eko azaroaren 24an

    págs: 264 - 268
   • Batzar agiria: Donostian, 2000.eko azaroaren 24an

    págs: 269 - 270
   • Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an

    págs: 271 - 273
   • Euskaltzaindiaren karguak hautatzeko bikura berezia

    págs: 274 - 276
   • Bilbon, 2000.eko abenduaren 22an

    págs: 277 - ?
   • Donostian, 2001.eko urtarrilaren 26an

    págs: 278 - 283
   • Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an

    págs: 284 - 287
   • Eukaltzaindiaren XII. barne jardunaldiak: Lekeition, 2001.eko otsailaren 23an eta 24an

    págs: 288 - 292
   • Batzar agiria: Iruñean, 2001.eko martxoaren 29an

    págs: 293 - ?
   • Euskaltzaindiaren batzar berezia: Iruñean, 2001.eko martxoaren 29an

    págs: 294 - ?
   • Iruñean, 2001.eko martxoaren 30ean

    págs: 295 - 298
   • Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    págs: 299 - 302
   • Ageriko batzarra: Bilbon, 2001.eko apirilaren 27an

    págs: 303 - 304
  • Batzar-agirien eranskina: hiztegigintzaz

   págs: 305 - ?
   • "Administrazio-zuzenbidea" hiztegirako lantaldea: proposamena

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 307 - 312
   • Komunikabideen lantaldea: proposamena

    Miren Azkarate
    págs: 313 - 315
   • Unibertsitateko jakintza arlo nagusietako terminologia biltzeko lan-proposamena

    Xabier Kintana Urtiaga
    págs: 317 - 324
   • Eguneroko hitzen lantaldea: proposamena

    Miren Azkarate
    págs: 323 - 327
  • Jagon saila

   págs: 328 - ?
  • Euskara Nafarroan

   págs: 329 - ?
   • Nafarroako euskararen azkenaldiko historia

    Jose Mari Satrustegi
    págs: 333 - 335
   • Euskararen egungo egoera Nafarroan

    Andres Iñigo
    págs: 337 - 345
   • Euskararen egoera Nafarroan: euskaltzaindiaren egitekoa

    Andres Urrutia Badiola
    págs: 347 - 353
   • Euskararen legeztapen demokratikoari dagokionez, Nafarroan galdutako aukera

    Patxi Zabaleta
    págs: 355 - 357
   • Giza eskubideak, era orokorrean eta hizkuntzaren arloan

    Juan San Martin
    págs: 359 - 364
   • Euskararen egoera Nafarroan: euskaltzaindiaren adierazpena

    págs: 365 - 366
   • La situación del euskera en Navarra: Declaración de la Real Academia de la Lengua Vasca

    págs: 367 - 368
   • La situación de la Langue Basque en Navarre: Déclaration de euskaltzaindia

    págs: 369 - 370
  • Gutunak / Correspondencia

   págs: 371 - ?
   • Exmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, Presidente del Gobierno de Navarra

    págs: 373 - 374
   • Miguel Sanz Sesma jauna, Nafarroako gobernuburua

    págs: 375 - 376
   • Exmo. Sr. D. Miguel Sanz Sesma, presidente del gobierno de Navarra

    págs: 377 - 378
   • Miguel Sanz Sesma jauna, Nafarroako gobernuburua

    págs: 379 - 380
  • Berriak

   págs: 381 - ?
  • Hitzarmenak / Convenios / Conventions

   págs: 382 - ?
   • Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    págs: 389 - 391
   • Convenio entre al Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y La Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    págs: 393 - 401
   • Pirinio Atlantikoak Departamendua / Convention relative a l´Académie de la Langue Basque / Euskaltzaindiarekiko Hitzarmena

    págs: 401 - 410
   • Centre National de la Recherce Scientifique (CNRS) - Real Academia de la Lengua Vasca / Euskaltzaindia

    págs: 411 - 420
   • Eroski-Euskaltzaindia / Real Academia de la Lengua Vasca: >i>Jagonet

    págs: 421 - 432
  • Literatura sariak

   págs: 433 - ?
  • Literatura sariketak

   págs: 434 - ?
   • R. M. Azkue sari banaketa

    Henrike Knörr
    págs: 437 - ?
   • R. M. Azkue sariak. Bilbao Bizkaia Kutxa-Euskaltzaindia

    Juan Otaegi
    págs: 439 - 440
   • Azkue literatur sariak: 1999ko liburua eta 2000ko oinarriak

    Joserra Bilbao
    págs: 441 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - euskaltzaindia literatura sariak: 2000 sari banaketa

    Joserra Bilbao
    págs: 445 - ?
   • Bilbao Bizkaia Kutxa - Euskaltzaindia: literatura sariak

    Jean Haritschelhar
    págs: 447 - ?
   • Literatura sariak 2000

    págs: 449 - ?
   • Txomin Agirre saria. Eleberria

    Aitor Arana Luzuriaga
    págs: 450 - ?
   • Toriobio Altzaga saria. Antzerkia

    Juan Karlos del Olmo Serna
    págs: 451 - ?
   • Felipe Arrese Beitia saria. Olerkia

    Juan Ramon Madariaga Abaitua
    págs: 452 - ?
   • Mikel Zarate saria

    Patxi Juaristi Larrinaga
    págs: 453 - ?
   • Premio Txomin Agirre. Novela

    Aitor Arana Luzuriaga
    págs: 454 - ?
   • Premio Toribio Altzaga. Teatro

    Juan Karlos del Olmo Serna
    págs: 455 - ?
   • Premio Felipe Arrese Beitia. Poesia

    Juan Ramón Madariaga Abaitua
    págs: 456 - ?
   • Premio Mikel Zarate. Ensayo

    Patxi Juaristi Larrinaga
    págs: 457 - ?
  • R. M. Azkue literatura sariak: 2000

   págs: 460 - ?
   • 2000ko R. M. Azkue sarien banaketa

    Jean Haritschelhar
    págs: 461 - ?
   • Azkue literatur sariak: 1999ko epaia

    Joserra Bilbao
    págs: 463 - ?
   • R. M. Azkue sariak. A mailako epaimahaiaren bilera-agiria

    págs: 465 - ?
   • R. M. Azkue literatura sariak 2000

    págs: 467 - 469
   • Premios literarios R. M. Azkue 2000

    págs: 471 - 473
  • Liburu aurkezpena: Eibar eta Elgetako toponomastika

   págs: 475 - ?
   • Eibar eta Elgetako toponomastika

    Patxi Basauri
    págs: 477 - ?
   • Eibar eta Elgetako Toponomastika; liburuaren aurkezpena

    Maria Jose Telleria Etxeberria
    págs: 479 - 480
  • Hil berriak

   págs: 481 - ?
   • Aita Luis Villasante Kortabitarte joan zaigu (1920-2000)

    págs: 483 - 487
   • Pedro Pujana Agirregabiria (1915-2001)

    págs: 489 - 495
   • Mariano Izeta Elizalde (1915-2001)

    págs: 497 - 506
   • Bitoriano Gandiaga (G.B.) (1928-2001)

    págs: 507 - 511
   • Rosa Mari Artza Azueta langile ohiaren hilberri txostena (1946-2001)

    págs: 514 - 515
  • Euskaltzaindiaren aurkitegia eta organigrama

   págs: 516 - ?
   • Egoitza / Sede

    págs: 519 - ?
   • Ordezkaritzak / Delegaciones

    págs: 521 - ?
   • Euskaltzainburuagoa, eragileak eta ordezkariak / Cargos academicos, ejecutivos y delegados

    págs: 523 - ?
   • Euskaltzain osoak / Académicos de número / Académiciens titulaires

    págs: 525 - 526
   • Euskaltzain ohorezkoak / Académicos de honor / Membres dHonneurs de l´Académie

    págs: 527 - 528
   • Euskaltzain urgazleak / Académicos correspondientes / Membres correspondants de l´Académie

    págs: 529 - 536
   • Batzordekideen helbideak (Euskaltzain ez direnenak)

    págs: 537 - 539
   • Euskaltzaindiaren batzorde-organigrama

    págs: 541 - 545
 • 2000 Vol. 45:2
 • (+) ver más
  • Hiztegi batua

   Euskaltzaindia
   págs: 477 - 757
 • 2000 Vol. 45:1
 • (+) ver más
  • Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren bisita Euskaltzaindiko egoitzara

   págs: 10 - ?
   • Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren bisita egoitzara

    Jean Haritschelhar
    págs: 11 - 12
   • Euskadiko Lehendakariaren bisita Euskaltzaindiko egoitzara

    Juan Jose Ibarretxe
    págs: 13 - 16
   • Juan Jose Ibarretxe Lehendakariaren bisita: kronika

    págs: 17 - ?
  • Herri aginteen eta euskaltzaindiaren arteko hitzarmena: 2000-2004

   págs: 20 - ?
   • Herri Aginteen eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena: 2000-2004

    Jean Haritschelhar
    págs: 21 - 22
   • Euskaltzaindiaren hitzarmen nagusia

    M. Carmen Gamendia Lasa
    págs: 23 - ?
   • Acuerdo marco con Euskaltzaindia

    M. Carmen Garmendia Lasa
    págs: 24 - ?
   • Eusko Jaurlaritzaren, Nafarroako Gobernuaren, Foru Aldundien eta Euskaltzaindiaren arteko hitzarmena

    M. Carmen Garmendia Lasa, Pedro Sancristobal Murua, Ana Madariaga Ugarte, Luis M. Bandres Unanue, Jean Haritschelhar
    págs: 25 - 34
   • Acuerdo entre el Gobierno Vasco, Gobierno de Navarra, Diputaciones Forales y Euskaltzaindia

    M. Carmen Garmendia Lasa, Jesús M. Laguna Peña, Pedro Sancristobal Murua, Ana Madariaga Ugarte, Luis M. Bandres Unanue, Jean Haritschelhar Duhalde
    págs: 35 - 45
   • Euskaltzaindia eta herri aginteen arteko hitzarmenaz. Agiria

    págs: 47 - ?
   • Convenio entre las Instituciones Públicas y Euskaltzaindia

    págs: 50 - 52
   • Euskaltzaindia eta herri aginteen arteko hitzarmena. Kronika

    págs: 53 - 54
  • Euskaltzaindiaren erabakiak eta adierazpenak

   págs: 55 - ?
   • Euskaltzaindiaren arauak:

    págs: 57 - 128
  • Hiztegi batua: tabako-to

   págs: 59 - 66
  • Hiztegi batua: tobera-triskatu

   págs: 67 - 73
  • Hiztegi batua: triskilatu-tzartasun

   págs: 74 - 83
  • Hiztegi batua: ubarroi-yuppie

   págs: 84 - 99
  • Hiztegi batua: zabal-zuzter

   págs: 100 - 128
  • Batzar agiriak

   págs: 129 - ?
   • Bilbon, 1999ko urriaren 29an

    págs: 131 - 136
   • Donostian, 1999ko azaroaren 26an

    págs: 137 - 145
   • Bilbon, 1999ko abenduaren 16 eta 17an

    págs: 146 - 155
   • Bilbon, 2000.eko urtarrilaren 28an

    págs: 156 - 161
   • Donostian, 2000.eko otsailaren 24 eta 25ean

    págs: 162 - 172
   • Bilbon, 2000.eko martxoaren 30ean eta 31an

    págs: 173 - 182
   • Modificación de los Estatutos de la R. A. L. V./Euskaltzaindia

    págs: 183 - 184
   • 2000.urterako Euskaltzaindiaren batzar egutegia

    Jose Luis Lizundia
    págs: 185 - 186
  • Hitzarmenak

   págs: 187 - ?
   • Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euskaltzaindia: 1999.eko hitzarmena

    págs: 189 - ?
   • Euskaltzaindia eta UZEIren arteko Lankidetza-hitzarmena

    págs: 191 - 196
  • Ikergaiak

   págs: 197 - ?
   • Victoriano Huiziren Manual de Gramática bascongada

    Patxi Goenaga
    págs: 199 - 209
   • J. I. Arana eta E. S. Dodgson

    Patxi Altuna
    págs: 211 - 239
   • Eibarko idazleak: Eibarko idazleen eta idazlanen antologia

    Jose Antonio Arana Martija
    págs: 241 - 248
   • La americanización del apellido vasco en el oeste de los Estados Unidos

    Linda White
    págs: 249 - 262
  • Beste zenbait txosten

   págs: 263 - ?
  • Onomastika

   págs: 264 - ?
   • Lapurdiko Udal Izendegia

    págs: 267 - 271
   • Toponimia txikia arautzeko irizpideak

    Mikel Gorrotxategi, Patxi Salaberri
    págs: 273 - 314
   • Galde-erantzunak: Mikel Gorrotxategi Nieto jauna, onomastika batzordekidea

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 315 - 317
   • Azkue bibliotekaren katalogoa (ABK): Euskal deituren sarrera nagusiez

    Pruden Gartzia
    págs: 319 - 342
  • Gramatika

   págs: 343 - ?
   • Maizpide euskaltegia. Lazkao. Gipuzkoa

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 345 - 349
   • Galde-erantzunak

    págs: 345 - 358
   • Patxi Martínez de Marigorta jauna

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 351 - ?
   • Urtats euskaltegia. Kirikiño 22, Bilbo

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 352 - 354
   • Gramatika batzordearen irizpenak edo kontsulta-erantzunak

    Jesus Mari Makatzaga
    págs: 355 - ?
   • Zenbatzailedun egitura batzuk direla eta Joseba garaialde jaunari erantzuna

    Jesus Mari Makatzaga