Euskal Gaien Institutua Euskaldok
Aurkinet

logo de la revista
Inicio / Fin:
1 zk. (1986ko udaberria)-
Editor:
Bilbo: Deustuko Unibertsitatea
ISSN:
1130-8192
Periodicidad:
Anual
Materias:
Literatura vasca, Lengua vasca
  Sumarios disponibles
  2002
 • (+) ver más
  • Azentua ezaugarri bereizlea homonimoetan

   Juan Manuel Etxebarria Ayesta
   págs: 9 - 20
  • Txiki-txikitik edo Salamancako kantaren gainean

   Jabier Kalzakorta
   págs: 21 - 29
  • Susanna Moodieren idazkiak: Inmigrazio esperientziaren berridazketa

   Jürgen Lange
   págs: 31 - 48
  • Mendatako lexikoaz

   Aitziber Urkiza
   págs: 49 - 85
 • 2001
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 9 - ?
   • Azentuaren eragina kontsonanteen gortzean

    Juan Manuel Etxebarria Ayesta
    págs: 11 - 30
   • Bizkaieraren lekua Bilboko Kirikiño ikastolan

    Oihane Etxebarria Elorrieta
    págs: 31 - 88
   • Barietatea eta estandarra: batuaren eragina ume bizkaitar biren hizkeran

    Sonia González
    págs: 89 - 143
   • Euskal bokalismoaren inguruan

    Itziar Túrrez
    págs: 145 - 161
 • 1999
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 9 - 10
   • Unamunoren tesiaren bi iturri hizkuntzazko eta etnologiazko

    Jose Antonio Ereño
    págs: 13 - 23
   • "La revelación que me fue la historia". Unamunoren Paz en la guerra-z ohar batzuk

    Joxe Azurmendi
    págs: 25 - 81
   • Barojaren La Leyenda de Jaun de Alzate nobelaren irakurketa "heterodoxo" bat

    Txuma Lasagabaster
    págs: 83 - 91
   • Hizkuntza poetikoaren lana kontzientziaren garapenean: Adrienne Rich-en kasua

    Aitor Ibarrola
    págs: 93 - 107
   • Exenpluak, atsotitzak eta beste Axularren Guero liburuan

    Patxi Salaberri
    págs: 109 - 129
   • Gabon-kanta zahar baten aldaerak

    Xabier Kalzakorta
    págs: 131 - 142
   • Zentzuen eragina Elorri-ko poetikan

    Joan Otaegi
    págs: 143 - 157
   • J.M. Irigoienen Kalamidadeen liburua elaberria

    Oihane Etxebarria
    págs: 159 - 167
   • J.M. Irigoienen Kalamidadeen liburua. Azteketa pragmatikoa

    Saioa Gabikagojeaskoa
    págs: 169 - 183
   • Ezezko perpausetako fokalizazioaren inguruan

    Jon Ortiz de Urbina
    págs: 185 - 199
   • [Dialektologiara] beste hurbilketa batzuk

    Iratxe Zuazola
    págs: 201 - 229
 • 1997
 • (+) ver más
  • Euskal errefrauaz mahaingurua:

   págs: 17 - ?
   • Mahaingurua kokatu nahiean

    Joan Otaegi
    págs: 19 - 21
   • Filologi-ikerketak Refranes y Sentecias-ez: Historia eta Kritika

    Joseba Lakarra
    págs: 23 - 76
   • Hizkuntzaren historiarako osagaiak Refranes y Sentencias-en

    Alfonso Irigoien
    págs: 77 - 83
   • Zeberioko esaera zaharra etnografia bidetik

    Juan Manuel Etxebarria
    págs: 85 - 92
   • Euskarazko eguraldi errefrauak

    Xabier Kalzakorta
    págs: 93 - 141
  • Alfonso Irigoienen ekarriaz mahaingurua:

   págs: 143 - ?
   • Alfonso Irigoienen ekarria

    Juan Manuel Etxebarria
    págs: 145 - 145
   • A. Irigoien eta euskal eta Pirineo inguruko toponomastika

    Rikardo Zierbide
    págs: 147 - 153
   • Alfonso Irigoienen linguistika ekarriaz

    Adolfo Arejita
    págs: 155 - 162
   • A. Irigoien eta euskal dialektologia

    Rosa Miren Pagola
    págs: 163 - 166
   • A. Irigoienen poesiaz harripausu bat edo beste

    Xabier Kalzakorta
    págs: 167 - 183
   • Egingarria al da dialektologia estrukturala?

    Iratxe Zuazola
    págs: 185 - 203
   • Gandiagaren poetika Elorri-n

    Joan Otaegi
    págs: 205 - 219
   • Gandiagaren poetika printzak Uda batez Madrilen poemategian

    Aritz Urien
    págs: 221 - 235
   • Bertso librearen inguruan Imanol Irigoienen zenbait poemaz baliatuz

    Sonia González
    págs: 237 - 261
   • ENSEIUKARREAN aldizkariko aurkibide orokorra

    Itziar Urrutia
    págs: 263 - 287
 • 1996
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 11 - 12
  • Mahingurua Bernat Etxepareren 450.urteurrenean. 1995-XI-13:

   págs: 15 - ?
   • Bernat Echepare-ren Linguae vasconum primitiae liburuaren 450 urte

    Alfonso Irigoien
    págs: 17 - 20
   • Etxepareren bertsogintzako legeak

    Patxi Altuna
    págs: 21 - 28
   • Benard D´etxepare: bidegurutzean

    Jon Kortazar
    págs: 29 - 35
   • Olerkaria lege autuetan: Etxepareren Linguae vasconum primitiae ikusmira juridikopean

    Andres Urrutia
    págs: 36 - 51
   • Luteroren Biblia-itzulpena eta aleman hizkuntzaren batasuna

    Xabier Goitia
    págs: 55 - 66
   • Refranes y Sentencia de 1596: aditz sistemaren inbentarioa

    Gontzal Aldai
    págs: 69 - 89
   • B. Gandiagak Elorri-n darabiltzan zenbait sinbolo

    Joan Otaegi
    págs: 93 - 113
   • Acto para la Nochebuena antzerkiaren zenbait pasartez

    Xabier Kalzakorta
    págs: 117 - 127
   • Tiempo de silencio eleberriaz

    Anjel Lobera
    págs: 131 - 167
   • Zenbait poema

    Unai Elorriaga
    págs: 171 - 174
   • Vienako euskal grabaketak: zuberera

    Jose Mari Etxebarria
    págs: 177 - 199
   • Maiazko 25. lorea eta J.J.Mogelen aditz sistema

    Koldo Jule Garai
    págs: 203 - 257
   • Erronkarierako deklinabidea

    Gillermo González
    págs: 261 - 285
 • 1995
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 11 - 12
   • Beriainen dotrina

    Rosa Miren Pagola
    págs: 15 - 69
   • Euskal fonetikaren inguruan

    Itziar Turrez, Ion Bediaga
    págs: 73 - 80
   • Euskal lexikoaren historiarako oharrak

    Carmen Isasi, Unai (itzul.) Elorriaga, Patxo (itzul.) Fernández de Larrinoa
    págs: 83 - 89
   • Vienako euskal grabaketak. Bizkaiera

    José Mari Etxebarria
    págs: 93 - 114
   • Becussu adizkia barrutiaren Acto para la Nochebuena obran

    Gontzal Aldai Garai
    págs: 117 - 122
   • Gatika eta Urdulizko bokalen azterketa akustikoa

    Iñaki Gaminde
    págs: 125 - 149
   • Agian Unibertsoa

    Juanra Madariaga
    págs: 153 - 154
   • Sinboloa Gandiagaren Elorri-n

    Joan Otaegi
    págs: 157 - 176
   • Lauaxeta: hizkuntzari eta literaturari buruzko bere adieren zenbait zertzelada

    Josu Penades
    págs: 179 - 193
   • Bertsolaritza eta poesia

    Unai Elorriaga
    págs: 197 - 214
   • Leizarragaren "Regueri" gutuna. Azterketa erretorikoa

    Paloma Rodríguez Miñambres
    págs: 217 - 243
 • 1994
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 11 - 13
   • Elizalderen dotrina

    Rosa Miren Pagola
    págs: 17 - 63
   • Euskal aditz zaharraz: aspektu oposaketatik modu oposaketara

    Gontzal Aldai Garai
    págs: 67 - 82
   • Juan Jose Mogel-en Maiazko Lore bat

    Koldo Jule Garai
    págs: 85 - 126
   • Herri-euskeratik euskara batura

    Juan Manuel Etxebarria Ayesta
    págs: 129 - 133
   • Idazte esparientziari buruzko mahai-ingurua

    Joan Mari Irigoien, Laura Mintegi, Lubaki Bandako Asier , Arantxa Urretabizkaia
    págs: 137 - 150
   • Truman Capote-ren Gosaria Tiffany´s-en. Semantika bidetan

    Patxo Fdez. de Larrinoa
    págs: 153 - 193
   • Ezpata txanpontzat

    Unai Elorriaga
    págs: 197 - 202
   • Malen

    Ainhoa Segura
    págs: 205 - 210
 • 1993
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 11 - 13
   • Hizkuntza erromanikoen tipologia

    Eugenio Coseriu
    págs: 17 - 47
   • Bokalen asimilaziorako erregela fonologiakoak bizkaiko euskaran

    Iñaki Gaminde
    págs: 51 - 61
   • Hiztegien eta laguntzako liburuen bibliografia

    Angel Lobera Revilla
    págs: 65 - 78
   • Johannes Jesús Salbagile, Gabriel Arestiren Maldan Beheraz (II partea)

    Koldo Jule Garai
    págs: 81 - 127
   • Zeberioko bertso-paperak

    Juan Manuel Etxebarria Ayesta
    págs: 131 - 143
   • Loramendi, euskaldun mistikoa

    Paloma Rodríguez
    págs: 147 - 175
   • Meteoro

    Xabier Agirre
    págs: 179 - 183
   • William B. Yeats euskaraz edo eireann zaharrera bidaia

    Josu Lartategi
    págs: 187 - 194
   • Denborak ez zuen nora poema liburuari sarrera

    Irene Zubizarreta
    págs: 197 - 204
 • 1992
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 9 - 11
  • Euskarak linguistika argitzen. Mahaingurua

   págs: 12 - ?
   • Mahainguruaren aurkezpena

    Rosa Miren Pagola
    págs: 15 - 17
   • Euskara eta linguistika historikoa

    Joseba Andoni Lakarra
    págs: 19 - 24
   • Euskara eta linguistika sortzailea

    Jon Ortiz de Urbina
    págs: 25 - 28
   • Euskara eta linguistika estrukturalista

    Karmele Rotaetxe
    págs: 29 - 40
   • Euskara eta soziolinguistika

    J. Mª. "Txepetx" Sánchez Carrión
    págs: 41 - 48
   • Euskara eta linguistika konputazionala

    Joseba Abaitua
    págs: 49 - 53
   • Armonia bokalikoa: Markina

    Estibaliz Zubiaur Etxeberri, Goizalde Gezuraga Foruria, Nere Kaltzakorta Aztorkia, Aloña Arronategi Azurmendi
    págs: 55 - 103
   • Poemas & hibrikos-en zehar eginiko gogoeta eroak

    Ana Isabel Morales
    págs: 105 - 153
   • Richard Wilbur: Ahots klasikoa izpiritu modernoan

    Aitor Ibarrola
    págs: 155 - 163
   • Johannes Jesus Salbagile. Gabriel Arestiren Manldan beheraz (I. partea)

    Koldo Jule Garai
    págs: 165 - 221
   • Enseiukarreanaldizkariko aurkibide orokorra (Lehen zazpi zenbaki eta monografikoetakoa)

    Josu Lartategi
    págs: 223 - 237
 • 1992
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 11 - 15
   • Eutrofizazioaren inguruan

    Asier Fullaondo, Mikel Iriondo
    págs: 17 - 47
   • Oroimena: Herria, arkaikoa, historia

    Roman Garate
    págs: 49 - 79
   • Izuen gordelekuetan barrena-ri hurbiketa semantikoa

    Enrique del Hoyo, Josu Lartategi, Irene Zubizarreta
    págs: 81 - 117
   • Ohizko burdin manufakturaketa eta gizarte harremanak

    Fernando Martínez Rueda
    págs: 119 - 137
   • Gizatasunezko bizitza-ibilbidean kide

    Josu Penades
    págs: 139 - 169
   • Bilboko gauetan

    Bittor Uraga
    págs: 171 - 193
   • Kriseiluaren itzaltze hura

    Nerea Zuloaga
    págs: 195 - 201
 • 1991
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 9 - 11
  • Nik uste nahiko hurbildik eta zuzenki erantzuten dietela zuek bidalitako lehen hiru galderei. Ongi dagoela deritzot, olerkariak olerkien bidez erantzutea

   Joxan Artze
   págs: 15 - 23
  • Poeta bizitzaren esploradorea da

   Patxi Ezkiaga
   págs: 25 - 45
  • Poesia musika da eta izaditik ateratzen ditu soinuak

   Juan Kruz Igerabide
   págs: 47 - 59
  • Enseiucarrean

   Tere Iraztortza
   págs: 61 - 67
  • Olerkigintzak, ez du zerikus zuzen edo mekanikorik eguneroko errealtatearekin [sic], nahiz eta isladak ugariak izan eta harekiko mugan ibili

   José Angel Irigaray
   págs: 69 - 79
  • Poesiak ezer aldatuko ez duela egia bada, zertarako idatzi poesia? Bizi behar delako

   Felipe Juaristi
   págs: 81 - 100
  • Poesiari buruzko ene gogoeta fragmentarioak

   Felipe Juaristi
   págs: 101 - 105
  • Poesia, ez ote da hitzari berari buelta ematea?

   Patziku Perurena
   págs: 107 - 111
  • Joseba Sarrionaindiaren poesia: Itsasoa gartzelatuta

   Iñaki Aldekoa
   págs: 113 - 119
 • 1990
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 9 - 11
   • Nik uste nahiko hurbildik eta zuzenki erantzuten dietela zuek bidalitako lehen hiru galderei. Ongi dagoela deritzot, olerkariak olerkien bidez erantzutea

    Joxan Artze
    págs: 15 - 22
   • Poeta bizitzaren esploradorea da

    Patxi Ezkiaga
    págs: 25 - 43
   • Poesia musika da eta izaditik ateratzenditu soinuak

    Juan Cruz Igerabide
    págs: 47 - 57
   • Enseiucarrean

    Tere Iraztortza
    págs: 61 - 65
   • Olerkigintzak, ez du zerikus zuzen edo mekanikoriak eguneroko errealitatearekin, nahiz eta isladak ugariak izan eta harekiko mugan ibili

    José Angel Irigaray
    págs: 69 - 77
   • Poesiak ezer aldatuko ez duela egia bada, zertarako idatzi poesia? Bizi behar delako

    Felipe Juaristi
    págs: 81 - 100
   • Poesiari buruzko ene gogoeta fragmentarioak

    Felipe Juaristi
    págs: 101 - 103
   • Poesia, ez ote da hitzari berari buelta ematea?

    Patziku Perurena
    págs: 107 - 109
   • Joseba Sarrionaindiaren poesia: itsasoa gartzelatuta

    Iñaki Aldekoa
    págs: 113 - 118
 • 1988
 • (+) ver más
  • Mintzodun gizaki zahar agurgarri hori ez zaitez isil

   Annette Maxime
   págs: 4 - 12
  • Euskal hizkuntza eta berre tipologia

   Rudolf P.G. de Rijk
   págs: 13 - 32
  • Edizioak zertan diren

   Roberto Manjón
   págs: 33 - 47
  • Erabili, esan eta eritzi mendebaldeko bizkaieraz

   Iñaki Gaminde
   págs: 50 - 80
  • Joannes Leizarraga eta XVI. gizaldiko euskal protestantismo barriztatua

   Josu Penades
   págs: 81 - 111
  • Izenak eta adjetiboak automatikoari ateratzeko programak: Bideak eta oztopoak

   Jon Egidazu
   págs: 113 - 122
 • 1987
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 2 - ?
   • Etxahun eta manikeismoa

    Roberto Manjón
    págs: 6 - 16
   • Aoristoaren inguruan

    Iñaki Gaminde
    págs: 17 - 27
   • Sanoren erabilera

    Iñaki Gaminde
    págs: 30 - 33
   • Ekdotika kartografikoa. Bilbo eta Arrigorriagako toponimia eta mapagintzaz

    Ander Roskubas
    págs: 35 - 63
   • S.F. (Zientzi fikzioa) hurbilketa literarioa

    Elena Ferrero, Carlos del Olmo
    págs: 66 - 77
   • Omar Khayyam

    Amaia Guijarro
    págs: 79 - 84
   • Marianne Moore (1887-1972). Ehun urte Missouriko poetisaren hitzek

    M.A. Elkoroberezibar
    págs: 85 - 91
   • Erlijiotik filosofiara

    Maddi Maiz
    págs: 93 - 103
   • Sorburuari hurbiltzen

    Patxi Aiarza
    págs: 105 - 109
   • Orotariko euskal hiztegia (I Tomoa A-Ama). Mitxelenaren lan postumoa

    Ander Roskubas
    págs: 112 - 119
   • Euskal Hiztegi Historikoa. Beranduturik zetorren historia hiztegia

    Ander Roskubas
    págs: 121 - 131
   • Ez nuen ezagutzen

    Juanra Madariaga
    págs: 134 - 137
   • Infernurako bidaia

    Jon Andoni Saiago
    págs: 139 - 149
 • 1986
 • (+) ver más
  • Editoriala

   págs: 1 - 2
   • Aditz morfologia historikorako ohar kritikoak: alokuzioa

    Ander Ros
    págs: 5 - 54
   • E. Allan Poeren lan kritikoak

    págs: 57 - 59
   • XVIII. mendeko otoitz batzu

    Jose Ramon Garigorta, Iñaki Gaminde
    págs: 61 - 65
   • José apirileko goiz batetaz

    págs: 67 - 68
   • Larru gorria zuen trena

    Fabian Laespada
    págs: 71 - 72
   • Zeinu linguistikoaren hautazkotasuna

    págs: 75 - 77
   • Edward Spencer Dodgson-en identitateari buruz zenbait ohar kritiko. Edward Spencer Dodgson: Euskaltzale ezezagunaren 100 urte ospetsuak

    Miguel Angel Elkoroberezibar
    págs: 79 - 101
   • Hitzaren iraganbidea. A. Ortiz-Oses-en azken liburuaz.

    págs: 107 - 115
   • Barrutiaren Acto para la noche buena.

    Bittor Uraga
    págs: 117 - 119
   • Gramática histórica provenzal

    Ander Ros
    págs: 121 - 123
 • 1986
 • (+) ver más
  • Editoriala

   Ander Ros, M. A. Elkoroberezibar, Xabier Santano, Iñigo Barandiaran, Patxi Aiarza, Mikel Euba
   págs: 1 - 2
  • Bakarrik utzi zuten gaua (Juan Rulfo-ren kontagaia euskaraz)

   Iñaki Ugarteburu
   págs: 3 - 7
  • Komikia: Halabeharrik gabeko artea

   Edu Aranguren
   págs: 8 - 11
  • Hinault ihauterietan neurriko etimoen bila

   Ander Ros
   págs: 12 - 18
  • Poemaz

   Mireia Uribetxebarria, Nuria Aguirre
   págs: 19 - 20
  • "Europa, pritzesa [sic] eder hori, bahitu ziguten egunean Andres Ortiz-Oses-ekin solasean

   Xabier Santano
   págs: 21 - 26
  • Zenbait alderdi antzeko Juan Ruiz, hitako artzapezaren eta Bernard Etxepare-ren bizitza eta idazlanetan

   Gotzon Garate
   págs: 27 - 32
  • I. Toponimia jardunaldiak mahasti batetan murgildurik

   Ander Ros
   págs: 33 - 36
  • Hautazko absolutua eta hautazko erlatiboa

   Mireia Uranga
   págs: 37 - 40
  • Maskaradakoekin hizketan

   Patxi Aiarza
   págs: 41 - 44
  • Poemaz

   Gorri
   págs: 45 - 46
  • "Undurain anderiaren kanta" edo Maitia, nun zira?" baladaren azterketa semiologikoa

   M.G. Atxa Elordui
   págs: 47 - 52
  • Migeltxo, gauero ipuin ttipi bat...

   M. A. Elkoroberezibar
   págs: 53 - 57
  • Artxietimo baterako 15 ohar. Gusano - Izain - Ziraun - Zizari - Bizio

   Ander Ros
   págs: 58 - 62
  • Bertsotan

   Mikel Uri
   págs: 63 - 64